Dosje javnega naročila 001432/2023
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje
Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za sukcesivno dobavo konvencionalnih, ekoloških in po shemi kakovosti pridelanih živil za obdobje štirih let
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 786.729,68 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001432/2023-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.03.2023
JN001432/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.03.2023
JN001432/2023-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.04.2023
JN001432/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.05.2023
JN001432/2023-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.07.2023
JN001432/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2023
JN001432/2023-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2023
JN001432/2023-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2023
JN001432/2023-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2023
JN001432/2023-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2023
JN001432/2023-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2023
JN001432/2023-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2023
JN001432/2023-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2023
JN001432/2023-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2023
JN001432/2023-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2023
JN001432/2023-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2023
JN001432/2023-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2023
JN001432/2023-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2023
JN001432/2023-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2023
JN001432/2023-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2023
JN001432/2023-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2023
JN001432/2023-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2023
JN001432/2023-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2023
JN001432/2023-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2023
JN001432/2023-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2023
JN001432/2023-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2023
JN001432/2023-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2023
JN001432/2023-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2023
JN001432/2023-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2023
JN001432/2023-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2023
JN001432/2023-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2023
JN001432/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.12.2023
Zahtevek za revizijo

    JN001432/2023-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2023/S 053-155627
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
Rudarska cesta 9
1420
SI
Trbovlje
Slovenija
Janez Bartolj
spela.laznik@sb-trbovlje.si
+386 36206703

Internetni naslovi
http://www.sb-trbovlje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/473688/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=23499
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za sukcesivno dobavo konvencionalnih, ekoloških in po shemi kakovosti pridelanih živil za obdobje štirih let
Referenčna številka dokumenta: JN-23499
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava konvencionalnih, ekoloških in po shemi kakovosti pridelanih živil za obdobje 4 let s ponovnim odpiranjem konkurence. Javno naročilo je razdeljeno na 19 sklopov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže meso
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Skladišče živil Splošne bolnišnice Trbovlje, Rudarska cesta 9, Trbovlje.
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil iz sklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Skladišče živil Splošne bolnišnice Trbovlje, Rudarska cesta 9, Trbovlje.
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil iz sklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjena zelenjava, sadje in ribe
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Skladišče živil Splošne bolnišnice Trbovlje, Rudarska cesta 9, Trbovlje.
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil iz sklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Skladišče živil Splošne bolnišnice Trbovlje, Rudarska cesta 9, Trbovlje.
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil iz sklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Žitarice in testenine
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Skladišče živil Splošne bolnišnice Trbovlje, Rudarska cesta 9, Trbovlje.
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil iz sklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadni sokovi
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Skladišče živil Splošne bolnišnice Trbovlje, Rudarska cesta 9, Trbovlje.
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil iz sklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Omaka, juhe
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Skladišče živil Splošne bolnišnice Trbovlje, Rudarska cesta 9, Trbovlje.
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil iz sklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Ostalo prehrambeno blago
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Skladišče živil Splošne bolnišnice Trbovlje, Rudarska cesta 9, Trbovlje.
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil iz sklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveža jajca
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Skladišče živil Splošne bolnišnice Trbovlje, Rudarska cesta 9, Trbovlje.
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil iz sklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže sadje in zelenjava
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Skladišče živil Splošne bolnišnice Trbovlje, Rudarska cesta 9, Trbovlje.
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil iz sklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh in pekovsko pecivo
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Skladišče živil Splošne bolnišnice Trbovlje, Rudarska cesta 9, Trbovlje.
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil iz sklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Dietna prehrana
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Skladišče živil Splošne bolnišnice Trbovlje, Rudarska cesta 9, Trbovlje.
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil iz sklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekološko sadje in zelenjava
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Skladišče živil Splošne bolnišnice Trbovlje, Rudarska cesta 9, Trbovlje.
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil iz sklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio žitarice in mlevski izdelki
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Skladišče živil Splošne bolnišnice Trbovlje, Rudarska cesta 9, Trbovlje.
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil iz sklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže ekološko meso
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Skladišče živil Splošne bolnišnice Trbovlje, Rudarska cesta 9, Trbovlje.
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil iz sklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Mlečni izdelki izbrana kakovost
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Skladišče živil Splošne bolnišnice Trbovlje, Rudarska cesta 9, Trbovlje.
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil iz sklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekološki kruh in pecivo
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Skladišče živil Splošne bolnišnice Trbovlje, Rudarska cesta 9, Trbovlje.
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil iz sklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekološki izdelki iz mesa
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Skladišče živil Splošne bolnišnice Trbovlje, Rudarska cesta 9, Trbovlje.
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil iz sklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: Meso in mesni izdelki višja in izbrana kakovost
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Skladišče živil Splošne bolnišnice Trbovlje, Rudarska cesta 9, Trbovlje.
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil iz sklopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.04.2023   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.07.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.04.2023   13:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot zgoraj navedenoOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.03.2023   15:00

Dodatne informacije:
Opomba k točki I.3:
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na portalu javnih naročil.

Opomba k točki II.2.4:
Vrsta in obseg naročila sta podrobneje podana v razpisni dokumentaciji.

Opomba k Oddelku III.:
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
Rudarska cesta 9
1420
Trbovlje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.03.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.03.2023   10:04
1. Vprašanje, prejeto: 15. 3. 2023 ob 15:13 uri
»Prosimo za naslednje popravke v Predračunu:
6. Grenivke, rdeče
7. Grenivke
Svetujemo združitev, saj bo tudi na tak način naročnik lahko naročil vse vrste artikla.
8. Grozdje belo
9. Grozdje rdeče
Svetujemo združitev artiklov oziroma preimenovanje v enotno postavko: GROZDJE (belo, rdeče, črno). Na ta način bo imel naročnik dodatno možnost naročiti tudi grozdje rdeče, katerega v osnovi ni v popisu živil, kar je ugodno za naročnika, saj bo imel večjo možnost izbire oziroma raznolikosti artikla.
10. Hruške, nove
11. Hruške
Svetujemo združitev v enotno postavko, saj bodo naročniku, glede na sezono na voljo različne vrste artikla hruške in je ločena postavka nesmiselna.
16. Klementine
19. Mandarine
Svetujemo združitev v enotno postavko, pod nazivom: Mandarine, klementine in križanci. Tako bo naročnik lahko naročil tudi ostale križance navedenih artiklov, kot so klemenvile, mandore, katerih posebej ni v popisu in si zagotovil večjo izbiro artiklov.
65. Solata kristalka
Prosimo za natančno opredelitev solate, saj se pod tem nazivom mnenja o vrsti solate razlikujejo ali gre za solato Iceberg - Ledenko ali solato Gentile (slovensko kristalka, krhkolistnata). V kolikor bi naročnik želel obe vrsti, predlagamo preimenovanje postavke na: Solata Krhkolistnata
66. Solata majniška
Prosimo za natančno opredelitev, katera vrsta solate je mišljena pod to postavko.«

1. Odgovor:
Naročnik je proučil navedbe potencialnega ponudnika in daje naslednje odgovore:
1. Naročnik pri sklopu 10 črta artikel 6 in spreminja artikel 7 tako, da se po novem glasi:
»7. Grenivke in grenivke rdeče; 6-mesečna količina: 35 kg«
2. Naročnik pri sklopu 10 ne bo spreminjal zahtev glede artiklov 8 in 9.
3. Naročnik pri sklopu 10 črta artikel 10 in spreminja artikel 11 tako, da se po novem glasi:
»11. Hruške; 6-mesečna količina: 60 kg«
4. Naročnik pri sklopu 10 ne bo spreminjal zahtev glede artiklov 16 in 19.
5. Naročnik pri sklopu 10 spreminja artikel 65 tako, da se po novem glasi:
»65. Solata Gentile; 6-mesečna količina: 375 kg«
6. Naročnik pri sklopu 10 črta artikel 66.
Spremembo dokumenta »3.10_Ponudbeni predračun za sklop 10-sprememba 1« je naročnik posredoval v objavo na Portal javnih naročil z obrazcem EU 14 - SL - popravek.


