Dosje javnega naročila 001454/2023
Naročnik: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
Storitve: Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za postavitev sončne elektrarne - PV Tenetiše
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 82.863,13 EUR

JN001454/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.03.2023
JN001454/2023-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.05.2023
JN001454/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.07.2023
Zahtevek za revizijo

    JN001454/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Ulica Mirka Vadnova 1
4000
SI041
Kranj
Slovenija
Irena Sedej
javna.narocila@komunala-kranj.si
+386 42811310
+386 42811301

Internetni naslovi
http://www.komunala-kranj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/474167/Razpisna_dokumentacija_PV_Tenetise.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=23676
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za postavitev sončne elektrarne - PV Tenetiše
Referenčna številka dokumenta: 2/NMV/2023
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za postavitev sončne elektrarne na zaprtem odlagališču - PV Tenetiše
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kranj
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za postavitev sončne elektrarne - PV Tenetiše
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.03.2023   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.03.2023   11:00
Kraj: Elektronsko v sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.03.2023   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.03.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.03.2023   13:20
VPRAŠANJE
Vezano na dolgotrajnost postopkov podpisovanja referenc pri določenih naročnikih vas prosimo za pojasnilo. V primeru, da se s strani naročnika pravočasno ne pridobi potrjene reference, ali zadostuje za izpolnjevanje pogoja izpolnjen in nepotrjen obrazec za potrditev reference s priloženimi kopijami naslovnic načrtov, ki dokazujejo izvedbo storitve?

ODGOVOR
Reference se izkazujejo na priloženih obrazcih ali po vsebini in obliki enakimi obrazci, izdelanimi s strani ponudnika. Zadostuje skenirani potrjen/podpisan obrazec, katerega lahko pridobite po elektronski poti. V kolikor do roka za oddajo ponudb ne razpolagate s podpisanim obrazcem, priložite nepodpisanega in vas bomo v fazi pregledovanja ponudb pozvali na dopolnitev.Datum objave: 23.03.2023   13:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v podjetju razpolagamo s potrdili o nekaznovanosti iz Kazenske evidence za zakonite zastopnike in podjetje, ki niso starejša od 4-ih mesecev. Ali lahko namesto pooblastil za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence (obrazec 4 in obrazec 5), predložimo samo potrdila o nekaznovanosti?

Hvala za odgovor in lep pozdrav,

ODGOVOR
Lahko priložite potrdila, ki na dan roka za oddajo ponudbe niso starejša od 4 mesecev.Datum objave: 23.03.2023   13:22
VPRAŠANJE
Ali se glede na predviden terminski plan predmetnega projekta predvideva, da se bo projekt lahko obravnaval po novem zakonu »ZAKON O UVAJANJU NAPRAV ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE«, ki se trenutno pripravlja na Vladi Republike Slovenije?

ODGOVOR
Terminski plan in sam projekt po tem razpisu ne predvideva obravnave po novem zakonu »ZAKON O UVAJANJU NAPRAV ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE«, ki se trenutno pripravlja na Vladi Republike Slovenije.