Dosje javnega naročila 001504/2023
Naročnik: DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO, Šegova ulica 115, 8000 Novo mesto
Blago: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje treh let
ZJN-3: Odprti postopek

JN001504/2023-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.03.2023
JN001504/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.03.2023
JN001504/2023-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.03.2023
JN001504/2023-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.04.2023
JN001504/2023-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.04.2023
JN001504/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.04.2023
Zahtevek za revizijo

    JN001504/2023-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2023/S 055-163780
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO
Šegova ulica 115
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Monika Deanović
monika.deanovic@guest.arnes.si
+386 73935594

Internetni naslovi
https://dijaskidom.org/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/473981/OBJAVA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=23598
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje treh let
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje treh let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15511000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje treh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje treh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutnina in izdelki
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje treh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Ribe
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje treh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže ter suho sadje in zelenjava ter oreški
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje treh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeno sadje in zelenjava
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje treh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Splošno prehrambeno blago
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje treh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadni sokovi, sirupi, voda in žitne rezine
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15321000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje treh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Žita, mlevski izdelki in testenine
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03211000
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje treh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh, pekovski izdelki in slaščice
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811100
15812200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje treh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Delno pripravljena zamrznjena živila
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje treh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Živila za posebne prehrambene namene
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje treh let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.04.2023   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.05.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.04.2023   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.03.2023   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO
Šegova ulica 115
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.03.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.03.2023   08:09
Spoštovani,

naročnik je že objavil pravilno dokumentacijo. Za napako se iskreno opravičujemo.

Lep pozdrav.

Datum objave: 20.03.2023   08:19
Spoštovani,

objavljena je razpisna dokumentacija za pomivalni stroj,.Kje ste objavili pravo razpisno?

Odgovor:

Dokumentacija čaka na objavo v portalu TED (Uradni list EU). Predvidoma bo objavljena najkasneje jutri, 21.03.2023.

Datum objave: 21.03.2023   10:23
VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Naročnika prosimo, da za obdobje do stabilizacije cen na trgu skrajša zahtevo po veljavnosti ponudbe/cen na krajše obdobje.

Naročnika prosimo in pozivamo tudi, da v razpisni dokumentaciji, kot skrben naročnik, jasno vključi tudi možnost dviga cena ob izrednih razmerah (katerih smo priča tudi danes), kot to dovoljuje tudi ZJN-3 v 95. členu: »(1) V skladu s tem zakonom se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila in okvirni sporazum spremenita brez novega postopka javnega naročanja v katerem koli od naslednjih primerov:« »če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila«

V situaciji v kateri smo se danes znašli ponudniki in ji nismo bili priča še nikoli v času od kar so vpeljani javni razpisi (vsaj ne v takih obsežnih razmerah), vas pozivamo, da nam pridete nasproti in take izredne okoliščine, katerih obseg se ne da predvideti, vključite v dokumentacijo, kot možnost korekcije cen. Vsekakor še vedno ostaja dokazno breme o izrednih okoliščinah na ponudniku.

Za akceptiranje poziva se vam že vnaprej zahvaljujemo ter vas prav lepo pozdravljamo.

ODGOVOR:
Spoštovani,

naročnik vztraja pri pogojih v razpisni dokumentaciji.

Naročnik bo v primeru morebitnih izrednih situacij in s tem povezanih dvigov cen upošteval določila ZJN-3.

Lep pozdrav.

Datum objave: 21.03.2023   10:36
VPRAŠANJE:
Spoštovani,

prosimo za informacijo, ali so količine v predračunu letne ali za celotno obdobje.

Hvala in LP

ODGOVOR:
Spoštovani,

količine v predračunu so letne oziroma predstavljajo predvideno enoletno porabo živil.

Lep pozdrav.

Datum objave: 21.03.2023   10:45
VPRAŠANJE:
Spoštovani,
pri pripravi ponudbe smo naleteli na kar nekaj artiklov, kjer nimate točno definirane enote mere. Zanima nas, kaj pomeni 1/1, 2/1, 3/1 kos?

Artikli so na voljo v različnih pakiranjih in da bi bila ponudba med seboj primerljiva, prosimo, da za vse ponudnike poenotite EM.

Prosimo točno določite EM oz. če ste imeli v mislih, da podamo ceno za KG oz. LITER, potrdite slednje.

Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Spoštovani,

1/1 pomeni pakirano po 1 kg ali 1 l. 2/1 ali 3/1 pomeni, da želimo 2kg ali 3 kg pakiranje. Npr. 3/1 pri sklopu sadni sokovi to pomeni, da so v ponudbi - paketu 3 litri soka oz. da je embalaža - posoda 3 litrska.

Lep pozdrav.


Datum objave: 21.03.2023   10:46
VPRAŠANJE:
Spoštovani,
zanima nas, ali lahko ponudimo artikle z drugačnimi pakiranji (približke) s tem, da ceno preračunamo na vašo določeno enoto mere?

Ker imamo ponudniki (od vsakega posebej je odvisno) različna pakiranja in se tudi od vaših zahtevanih razlikujejo in ker nam ni v interesu, da za vsak artikel posebej pišemo na Portal in tako nam kot tudi vam posledično naredimo dodatno delo, vas prosimo, če lahko dovolite, da ponudimo artikel kot najbližji približek vaši zahtevani EM oz. če lahko omogočite odstopanja v teži ponujenih artiklov na vsaj 50% kot to dopuščajo tudi drugi naročniki.

Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Spoštovani,

ponudniki lahko ponudijo najbližji približek zahtevani EM.

Lep pozdrav.

Datum objave: 21.03.2023   10:47
VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
naše podjetje (kakor večina ponudnikov) ni registrirano za odvoz nepovratne embalaže, ki je komunalni odpadek, za to imamo z ustreznimi podjetji, ki se s tem ukvarjajo, podpisane pogodbe.
Prosimo, da ustrezno spremenite razpisno dokumentacijo, ker menimo, da od nas ponudnikov tega ne morete zahtevati.
Vsa odpadna embalaža šol, vrtcev, domov in drugih ustanov je komunalni odpadek.
Naša vozila so skladna s HACCP-om, zato ne moremo v vozilih, s katerimi vršimo dostavo živil, opravljati tudi dejavnosti odvoza komunalnih odpadkov.
Upamo, da naročnik to razume, saj bi morali torej imeti posebna vozila za odvoz odpadkov - embalaže.

Zato pozivamo naročnika, da popravi in izbriše zahtevo za odvoz nepovratne embalaže, to namreč lahko zahteva le za POVRATNO EMBALAŽO.

Hvala za razumevanje.
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Spoštovani,

naročnik ne zahteva odvoza nepovratne embalaže.

Lep pozdrav.

Datum objave: 21.03.2023   15:05
VPRAŠANJA:
Spoštovani naročnik. Dobivate vprašanja glede količin, pakiranj, embalaže, pa razpisna dokumentacija sploh še ni objavljena.
Seveda pričakujemo da se bo podaljšal tudi rok za oddajo.
Hvala.

ODGOVOR:
Spoštovani,

gre za tipska vprašanja ponudnikov, ki so načeloma postavljena pri vseh javnih naročilih, povezanih z živili.

