Dosje javnega naročila 001462/2023
Naročnik: PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11B, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje strokovnih nalog medicine dela za obdobje treh let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 91.500,00 EUR

JN001462/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.03.2023
JN001462/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.04.2023
JN001462/2023-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.04.2023
JN001462/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.04.2023
JN001462/2023-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 21.04.2023
Zahtevek za revizijo

    JN001462/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11B
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Oddelek za javna naročila
javna.narocila@plinovodi.si
+386 15820729
+386 15820701

Internetni naslovi
http://www.plinovodi.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/474211/Strokovne_naloge_medicine_dela.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=23688
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje strokovnih nalog medicine dela za obdobje treh let
Referenčna številka dokumenta: P/JNMV/05/2023/TS-VPD
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
85000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izvajanje strokovnih nalog medicine dela za obdobje treh let, in sicer:
Sklop 1: Izvajanje strokovnih nalog medicine dela na lokaciji v Ljubljani za obdobje treh let,
Sklop 2: Izvajanje strokovnih nalog medicine dela za dislocirani enoti Vzdrževalni center Maribor in Kompresorska postaja Kidričevo na lokaciji v Mariboru za obdobje treh let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje strokovnih nalog medicine dela na lokaciji v Ljubljani za obdobje treh let
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
85140000
85145000
85147000
85148000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izvajanje strokovnih nalog medicine dela za obdobje treh let, in sicer:
Sklop 1: Izvajanje strokovnih nalog medicine dela na lokaciji v Ljubljani za obdobje treh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje strokovnih nalog medicine dela za dislocirani enoti VC Maribor in KP Kidričevo na lokaciji v Mariboru za obdobje treh let
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
85140000
85145000
85147000
85148000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izvajanje strokovnih nalog medicine dela za obdobje treh let, in sicer:
Sklop 2: Izvajanje strokovnih nalog medicine dela za dislocirani enoti Vzdrževalni center Maribor in Kompresorska postaja Kidričevo na lokaciji v Mariboru za obdobje treh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.03.2023   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.03.2023   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.03.2023   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.03.2023