2. Vprašanje, prejeto: 15. 3. 2023 ob 15:32 uri
»Pozdravljeni,
naše podjetje (kakor večina ponudnikov) ni registrirano za odvoz nepovratne embalaže, ki je komunalni odpadek, za to imamo z ustreznimi podjetji, ki se s tem ukvarjajo, podpisane pogodbe.
Prosimo, da ustrezno spremenite razpisno dokumentacijo, ker menimo, da od nas ponudnikov tega ne morete zahtevati.
Vsa odpadna embalaža šol, vrtcev, domov in drugih ustanov je komunalni odpadek.
Naša vozila so skladna s HACCP-om, zato ne moremo v vozilih, s katerimi vršimo dostavo živil, opravljati tudi dejavnosti odvoza komunalnih odpadkov.
Upamo, da naročnik to razume, saj bi morali torej imeti posebna vozila za odvoz odpadkov - embalaže.
Zato pozivamo naročnika, da popravi in izbriše zahtevo za odvoz nepovratne embalaže, to namreč lahko zahteva le za POVRATNO EMBALAŽO.«

2. Odgovor:
Naročnik je proučil navedbe potencialnega ponudnika in razpisane zahteve drugih naročnikov na portalu javnih naročil in ne bo spreminjal svojih zahtev glede odvoza embalaže. Ponudnik lahko poskrbi za redni odvoz transportne embalaže tudi preko drugih subjektov na svoje stroške.


3. Vprašanje, prejeto: 15. 3. 2023 ob 15:33 uri
»zanima nas, ali lahko ponudimo artikle z drugačnimi pakiranji (približke) s tem, da ceno preračunamo na vašo določeno enoto mere?
Ker imamo ponudniki (od vsakega posebej je odvisno) različna pakiranja in se tudi od vaših zahtevanih razlikujejo in ker nam ni v interesu, da za vsak artikel posebej pišemo na Portal in tako nam kot tudi vam posledično naredimo dodatno delo, vas prosimo, če lahko dovolite, da ponudimo artikel kot najbližji približek vaši zahtevani EM oz. če lahko omogočite odstopanja v teži ponujenih artiklov na vsaj 50% kot to dopuščajo tudi drugi naročniki.«

3. Odgovor:
Naročnik je proučil vprašanje potencialnega ponudnika in podaja naslednji odgovor:
Naročnik je pri pripravi zahtev upošteval potrebe bolnišnice in ponudbo na trgu. Iz razloga, da na trgu obstajajo živila z različnim pakiranjem, je pri živilih, kjer je to možno in za naročnika ustrezno, že podal možna odstopanja (v odstotku ali merski enoti). Odstopanje v teži za 50% je za naročnika preveliko, hkrati pa tudi cenovno neprimerljivo z drugimi ponudbami, kar je za naročnika nesprejemljivo. Glede na podano obrazložitev naročnik svojih zahtev ne bo spreminjal.


4. Vprašanje, prejeto: 15. 3. 2023 ob 15:33 uri
»pri pripravi ponudbe smo naleteli na kar nekaj artiklov, kjer nimate točno definirane enote mere. Zanima nas, kaj pomeni 1/1, 2/1, 3/1 kos?
Artikli so na voljo v različnih pakiranjih in da bi bila ponudba med seboj primerljiva, prosimo, da za vse ponudnike poenotite EM.
Prosimo točno določite EM oz. če ste imeli v mislih, da podamo ceno za KG oz. LITER, potrdite slednje.«

4. Odgovor:
Naročnik je proučil vprašanje potencialnega ponudnika in spreminja navedbe EM pri sklopih in artiklih kot sledi:
Sklop 2:
Artikel 4. se pravilno glasi: »Mleko, 1l, 3,5 MM, sterilizirano«
Artikel 5. se pravilno glasi: »Mleko v prahu, 1 kg«
Sklop 6:
Artikel 6. se pravilno glasi: »Nektar iz pomaranč, 1 l, z najmanj 50% sadnim deležem kval. Fructal brik ali enakovredno«
Artikel 7. se pravilno glasi: »Nektar iz breskev, 1 l, z najmanj 50% sadnim deležem breskve kval. Fructal brik ali enakovredno«
Sklop 8:
Artikel 17. se pravilno glasi: »Kakav v prahu, grenki, 1 kg«
Artikel 20. se pravilno glasi: »Kis alkoholni, 1 l«
Artikel 21. se pravilno glasi: »Kis jabolčni, 20 l«
Artikel 23. se pravilno glasi: »Kosmiči koruzni, 1 kg«
Artikel 25. se pravilno glasi: »Krompirjevo testo, 5 kg«
Artikel 35. se pravilno glasi: »Mešanica žitnega kavnega nadomestka, 50% ekstrakt, 1 kg«
Artikel 40. se pravilno glasi: »Mineralna voda Donat, 1 l, PVC«
Artikel 46. se pravilno glasi: »Olje rastlinsko, 25 l, kot npr. Zvezda ali enakovredno«
Artikel 53. se pravilno glasi: »Rižev napitek-mleko, 1 l«
Artikel 56. se pravilno glasi: »Sladkor, 1 kg«
Artikel 67. se pravilno glasi: »Vino belo kot npr. Ljutomerčan ali enakovredno, 1 l«
Artikel 68. se pravilno glasi: »Vino rdeče kot npr. Cviček ali enakovredno, 1 l«
Artikel 69. se pravilno glasi: »Vino rdeče kot npr. Merlot Briški ali enakovredno, 1 l«
Artikel 88. se pravilno glasi: »Čaj šipek s hib.v filter verigah, 1 kg«
Artikel 89. se pravilno glasi: »Čaj sadni v filter verigah, 1 kg, različni okusi«
Artikel 90. se pravilno glasi: »Čaj alpski, planinski v filter verigah, 1 kg«
Artikel 95. se pravilno glasi: »Riž večbarvni 1 kg«
Sklop 13:
Artikel 12. se pravilno glasi: »Kislo zelje, 10 kg«
Artikel 13. se pravilno glasi: »Kisla repa, 10 kg«
Spremembo dokumentov »3.2_Ponudbeni predračun za sklop 2-sprememba 1«, »3.6_Ponudbeni predračun za sklop 6-sprememba 1«, »3.8_Ponudbeni predračun za sklop 8-sprememba 1« in »3.13_Ponudbeni predračun za sklop 13-sprememba 1« je naročnik posredoval v objavo na Portal javnih naročil z obrazcem EU 14 - SL - popravek.


5. Vprašanje, prejeto: 15. 3. 2023 ob 15:33 uri
»prosimo za informacijo, ali so količine v predračunu letne ali za celotno obdobje.«

5. Odgovor:
Naročnik je v ponudbenem predračunu vsakega sklopa v stolpcu »D« napisal obdobje, na katerega se nanaša količina artiklov. Tako je za artikle v vseh sklopih navedena enoletna količina, razen pri sklopu 10 in 13, kjer je navedena 6-mesečna količina.6. Vprašanje, prejeto: 15. 3. 2023 ob 15:34 uri
»Naročnika prosimo, da za obdobje do stabilizacije cen na trgu skrajša zahtevo po veljavnosti ponudbe/cen na krajše obdobje.
Naročnika prosimo in pozivamo tudi, da v razpisni dokumentaciji, kot skrben naročnik, jasno vključi tudi možnost dviga cena ob izrednih razmerah (katerih smo priča tudi danes), kot to dovoljuje tudi ZJN-3 v 95. členu: »(1) V skladu s tem zakonom se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila in okvirni sporazum spremenita brez novega postopka javnega naročanja v katerem koli od naslednjih primerov:« »če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila«
V situaciji v kateri smo se danes znašli ponudniki in ji nismo bili priča še nikoli v času od kar so vpeljani javni razpisi (vsaj ne v takih obsežnih razmerah), vas pozivamo, da nam pridete nasproti in take izredne okoliščine, katerih obseg se ne da predvideti, vključite v dokumentacijo, kot možnost korekcije cen. Vsekakor še vedno ostaja dokazno breme o izrednih okoliščinah na ponudniku.
Za akceptiranje poziva se vam že vnaprej zahvaljujemo ter vas prav lepo pozdravljamo.«

6. Odgovor:
Naročnik je proučil navedbe potencialnega ponudnika in daje naslednji odgovor:
Izbrani ponudniki bodo z naročnikom sklepali pogodbe za obdobje 1 leta oziroma pri sklopu 10 in 13 za obdobje 6 mesecev. V tem času naročnik zahteva fiksnost cen. Pri ponovnem odpiranju konkurence bodo ponudniki lahko ponovno oblikovali svoje cene za artikle iz posameznega sklopa. Na krajša obdobja naročnik ne more pristati.
Ponudniki, ki bodo za posamezen sklop oddali dopustno ponudbo kot edini ponudnik, bodo z naročnikom sklenili pogodbo za obdobje 4 let. V tem primeru je naročnik v pogodbo dodal klavzulo, s katero lahko izbrani ponudnik - dobavitelj spreminja (dviguje) ceno pod določenimi pogoji.
Določilo glede spremembe pogodbe iz 3. točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3 (okoliščine, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila) je zadostna podlaga za sklenitev aneksa k pogodbi, zato ga ni potrebno posebej dodajati v pogodbo. Naj pa ob tem naročnik opomni ponudnike, da je ponudnik kot skrben gospodar dolžan pri sestavi svoje ponudbene cene upoštevati tudi vsa morebitna tveganja, ki se jih ob pripravi ponudbe že lahko pričakuje. Zato porast cen živil v manjši ali enaki meri, kot je bila v preteklosti, ni okoliščina, ki je ne bi mogel predvideti pri oblikovanju svojih cen.


Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.Datum objave: 30.03.2023   15:16
1. Vprašanje, prejeto: 21. 3. 2023 ob 7:46 uri
»SKLOP 6: SADNI SOKOVI
1. Multivitaminski sadni nektar, 0.2 l, z najmanj 80% sadnim deležem, brez dodanega sladkorja kval. Fructal brik ali enakovredno - IZDELEK JE UKINJEN. Ali lahko ponudimo primerljiv izdelek 100% multivitaminski sok, brez dodanega sladkorja pakiran po 200 ml?
2. Nektar iz breskev in jabolk, 0.2 l, z najmanj 80% sadnim deležem, brez dodanega sladkorja kval. Fructal brik ali enakovredno-- IZDELEK JE UKINJEN. Ali lahko ponudimo primerljiv izdelek Nektar iz breskev in jabolk z min.- 50 % sadnim deležem pakiran po 200 ml?

SKLOP 7. OMAKA, JUHE
1. Cvetačna kremna juha (min. 16,7 % cvetače), brez dodanega Na-glutaminata, pakirano 1 kg- izdelek je ukinjen. Nadomestila ga je cvetačna juha pakirana po 2,7 kg, brez dodanega Na-glutaminata z min. 7,5 % cvetače. Ali jo lahko ponudimo?
4. Porova juha s krompirjem, min.4,5% pora, brez dodanega Na-glutaminata, pakirano 1 kg-IZDELEK JE UKINJEN. Ali lahko ponudimo Porovo juho ( por min. 7 %,) brez dodanih ojačevalcev okusa in arome pakirano po 2,25 kg BZ Knorr?«

1. Odgovor:
Naročnik je proučil navedbe potencialnega ponudnika in daje naslednje odgovore:
1. Naročnik pri sklopu 6 spreminja zahtevo glede artikla 1 tako, da se po novem glasi:
»1. Multivitaminski sadni nektar, 0.2 l, z najmanj 80% sadnim deležem, brez dodanega sladkorja kval. Fructal brik ali enakovredno ali 100% sok iz rdečega sadja, brez dodanega sladkorja, pakiranje 0.2 l«
2. Naročnik pri sklopu 6 spreminja zahtevo glede artikla 2 tako, da se po novem glasi:
»2. Nektar iz breskev in jabolk, 0.2 l, z najmanj 50% sadnim deležem, brez dodanega sladkorja kval. Fructal brik ali enakovredno«
3. Naročnik pri sklopu 7 spreminja artikel 1 tako, da se opis in količina po novem glasita:
»1. Cvetačna kremna juha (min. 16,7 % cvetače), brez dodanega Na-glutaminata, pakirano 2,7 kg; kos 13«
4. Naročnik pri sklopu 7 spreminja artikel 4 tako, da se opis in količina po novem glasita:
»4. Porova juha s krompirjem, min. 4,5% pora, brez dodanega Na-glutaminata, pakirano 2,25 kg; kos 2«

Spremembo dokumenta »3.6_Ponudbeni predračun za sklop 6-sprememba 2« in dokumenta »3.7_Ponudbeni predračun za sklop 7-sprememba 2« je naročnik posredoval v objavo na Portal javnih naročil z obrazcem EU 14 - SL - popravek.


2. Vprašanje, prejeto: 21. 3. 2023 ob 9:31 uri
»Prosimo za pojasnitev ali smo prav razumeli
v primeru da je za posamezni sklop več ponudnikov se konkurenca odpira po 12 mesečnem obdobju.
Zanima nas ali se cene lahko spremenijo poljubno?Ali so omejene na index.

v primeru da se na sklop prijavi samo en ponudnik ali cene veljajo celotno obdobje in se lahko spremenijo samo kot je navedeno spodaj:
Cene blaga iz ponudbenega predračuna so fiksne brez DDV za obdobje 12 mesecev od datuma sklenitve pogodbe. Po poteku tega obdobja - 12 mesecev od sklenitve pogodbe, se cene lahko usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin (v nadaljevanju: indeks), in sicer glede na dvig in tudi v primeru znižanja indeksa zaradi znižanja cen življenjskih potrebščin, vendar ko ta kumulativno preseže 4% spremembo, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po preteku te dobe - 12 mesecev od sklenitve pogodbe. Nadaljnje uskladitve cene se lahko izvedejo, ko indeks kumulativno ponovno preseže 4% spremembo, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po zadnji spremembi cene. Za izračun indeksa se uporablja povezava: https://www.stat.si/PreracuniNew/sl-SI.
Cene se lahko spremenijo največ v višini 80% izračunanega indeksa. Dobavitelj mora kupcu pisno predlagati spremembo cene, na podlagi česar kupec preveri upravičenost spremembe cene. V kolikor se indeks, skladno z znižanjem cen življenjskih potrebščin, zniža več kot 4%, spremembo cene dobavitelju pisno predlaga kupec. O spremembi cene pogodbeni stranki skleneta dodatek k pogodbi.«

2. Odgovor:
Pri ponovnem odpiranju konkurence se cene določijo na novo, ne glede na indeks cen življenjskih potrebščin.
V primeru, da prispe za posamezen sklop le ena dopustna ponudba, so cene fiksne za obdobje prvih 12 mesecev od sklenitve pogodbe, nato pa se usklajujejo glede na indeks cen življenjskih potrebščin, kot je navedeno v osnutku pogodbe. V primeru, da po podpisu pogodbe nastopijo okoliščine, ki jih skrben naročnik in ponudnik pri pripravi ponudbe nista mogla predvideti, se lahko pogodba, skladno s 3. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3, spremeni, vendar kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 % vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila (drugi odstavek 95. člena ZJN-3).


3. Vprašanje, prejeto: 21. 3. 2023 ob 10:49 uri
»V sklopu SKLOP 8: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
imate spodaj zapisano:
OPOMBA: dobava začimb je po 100 do 200 g.
Ne vemo kako naj si to opombo razlagamo, morajo biti torej vse začimbe pakirane od 100-200g?
Prosimo za pojasnilo«

3. Odgovor:
Naročnik je proučil vprašanje potencialnega ponudnika in spreminja svojo zahtevo v opombi sklopa 9 glede pakiranja začimb tako, da se po novem glasi:
»OPOMBA: zaželeno je, da se dobava začimb vrši v pakiranju po 100 do 200 g, maksimalno pakiranje pa je do 500 g (razen če je pri posameznem artiklu navedeno drugače).«
Spremembo dokumenta »3.8_Ponudbeni predračun za sklop 8-sprememba 2« je naročnik posredoval v objavo na Portal javnih naročil z obrazcem EU 14 - SL - popravek.


4. Vprašanje, prejeto: 22. 3. 2023 ob 9:04 uri
»Vljudno prosimo za podajo odgovorov na zastavljena vprašanja. Kljub vašim dopustnim odstopanjem določenih artiklov nimamo v zahtevani gramaturi. Tudi dobavitelji spreminjajo pakiranje svojim artiklom.

SKLOP 5: ŽITARICE IN TESTENINE
8. Moka ostra T 500, pakirano 5kg Artikel imamo v pakiranju 1kg Ali ga lahko ponudimo?
15. Jajčne testenine metuljčki ali krpice (kot priloga) artikel imamo brez jajc ali ga lahko ponudimo? Ali lahko ponudimo rinčice ki pa vsebujejo jajca.Kaj lahko ponudimo?

SKLOP 6: SADNI SOKOVI
1. Multivitaminski sadni nektar, 0.2 l, z najmanj 80% sadnim deležem, brez dodanega sladkorja kval. Fructal brik ali enakovredno artikel trži samo določen dobavitelj. Ali lahko ponudimo sok iz rdečega sadja 100%
2. Nektar iz breskev in jabolk, 0.2 l, z najmanj 80% sadnim deležem, brez dodanega sladkorja kval. Fructal brik ali enakovredno artikel trži samo določen dobavitelj. Ali lahko ponudimo nektar ki ima 50% sadni delež?