Zaenkrat ni potrebe po podaljšanju rokov za oddajo ponudb, v kolikor pa bo naročnik ocenil, da je roke potrebno podaljšati, bo to tudi storil.

Objava v Uradnem listu EU traja dalj časa, za kar pa naročnik ni kriv oziroma na to ne more vplivati. naročnik je takoj, ko je ugotovil, da je objavil napačno razpisno dokumentacijo, objavil pravilno in le-to poslal v objavo na portal TED.

Lep pozdrav.

Datum objave: 23.03.2023   15:38
VPRAŠANJE:
Spoštovani,
predračuna še ni objavljenega, vsaj mi ga nismo zasledili.
Je res konfuzno stanje, dobavitelji moramo vse narediti, kljub temu, da se spreminja razpisna dokumentacija, so določene napake s strani naročnika?
Kot naročnik, morate vedeti komu plačate, da Vam storitev dobro opravlja, v tem primeru žal ni tako.
lp

ODGOVOR:
Spoštovani,

predračun je objavljen na PJN.

Lep pozdrav.

Datum objave: 23.03.2023   15:39
VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v navodilih zahtevate da ponudniki ponudimo vsa živila iz posameznega sklopa. Je mogoče napaka v tekstu in se zahteva vsa živila iz posameznega PODSKLOPA? Običajno je namreč tako.
Hvala.

ODGOVOR:
Spoštovani,

drži, tam, kjer so sklopi razdeljeni na podsklope, se zahteva vsa živila iz posameznega PODSKLOPA.

Lep pozdrav.

Datum objave: 23.03.2023   15:43
VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji zahtevate izjavi oziroma pooblastilo za pridobitev podatkov o nekaznovanosti ponudnika in zastopnika in istočasno še potrdilo o nekazovanosti. Čemu?

ODGOVOR:
Spoštovani,

glede na to, da z dnem 02.04.2023 prične veljati novela ZJN-3D, priložitev pooblastil ni več potrebna. V kolikor boste priložili potrdila, ta na dan oddaje ponudbe ne smejo biti starejša od 4 mesecev.

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.03.2023   11:29
VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

prosim ,da artikle BIO kefir in Bio kefir sadni v sklopu 1. MLEKO IN MELČNI IZDELKI v podsklopu 8. EKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI dopolnite in poimenujete BIO kefir (iz kefirnega zrna) in BIO sadni kefir (iz kefirnega zrna) .Prav tako naprošamo, da iz naziva artiklov umaknete %maščobe in uporabite izraze kot so polnomastni, polposnet, posnet, ali omejite % maščobe od 1,5-3,5% in s tem ne omejujete konkurence.
Prosimo, da v sklopu izločite BIO KEFIR VANILIJA saj imamo različni proizvajalci različne okuse.

Le tako si lahko zagotovite artikle ustrezne kakovosti in slovenskega porekla.

Hvala

ODGOVOR:
Spoštovani,

naročnik upošteva zahtevo, da se BIO kefir in BIO sadni kefir poimenujeta BIO kefir (iz kefirnega zrna) in BIO sadni kefir (iz kefirnega zrna), prav tako naročnik pri kefirjih omejuje % maščobe na priporočeno od 1,5 do 3,5%.

Naročnik iz sklopa ne bo izločil artikla BIO KEFIR VANILIJA.

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.03.2023   11:32
VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo za pojasnilo:
Sklop 2: Meso in mesni izdelki
Podsklop 4: Meso in izdelki, izbrana kakovost - POREKLO SLOVENIJA
Ali se za ta podsklop lahko odda ponudba po posameznih artiklih?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Spoštovani,

ponudnik lahko odda ponudbo za ta podskop po posameznih artiklih.

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.03.2023   11:53
VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo za nekaj pojasnil:
Sklop 2: Meso in mesni izdelki

Podsklop 1: Sveže meso
1 mlado goveje meso stegno brez kosti - Ali je v kosu?
4 mlado goveje meso pleče BK - Ali je v kosu?
9 goveje meso rebra - Ali povprašujete po mladi govedini ali govedini?
11 goveje meso hrbet s kostjo - Ali je v kosu?
11 goveje meso hrbet s kostjo - Ali povprašujete po mladi govedini ali govedini?
12 goveje meso hrbet BK - Ali je v kosu?
12 goveje meso hrbet BK - Ali povprašujete po mladi govedini ali govedini?
13 Svinjsko meso sveže kotlet (100-160g) - Ali je s kostjo?
14 svinjsko meso sveže stegno BK - Ali je v kosu?
17 svinjsko meso sveže pleče BK - Ali je v kosu?
22 pleskavica 10 dag - 16 dag - Ali povprašujete po artiklu iz mešanega mesa (svinjina + govedina?
23 čevapčiči - Ali povprašujete po artiklu iz mešanega mesa (svinjina + govedina?
24 Odojek - Ali povprašujete po celem odojku v kosu?
25 telečje meso sveže, stegno BK - Ali je v kosu?
26 telečje meso, sveže, pleče BK - Ali je v kosu?

Podsklop 2: Mesni izdelki
31 Pariška salama - Ali je v kosu ali narezano na rezine?
32 Pečena (prekajena) slanina (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je v kosu ali narezano na rezine?
33 Suhi vrat (prekajena plečka) vratovina (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je v kosu ali narezano na rezine?
35 Hrenovke - Ali povprašujete po artiklu iz mešanega mesa (svinjina + govedina?
39 Pizza šunka - Ali je v kosu?
40 šunka v ovitku - salama (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je v kosu ali narezano na rezine?
42 Letna klobasa (salama-polsuha) (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je v kosu ali narezano na rezine?
42 Letna klobasa (salama-polsuha) (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Navedite sestavo.
43 delikatesna salama - Ali je v kosu ali narezano na rezine?
43 delikatesna salama - Navedite primer blagovne znamke. Navedite sestavo.
44 Francoska klobasa (salama-polsuha) (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je v kosu ali narezano na rezine?
45 salama domača - suha (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je v kosu ali narezano na rezine?
46 kuhan pršut- Ali je v kosu ali narezano na rezine?
47 Mortadela mediteranka (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je v kosu ali narezano na rezine?
48 Mortadela primavera (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je v kosu ali narezano na rezine?
49 salama z zelenjavo - Ali je v kosu ali narezano na rezine?
50 Vikend salama (sir,zelenjava) - Ali je v kosu ali narezano na rezine?
51 Zašinek (vakumsko pakirani) (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je v kosu ali narezano na rezine?
51 Zašinek (vakumsko pakirani) (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je mišljeno za kuhanje?
52 prekajeni kosi šunke B.K. (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je v kosu ali narezano na rezine?
52 prekajeni kosi šunke B.K. (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je mišljeno za kuhanje?
53 Kraška panceta (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je v kosu ali narezano na rezine?
53 Kraška panceta (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali povprašujete po suhi dimljeni slanini?
54 Pršut kosi (vakumsko pakir.) (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je v kosu ali narezano na rezine?
54 Pršut kosi (vakumsko pakir.) (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali povprašujete po suhem pršutu?
55 Pršut kosi (vakumsko pakir.) (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali povprašujete po suhem pršutu?
55 Pršut kosi (vakumsko pakir.) (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je v kosu ali narezano na rezine?
** art. 54 Pršut kosi (vakumsko pakir.) (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) IN art. 55 Pršut kosi (vakumsko pakir.) (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Kakšna je razlika?
56 želodec domači (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je v kosu ali narezano na rezine?
57 suha salama drobno mleta (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je v kosu ali narezano na rezine?
58 Suha salama grajska (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je v kosu ali narezano na rezine?
59 salama tirolska (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je v kosu ali narezano na rezine?
60 suha budjola v.p. (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je v kosu ali narezano na rezine?
61 Prekajeno meso BK goveje (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je v kosu ali narezano na rezine?
61 Prekajeno meso BK goveje (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Po katerem kosu povprašujete?

