Dosje javnega naročila 001444/2023
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE Litija, d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija
Blago: SUKCESIVNA DOBAVA GORIV
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001444/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.03.2023
JN001444/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN001444/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE Litija, d.o.o.
Ponoviška cesta 15
1270
SI
Litija
Slovenija
bogdan.ahac@ksp-litija.si, Bogdan Ahac
bogdan.ahac@ksp-litija.si
+386 18900022
+386 18900020

Internetni naslovi
http://ksp-litija.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/474083/Dobava_goriv_2023.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=23643
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SUKCESIVNA DOBAVA GORIV
Referenčna številka dokumenta: JN-23643
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09130000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava goriv.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LITIJA
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava goriv
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.03.2023   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.03.2023   11:00
Kraj: LITIJA


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.03.2023   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.03.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.03.2023   14:01
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo naj določi fiksni znesek za resnost ponudbe, ki bo za se ponudnike enak. Menično izjavo morate prejeti pred rokom za oddajo ponudbe, tako dobavitelj lahko razkrije znesek svoje ponudbe.

ODGOVOR
Za resnost ponudbe velja menična izjava s fiksnim zneskom v višini 4500 eur brez DDV.Datum objave: 20.03.2023   14:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je pogoj "ponudnik zagotavlja točenje pogonskega goriva 24 ur na dan" vezano na bencinsko črpalko, ki ni od sedeža naročnika oddaljena več kot 5 km?

ODGOVOR
Da. Ta pogoj nam zagotavlja nemoteno 24 urno izvajanje dežurnih služb na področju vzdrževanja cest, vzdrževanja vodovodov in pogrebne dejavnosti.
Datum objave: 20.03.2023   14:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji imate v točki 2.1.4. Cena blaga zapisano, da je izhodiščna cena, tista, ki je veljala na dan objave javnega naročila tj. 15.3.2023.
Na obrazcu PONUDBA pa je zapisano, da cena mora biti veljavna na dan odpiranja ponudbe tj. 29.3.2023.

Prosim, če opredelite katera je veljavna izhodišča cena.


ODGOVOR
Veljavna izhodiščna cena goriv je na dan odpiranja ponudb - to je 29.3.2023.Datum objave: 21.03.2023   10:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pozivamo naročnika, da javnemu naročilu priloži ESPD obrazec.

Naročnika pozivamo na naslednja pojasnila in ustrezno temu popravo razpisne dokumentacije:

- iz dokumentacije izhaja, da bo naročnik gorivo kupoval samo na bencinskih servisih v Litiji. Za katere bencinske servise je zahtevan pogoj obratovanja bencinskega servisa 24 ur na dan, saj po vedenju ponudnika na dan objave javnega naročila noben bencinski servis na območju Litije ne obratuje 24 ur na dan?
- ali je »končno ceno« razumeti kot ponudbeno ceno?
- ponudba mora veljati 3 mesece, kaj pomeni zahteva naročnika da »končna cena mora veljati na dan odpiranja ponudb 29.3.2023«?
- v 3. členu pogodbe popraviti datum odpiranja ponudb (odpiranje ponudb je 29.3.2023)
- 4. člen preoblikovati tako, da je cena za blago vsakokrat veljavna cena blaga, cena, določena z uredbo Vlade RS na dan dobave blaga, zmanjšana za popust, naveden v 3. členu pogodbe.
- iz razpisne dokumentacije črtati zahtevo o obveščanju glede spremembe cen (str. 21 razpisne dokumentacije), saj se cene spreminjajo vsakih 14 dni in so dnevno objavljene na portalu gov.si za vsak bencinski servis v RS

Lep pozdrav!

ODGOVOR
- Naročnik zahteva točenje pogonskega goriva 24 ur na dan na vsaj enem bencinskem servisu v Litiji zaradi nemotenega zagotavljanja dezurnih služb.
- DA, končna cena je ponudbena cena z upoštevanim popustom.
- Končna cena mora veljati na dan odpiranja ponudb - to je 29.3.2023.
- Popravek pogodbe (3. člen) je ponudnikom na razpolago na spletni strani KSP Litija pod zavihkom "JAVNA NAROČILA".
- Popravek pogodbe (4. člen) je ponudnikom na razpolago na spletni strani KSP Litija pod zavihkom "JAVNA NAROČILA".
- Popravek razpisne dokumentacije (str. 21) je ponudnikom na razpolago na spletni strani KSP Litija pod zavihkom "JAVNA NAROČILA".