SKLOP 7. OMAKA, JUHE
1. Cvetačna kremna juha (min. 16,7 % cvetače), brez dodanega Na-glutaminata, pakirano 1 kg artikel je sedaj v pakiranju 2,7 kg.Prosimo za popravek
4. Porova juha s krompirjem, min.4,5% pora, brez dodanega Na-glutaminata, pakirano 1 kg artikel je sedaj v pakiranju 2,25kg. Prosimo za popravek

SKLOP 8: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
3. Bonboni diabetični 100g (max. odstopanje +/- 10 g) artikl ima novo pakiranje .Ali lahko ponudimo pakiranje 80g
4. Cimet mleti artikel je v pakiranju 600g .Ali ga lahko ponudimo?
6. Česen zrnati artikel je v pakiranju 750g .Ali ga lahko ponudimo?
8. Čokolada mleč. z min. 30% kakav. delov, novoletni motiv, 100g (max. odstopanje +/- 10 g) artikl je sezonske narave in ga trenutno ni v ponudbi ali lahko ponudimo artikel brez novoletnega motiva pakiranje 80g
9. Čokolada mlečna diabetična 100g (max. odstopanje +/- 10 g) artikel je v pakiranju 80g. Ali ga lahko ponudimo?
14. Janež artikel imamo samo v pakiranju 1kg ali 70g. Kaj lahko ponudimo?
18. Keksi diabetični 200 g (max. odstopanje +/- 10 g) artikel imamo v pakiranju 240g .Alii ga lahko ponudimo?
21. Kis jabolčni, 20/1 artikle imamo v pakiranjz 5l ali ga lahko ponudimo?
24. Kokos moka, 500 g artikle imamo v pakiranju 200g ali ga lahko ponudimo?
25. Krompirjevo testo, 5/1 artikle je samo v v pakiranju 10kg ali ga lahko ponudimo?
26. Kumina cela artikle je samo v v pakiranju 600g ali ga lahko ponudimo?
32. Majoneza, 2000 g (max. odstopanje +/- 10 %), kot npr. Helmans v vedru ali enakovredno artikle imamo v pakiranju 5kg ali ga lahko ponudimo?
36. Mešanica mlete kave Barcaffe 100 g v kolikoir želite kavo barcaffe prosimo navedite sledeče
minimalno 70% delež kave vrste arabika in 30% kave vrste robusta
37. Mak mleti, 100 g (max. odstopanje +/- 10 %) artikel je samo v pakiranju400g. Ali ga lahko ponudimo?
41. Muškatni orešček mleti artikel je samo v pakiranju 200g. Ali ga lahko ponudimo?
42. Naravna voda z okusom 0,5 l s frukt. sirupom ali lahko ponudimo vodo z okusam. Ali ste imeli v mislih vodo z okusi brez sladkorja? Kaj lahko ponudimo?. Artikla z fruktoznim sirupom žal nismo našli
45. Olje oljčno 750 ml (max. odstopanje +/- 10 %) ali zahtevate 100% olivno olje?
46. Olje rastlinsko, 25/1, kot npr. Zvezda ali enakovredno glede na razmere na trgu prosimo če lahko ponudimo pakitranje 10l. Ali lahko ponudimo olje sončnično pakiranje 10l?
48. Paprika sladka, mleta ali lahko ponudimo pakiranje 1kg?
49. Pecilni prašek 15 g (max. odstopanje +/- 10 %) artikle imamo v pakiranju 5kos*13G ali ga lahko ponudimo?
50. Pašteta brezmesna (zelenjavni namaz), 50 g (max. odstopanje +/- 10 %), kot npr. Tartex ali enakovredno artikle imamo v pakiranju 2kos * 50G ali ga lahko ponudimo?
58. Sojina omaka 200 ml artikle imamo v pakiranju 150 ML ALI 500ML Kaj lahko ponudimo?
59. Sojino ali pšenično drobno mleto meso ali lahko ponudimo kosmiče sojine- granulat, ali koščke sojine Kaj ponudimo?
63. Timijan artikel imamo v pakiranju 215g .Ali ga lahko ponudimo?
64. Umetno sladilo, 500 tablet (max. odstopanje +/- 10 %) kot npr. Natren ali enakovredno artikle imamo v pakiranju 650 tbl Ali ga lahko ponudimo?
65. Umetno sladilo, tekoče 500 ml, kot npr. Natren ali enakovredno artikle imamo v pakiranju 1l Ali ga lahko ponudimo?
66. Utrjevalec smetane 10g (max. odstopanje +/- 1 g) artikle imamo v pakiranju 3kos *10g Ali ga lahko ponudimo?
78. Kompot breskva, 3100 g (max. odstopanje +/- 10 %) artikle imamo v pakiranju 4,2 KG Ali ga lahko ponudimo?
81. Olive polnjene s papriko, 750 g (max. odstopanje +/- 50 g) artikle imamo v pakiranju 900G Ali ga lahko ponudimo?
82. Paprika file rdeča, 680 g (max. odstopanje +/- 30 g) artikle imamo v pakiranju 1KG Ali ga lahko ponudimo?
86. Kompot mešani - sadna solata, 3100 g (max. odstopanje +/- 200 g) artikle imamo v pakiranju 2,5 KG Ali ga lahko ponudimo?
93. Riž parboiled, max 8 kg (možno odstopanje do - 10 %), kot npr. Lagris ali enakovredno artikle imamo v pakiranju 5KG Ali ga lahko ponudimo?
94. Riž dolgozrnat oluščen poliran, max 5 kg (možno odstopanje do - 10 %) artikle imamo v pakiranju 1KG Ali ga lahko ponudimo?
99. Marmelada mešana - namaz, pakirano 5kg, vsaj 43% sadne kaše artikle imamo v pakiranju 3kg in 55% sadnega deleža Ali ga lahko ponudimo?
100. Marmelada marelica - namaz, pakirano 5kg, vsaj 23% sadne kaše artikle imamo v pakiranju 3kg in 55% sadnega deleža Ali ga lahko ponudimo?
103. Pašteta kokošja z najmanj 39% mesa, brez konzervansov in umetnih arom, 30 g (max. odstopanje +/- 10 %), kot npr. Podravka ali enakovredno Ali lahko ponudimo piščančjo pašteto?
104. Pašteta čajna z najmanj 32% mesa, 50 g (max. odstopanje +/- 10 %), kot npr. Podravka ali enakovredno čajne paštete v navedeni sestavi nismo našli. Ali lahko ponudimo pašteto z 24% mesa? V nasprotnem primeru prosimo katero blagovno znamko ste imeli v mislih
113. Puding borovnica, pakirano 1 kg ARTIKEL JE UKINJEN.Ali lahko ponudimo okus jagode . V Nasprotnem primeru prosimo za izbris postavke
115. Čokolino 500 g ali lahko ponudimo čoko? Ali lahko ponudimo pakiranje 1kg«

4. Odgovor:
Naročnik je proučil navedbe potencialnega ponudnika in daje naslednje odgovore:

Sklop 5:
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 8 tako, da se opis, merska enota in količina po novem glasijo:
»8. Moka ostra T 500, pakirano 1 - 5kg; 50 kg«
Naročnik zahteve glede artikla pod zaporedno številko 15 ne bo spreminjal iz razloga: Jajčne testenine morajo vsebovati jajca. Rinčic naročnik ne uporablja.

Sklop 6:
Naročnik je glede artikla pod zaporedno številko 1 že odgovoril pri odgovoru številka 1.
Naročnik je glede artikla pod zaporedno številko 2 že odgovoril pri odgovoru številka 1.

Sklop 7:
Naročnik je glede artikla pod zaporedno številko 1 že odgovoril pri odgovoru številka 1.
Naročnik je glede artikla pod zaporedno številko 4 že odgovoril pri odgovoru številka 1.