Podsklop 3: Ekološko meso in izdelki
63 Bio mlado goveje stegno bk ) - Ali je v kosu?
64 Bio mlado goveje mleto meso - Ali je iz stegna ali plečeta?
65 Mleto meso teletina - Ali je iz stegna ali plečeta?

Podsklop 4: Meso in izdelki, izbrana kakovost - POREKLO SLOVENIJA
69 JUNEČJE MESO/ MESO MLADE GOVEDINE, sveže, stegno, b.k - Ali je v kosu?
70 JUNEČJE MESO/MESO MLADE GOVEDINE, sveže, pleče, b.k - Ali je v kosu?
72 Piščančja prsa, file - Ali so v kosu?
** art. 72 Piščančja prsa, file IN art. 75 Piščančja prsa brez kosti - Ali gre tukaj za isto?
77 Puranji zrezek - Ali je iz prsi?

Hvala za odgovore.

ODGOVORI:
Podsklop 1: Sveže meso
1 mlado goveje meso stegno brez kosti - Ali je v kosu? V kosu
4 mlado goveje meso pleče BK - Ali je v kosu? V kosu
9 goveje meso rebra - Ali povprašujete po mladi govedini ali govedini? Mladi gov.
11 goveje meso hrbet s kostjo - Ali je v kosu? V kosu
11 goveje meso hrbet s kostjo - Ali povprašujete po mladi govedini ali govedini? Mladi gov.
12 goveje meso hrbet BK - Ali je v kosu? V KOSU
12 goveje meso hrbet BK - Ali povprašujete po mladi govedini ali govedini? MLADA GOVEDINA
13 Svinjsko meso sveže kotlet (100-160g) - Ali je s kostjo? S KOSTJO
14 svinjsko meso sveže stegno BK - Ali je v kosu? V KOSU
17 svinjsko meso sveže pleče BK - Ali je v kosu? V KOSU
22 pleskavica 10 dag - 16 dag - Ali povprašujete po artiklu iz mešanega mesa (svinjina + govedina? DA
23 čevapčiči - Ali povprašujete po artiklu iz mešanega mesa (svinjina + govedina? DA
24 Odojek - Ali povprašujete po celem odojku v kosu? NE, PO KOSIH
25 telečje meso sveže, stegno BK - Ali je v kosu? V KOSU
26 telečje meso, sveže, pleče BK - Ali je v kosu? V KOSU

Podsklop 2: Mesni izdelki
31 Pariška salama - Ali je v kosu ali narezano na rezine? V KOSU
32 Pečena (prekajena) slanina (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je v kosu ali narezano na rezine? V KOSU
33 Suhi vrat (prekajena plečka) vratovina (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je v kosu ali narezano na rezine? V KOSU IN NA REZINE
35 Hrenovke - Ali povprašujete po artiklu iz mešanega mesa (svinjina + govedina? DA
39 Pizza šunka - Ali je v kosu? V KOSU IN NAREZANA
40 šunka v ovitku - salama (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je v kosu ali narezano na rezine? V KOSU
42 Letna klobasa (salama-polsuha) (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je v kosu ali narezano na rezine? V KOSU
42 Letna klobasa (salama-polsuha) (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Navedite sestavo. LAHKO GOVEJA ALI SVINJSKA.
43 delikatesna salama - Ali je v kosu ali narezano na rezine? V KOSU
43 delikatesna salama - Navedite primer blagovne znamke. Navedite sestavo. LAHKO SVINJSKA
44 Francoska klobasa (salama-polsuha) (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je v kosu ali narezano na rezine? V KOSU
45 salama domača - suha (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je v kosu ali narezano na rezine? V KOSU
46 kuhan pršut- Ali je v kosu ali narezano na rezine? V KOSU
47 Mortadela mediteranka (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je v kosu ali narezano na rezine? V KOSU
48 Mortadela primavera (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je v kosu ali narezano na rezine? V KOSU
49 salama z zelenjavo - Ali je v kosu ali narezano na rezine? V KOSU
50 Vikend salama (sir,zelenjava) - Ali je v kosu ali narezano na rezine? V KOSU
51 Zašinek (vakumsko pakirani) (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je v kosu ali narezano na rezine? V KOSU
51 Zašinek (vakumsko pakirani) (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je mišljeno za kuhanje? NE
52 prekajeni kosi šunke B.K. (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je v kosu ali narezano na rezine? V KOSU
52 prekajeni kosi šunke B.K. (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je mišljeno za kuhanje? DA
53 Kraška panceta (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je v kosu ali narezano na rezine? V KOSU
53 Kraška panceta (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali povprašujete po suhi dimljeni slanini? DA
54 Pršut kosi (vakumsko pakir.) (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je v kosu ali narezano na rezine? V KOSU
54 Pršut kosi (vakumsko pakir.) (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali povprašujete po suhem pršutu? DA
55 Pršut kosi (vakumsko pakir.) (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali povprašujete po suhem pršutu? DA
55 Pršut kosi (vakumsko pakir.) (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je v kosu ali narezano na rezine? V KOSU
** art. 54 Pršut kosi (vakumsko pakir.) (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) IN art. 55 Pršut kosi (vakumsko pakir.) (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Kakšna je razlika? NI RAZLIKE
56 želodec domači (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je v kosu ali narezano na rezine? V KOSU
57 suha salama drobno mleta (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je v kosu ali narezano na rezine? V KOSU
58 Suha salama grajska (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je v kosu ali narezano na rezine? V KOSU
59 salama tirolska (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je v kosu ali narezano na rezine? V KOSU
60 suha budjola v.p. (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je v kosu ali narezano na rezine? V KOSU
61 Prekajeno meso BK goveje (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Ali je v kosu ali narezano na rezine? V KOSU
61 Prekajeno meso BK goveje (ne sme vsebovati ojačevalcev okusa ali kvasni ekstrakt) - Po katerem kosu povprašujete? PLEČE, STEGNO

Podsklop 3: Ekološko meso in izdelki
63 Bio mlado goveje stegno bk ) - Ali je v kosu? V KOSU
64 Bio mlado goveje mleto meso - Ali je iz stegna ali plečeta? PLEČE
65 Mleto meso teletina - Ali je iz stegna ali plečeta? PLEČE

