Dosje javnega naročila 001458/2023
Naročnik: UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, 2311 Hoče
Blago: Sukcesivna dobava dizelskega goriva za pogon kmetijske mehanizacije (GK), plinskega olja d-2 in neosvinčenega motornega bencina-95
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 64.214,70 EUR

JN001458/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.03.2023
JN001458/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.03.2023
JN001458/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.04.2023
JN001458/2023-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.06.2023
JN001458/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.06.2023
Zahtevek za revizijo

    JN001458/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Pivola 10
2311
SI
Hoče
Slovenija
UM FKBV, UKC, Pivola 11, 2311 Hoče, Boris Žnidarič
boris.znidaric@um.si
+386 26130851
+386 26130855

Internetni naslovi
http://fk.uni-mb.si/fkbv/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/474185/Dokumentacija_gorivo.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=23681
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava dizelskega goriva za pogon kmetijske mehanizacije (GK), plinskega olja d-2 in neosvinčenega motornega bencina-95
Referenčna številka dokumenta: JN-23681
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je Sukcesivna dobava dizelskega goriva za pogon kmetijske mehanizacije (GK), plinskega olja d-2 in neosvinčenega motornega bencia-95 za obdobje dveh let od podpisa pogodbe.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UM, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, lokacija dostave: Vrhov dol 14 2341 Limbuš, Pivola 11 2311 Hoče, Pivola 90a 2311 in Pivola BŠ 2311 Hoče (rastlinjak)
II.2.4 Opis javnega naročila
onudnik bo izvedene storitve izvedel strokovno in kvalitetno v skladu s pravili stroke. Gorivo kurilno olje (GK) mora izpolnjevati zahteve evropskega standarda za dizelske motorje EN590 oz. slovenskega standarda SIST en590.
Odzivni čas za dobavo je en delovni dan od prejema naročila. Naročila bo naročnik posredoval dobavitelju po elektronski pošti ali telefonu.
Lokacija dostave: Vrhov dol 14 2341 Limbuš, Pivola 11 2311 Hoče, Pivola 90a 2311 in Pivola BŠ 2311 Hoče (rastlinjak). Cena dizelskega goriva za pogon kmetijske mehanizacije (GK) in neosvinčenega motornega bencina-95 mora vsebovati vse stroške prevoza. Naročnik bo polnil plinsko olje d-2 v dostavno vozilo na najbližjem bencinskem servisu ponudnika oddaljenem od sedeža naročnika največ 5 kilometrov. Ponudnik bo naročniku dostavljal neosvinčen motorni bencin-95 v kovinskih sodih 200 litrov.

Popusti so fiksni za obdobje trajanja pogodbe.
Ponudnik bo naročniku dobavil 3000 l mobilno črpalno enoto za gorivo (kurilno olje (GK)) v brezplačno uporabo za obdobje trajanja pogodbe. Montaža mobilne črpalke, morebitna potrebna gradbena dela, zemeljska dela in demontaža po preteku veljavnosti pogodbe so strošek ponudnika. Ob vgraditvi opreme mora dobavitelj zagotoviti uradni pregled, kot tudi periodične preglede le te, v skladu s Pravilnikom o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom - Uradni list RS, št. 99/04.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.03.2023   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.03.2023   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.03.2023   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.03.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.03.2023   13:18
VPRAŠANJE ŠT.: 1
Datum objave: 20.03.2023 12:17
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji imate v točki 10.2.2. Obrazec "predračun" zapisano: Cene in popustu so fiksni in nespremenljivi za celotno obdobje veljavnosti pogodbe.
Naročnika pozivamo k popravku, fiksen je samo popust, cene pa se spreminjajo v skladu z zakonodajo.
ODGOVOR ŠT.: 1
Popravek v razpisni dokumentaciji v točki 10.2.2. se glasi:
Popusti so fiksni in nespremenljivi za celotno obdobje veljavnosti pogodbe. Cene se spreminjajo po Uredbi o oblikovanju cen določenih derivatov.
Popravek bo objavljen na PJN.


Datum objave: 20.03.2023   13:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji imate v točki 10.2.2. Obrazec "predračun" zapisano: Cene in popustu so fiksni in nespremenljivi za celotno obdobje veljavnosti pogodbe.
Naročnika pozivamo k popravku, fiksen je samo popust, cene pa se spreminjajo v skladu z zakonodajo.

ODGOVOR