Sklop 8:
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 3 tako, da se opis po novem glasi:
»3. Bonboni diabetični 75-100g«
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 4 tako, da se opis po novem glasi:
»4. Cimet mleti, pakirano do 1 kg«
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 6 tako, da se opis po novem glasi:
»6. Česen zrnati, pakiranje do 1000g«
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 8 tako, da se opis po novem glasi:
»8. Čokolada mleč. z min. 30% kakav. delov, 80-100g«
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 9 tako, da se opis po novem glasi:
»9. Čokolada mlečna diabetična 80-100g«
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 14 tako, da se opis po novem glasi:
»14. Janež, pakiranje od 70-500g«
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 18 tako, da se opis po novem glasi:
»18. Keksi diabetični 200-240g«
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 21 tako, da se opis, merska enota in količina po novem glasijo:
»21. Kis jabolčni, pakirano 5 l, 10 l ali 20 l; 500 l«
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 24 tako, da se opis, merska enota in količina po novem glasijo:
»24. Kokos moka, pakiranje 200-500 g; 10 kg«
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 25 tako, da se opis, merska enota in količina po novem glasijo:
»25. Krompirjevo testo, pakiranje 5 ali 10 kg; 50 kg«
Naročnik zahteve glede pakiranja artikla 26 (kumina cela) ne bo spreminjal. Možnost pakiranja je navedena v opombi.
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 32 tako, da se opis, merska enota in količina po novem glasijo:
»32. Majoneza, pakiranje 2-5 kg, kot npr. Helmans v vedru ali enakovredno; 100 kg«
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 36 tako, da se opis po novem glasi:
»36. Mešanica mlete pražene kave Barcaffe Classic 100 g«
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 37 tako, da se opis, merska enota in količina po novem glasijo:
»37. Mak mleti, pakiranje 100-200 g; 0,6 kg«
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 41 tako, da se opis in količina po novem glasita:
»41. Muškatni orešček mleti, pakiranje do 200 g; 0,6 kg«
Glede artikla 42 (Naravna voda z okusom 0,5 l s frukt. sirupom) naročnik pojasnjuje, da želi vodo z okusom z običajno vsebnostjo sladkorja.
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 45 tako, da se opis po novem glasi:
»45. Olje oljčno, 100%, 750 ml (max. odstopanje +/- 10 %)«
Ponudnik pod artiklom 46 lahko ponudi sončnično olje, naročnik pa hkrati spreminja zahtevo glede artikla 46 tako, da se opis po novem glasi:
»46. Olje rastlinsko, pakiranje 10 ali 25 l, kot npr. Zvezda ali enakovredno«
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 48 tako, da se opis po novem glasi:
»48. Paprika sladka, mleta, pakiranje do 1 kg«
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 49 tako, da se opis po novem glasi:
»49. Pecilni prašek, pakiranje 13-15g«
Ponudnik lahko pri artiklu 50 (Pašteta brezmesna50g) ponudi pakiranje 2kos po 50g, zaradi medsebojne primerljivosti med ponudniki pa naj v ponudbenem predračunu pri vpisovanju v stolpcu »cena brez DDV« upošteva ceno za 1 kos.
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 58 tako, da se opis, merska enota in količina po novem glasijo:
»58. Sojina omaka, pakiranje 200 ml ali 500 ml; 2 l«
Pri artiklu 59 (Sojino ali pšenično drobno mleto meso) lahko ponudnik ponudi sojine koščke.
Pri artiklu 63 (Timijan) naj ponudnik upošteva naročnikovo opombo glede pakiranja (zaželeno je, da se dobava začimb vrši v pakiranju po 100 do 200 g, maksimalno pakiranje pa je do 500 g).
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 64 tako, da se opis po novem glasi:
»64. Umetno sladilo, 500-650 tablet, kot npr. Natren ali enakovredno«
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 65 tako, da se opis, merska enota in količina po novem glasijo:
»65. Umetno sladilo, tekoče 500-1000 ml, kot npr. Natren ali enakovredno; 1 l«
Pri artiklu 66 (Utrjevalec smetane) ponudnik lahko ponudi pakiranje 3 kos.
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 78 tako, da se opis, merska enota in količina po novem glasijo:
»78. Kompot breskva; 25 kg«
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 81 tako, da se opis po novem glasi:
»81. Olive polnjene s papriko, 750-900 g«
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 82 tako, da se opis, merska enota in količina po novem glasijo:
»82. Paprika file rdeča; 12 kg«
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 86 tako, da se opis, merska enota in količina po novem glasijo:
»86. Kompot mešani - sadna solata; 37 kg«
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 93 tako, da se opis po novem glasi:
»93. Riž parboiled, max 8 kg, kot npr. Lagris ali enakovredno«
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 94 tako, da se opis po novem glasi:
»94. Riž dolgozrnat oluščen poliran, max 5 kg«
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 99 tako, da se opis, merska enota in količina po novem glasijo:
»99. Marmelada mešana - namaz, vsaj 43% sadne kaše; 9 kg«
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 100 tako, da se opis, merska enota in količina po novem glasijo:
»100. Marmelada marelica - namaz, pakirano 5kg, vsaj 23% sadne kaše; 6 kg«
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 103 tako, da se opis po novem glasi:
»103. Pašteta kokošja ali piščančja z najmanj 29% mesa, brez konzervansov in umetnih arom, 30 g (max. odstopanje +/- 10 %), kot npr. Podravka ali enakovredno«
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 104 tako, da se opis po novem glasi:
»103. Pašteta čajna z najmanj 24% mesa, 50 g (max. odstopanje +/- 10 %), kot npr. Podravka ali enakovredno«
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 113 tako, da se opis po novem glasi:
»113. Puding borovnica ali jagoda, pakirano 1 kg«
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 115 tako, da se opis, merska enota in količina po novem glasijo:
»115. Čokolino, pakiranje do 1000 g; 9 kg«

Ponudnik naj pri velikosti pakiranja artiklov upošteva naročnikove 1-letne količine!

Spremembo dokumenta »3.5_Ponudbeni predračun za sklop 5-sprememba 2« in dokumenta »3.8_Ponudbeni predračun za sklop 8-sprememba 2« je naročnik posredoval v objavo na Portal javnih naročil z obrazcem EU 14 - SL - popravek.


5. Vprašanje, prejeto: 23. 3. 2023 ob 12:42 uri
»vljudno prosimo za vaše odgovore:
SKLOP 6: SADNI SOKOVI
1. Multivitaminski sadni nektar, 0.2 l, z najmanj 80% sadnim deležem, brez dodanega sladkorja kval. Fructal brik ali enakovredno kos 2.500 Proizvajalec je multivitaminski sok 0,2l ukinil že nekaj časa nazaj, ali lahko namesto tega ponudimo 100% sok iz rdečega sadja, pakiranje 200ml?
2. Nektar iz breskev in jabolk, 0.2 l, z najmanj 80% sadnim deležem, brez dodanega sladkorja kval. Fructal brik ali enakovredno kos 4.050 Nektarja z 80% sadnim deležem ni, ali lahko ponudimo s 50% s.d.?
3. Nektar iz jabolk, 0.2 l, z najmanj 50% sadnim deležem kval. Fructal brik ali enakovredno kos 5.350 Ali lahko namesto nektarja ponudimo 100% sok?
4. Nektar iz jagod, jabolk in grozdja, 0.2 l, z najmanj 45% sadnim deležem od tega min. 30% jagodne kaše kval. Fructal brik ali enakovredno kos 2.300 Ali lahko ponudimo pijačo z 10% sadnim deležem?
6. Nektar iz pomaranč, 1/1, z najmanj 50% sadnim deležem kval. Fructal brik ali enakovredno l 500 Ali lahko namesto nektarja ponudimo 100% sok?
7. Nektar iz breskev, 1/1, z najmanj 50% sadnim deležem breskve kval. Fructal brik ali enakovredno l 400 Ali lahko ponudimo pakiranje 1,5litra z navojnim pokrovčkom?«

5. Odgovor:
Naročnik je proučil navedbe potencialnega ponudnika in daje naslednje odgovore:

Sklop 6:
Naročnik je glede artikla pod zaporedno številko 1 že odgovoril pri odgovoru številka 1.
Naročnik je glede artikla pod zaporedno številko 2 že odgovoril pri odgovoru številka 1.
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 3 tako, da se opis po novem glasi:
»3. Nektar iz jabolk, 0.2 l, z najmanj 50% sadnim deležem kval. Fructal brik ali enakovredno ali 100% jabolčni sok, 0.2 l«
Naročnik se ne strinja s predlaganim 10% sadnim deležem za artikel 4, zato svoje zahteve ne bo spreminjal.
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 6 tako, da se opis po novem glasi:
»6. Nektar iz pomaranč, 1 l, z najmanj 50% sadnim deležem kval. Fructal brik ali enakovredno ali 100% sok iz pomaranč«
Naročnik se ne strinja s predlaganim pakiranjem, zato svoje zahteve ne bo spreminjal.

Ponudnik naj pri velikosti pakiranja artiklov upošteva naročnikove 1-letne količine!

Spremembo dokumenta »3.6_Ponudbeni predračun za sklop 6-sprememba 2« je naročnik posredoval v objavo na Portal javnih naročil z obrazcem EU 14 - SL - popravek.


6. Vprašanje, prejeto: 23. 3. 2023 ob 12:53 uri
»vljudno prosimo za vaše odgovore:

SKLOP 12: DIETNA PREHRANA
4. Keksi linški brez glutena kg 5 Linških keksov brez glutena ne najdemo, vljudno prosimo za dovoljenje, da lahko ponudimo kekse s pomarančnim nadevom ali limoninim polnilom oz. v primeru negativnega odgovora prosimo za navedbo katero blagovno znamko keksov ste imeli v mislih.