Podsklop 4: Meso in izdelki, izbrana kakovost - POREKLO SLOVENIJA
69 JUNEČJE MESO/ MESO MLADE GOVEDINE, sveže, stegno, b.k - Ali je v kosu? V KOSU
70 JUNEČJE MESO/MESO MLADE GOVEDINE, sveže, pleče, b.k - Ali je v kosu? V KOSU
72 Piščančja prsa, file - Ali so v kosu? V KOSU
** art. 72 Piščančja prsa, file IN art. 75 Piščančja prsa brez kosti - Ali gre tukaj za isto? ISTO
77 Puranji zrezek - Ali je iz prsi? DA


Datum objave: 28.03.2023   11:54
VPRAŠANJE:
Pozdravljeni, ali zahtevate v sklopu 2 , da je cena konfekcioniranega mesa in izdelkov, salam enaka ceni mesa in izdelkov, salam v kosu? Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Spoštovani,

ne, cena konfekcioniranega mesa in izdelkov, salam ni enaka ceni mesa in izdelkov, salam v kosu.

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.03.2023   11:55
VPRAŠANJE:
Pozdravljeni. ali priznate IFS? Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Spoštovani,

priznamo tudi IFS.

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.03.2023   11:56
VPRAŠANJE:
Spoštovani,

prosim za pregled in odgovore.Hvala in lp!

Podsklop 2: Marmelade in džemi
7 Marmelada - marelična 5/1 - lahko vsebuje konzervans ali lahko ponudimo marmelado v pakiranju 3kg?

Podsklop 3: Konzervirane ribe
10 riba skuša 550 g v pločevinki ali smemo ponuditi skušo 850g?
12 košćki tune v lastnem soku 1705 g v pločevinki - ne sme vsebovati aditivov in soje ali smemo ponuditi rio mare 4x80g ali calvo 3x65g ,ker velike gramature nima več dobavitelj na zalogi?

Podsklop 4: Čaji
16 jagoda - malina klasični čaj 1kg ali smemo ponuditi okus jagoda malina 1kg,ali jagoda malina rinfuza 1kg?
17 hawajii coctail klasični čaj 1kg ,ker tega okusa ni več na trgu,vam ponudimo kakšen drugi okus oz.prosimo za izbris artikla
18 pravi klasični čaj 1kg ali smemo ponuditi manjšo gramaturo- 35g?
19 gozdni sadeži čaj 0,5 kg ali smemo ponuditi 1kg?
21 gozdni sadeži čaj 0,5 kg ali smemo ponuditi 1kg?
22 set čajev zeliščni svet F 109g ali smemo ponuditi 44g ali 1kg?

ODGOVOR:

Podsklop 2: Marmelade in džemi
7 Marmelada - marelična 5/1 - lahko vsebuje konzervans ali lahko ponudimo marmelado v pakiranju 3kg?
Lahko vsebuje konzervans
Lahko ponudite 3 kg pakiranje


Podsklop 3: Konzervirane ribe
10 riba skuša 550 g v pločevinki ali smemo ponuditi skušo 850g? lahko
12 košćki tune v lastnem soku 1705 g v pločevinki - ne sme vsebovati aditivov in soje ali smemo ponuditi rio mare 4x80g ali calvo 3x65g ,ker velike gramature nima več dobavitelj na zalogi? ne

Podsklop 4: Čaji
16 jagoda - malina klasični čaj 1kg ali smemo ponuditi okus jagoda malina 1kg,ali jagoda malina rinfuza 1kg? Lahko rinfuza
17 hawajii coctail klasični čaj 1kg ,ker tega okusa ni več na trgu,vam ponudimo kakšen drugi okus oz.prosimo za izbris artikla lahko
18 pravi klasični čaj 1kg ali smemo ponuditi manjšo gramaturo- 35g? lahko
19 gozdni sadeži čaj 0,5 kg ali smemo ponuditi 1kg? lahko
21 gozdni sadeži čaj 0,5 kg ali smemo ponuditi 1kg? lahko
22 set čajev zeliščni svet F 109g ali smemo ponuditi 44g ali 1kg? lahko


Datum objave: 28.03.2023   11:57
VPRAŠANJE:
Spoštovani,

prosim za pregled in odgovor.Hvala in lp!

Podsklop 1: Olja
5 Sončnično olje - rinfuza za v cisterno * Prosim za dodatno obrazložitev glede rinfuze.Če želite po litrih,ima to možnost samo en dobavitelj,kar pomeni omejevanje konkurence .V kolikor pa imate prostor za kontejner IBC-1000 l,vam pripravimo ugodno ponudno.

ODGOVOR:
Imamo cisterno s kapaciteto 300 l. Kar pomeni, da dobavitelj iz cisterne dotoči v našo cisterno potrebno oz. manjkajočo količino do 300 l.

Datum objave: 28.03.2023   11:58
VPRAŠANJE:
Spoštovani,
na vprašanje enega od ponudnikov ste odgovorili, da lahko ponudniki ponudimo najbližji približek zahtevani EM.

Zanima nas, ali to pomeni, da se ne rabimo ozirati na pripis zahteve +-50% odstopanje? Pomeni to, da je lahko odstopanje večje?

Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Upoštevamo odstopanje +/- 25%

Datum objave: 28.03.2023   12:00
VPRAŠANJE:
Spoštovani,

prosimo za potrditev, da moramo ponudniki ponuditi vsa živila iz posameznega podsklopa in ni nikjer izbora po posameznih artiklih.
Hvala.

ODGOVOR:
Ponudniki lahko ponudijo samo posamezna živila iz posameznega podsklopa, razen pri Podsklopu 4: Meso in izdelki, izbrana kakovost - POREKLO SLOVENIJA, kjer lahko ponudniki oddajo ponudbo po posameznih artiklih.

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.03.2023   12:08
VPRAŠANJE:
Spoštovani,

pri mlečnih izdelkih zahtevate jogurt VITA. Prosimo za pojasnilo kakšen jogurt to je oziroma kakše karakteristike naj ima,

Hvala

ODGOVOR:
Karakteristike:
Brez dodanega sladkorja in sladil
Brez laktoze
Vsebuje naravno prisotne sladkorje


Datum objave: 28.03.2023   13:07
VPRAŠANJE:
Spoštovani

Vezano na odgovor:

glede na to, da z dnem 02.04.2023 prične veljati novela ZJN-3D, priložitev pooblastil ni več potrebna. V kolikor boste priložili potrdila, ta na dan oddaje ponudbe ne smejo biti starejša od 4 mesecev.

Če pravilno razumemo, torej ni nujno k dokumentaciji priložiti ne pooblastila za izpis iz kazenske evidence, niti potrdila o nekaznovanosti?

Hvala.

Lp

ODGOVOR:
Drži.

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.03.2023   13:10
VPRAŠANJE:
SPOŠTOVANI,
prosimo za pregled in posredovanje odgovora glede na spodaj izpostavljena vprašanja.


