Dosje javnega naročila 001674/2023
Naročnik: Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik - Aerodrom
Blago: DOBAVA KABLOV, KONEKTORJEV IN SVETILK ZA NOVO VOZNO STEZO TWY J IN OBNOVO ENEGA ODSEKA VOZNE STEZE TWY A
ZJN-3: Odprti postopek

JN001674/2023-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 23.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN001674/2023-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2023/S 060-179780
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o.
Zgornji Brnik 130A
4210
SI042
Brnik - Aerodrom
Slovenija
Irma Cof
irma.cof@fraport-slovenija.si
+386 42061373

Internetni naslovi
http://www.fraport-slovenija.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/474531/RD-JN-2023-B2-CIME_2_MF.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=23830
I.6 Glavna področja dejavnosti
Letališke dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA KABLOV, KONEKTORJEV IN SVETILK ZA NOVO VOZNO STEZO TWY J IN OBNOVO ENEGA ODSEKA VOZNE STEZE TWY A
Referenčna številka dokumenta: JN-23830
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34960000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
DOBAVA KABLOV, KONEKTORJEV IN SVETILK ZA NOVO VOZNO STEZO TWY J IN OBNOVO ENEGA ODSEKA VOZNE STEZE TWY A
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava kablov in konektorjev za novo vozno stezo TWY J in obnovo enega odseka vozne steze TWY A
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34960000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
V okviru sklopa 1 ponudniki oddajo ponudbo za dobava kablov in konektorjev za novo vozno stezo TWY J in obnovo enega odseka vozne steze TWY A
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 21.03.2023
Konec: 01.08.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava svetilk za novo vozno stezo TWY J in obnovo enega odseka vozne steze TWY A.
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34960000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
V okviru sklopa 2 ponudniki oddajo ponudbo za dobavo svetilk za novo vozno stezo TWY J in obnovo enega odseka vozne steze TWY A
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 21.03.2023
Konec: 01.08.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.04.2023   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.04.2023   14:00
Kraj: Elektronsko odpiranje ponudb na Portalu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.04.2023   23:55
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
V skladu z zakonom, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanje.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o.
Zgornji Brnik 130A
4210
Brnik - Aerodrom
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.03.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.04.2023   08:07
VPRAŠANJE
V1: Light fixtures TWY J
#24 Elevated Stopbar Light:
Is a 2 inch nominal diameter for breakable coupling also accepted?

V2: #26 Elevated Runway Guard Light:
It sais the Runway Guard Light needs outer blue glass.
Is a transparent/clear outer glass accepted?


ODGOVOR
O1: Popisi, zavihek »svetilke vozne steze J«, postavka 24 in zavihek »svetilke - rezervni deli«, postavka 14:
Pri nadzemnih svetilkah prečke obvezne zaustavitve je nazivni premer lomljivega zgloba in /ali stebrička lahko tudi 2''.

BQ_JN-2023-B2-CIME_2-MF.xlsx
Sheet »light fixtures TWY J«, item 24: and sheet »light fixtures spare parts«, item 14:
2'' nominal diameter for breakable coupling and/or column also acceptable.

O2:
V popisih, v postavkah za zaščitne svetilke VPS: zavihek »svetilke vozne steze J«, postavka 26 in zavihek »svetilke - rezervni deli«, postavka 16 se briše stavek
»Light has outer blue glass, automatically heated when temperatures below or near zero degree Celsius.«
Zaščitna svetilka VPS ima lahko brezbarvno / prozorno zaščitno steklo.