7. Puding-desert, brez glutena, 100 g (max. odstopanje +/- 10 %) kos 20 Desert brez glutena imamo po novem pakiran po 130g ali 125g, vljudno prosimo za dovoljenje, da lahko ponudimo katerega od obeh oz. vas v primeru negativnega odgovora prosimo za navedbo blagovne znamke, ki ste jo imeli v mislih.«

6. Odgovor:
Naročnik je proučil navedbe potencialnega ponudnika in daje naslednji odgovor:

Sklop 12:
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 4 tako, da se opis po novem glasi:
»4. Keksi linški brez glutena ali keksi s pomarančnim nadevom ali limoninim polnilom brez glutena«
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 7 tako, da se opis, merska enota in količina po novem glasijo:
»7. Puding-desert, brez glutena, 90-125 g; 2 kg«

Ponudnik naj pri velikosti pakiranja artiklov upošteva naročnikove 1-letne količine!

Spremembo dokumenta »3.12_Ponudbeni predračun za sklop 12-sprememba 2« je naročnik posredoval v objavo na Portal javnih naročil z obrazcem EU 14 - SL - popravek.


7. Vprašanje, prejeto: 24. 3. 2023 ob 10:06 uri
»1. Ali priznate IFS?

2. V razpisni dokumentaciji navajate, da morajo biti računu priložene podpisane dobavnice. Dne, 15.10.2015 je Ministrstvo za finance RS, Uprava RS za javna plačila objavilo obvestilo v zvezi z novostmi pri izmenjavi e-računov z javnim sektorjem. Prilaganje dobavnice k računu (skeniranje in pripenjanje k e-računu) ni v skladu z izmenjavo elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi RS za javna plačila (v nadaljevanju Pravilnik). Po veljavnem pravilniku (pričel je veljati s 09.10.2015, uporabljalo pa se ga bo od 01.01.2016) je obvezen podatek na e-računu številka navedene dobavnice, katero dobavitelji navajamo na vsakem e-računu, tako, da v tej zadevi ne vidimo smisla in vas prosimo, da jo črtate iz okvirnih sporazumov. Kot dobavitelj vedno ob dostavi pustimo naročniku 2 izvoda (enega za kuhinjo in enega za finančno službo), en izvod pa ostane nam.

3. V RD navajate v primeru podpisa z 1 ponudnikom spremembo cen z indeksom življenjskih potrebščin , če kumulativno povečanje indeksa preseže 4% vrednosti. Pogoj je nerealen, kar so pokazali dogodki v zadnjem letu, saj se dejanski dvig cen na trgu ne sklada z rastjo indeksa cen. Že sedaj je jasno, da je dvig cen za zgolj 80% indeksa naslednje leto absolutno prenizek. Zaradi nestabilnih, nepredvidljivih razmer na trgu predlagamo fiksnost cen za največ 6 mesecev ter spremembo cen glede na dogajanje na trgu. Najbolj realno je običajno odpiranje konkurence glede na dogajanje na trgu (ne indeks!). Prosimo, da spremenite pogoje za spremembo cen, kajti vaš pogoj dejansko pomeni, da so cene fiksne skoraj celoten razpis, posledično to pomeni precej višje cene za vas kot naročnika, saj ponudniki ne bomo tvegali dobav z minus maržami, ampak bomo že zdaj dali precej višje cene kot so na trgu, da se zavarujemo pred to določbo ali pa prijave na razpis raje ne bomo oddali. Glede na težavne izkušnje z dobavami in cenami ter dopisovanjem za spremembo cen v preteklem obdobju bi lahko naročnik drugačen način spremembe cen predvidel že pri pripravi razpisa.
Dobro bi bilo, da se v pogodbi predvidi možnost spremembe cen pred potekom 12ih mesecev, v izrednih razmerah, kot se dogajajo sedaj.
Ponudniki glede na nepredvidljivo stanje na tržišču težko predvidimo cene za 1 leto v naprej.

4. Primernejše bi bilo, da dodate k indeksu življenjskih potrebščin, da se upošteva kumulativni indeks cen glede na vrsto blaga, ki ga ponudnik ponuja, npr. za meso, mleko, kruh, itd., ki ga uradno objavlja Statistični urad RS. Cene se gibljejo zelo različno glede na vrsto storitev, pijač, hrane. Menimo, da ni primerno, da damo v isti koš najemnine, pijačo, meso, mleko, kruh,... in tako računamo indeks.

5. Ali zahtevate v sklopih 1, 15, 19, da je cena konfekcioniranega (zrezki, kocke, mleto, rezine,) mesa in izdelkov, salam enaka ceni mesa in izdelkov, salam v kosu?

6. Pojasnila po artiklih:
SKLOP 01: SVEŽE MESO
JUNETINA
1. Stegno brez kosti - Ali je v kosu?
3. Rost beef - Ali je brez kosti?
3. Rost beef - Ali je v kosu?
4. Pljučna pečenka - Ali je v kosu?
TELETINA
5. Stegno brez kosti - Ali je v kosu?
6. Pleče brez kosti - Ali je v kosu?
SVINJINA
7. Stegno brez kosti - Ali je v kosu?
8. Kare - Ali je v kosu ali narezan na porcije?
8. Kare - Ali je s kostjo?
PERUTNINA
12. Puran file- Ali je v kosu ali narezano?
DROBOVINA IN KOSTI
13. Junčje srce - Ali je v kosu ali narezano?
16. Junčja jetra - Ali so v kosu ali narezano?

SKLOP 15: SVEŽE EKOLOŠKO MESO
GOVEJE EKOLOŠKO MESO
*Ali v tem sklopu povprašujete po mladi govedini ali govedini?
1. Stegno brez kosti - Ali je v kosu?
3. Hrbet, ledja (Rost beef) - Ali je v kosu?
3. Hrbet, ledja (Rost beef) - Ali je brez kosti?
5. Vrat - Ali je v kosu?

SKLOP 19: MESO IN MESNI IZDELKI VIŠJA ALI IZBRANA KAKOVOST
1. Piščančje prsi v ovitku 2,5 kg (max. odstopanje +/- 5 %) - Ali so v kosu ali narezane?
2. Piščančji file - Ali je v kosu ali narezano?
3. Piščančja posebna 1 kg - Ali je v kosu ali narezana?
6. Piščančja bedra od 200g do 300 g - Ali so s kostjo in kožo?«

7. Odgovor:
Naročnik je proučil vprašanja in navedbe potencialnega ponudnika in daje naslednji odgovor:

1. V točki 3 (Okoljske zahteve) datoteke »2_Opis predmeta JN in zahteve naročnika« je naročnik jasno navedel, katera dokazila bo upošteval glede izpolnjevanja okoljskih zahtev. Dokazila se morajo nanašati izključno na kakovost živil in morajo biti uradno podeljena po predpisanih standardih.
2. Ker naročnik potrjuje prevzem s podpisom dobavnice, hkrati pa v primeru reklamacije, ko zavrne dostavljeno blago že takoj ob dostavi le-tega, na dobavnici pa napiše razlog za zavrnitev prevzema, naročnik ne bo spreminjal svoje zahteve. Ravno tako želi naročnik tudi pojasniti, da vsi dobavitelji nimajo enakega načina dobave (s tremi dobavnicami).
3. Naročnik je možnosti glede uveljavljanja višjih cen dobavitelja, ki bo kot edini za posamezen sklop oddal dopustno ponudbo, navedel že pri odgovoru številka 2. Ponovno odpiranje konkurence pri sklopih, kjer dopustno ponudbo odda le en ponudnik, ni smiseln, saj konkurence v tem primeru ni.
4. Naročnik je možnosti glede uveljavljanja višjih cen dobavitelja, ki bo kot edini za posamezen sklop oddal dopustno ponudbo, navedel že pri odgovoru številka 2.
5. Naročnik je pri vsakem od sklopov 1, 15 in 19 pri posameznem artiklu jasno navedel, ali se zahteva nanaša na zrezke, kocke, ipd. Kjer ta zahteva ni navedena se šteje, da gre za meso ali mesni izdelek v kosu.
6. Pojasnila po artiklih:
za sklop 1, junjetina, artikel 1: artikel je v kosu
za sklop 1, junjetina, artikel 3: artikel je brez kosti in v kosu
za sklop 1, junjetina, artikel 4: artikel je v kosu
za sklop 1, teletina, artikel 5: artikel je v kosu
za sklop 1, teletina, artikel 6: artikel je v kosu
za sklop 1, svinjina, artikel 7: artikel je v kosu
za sklop 1, svinjina, artikel 8: artikel je s kostjo in v kosu
za sklop 1, perutnina, artikel 12: artikel je v kosu
za sklop 1, drobovina in kosti, artikel 13: artikel je v kosu
za sklop 1, drobovina in kosti, artikel 16: artikel je v kosu
za sklop 15, goveje ekološko meso - naročnik povprašuje po govedini
za sklop 15, artikel 1: artikel je v kosu
za sklop 15, artikel 3: artikel je v kosu
za sklop 15, artikel 1: artikel je brez kosti in v kosu
za sklop 15, artikel 1: artikel je v kosu
za sklop 19, artikel 1: artikel je v kosu
za sklop 19, artikel 2: artikel je v kosu
za sklop 19, artikel 3: artikel je v kosu
za sklop 19, artikel 6: artikel je s kostjo in kožo.