Podsklop 4: Čaji

15 breskev klasični čaj 1kg kom Artikel obstaja zgolj v filter pakiranju. Lahko ponudimo filter ali želite rinfuzni čaj drugega okusa?
16 jagoda - malina klasični čaj 1kg kom
17 hawajii coctail klasični čaj 1kg kom Artikel je proizvajalec izločil iz proizvodnje. Prosimo za UMIK artikla.
18 pravi klasični čaj 1kg kom Artikel v 1kg pakiranju ne obstaja. Ali boste le tega umaknili iz povpraševanja ali vam ponudimo družinsko 30g pakiranje?


Podsklop 5: Začimbe

49 žafran 7g kom Žafran - največje pakiranje je 2g; žafranika pa obstaja 10g pakiranje. Želite žafran ali žafraniko?


Podsklop 6: Konzervirano sadje in zelenjava

60 Paradižnikov ketchup 780 ml kom Prosimo za spremembo EM iz ML v KG, saj artikel obstaja in se vodi pod gramaturo, ne litražo. Zanima nas tudi, ali želite artikel s konzervansom ali brez konzervansa?
74 Beluši 750 ml kom Prosimo za spremembo EM iz ML v KG, saj artikel obstaja in se vodi pod gramaturo, ne litražo. Ali lahko ponudimo artikel v 330g pakiranju?
75 ajvar - doza 4250 ml kom Prosimo za spremembo EM iz ML v KG, saj artikel obstaja in se vodi pod gramaturo, ne litražo.
79 kompot ananas koščki 310 g kom Artikel v 310g pakiranju ne obstaja. Ste imeli v mislih 3100g pakiranje ali kako?


Podsklop 7: Ostalo prehrambeno blago

94 Mleko v prahu posneto 1/1 kg Ali lahko ponudimo artikel v 400g pakiranju?
97 Kis jabolčni 1l l Želite artikel z ali brez konzervansa?
98 Kis vinski 1l l Želite artikel z ali brez konzervansa?
111 pašteta mini kokošja 30g kom Ali lahko ponudimo piščančjo pašteto?
119 Margarina za mazanje 250g kom Ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
134 Arašidi slani luščeni 100 g kom Ali lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju?
153 Moka kokos 1kg kg Ali lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju?


Podsklop 8: Juhe

178 bučna juha 355g kom Artikel obstaja zgolj v 2,75kg pakiranju. Lahko ponudimo to pakiranje?
180 Fižolova juha 1/1 kg Artikel je proizvajalec izločil; ne obstaja več v ponudbi na slovenskem tržišču. Prosimo ua UMIK artikla.


Podsklop 9: Ostali ekološki izdelki Ali lahko oddamo ponudbo po artiklih ali zahtevate 100% oddajo ponudbe?

189 Eko gozdni med 900 g kom Artikla me najdemo. Lahko artikelne ponudimo?


Podsklop 1: Sadni sokovi, sirup in voda

8 Nektar negaziran ok. črni ribez 0,5l min 25 min 25 s.d. s.d. kom Artikel v željenem pakiranju ne obstaja. Vam lahko ponudimo 1l pakiranje?
28 Voda negazrana ok. gozdne jagode 0,5l kom Ali lahko ponudimo vodo z okusom jagode/aloe?
31 voda negazirana symphony 0,5l kom Artikel ne obstaja več. Prosimo za UMIK artikla.
32 Voda negazirana life 0,5l kom Artikel ne obstaja več. Prosimo za UMIK artikla.
33 Voda negazirana harmony 0,5l kom Artikel ne obstaja več. Prosimo za UMIK artikla.


Podsklop 2: BIO sokovi Ali lahko oddamo ponudbo po artiklih ali zahtevate 100% oddajo ponudbe?

44 BIO sok (breskev, jabolko, korenje) 2 dl kom Artikel ne obstaja več. Prosimo za UMIK artikla.


Podsklop 1: Moke, kaše, testenine, kosmiči

15 Ribana kaša kg Lahko ponudimo artikel s korenčkom?
20 Polžki mix različni okusi kg Ali lahko ponudimo artikel v obliki svedrčkov?
24 polnozrnati široki rezanci kg Ali lahko ponudimo pirine rezance?
35 riž lido/loto 10 kg kg Želite dolgozrnati ali okroglozrnati riž?
43 Kus kus 2/1 kg Ali lahko ponudimo artikel v 5kg pakiranju?


Podsklop 2: Bio testenine

53 Bio rezanci durm 1 kg kos Ali lahko ponudimo artikel v 250g pakiranju?


Podsklop 3: Bio mlevski izdelki, žita Ali lahko oddamo ponudbo po artiklih ali zahtevate 100% oddajo ponudbe?

61 BIO PŠENICA kg Ali lahko ponudimo zdrob pšenični?

76 BIO POLNOZRNAT ZDROB kg Ali lahko ponudimo artikel ZDROB ne-polnozrnat?

Hvala že vnaprej.
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Podsklop 4: Čaji

15 breskev klasični čaj 1kg kom Artikel obstaja zgolj v filter pakiranju. Lahko ponudimo filter ali želite rinfuzni čaj drugega okusa? LAHKO
16 jagoda - malina klasični čaj 1kg kom LAHKO
17 hawajii coctail klasični čaj 1kg kom Artikel je proizvajalec izločil iz proizvodnje. LAHKO PONUDITE DRUGEGA
18 pravi klasični čaj 1kg kom Artikel v 1kg pakiranju ne obstaja. Ali boste le tega umaknili iz povpraševanja ali vam ponudimo družinsko 30g pakiranje? LAHKO DRUŽINSKO PAK.


Podsklop 5: Začimbe

49 žafran 7g kom Žafran - največje pakiranje je 2g; žafranika pa obstaja 10g pakiranje. Želite žafran ali žafraniko?
ŽAFRAN

Podsklop 6: Konzervirano sadje in zelenjava

60 Paradižnikov ketchup 780 ml kom Prosimo za spremembo EM iz ML v KG, saj artikel obstaja in se vodi pod gramaturo, ne litražo. Zanima nas tudi, ali želite artikel s konzervansom ali brez konzervansa? LAHKO KG; BREZ KONZERVANSA
74 Beluši 750 ml kom Prosimo za spremembo EM iz ML v KG, saj artikel obstaja in se vodi pod gramaturo, ne litražo. Ali lahko ponudimo artikel v 330g pakiranju? LAHKO V KG; LAHKO PONUDITE V 330G PAKIRANJU
75 ajvar - doza 4250 ml kom Prosimo za spremembo EM iz ML v KG, saj artikel obstaja in se vodi pod gramaturo, ne litražo. LAHKO V KG;
79 kompot ananas koščki 310 g kom Artikel v 310g pakiranju ne obstaja. Ste imeli v mislih 3100g pakiranje ali kako? 3100 G PAKIRANJE


Podsklop 7: Ostalo prehrambeno blago

94 Mleko v prahu posneto 1/1 kg Ali lahko ponudimo artikel v 400g pakiranju? LAHKO
97 Kis jabolčni 1l l Želite artikel z ali brez konzervansa? LAHKO Z KONZERVANSOM
98 Kis vinski 1l l Želite artikel z ali brez konzervansa? LAHKO Z KONZERVANSOM
111 pašteta mini kokošja 30g kom Ali lahko ponudimo piščančjo pašteto? LAHKO
119 Margarina za mazanje 250g kom Ali lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju? LAHKO
134 Arašidi slani luščeni 100 g kom Ali lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju? LAHKO
153 Moka kokos 1kg kg Ali lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju? LAHKO


Podsklop 8: Juhe

178 bučna juha 355g kom Artikel obstaja zgolj v 2,75kg pakiranju. Lahko ponudimo to pakiranje? LAHKO
180 Fižolova juha 1/1 kg Artikel je proizvajalec izločil; ne obstaja več v ponudbi na slovenskem tržišču. NAROČNIK UMIKA TA IZDELEK IZ PREDRAČUNA, PONUDNIKI PRI TEM IZDELKU NE PODAJO CENE.


