Dosje javnega naročila 001356/2023
Naročnik: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava ADSS optičnega kabla, obešalnega in spojnega materiala za relacijo RP Sodražica - RTP Kočevje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001356/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.03.2023
JN001356/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.04.2023
Zahtevek za revizijo

    JN001356/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Slovenska cesta 56
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Portal javnih naročil, Matej Gorišek
matej.gorisek@elektro-ljubljana.si
+386 12304224
+386 12304135

Internetni naslovi
http://www.elektro-ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/473637/Post_017_ADSS_opticni_kabel_obesni_spojni_material.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=23478
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava ADSS optičnega kabla, obešalnega in spojnega materiala za relacijo RP Sodražica - RTP Kočevje
Referenčna številka dokumenta: JN2023/017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32562200
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za dobavo ADSS optičnega kabla, obešalnega in spojnega materiala za relacijo RP Sodražica - RTP Kočevje.

Naročnik bo v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel postopek naročila male vrednosti.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32562200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je Dobava ADSS optičnega kabla, obešalnega in spojnega materiala za relacijo RP Sodražica - RTP Kočevje, skladno po specifikacijah iz ponudbenega predračuna (Priloga št. 2) in zahtevami iz poglavja št. 3. Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 105
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.03.2023   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.03.2023   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.03.2023   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.03.2023