8. Vprašanje, prejeto: 26. 3. 2023 ob 23:16 uri
»SKLOP 3: ZAMRZNJENA ZELENJAVA, SADJE IN RIBE
4. Fižol stročji rumen ali zelen: prosimo, da pri tej postavki določite samo eno vrsto fižola, ker gre za dva različna artikla, ki imata na trgu drugačno ceno. V kolikor želite obe vrsti fižola, morate za vsako vrsto narediti svojo ločeno postavko. Hvala.
16. Morski sadeži-očiščeni: želite Z ali BREZ surimija?«

8. Odgovor:
Naročnik je proučil navedbe potencialnega ponudnika in daje naslednji odgovor:

Sklop 3:
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 4 tako, da se opis po novem glasi:
»4. Fižol stročji zelen, rezani«
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 16 tako, da se opis po novem glasi:
»16. Morski sadeži-očiščeni, s surimiji«

Spremembo dokumenta »3.3_Ponudbeni predračun za sklop 3-sprememba 2« je naročnik posredoval v objavo na Portal javnih naročil z obrazcem EU 14 - SL - popravek.


9. Vprašanje, prejeto: 27. 3. 2023 ob 10:35 uri
»Vljudno prosimo za vaše odgovore/dodatna pojasnila:

SKLOP 8: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
1. Bazilika kg 1 Ali lahko ponudimo 1 kg pakiranje?
2. Bonboni sadni žele posamezno zaviti 250g (max. odstopanje +/- 20 g) kos 25 ali lahko ponudimo 300 g pakiranje?
3. Bonboni diabetični 100g (max. odstopanje +/- 10 g) kos 22 Gre za dietni izdelek, za katere imate poseben sklop - sklop 12 dietna prehrana, prosimo prestavite bonbone v ta sklop. V primeru negativnega odgovora prosimo za navedbo blagovne znamke izdelka ali dovoljenje, da ponudimo izdelek v pakiranju 75g (več okusov).
4. Cimet mleti kg 1 Ali lahko ponudimo 1 kg pakiranje?
5. Curry kg 1 Ali lahko ponudimo 1 kg pakiranje?
6. Česen zrnati kg 5 Ali lahko ponudimo 1 kg pakiranje?
8. Čokolada mleč. z min. 30% kakav. delov, novoletni motiv, 100g (max. odstopanje +/- 10 g) kos 50 glede na to, da čokolada z novoletnim motivom ni več dobavljiva, prosimo za izbris te pozicije.
9. Čokolada mlečna diabetična 100g (max. odstopanje +/- 10 g) kos 15 Diabetična čokolada je pakirana po 80 g, ali lahko ponudimo?
11. Drobnjak kg 1 Ali lahko ponudimo 1 kg pakiranje?
18. Keksi diabetični 200 g (max. odstopanje +/- 10 g) kos 300 Diabetične kekse imamo pakirane po 240g, odstopanje je minimalno, ali jih lahko ponudimo?
21. Kis jabolčni, 20/1 kos 25 Jabolčni kis imamo pakiran po največ 5 litrov, 20 litrskega pakiranja žal nimamo, ali lahko ponudimo 5 l pakiranje?
25. Krompirjevo testo, 5/1 kos 10 Zmes za krompirjevo testo je pakirano po 10kg, drugega pakiranja ni na tržišču, prosimo za dovoljenje, da lahko ponudimo pakiranje 10kg.
28. Kvas suhi, 7 g (max. odstopanje +/- 1 g) kos 100 Ali lahko ponudimo pakiranje 5x7g?
32. Majoneza, 2000 g (max. odstopanje +/- 10 %), kot npr. Helmans v vedru ali enakovredno kos 50 Majoneze v 2 kg pakiranju žal ne najdemo, na voljo je 5 kg pakiranje, ali lahko ponudimo?
33. Marmelada porc.diabetična brez dodanega sladkorja, 20 g (max. odstopanje +/- 10 %) kos 800 Ali lahko ponudimo diabetični džem 20g?
37. Mak mleti, 100 g (max. odstopanje +/- 10 %) kos 5 Mak je pakiran po 200g, 100g pakiranja ni na tržišču, prosimo za dovoljenje, da lahko ponudimo 200g, kajti drugače ponudbe ne moremo oddati.
42. Naravna voda z okusom 0,5 l s frukt.sirupom kos 1.300 Na tržišču žal ne najdemo vode z okusom, ki bi vsebovala fruktozni sirup (vse vsebujejo sladkor), prosimo za dovoljenje, da ponudimo vodo z okusom, ki tega ne vsebuje ali pa sporočite katero blagovno znamko ste imeli v mislih, ki je prosto dostopna na tržišču.
46. Olje rastlinsko, 25/1, kot npr. Zvezda ali enakovredno l 1.280 Olja v 25 litrskem pakiranju ni na tržišču, na voljo je 10-litrsko pakiranje, ali lahko ponudimo 10l?
49. Pecilni prašek 15 g (max. odstopanje +/- 10 %) kos 100 Pecilni prašek je pakiran po 13g, ali lahko ponudimo? Pakiranja 15g ni na tržišču.
58. Sojina omaka 200 ml kos 10 Sojina omaka je pakirana po 150 ali 500 ml, prosimo za dovoljenje, da lahko ponudimo katero od teh, 200 ml pakiranja ne najdemo.
61. Sol drobno mleta 25kg, jodirana kos 10 Sol imamo pakirano po 10kg, 25 kg pakiranja ne najdemo, ali lahko ponudimo pakiranje 10 kg?
65. Umetno sladilo, tekoče 500 ml, kot npr. Natren ali enakovredno kos 2 Tekoče sladilo je pakirano po 300 ml ali 1l, 500 ml pakiranja ni na tržišču, prosimo za dovoljenje, da ponudimo katerega od navedenih pakiranj.
66. Utrjevalec smetane 10g (max. odstopanje +/- 1 g) kos 20 Ali lahko ponudimo pakiranje 3x10g?
70. Želatina lističi kos 40 Cena je na kos, teže pa niste določili, želatino v lističih imamo pakirano po 10g, ali podamo ceno na 10 g?
74. Fižol zrnje, rjavi v slanici, 4000 g (max. odstopanje +/- 5 %) kos 24 Fižol je pakiran po 2500g, 4 kg pakiranja ni na tržišču, ali lahko ponudimo 2500g?
78. Kompot breskva, 3100 g (max. odstopanje +/- 10 %) kos 8 Kompot imamo pakiran po 2600g, odstopanje je minimalno, ali ga lahko ponudimo?
79. Kompot marelica, 3000 g (max. odstopanje +/- 10 %) kos 4 Kompot imamo pakiran po 2600g, odstopanje je minimalno, ali ga lahko ponudimo?
82. Paprika file rdeča, 680 g (max. odstopanje +/- 30 g) kos 18 Papriko imamo pakirano po 620g, prosimo za dovoljenje, da jo lahko ponudimo, v pakiranju 650-710g ne najdemo artikla.
83. Paradižnik mezga, 4500 g (max. odstopanje +/- 5 %) kos 20 Prosimo za pojasnilo kaj za vas pomeni mezga, ali želite koncentrat ali pasiran paradižnik? V kolikor želite pasiran paradižnik,. je le-ta pakiran po 2500g in prosimo za popravek.
86. Kompot mešani - sadna solata, 3100 g (max. odstopanje +/- 200 g) kos 12 Kompot imamo pakiran po 2500g, pakiranja 3100+/-200g žal ne najdemo, prosimo za dovoljenje, da lahko ponudimo 2500g.
88. Čaj šipek s hib.v filter verigah 1/1 kos 92 Ali lahko ponudimo čaje, ki niso v verigi?
89. Čaj sadni v filter verigah 1/1 različni okusi kos 70 Ali lahko ponudimo čaje, ki niso v verigi?
90. Čaj alpski, planinski v filter verigah 1/1 kos 77 Ali lahko ponudimo čaje, ki niso v verigi?
93. Riž parboiled, max 8 kg (možno odstopanje do - 10 %), kot npr. Lagris ali enakovredno kg 160 Riž imamo pakiran po 5kg, ali lahko ponudimo?
99. Marmelada mešana - namaz, pakirano 5kg, vsaj 43% sadne kaše kos 2 Ali lahko ponudimo pakiranje 3kg in 55% sadni delež?
100. Marmelada marelica - namaz, pakirano 5kg, vsaj 23% sadne kaše kos 1 Ali lahko ponudimo pakiranje 3kg in 55% sadni delež?
102. Pašteta kokošja z najmanj 39% mesa, brez konzervansov in umetnih arom, 50 g (max. odstopanje +/- 5 g), kot npr. Podravka ali enakovredno kos 540 Izdelka s temi lastnostmi ne najdemo, ali lahko ponudimo izdelek kot Argeta 45g, ki vsebuje 29% kokošjega mesa, MLEČNE beljakovine 3% in je brez konzervansov?
103. Pašteta kokošja z najmanj 39% mesa, brez konzervansov in umetnih arom, 30 g (max. odstopanje +/- 10 %), kot npr. Podravka ali enakovredno kos 1.800 Izdelka s temi lastnostmi ne najdemo, ali lahko ponudimo izdelek kot Argeta 27g, ki vsebuje 29% kokošjega mesa, MLEČNE beljakovine 3% in je brez konzervansov?
105. Skuša fileti v rastlinskem olju, 115 g (max. odstopanje +/- 10 %), kot npr. Eva ali enakovredno kos 250 ali lahko ponudimo v sončničnem olju?
106. Sardine v rastlinskem olju, 115 g (max. odstopanje +/- 10 %), kot npr. Eva ali enakovredno kos 102 ali lahko ponudimo v sončničnem olju?
113. Puding borovnica, pakirano 1 kg kos 3 Puding borovnica v gastro pakiranju je ukinjen, ali lahko ponudimo jagodo?«