Podsklop 9: Ostali ekološki izdelki Ali lahko oddamo ponudbo po artiklih ali zahtevate 100% oddajo ponudbe?

189 Eko gozdni med 900 g kom Artikla me najdemo. Lahko artikelne ponudimo? LAHKO


Podsklop 1: Sadni sokovi, sirup in voda

8 Nektar negaziran ok. črni ribez 0,5l min 25 min 25 s.d. s.d. kom Artikel v željenem pakiranju ne obstaja. Vam lahko ponudimo 1l pakiranje? LAHKO
28 Voda negazrana ok. gozdne jagode 0,5l kom Ali lahko ponudimo vodo z okusom jagode/aloe? LAHKO
31 voda negazirana symphony 0,5l kom Artikel ne obstaja več. LAHKO PONUDIJO DRUG OKUS
32 Voda negazirana life 0,5l kom Artikel ne obstaja več. LAHKO PONUDIJO DRUG OKUS
33 Voda negazirana harmony 0,5l kom Artikel ne obstaja več. LAHKO PONUDIJO DRUG OKUSPodsklop 2: BIO sokovi Ali lahko oddamo ponudbo po artiklih ali zahtevate 100% oddajo ponudbe? LAHKO PO ARTIKLIH

44 BIO sok (breskev, jabolko, korenje) 2 dl kom Artikel ne obstaja več. NAROČNIK UMIKA TA IZDELEK IZ PREDRAČUNA, PONUDNIKI PRI TEM IZDELKU NE PODAJO CENE.


Podsklop 1: Moke, kaše, testenine, kosmiči

15 Ribana kaša kg Lahko ponudimo artikel s korenčkom? LAHKO
20 Polžki mix različni okusi kg Ali lahko ponudimo artikel v obliki svedrčkov? LAHKO
24 polnozrnati široki rezanci kg Ali lahko ponudimo pirine rezance? LAHKO
35 riž lido/loto 10 kg kg Želite dolgozrnati ali okroglozrnati riž? DOLGOZRNATI
43 Kus kus 2/1 kg Ali lahko ponudimo artikel v 5kg pakiranju? LAHKO


Podsklop 2: Bio testenine

53 Bio rezanci durm 1 kg kos Ali lahko ponudimo artikel v 250g pakiranju? LAHKO

Podsklop 3: Bio mlevski izdelki, žita Ali lahko oddamo ponudbo po artiklih ali zahtevate 100% oddajo ponudbe?
LAHKO PO ARTIKLIH

61 BIO PŠENICA kg Ali lahko ponudimo zdrob pšenični? LAHKO

76 BIO POLNOZRNAT ZDROB kg Ali lahko ponudimo artikel ZDROB ne-polnozrnat? NE


Datum objave: 28.03.2023   14:19
VPRAŠANJE:
Spoštovani,

vljudno prosimo za vaše odgovore:
Sklop 13: Živila za posebne prehrambene namene
3 kruh rižov act. sez. 100g kom 15 Ali lahko ponudimo riževe vaflje s soljo ali brez soli?
4 sojini špageti kg 80 ali lahko ponudimo koruzne ali pa koruzne in riževe, ker je soja alergen?
7 pekovsko pecivo 60gBG kom 5 ali lahko ponudimo bombetke 4x75g?
20 rižev puding 100g kom 2 Rižev desert imamo pakiran po 2x130g (okus vanilija in čokolada), ali lahko ponudimo?

Hvala,
Lep pozdrav,

ODGOVOR:
Sklop 13: Živila za posebne prehrambene namene
3 kruh rižov act. sez. 100g kom 15 Ali lahko ponudimo riževe vaflje s soljo ali brez soli? NE
4 sojini špageti kg 80 ali lahko ponudimo koruzne ali pa koruzne in riževe, ker je soja alergen? DA
7 pekovsko pecivo 60gBG kom 5 ali lahko ponudimo bombetke 4x75g? DA
20 rižev puding 100g kom 2 Rižev desert imamo pakiran po 2x130g (okus vanilija in čokolada), ali lahko ponudimo? DA