BQ_JN-2023-B2-CIME_2-MF, runway guard light; sheet »Light fixtures TWY J«, item 26 and sheet »light fixtures spare parts«, item 16: Elevated runway guard light:
Disregard statement »Light has outer blue glass, automatically heated when temperatures below or near zero degree Celsius.«
Runway guard light can have transparent / clear protective glass.
Datum objave: 19.04.2023   12:32
VPRAŠANJE
Spoštovani
2.pogoj ekonomskega in finančnega položaja ponudnika zahteva, da mora: ponudnik (samostojno, brez podizvajalcev) izkazati, da so njegovi poslovni prihodki v zadnjih treh zaključenih poslovnih letih znašali povprečno vsaj 200.000,00 EUR za sklop 1 in vsaj 600.000,00 EUR za sklop 2 letno oziroma seštevek navedenih poslovnih prihodkov v kolikor ponudnik oddaja ponudbo za dva sklopa.
Glede na vrednost sklopa 2 menimo, da je zahteva pretirana. Ali je dovoljena povprečna višina prihodkov vsaj 500.000 EUR za zadnja 3 zaključena poslovna leta?

ODGOVOR
Naročnik spreminja 2. pogoj ekonomski in finančni položaj, ki se sedaj glasi: »Ponudnik mora (samostojno, brez podizvajalcev) izkazati, da so njegovi poslovni prihodki v zadnjih treh zaključenih poslovnih letih znašali povprečno vsaj 200.000,00 EUR za sklop 1 in vsaj 500.000,00 EUR za sklop 2 letno oziroma seštevek navedenih poslovnih prihodkov v kolikor ponudnik oddaja ponudbo za dva sklopa.«Datum objave: 19.04.2023   13:59
VPRAŠANJE
BOQ - Position 26: Elevated Runway Guard Light:
1. Runway Guard Light is required to have yellow color of light. Is yellow collor of glass accepted?
2. Runway Guard Light is required to have automaticaly heated glass when temperature is below or near zero degree Calsius. This is requirement for only this type of light in BOQ. Is it aditional heating requested, since RGL lights are in run and heated by LED and electronic during operation?
3. Required height is up to 65 cm. Is it acceptable up to 85 cm?

ODGOVOR
1: Dopustno je tudi rumeno steklo. Yellow color of glass acceptable.
2: Dopustno brez dodatnega sistema ogrevanja. Acceptable RGL lights without additional heathing.
3: Zahtevana višina RGL svetilke ostane do 65 cm. Required height for RGL light remains up to 65 cm.Datum objave: 19.04.2023   14:00
VPRAŠANJE
BOQ - Light fixtures&equipment - Position 24 and Light fixtures - spare parts position 14:
Elveated stop bar light.
Unidirectional light is standard in use for elevated stop bar light. Is unidirectional light accepted?

ODGOVOR
Napaka pri pripravi specifikacije svetilke. Nadzemna svetilka obvezne zaustavitve seva svetlobo v usmerjeni smeri.
Copy paste mistake in specification. Elevated stop bar light - unidirectional light required.Datum objave: 19.04.2023   14:02
VPRAŠANJE
BOQ - Light fixtures&equipment - Position 22,24 and Light fixtures - spare parts position 13,14:
Elevated taxiway edge light and Elveated stop bar light.
Standard height is 250mm or 350mm. Is that accepted?

ODGOVOR
Višina robne svetilke vozne steze je lahko 350mm, zahtevani samostojni elementi - lomljivi zglob, stebriček, zgornji del ohišja svetilke.
Height of elevated taxiway edge light can be 350 mm, breakable coupling, and column separate components.
Višina nadzemne svetilke obvezne zaustavitve ostaja enaka zahtevani v razpisu. Height for elevated stop bar light remain same as requested in BOQ.

Datum objave: 19.04.2023   14:02
VPRAŠANJE
It's required shallow base, nominal diameter 8 inch with 2 wires side entry.
Is it also accepted shallow base to be with bottom entry?

ODGOVOR
Zahtevan je plitvi lonec s stranskim vodotesnim uvodom (2 žici) / dvema vodotesnima uvodoma (2x 2 žici), odvisno od namena uporabe svetilke. Med vgradno svetilko in plitvim loncem mora biti tesnilo.
Requested is shallow base with watertight side entry (2 wires) / 2 entires (2x 2 wires), depending on purpose of lightfixture. Between lightfixture and shalow base is required gasket.