9. Odgovor:
Naročnik je proučil navedbe potencialnega ponudnika in daje naslednji odgovor:
Sklop 8:
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 1 tako, da se opis po novem glasi:
»1. Bazilika, pakirano do 1 kg«
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 2 tako, da se opis po novem glasi:
»2. Bonboni sadni žele posamezno zaviti, pakiranje 230-300g«
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 3 tako, da se opis po novem glasi:
»3. Bonboni diabetični 75-100g«
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 4 tako, da se opis po novem glasi:
»4. Cimet mleti, pakirano do 1 kg«
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 5 tako, da se opis po novem glasi:
»5. Curry, pakirano do 1 kg«
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 6 tako, da se opis po novem glasi:
»6. Česen zrnati, pakiranje do 1000g«
Naročnik je svoje zahteve glede artikla 8 že spremenil pri dogovoru 4.
Naročnik je svoje zahteve glede artikla 9 že spremenil pri dogovoru 4.
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 11 tako, da se opis po novem glasi:
»11. Drobnjak, pakirano do 1 kg«
Naročnik je svoje zahteve glede artikla 18 že spremenil pri dogovoru 4.
Naročnik je svoje zahteve glede artikla 21 že spremenil pri dogovoru 4.
Naročnik je svoje zahteve glede artikla 25 že spremenil pri dogovoru 4.
Ponudnik pri artiklu 28 (kvas, suhi) lahko ponudi pakiranje 5x7g, zaradi medsebojne primerljivosti med ponudniki pa naj v ponudbenem predračunu pri vpisovanju v stolpcu »cena brez DDV« upošteva ceno za 1 kos.
Naročnik je svoje zahteve glede artikla 32 že spremenil pri dogovoru 4.
Naročnik se ne strinja z zamenjavo marmelade z džemom, zato pri artiklu 33 svojih zahtev ne bo spreminjal.
Naročnik je svoje zahteve glede artikla 37 že spremenil pri dogovoru 4.
Naročnik je svoje zahteve glede artikla 42 pojasnil že pri dogovoru 4.
Naročnik je svoje zahteve glede artikla 46 že spremenil pri dogovoru 4.
Naročnik je svoje zahteve glede artikla 49 že spremenil pri dogovoru 4.
Naročnik je svoje zahteve glede artikla 58 že spremenil pri dogovoru 4.
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 61 tako, da se opis, merska enota in količina po novem glasijo:
»61. Sol drobno mleta, pakiranje 10 kg ali 25kg, jodirana; 250 kg«
Naročnik je svoje zahteve glede artikla 65 že spremenil pri dogovoru 4.
Naročnik je odgovor glede pakiranja artikla 66 že podal pri dogovoru 4.
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 70 tako, da se opis po novem glasi:
»70. Želatina lističi, teža lističev 10g«
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 74 tako, da se opis, merska enota in količina po novem glasijo:
»74. Fižol zrnje, rjavi v slanici; 96 kg«
Naročnik je svoje zahteve glede artikla 78 že spremenil pri dogovoru 4.
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 79 tako, da se opis, merska enota in količina po novem glasijo:
»79. Kompot marelica; 12 kg«
Naročnik je svoje zahteve glede artikla 82 že spremenil pri dogovoru 4.
Naročnik pri artiklu 83 želi koncentrat.
Naročnik je svoje zahteve glede artikla 86 že spremenil pri dogovoru 4.
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 88 tako, da se opis po novem glasi:
»88. Čaj šipek s hib., 1 kg«
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 89 tako, da se opis po novem glasi:
»89. Čaj sadni, 1 kg, različni okusi«
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 90 tako, da se opis po novem glasi:
»90. Čaj alpski, planinski, 1 kg«
Naročnik je odgovor glede artikla 93 že podal pri dogovoru 4.
Naročnik je odgovor glede artikla 99 že podal pri dogovoru 4.
Naročnik je odgovor glede artikla 100 že podal pri dogovoru 4.
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 102 tako, da se opis po novem glasi:
»102. Pašteta kokošja z najmanj 29% mesa, brez konzervansov in umetnih arom, 50 g (max. odstopanje +/- 5 g), kot npr. Podravka ali enakovredno«
Naročnik je odgovor glede artikla 103 že podal pri dogovoru 4.
Ponudnik lahko pri artiklu 105 (skuša fileti v rastlinskem olju) ponudi skuša filete v sončničnem olju
Ponudnik lahko pri artiklu 106 (sardine v rastlinskem olju) ponudi sardine v sončničnem olju
Naročnik je odgovor glede artikla 113 že podal pri dogovoru 4.

Ponudnik naj pri velikosti pakiranja artiklov upošteva naročnikove 1-letne količine!

Spremembo dokumenta »3.8_Ponudbeni predračun za sklop 8-sprememba 2« je naročnik posredoval v objavo na Portal javnih naročil z obrazcem EU 14 - SL - popravek.


10. Vprašanje, prejeto: 27. 3. 2023 ob 10:45 uri
»Prosimo za dodatna pojasnila oz odgovore:
SKLOP 8: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
4. Cimet mleti kg 1 Začimbe v pakiranju 100-200g ne najdemo, ali lahko ponudimo pakiranje 70g ali 600g?
6. Česen zrnati kg 5 Začimbe v pakiranju 100-200g ne najdemo, ali lahko ponudimo pakiranje 70g ali 860g ali 1 kg?
11. Drobnjak kg 1 Začimbe v pakiranju 100-200g ne najdemo, ali lahko ponudimo pakiranje 80g ali 1 kg?
14. Janež kg 0,5 Začimbe v pakiranju 100-200g ne najdemo, ali lahko ponudimo pakiranje 24g ali 1 kg?
26. Kumina cela kg 1 Začimbe v pakiranju 100-200g ne najdemo, ali lahko ponudimo pakiranje 28g ali 600g ali 1 kg?
63. Timijan kg 0,5 Začimbe v pakiranju 100-200g ne najdemo, ali lahko ponudimo pakiranje 14g ali 19g ali 215g ali 1 kg?«

10. Odgovor:
Naročnik je proučil navedbe potencialnega ponudnika in daje naslednji odgovor:

Sklop 8:
Naročnik je odgovor glede artikla 4 že podal pri dogovoru 4.
Naročnik je odgovor glede artikla 6 že podal pri dogovoru 4.
Naročnik je odgovor glede artikla 11 že podal pri dogovoru 4.
Naročnik je odgovor glede artikla 14 že podal pri dogovoru 4.
Naročnik spreminja zahtevo glede artikla 26 tako, da se opis po novem glasi:
»26. Kumina cela, pakiranje do 1 kg«
Naročnik zahteve glede pakiranja artikla 63 (timijan) ne bo spreminjal. Možnost pakiranja je navedena v opombi.

Ponudnik naj pri velikosti pakiranja artiklov upošteva naročnikove 1-letne količine!

Spremembo dokumenta »3.8_Ponudbeni predračun za sklop 8-sprememba 2« je naročnik posredoval v objavo na Portal javnih naročil z obrazcem EU 14 - SL - popravek.Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.