Dosje javnega naročila 001926/2023
Naročnik: OBČINA VIDEM, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju
Gradnje: Projektiranje in gradnja modularnega vrtca Sela
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001926/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.04.2023
JN001926/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.04.2023
JN001926/2023-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.05.2023
Zahtevek za revizijo

    JN001926/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA VIDEM
Videm pri Ptuju 54
2284
SI
Videm pri Ptuju
Slovenija
KATJA TUŠEK
katja.tusek@videm.si
+386 27619406

Internetni naslovi
https://www.videm.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/475855/razpisna_dokumentacija_vrtec_Sela.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/475855/espd/espd.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=24321
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Projektiranje in gradnja modularnega vrtca Sela
Referenčna številka dokumenta: JN-24321
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila »Projektiranje in gradnja modularnega vrtca Sela« je izdelava projektne dokumentacije in sicer izdelava projekta za izvedbo (PZI) in projekta izvedenih del (PID), vse za objekt modularnega vrtca Sela ter izvedba vseh potrebnih gradbeno obrtniških del za izgradnjo objekta ter pridobitev vseh potrebnih upravnih dovoljenj za predajo objekta naročniku.

Naročnik namerava izvesti prizidavo vrtca k osnovni šoli, na zemljiščih s parcelnimi št. 329/1, 329/8 in 329/6, vse k.o. 422-Sela v tlorisni velikosti prizidka (montažnega objekta) : 15,95 m x 12,20 m.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sela 33, 2324 Lovrenc na Dravskem polju
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila »Projektiranje in gradnja modularnega vrtca Sela« je izdelava projektne dokumentacije in sicer izdelava projekta za izvedbo (PZI) in projekta izvedenih del (PID), vse za objekt modularnega vrtca Sela ter izvedba vseh potrebnih gradbeno obrtniških del za izgradnjo objekta ter pridobitev vseh potrebnih upravnih dovoljenj za predajo objekta naročniku.

Naročnik namerava izvesti prizidavo vrtca k osnovni šoli, na zemljiščih s parcelnimi št. 329/1, 329/8 in 329/6, vse k.o. 422-Sela v tlorisni velikosti prizidka (montažnega objekta) : 15,95 m x 12,20 m.

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 16.05.2023
Konec: 01.09.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Merila so določena v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.04.2023   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.04.2023   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 18. 4. 2023 in se bo začelo ob 10:01 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.04.2023   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.04.2023