Datum objave: 28.03.2023   14:20
ODGOVOR:
Sklop 8: Splošno prehrambeno blago
6 marmelada mešana (slive, marelice, jagode) 20g - lahko vsebuje konzervans kom 5000 Ali lahko ponudimo marelico, jagodo in mešano porcijsko marmelado? DA
10 riba skuša 550 g v pločevinki kom 20 Skušo imamo pakirano po 850g, odstopanje je minimalno, ali jo lahko ponudimo? DA
11 koščki tune v olčnem olju 1000 g v pločevinki kom 70 Ali lahko ponudimo pakiranje 1730g? DA
12 košćki tune v lastnem soku 1705 g v pločevinki - ne sme vsebovati aditivov in soje kom 60 Ali lahko ponudimo v vrečki 1kg ali 3kg, ker v pločevinki žal ne najdemo? DA
13 planinski klasični čaj 1kg kom 20 Ali ponudimo čaj v filter vrečkah, pakiranje 1kg? DA
14 Šipek klasični čaj 1kg kom 15 Ali lahko ponudimo izdelek okus šipek v filter vrečkah? DA
15 breskev klasični čaj 1kg kom 5 Ali lahko ponudimo fillter čaj breskev, pakiran po 1kg? DA
17 hawajii coctail klasični čaj 1kg kom 5 Čaj Hawaii je ukinjen s strani dobavitelja, prosimo za izbris ali dovoljenje, da ponudimo drug okus filter čaja, npr. vrtni sadeži. DA
19 gozdni sadeži čaj 0,5 kg kom 15 ali lahko ponudimo izdelek okus gozdni sadeži v 1000g pakiranju? DA
20 vitamalina filter čaj 1,2 kg kom 5 ali lahko ponudimo izdelek okus malina v 1000g pakiranju? DA
21 gozdni sadeži čaj 0,5 kg kom 12 Artikel se ponavlja (poz. 19), prosimo za izbris.
57 Kumarice vložene 4000 g kom 100 Artikel se vam ponovi (poz. 56),prosimo za izbris.
60 Paradižnikov ketchup 780 ml kom 40 Ketchup je deklariran v gramih, prosimo za popravek oz ali lahko upoštevamo, da je 780ml=780g? DA
67 Paradižnikova mezga-koncentrat 4000 g kom 100 Izdelek se ponovi (poz. 66), opis je enak, prosimo za izbris ene od pozicij.
74 Beluši 750 ml kom 10 Beluše imamo pakirane po 330g (Eta), ali lahko ponudimo in za preračun upoštevamo da je 750ml=750g? Večjega pakiranja žal ne najdemo. DA
77 Kompot mešano sadje 2600 g kom 90 Vsi gastro kompoti mešanega sadja vsebujejo minimalno količino barvila, ki se nahaja v češnji, ali lahko kljub temu ponudimo? DA Edini kompot brez vseh barvil in arom je pakiran po 700g. Sporočite kaj lahko ponudimo.
85 Grah 850 g kom 20 Grah je pakiran po 400g, 850g pakiranja ni na tržišču, ali lahko ponudimo 400g pakiranje? DA
87 Majoneza lahka - vedro 5L kom 40 Ali lahko upoštevamo, da je 5l=5kg? DA
88 Majoneza delikatesna - vedro 3 l kom 20 Majonezo imamo pakirano po 5kg, ali lahko ponudimo in upoštevamo da je 5l=5kg? DA
92 Gorčica delikatesna -vedro 2,2kg kom 40 Gorčico imamo v vedru pakirano po 5kg, ali lahko ponudimo? DA
94 Mleko v prahu posneto 1/1 kg 20 Mleko v prahu imamo pakirano po 400g, ali lahko ponudimo? DA
97 Kis jabolčni 1l l 400 Ali lahko ponudimo kis z antioksidantom, ki je pridelan po naravnem postopku kisanja? DA
98 Kis vinski 1l l 600 Ali lahko ponudimo kis z antioksidantom, ki je pridelan po naravnem postopku kisanja? DA
104 puding - malina 1/1 kg 10 Ali lahko namesto maline ponudimo morda okus jagoda? DA
109 pecilni prašek 13g kom 60 ali lahko ponudimo pakiranje 5x13g? DA
111 pašteta mini kokošja 30g kom 100 ali lahko ponudimo piščančjo pašteto? DA
114 kakav v prahu 750g kom 50 Ali želite kakav za napitke (kot Benquick) ali grenki kakav? ZA NAPITKE
115 kakav v prahu kraš 100g kom 10 ali želite grenki kakav? DA
116 keksi hit mins kak 130g kom 200 Kakšne kekse ste imeli v mislih, ali lahko ponudimo sendvič kekse s čokoladnim polnilom, pakirane po 200g? DA
117 Napolitanke 100 g kom 200 Ali lahko ponudimo pakiranje 175g (različni okusi)? DA
119 Margarina za mazanje 250g kom 30 ali lahko ponudimo pakiranje 500g v lončku? DA
133 Čokolada riževa 100 g kom 60 Riževo čokolado imamo pakirano po 200g, ali lahko ponudimo? 100g pakiranja ne najdemo. DA
135 Hrustljavi koruzni kosmiči z vit.(korenfleks) 500g kom 60 ali lahko ponudimo 1 kg pakiranje? DA
138 Žitrni hrustljavi komsiči (koruzni) 1kg kg 60 ali lahko ponudimo hrustljave kosmiče, ki so mešanica pšeničnih, ovsenih in koruznih kosmičev? DA
141 Čokolešnik 1kg kg 10 Ali lahko ponudimo pakiranje 1800g? DA
150 Kakav napitek 1kg kg 10 Ali lahko ponudimo pakiranje 400g? DA
151 Čokoladni napitek 1kg kg 10 Prosimo za pojasnilo kaj želite, ali želite napitek kot Benquick kakav ali napitek kot vroča čokolada? KOT BENQUICK
156 pecivo slano maretti sir 70g kom 250 Sklepamo, da želite slano pecivo kot Bake Rolls? DA
157 krekerji slani 180g kom 100 Krekerje imamo pakirane po 100, 250, 350 ali 500g, prosimo sporočite katere lahko ponudimo? 100g
169 moka riževa 1kg kg 10 Riževo moko imamo pakirano po 400g, ali lahko ponudimo? DA
170 sladkor beli serverni 5g x 1000 kom 2 Servirni sladkor je pakiran po 2000x5g, ali lahko ponudimo? DA
173 Kakav in čokoladni instant 800g kom 10 "Prosimo za pojasnilo kaj točno želite, ker imate že pod pozicijo 114 kakav v prahu 750g , pod pozicijo 150 Kakav napitek 1kg in pod pozicijo 151 Čokoladni napitek 1kg - prosimo za pojasnilo kaj imate v mislih ali izbris te pozicije. Hvala." NAROČNIK UMIKA TA IZDELEK IZ PREDRAČUNA, PONUDNIKI PRI TEM IZDELKU NE PODAJO CENE.
175 Instant mešanica za belo kavo s kakavom 1/1 kg 10 ali lahko ponudimo Benquick 400g oz. v kolikor je odgovor negativen, prosimo za navedbo blagovne znamke in opisa izdelka, ki ga želite. DA
176 Pire krompir v kosmičih "pfanni"4/1kg kom 50 Zahtevati točno določeno blagovno znamko je v nasprotju z ZJN-3, ali lahko sklepamo, da želite pire krompir enakovreden kot Pfanni? DA
178 bučna juha 355g kom 10 Bučna gastro juha ne obstaja, prosimo za izbris. NAROČNIK UMIKA TA IZDELEK IZ PREDRAČUNA, PONUDNIKI PRI TEM IZDELKU NE PODAJO CENE.


Datum objave: 28.03.2023   14:20
ODGOVOR:
Podsklop 5: Začimbe
36 poper mix zrno 25g ali smemo ponuditi 40g ali 70g? PONUDITE 40G
37 poper zeleni 23g poper je v pakiranju 110g.Ga smemo ponuditi? DA
39 cimet v skorji 10g cimet je pakiran v 17g.Ga smemo ponuditi? DA
45 klinčki mleti 34g klinčki so pakirani v 20g,160g ali 370g.Katere smemo ponuditi? PONUDITE 20G
51 česen mleti 600g ali smemo ponuditi 1kg? DA

Podsklop 6: Konzervirano sadje in zelenjava
55 Fižol stročji (boranja) 4000 g ali smemo ponuditi gramaturo 2,6kg? DA
62 Paradižnikova omaka za pizzo 410 g ali smemo ponuditi 190g ali 3x190g? 3X190G
72 Koruza sladka v slanici 240 g ali smemo ponuditi gramaturo326g? DA
74 Beluši 750 ml ali smemo ponuditi gramaturo 330g? DA
79 kompot ananas koščki 310 g ali je to pravilna gramatura 310g?Lahko ponudimo 3050g ali 850g? DA
85 Grah 850 g graha 850g ne najdemo..smemo ponuditi 400g ali 3x200g? DA
92 Gorčica delikatesna -vedro 2,2kg ali lahko ponudimo 5kg,ker 2,2kg ne obstaja? LAHKO 5KG

