Dosje javnega naročila 001738/2023
Naročnik: OBČINA KANAL OB SOČI, Trg svobode 23, 5213 Kanal
Gradnje: Vodovodni sistem Koprivišče PONOVITEV
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.057.678,32 EUR

JN001738/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.03.2023
JN001738/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.05.2023
JN001738/2023-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.06.2023
JN001738/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.06.2023
Zahtevek za revizijo

    JN001738/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KANAL OB SOČI
Trg svobode 23
5213
SI
Kanal
Slovenija
Občina Kanal ob Soči
obcina.kanal@obcina-kanal.si
+386 53981200
+386 53981223

Internetni naslovi
http://www.obcina-kanal.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/475200/Objava.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=24071
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vodovodni sistem Koprivišče PONOVITEV
Referenčna številka dokumenta: JN-24071
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Vodovodni sistem Koprivišče - ponovitev.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: KS Kal nad Kanalom
II.2.4 Opis javnega naročila
Vodovodni sistem Koprivišče - ponovitev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.05.2023
Konec: 31.12.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.04.2023   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.05.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.04.2023   10:00
Kraj: Informacijski sistem eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.04.2023   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.03.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.03.2023   11:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V zadnjem obdobju se na področju gradbeništva srečujemo z enormnim porastom cen nekaterih materialov, surovin in energentov. Problem globalnega trenda dviga cen zaradi pandemije je drastično poslabšala še vojna v Ukrajini, kot posledica nastalih razmer so se nekateri cenovni kalkulacijski elementi povečali tudi za več kot 100%. Navedena dejstva predstavljajo nevzdržne razmere za izvajalce po dosedanjih gradbenih pogodbah, kot tudi negotovo stanje pri sklepanju novih pogodb.
V trenutnih razmerah si izvajalci nikakor ne moremo privoščiti podpisovanja pogodbenih razmerij z določilom fiksnih cen. Pred leti, ko je bila inflacija v državi enoodstotna je bila klavzula o fiksnosti cen v pogodbah premo sorazmerna in enako poštena za obe pogodbeni stranki, v zadnjem obdobju pa temu še zdaleč ni tako. Izvajalci se ob podpisu tako zastavljenih pogodb upravičeno bojimo, da bodo stroški, katerih višino je ta trenutek nemogoče predvideti, resno ogrozili poslovanje in povzročili nov val stečajev gradbenih podjetij, kar pa ni v interesu ne gospodarstva in ne države.
S tem pozivom apeliramo na naročnika naj v sled pereče problematike ekonomskega stanja na trgu gradbenih materialov in energentov in v sled poštenega pogodbenega razmerja med pogodbenimi strankami, iz pogodbenih določil v razpisni dokumentaciji umakne klavzulo o fiksnosti cen in predvidi valorizacijo pogodbenih cen v celoti od dneva oddaje ponudbe dalje.


ODGOVOR
Naročnik razpisne dokumentacije ne spreminja.Datum objave: 29.03.2023   14:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnika prosimo za potrditev, da lahko predložimo referenčna potrdila na drugih obrazcih, v kolikor vsebujejo vse zahtevane pogoje, kot so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Ponudnik lahko predloži referenčna potrdila na drugi obrazcih, v kolikor je iz njih razvidno izpolnjevanje pogoja.Datum objave: 07.04.2023   09:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji imate navedeno, da vodjo gradnje zagotovi ponudnik. Si to lahko razlagamo, da v primeru skupne ponudbe vodjo gradnje zagotovi katerikoli od partnerjev v ponudbi ne glede na delež?

Glede na razveljavitev preteklega javnega naročila za Koprivišče z razlogom previsoke ponudbe glede na razpoložljiva sredstva vas sprašujemo ali ste prilagodili višino razpoložljivih srestev? Ocena vrednosti projekta izhaja iz obdobja projektiranja, ki je pred podražitvami.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
V primeru skupne ponudbe lahko vodjo gradnje zagotovi katerikoli od partnerjev.
Postopek javnega naročila številka objave JN000335/2023 je zaključen in ga na tem mestu ne bomo pojasnjevali. Naročnikova ocenjena vrednost naročila NE izhaja iz obdobja pred projektiranjem, saj je bila novelirana v septembru 2022.