Dosje javnega naročila 001374/2023
Naročnik: INSTITUT JOŽEF STEFAN, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
Blago: NABAVA IN INSTALACIJA SISTEMA ZA DELO V INERTNI ATMOSFERI
ZJN-3: Odprti postopek

JN001374/2023-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.03.2023
JN001374/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2023
JN001374/2023-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.05.2023
Zahtevek za revizijo

    JN001374/2023-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
INSTITUT JOŽEF STEFAN
Jamova cesta 39
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
petra.ferfolja@ijs.si
+386 70539845

Internetni naslovi
http://www.ijs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/473599/JN19_23-_NABAVA_IN_INSTALACIJA_SISTEMA_ZA_DELO_V_INERTNI_ATMOSFERI_-objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=23463
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Znanost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NABAVA IN INSTALACIJA SISTEMA ZA DELO V INERTNI ATMOSFERI
Referenčna številka dokumenta: JN-23463
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NABAVA IN INSTALACIJA SISTEMA ZA DELO V INERTNI ATMOSFERI
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
NABAVA IN INSTALACIJA SISTEMA ZA DELO V INERTNI ATMOSFERI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.03.2023   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.07.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.03.2023   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.03.2023   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
INSTITUT JOŽEF STEFAN
Jamova cesta 39
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.03.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.03.2023   07:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri zahtevah "Predkomori" navajate, da želite veliko in manjšo predkomoro. Vljudno vas naprošamo za odobritev, da lahko ponudimo komoro z eno, veliko predkomoro.

Zahavljujemo se za odgovor.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Želimo 2 predkomori, manjšo in veliko. Torej tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji. Predlagana poenostavitev za nas ni sprejemljiva.

Hvala in lep pozdrav.Datum objave: 20.03.2023   13:05
VPRAŠANJE
Could you please detail the feedthroughs :
at least 1 vacuum feedthrough; is it a gland feedthrough?
at least 1 signal feedthrough; what kind of signal / type ?
at least 6 wires with BANANA connectors; Do you accept 2 feedthroughs with alltogether more than 6 BANANA Connectors?
at least 1 USB type C feedthrough; gender outside/inside?
at least 1 USB micro feedthrough; gender outside/inside?
at least 4 spare flanges KF-DN40 for installation of feedthroughs  do they mean 4x KF40 to be screw down or 4 pending sealed openings ?


ODGOVOR

Could you please detail the feedthroughs :

at least 1 vacuum feedthrough; is it a gland feedthrough?
Vacuum feedthrough is the feedthrough for vacuum consisting of a tube, a flange and two valves located inside and outside of the Glove-box

at least 1 signal feedthrough; what kind of signal / type ?
Low voltage and low frequency DC signal

at least 6 wires with BANANA connectors; Do you accept 2 feedthroughs with alltogether more than 6 BANANA Connectors?
Yes, 2 feedthroughs with alltogether more than 6 BANANA Connectors are acceptable

at least 1 USB type C feedthrough; gender outside/inside?
inside C-female and outside C-male

at least 1 USB micro feedthrough; gender outside/inside?
inside B-male and outside micro-male

at least 4 spare flanges KF-DN40 for installation of feedthroughs  do they mean 4x KF40 to be screw down or 4 pending sealed openings ?
This means 4 spare feedthroughs ready for the possible installation of additional feedthroughs in the future: each includes blank plate, O-ring and clamp.