Podsklop 7: Ostalo prehrambeno blago
94 Mleko v prahu posneto 1/1 ali lahko ponudimo 400g? DA
105 čokolino - kosmiči 1/1 ali lahko ponudimo 200g? DA
109 pecilni prašek 13g ali lahko ponudimo pakiranje 5x13g? DA
117 Napolitanke 100 g ali lahko ponudimo 175g? DA
118 Margarina za kuho 500g ali lahko ponudimo 250g? DA
119 Margarina za mazanje 250g ali lahko ponudimo 500g? DA
131 Čokolada v prahu 200 g ali lahko ponudimo 100g? DA
133 Čokolada riževa 100 g Riževa čokolada je v gramaturi 75g,200g in 220g.Katero ponudimo? 200G
134 Arašidi slani luščeni 100 g ali lahko ponudimo 250g? DA
135 Hrustljavi koruzni kosmiči z vit.(korenfleks) 500g ali lahko ponudimo 1kg? DA
144 Čokolada milka lešnik 80g Milka lešnik 80g ne obstaja več.Ponudimo 100g? DA
149 Čokolada TWIX 58g twixa 58g ni več.ponudimo 50g ali 75g? 50G
150 Kakav napitek 1kg ali lahko ponudimo benquick 800g? DA
153 Moka kokos 1kg ali lahko ponudimo 500g? DA
154 Keksi biskvit,sadni žele,čokoladni obliv 150g ali lahko ponudimo 125g? DA
157 krekerji slani 180g ali lahko ponudimo 100g? DA
169 moka riževa 1kg ali lahko ponudimo 500g? DA

Podsklop 8: Juhe
178 bučna juha 355g Juha 355g ne obstaja.Lahko ponudimo 52g,64g ali bio 40g? NAROČNIK UMIKA TA IZDELEK IZ PREDRAČUNA, PONUDNIKI PRI TEM IZDELKU NE PODAJO CENE.


Datum objave: 28.03.2023   15:42
VPRAŠANJE:
Spoštovani,

zakaj je v ESDPju v Del IV: Pogoji za sodelovanje opcija samo poklicni register?
Večina podjetij je registriranih v poslovnem registru, ne poklicnem.

LP

ODGOVOR:
Spoštovani,

v kolikor ste registrirani zgolj v poslovnem registru, ne pa tudi v poklicnem, na to vprašanje ni potrebno podati odgovora. Naročnik bo ponudnike preveril v eDosjeju, kjer lahko pride tudi do podatka o registraciji ponudnika.

Lep pozdrav.

Datum objave: 29.03.2023   09:12
Podsklop 1: Sadni sokovi, sirup in voda
4 Ledeni čaj negaziran gozd.sadeži 0,5l-izdelek ne obstaja, prosim za umik artikla iz povpraševanja NAROČNIK UMIKA TA IZDELEK IZ PREDRAČUNA, PONUDNIKI PRI TEM IZDELKU NE PODAJO CENE.
5 Ledeni čaj nestea- breskev, limona 0,5l- zahteva po točno določeni blagovni znamki je nedopustna; prosim za umik BZ iz povpraševanja LAHKO PONUDIJO DRUGEGA
8 Nektar negaziran ok. črni ribez 0,5l min 25 min 25 s.d. s.d. -izdelek ne obstaja v 0.5 L pakiranju. Q! l pakiranje pa že imate razpisano pod postavko 2. Zato naprošam da artikel umaknete iz povpraševanja NAROČNIK UMIKA TA IZDELEK IZ PREDRAČUNA, PONUDNIKI PRI TEM IZDELKU NE PODAJO CENE.
10 Pijača negaziran - mojito 0,5l-izdelek je ukinjen ne obstaja NAROČNIK UMIKA TA IZDELEK IZ PREDRAČUNA, PONUDNIKI PRI TEM IZDELKU NE PODAJO CENE.
17 Nektar negaziran ok. črni ribez 1,5l min 25 % s.d. -izdleke je pijača in ne nektar; sadni delež pa minimalno 10%. Prosim za popravek opisa artikla LAHKO PONUDIJO PIJAČO
Prosim premaknite spodaj razpisane gazirane pijače v sklop splošno prehrambno blago saj jih trži samo 1 ponudnik, ostali pa se na javni razpis ne moremo prijaviti NAROČNIK UMIKA TA IZDELEK IZ PREDRAČUNA, PONUDNIKI PRI TEM IZDELKU NE PODAJO CENE.
20 cocta gazirana 0,5l kom 100
21 Cola gazirana 0,5l kom 200
22 Cola gazirana - pločevinka 0,33l kom 200
23 Sok negaziran (pomar.limona) ploč. 0,33l kom 100
24 Sok sadna pijača pločevinka 0,33l kom 100
31 voda negazirana symphony 0,5l kom 300
32 Voda negazirana life 0,5l kom 300
33 Voda negazirana harmony 0,5l kom 300
34 pij.schweps gaz. biter lemom 0,5l kom 100
35 pij. schwepsgaz. tang. 0,5l kom 100
36 gazirana osvežilna pij. oranž. Fanta 0,5l kom 200


44 BIO sok (breskev, jabolko, korenje) 2 dl-ARTIKEL JE UKINJEN, PROSIM DA GA UMAKNETE IZ POVPRAŠEVANJA. NAROČNIK UMIKA TA IZDELEK IZ PREDRAČUNA, PONUDNIKI PRI TEM IZDELKU NE PODAJO CENE.

56 Sirup - oranžni 3/1- OBSTAJA SAMO V 5 L PAKIRANJU LAHKO PONUDIJO 5L
57 sirup - malinovec 3/1-OBSTAJA SAMO V 5 L PAKIRANJU LAHKO PONUDIJO 5L

Podsklop 8: Juhe
181 Cvetačna juha 1/1 kg-JE DOBAVLJIVA V 2,7 KG PAKIRANJU, ALI JO LAHKO PONUDIMO? DA
183 Zelenjavna kremna juha 1/1-JE DOBAVLJIVA V 1,8 KG PAKIRANJU, ALI JO LAHKO PONUDIMO? DA
185 Porova juha 1/1-JE DOBAVLJIVA V 2,25 KG PAKIRANJU, ALI JO LAHKO PONUDIMO? DA

Prosim tudi da objavite ČISTOPIS PREDRČUNSKIH OBRAZCEV GLEDE NA PODANE ODGOVORE, saj je glede na številna vprašanja in vaše odgovore dokumentacija popolnoma nepregledna. NAROČNIK BO NA PORTALU OBJAVIL ČISTOPIS PREDRAČUNSKIH OBRAZCEV.


Datum objave: 29.03.2023   14:39
Podsklop 7: Ostalo prehrambeno blago
171 Koncentrat za juho z gov. Mesom 1/1 noben koncentrat ne vsebuje jov.mesa,razen če želite jugo knorr z govejimi cmoki in školjkami 2,4kg? NE


Datum objave: 29.03.2023   14:39
Podsklop 4: Čaji
18 pravi klasični čaj 1kg kom 5 dobavitelj je ukinil izdelavo tega čaja.Ponudimo kaj nadomestnega ali boste artikel brisali iz predračuna?
PONUDITE NADOMESTNEGA 30G-35G