Dosje javnega naročila 001704/2023
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava strežniške opreme za UL FE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 200.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001704/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.03.2023
JN001704/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.03.2023
JN001704/2023-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.03.2023
JN001704/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2023
JN001704/2023-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.06.2023
JN001704/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.06.2023
Zahtevek za revizijo

    JN001704/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
Tržaška cesta 25
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Nataša Suša
dekanat@fe.uni-lj.si
+386 14768201

Internetni naslovi
http://www.fe.uni-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/475054/STREZNISKA_OPREMA.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=24026
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava strežniške opreme za UL FE
Referenčna številka dokumenta: 402-8/2023-2
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48822000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava strežniške opreme za UL FE
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48822000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
na voljo v razpisni dokumentaciji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.04.2023   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.04.2023   10:00
Kraj: UL FE, Tržaška cesta 25, LJ


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.03.2023   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.03.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.03.2023   12:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

po ZJN je treba javna naročila razdeliti v sklope, ki so smiselne celote in s tem "zagotoviti nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom" . V predmetnem JN so v istem sklopu strežniška omara, NAS in strežnik, kar nikakor ni smiselna celota. Tudi proizvajalci in dobavitelji navedene opreme so polnoma različni. Prosimo, da razdelite naročilo v tri sklope - omara, NAS in strezniki.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik mora javno naročilo razdeliti na sklope le, če to dopušča predmet javnega naročila in če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila.

Pri predmetnem javnem naročilu so postavke A1, A2 in A3 zaradi narave uporabe, namestitve in kompatibilnosti medsebojno tako povezane, da jih ni učinkovito ločiti na medsebojno neodvisne enote.

Pri analizi trga je naročnik tudi ugotovil, da navedeno ne povzroča diskriminatorne obravnave ponudnikov, saj je na relevantnem trgu veliko ponudnikov, ki dobavljajo celovite strežniške rešitve, kot jih potrebuje naročnik. Prav tako je naročnik preko sklenitve okvirnega sporazuma omogočil sodelovanje večim ponudnikom. Naročnik bo namreč okvirni sporazum sklenil s 5 ponudniki, ki bodo podali ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Lep pozdrav

UL FE

Datum objave: 28.03.2023   13:54
VPRAŠANJE
Glede ne to, da je rok za oddajo ponudb izjemno kratek in da ste poleg tega danes tudi spremenili specifikacije, prosimo, da podaljsate rok za oddajo ponudb za sedem dni. Prav tako prosimo, da podaljsate rok za odajo vptasanj za 7 dni.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na to, da je predmet JN sukcesivna dobava strežniške opreme za dve leti, vas prosimo, da podaljšate rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj za dodatnih pet dni in temu ustrezno tudi rok za sprejem ponudb, da se lahko pridobi zahtevana dokazila in pripravi kvalitetna ponudba.ODGOVOR
Spoštovani!

Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudbe in rok za postavljanje vprašanj za en teden, da bodo dobavitelji lahko pridobili ustrezna dokazila, ki so zahtevana.
Novi roki so torej:
Rok za oddajo ponud se podaljša do 11. 04. 2023 do 09:00 ure,
Rok za postavljanje vprašanj se podaljša do 05.04.2023 do 12:00 ure.

Hkrati naročnik obvešča še, da je v dokumentu "Obrazci" v SEZNAM REFERENC PONUDNIKA (OBR-3), prišlo do tipkarske napake; in sicer:

Ponudnik je v zadnjih treh (3) letih, šteto od objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, vsaj trem (3) različnim naročnikom kvalitetno, pravočasno in skladno s pogodbenimi določili dobavil opremo, ki ustreza predmetu naročila, za katerega ponudnik oddaja ponudbo v vrednosti referenčnega posla najmanj 75.000 EUR z DDV (in ne 80.000 EUR kot je zapisano v OBR-3).
Torej upoštevane bodo reference v višini 75.000 EUR.

Lep pozdrav, UL FE

Datum objave: 29.03.2023   13:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v zahtevah za strežnik navajate:
"Mrežni priključki Vgrajeni najmanj štirje 1Gbit LAN Base-T mrežni priključki na matični plošči in ločen priključek RJ45 za upravljanje strežnika."
Večina novejših strežnikov (HPE DELL Lenovo ...) ima namensko modularno OCP režo za mrežno kartico formata OCP, ki ne zaseda PCIe razširitvenega mesta. Mrežna kartica ni več dobesedno del matične plošče. Prosimo, da dopustite tudi to moderno modularno rešitev.ODGOVOR


Spoštovani, naročnik se strinja s predlagano rešitvijo.
Lep pozdrav,
UL FE

Datum objave: 29.03.2023   14:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vezano na NAS strežnik/trdi diski.
Ali so lahko vgrajeni SATA diski namesto SAS?

ODGOVOR

Spoštovani, naročnik je dne 27. 03. 2023 objavil popravek razpisne dokumentacije v delu tehničnih specifikacij.
V popravljeni verziji pa ni več zahtevanih SAS diskov.
Edina zahteva je, da so na tako imenovani "compatibility listi" (oz. seznamu združljivosti) proizvajalca strežnika.
Lep pozdrav,
UL FE


Datum objave: 30.03.2023   11:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vprašanje vezano na sklop A1 - fizični strežnik:
Ali so lahko namesto SAS vgrajeni SATA SSD diski?

ODGOVOR

Spoštovani,
Ne, vgrajeni morajo biti SAS SSD diski.
Lep pozdrav, UL FE


Datum objave: 05.04.2023   08:40
VPRAŠANJE
Ali lahko naročnik uporabi pretekle reference na svojih obrazcih, ki izkazujejo vse potrebne podatke iz obrazca 3 reference?

ODGOVOR

Pozdravljeni,
naročnik bo upošteval tudi drugačne obrazce, če dobavitelji z njimi izkazujejo vse potrebne podatke iz OBR-3.
Lep pozdrav, UL FE


Datum objave: 05.04.2023   08:42
VPRAŠANJE
Ali lahko naročnik uporabi pretekle reference na svojih obrazcih, ki izkazujejo vse potrebne podatke iz obrazca 3 reference?

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani, ali je dovolj, da ponudniki izpolnijo vse podatke na Obrazcu-3 Reference oziroma ali mora vsako referenco naročnik tudi potrditi?

ODGOVOR

Pozdravljeni, vsaka referenca mora biti tudi potrjena s strani naročnika.
Hvala in lep pozdrav,
UL FE