Dosje javnega naročila JN13598/2013
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Storitve čiščenja stavb
ZJN-2: Odprti postopek

JN13598/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.10.2013
    JN13598/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2013/S 209-362679
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve čiščenja stavb

Datum objave: 24. 10. 2013
Številka objave: JN13598/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: mitja.predovnik@ljubljana.si, V roke: Mitja Predovnik, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064444. Telefaks +386 13064407. E-pošta mitja.predovnik@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: OPRAVLJANJE STORITEV ČIŠČENJA VRTCA LEDINA
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 14.
Glavni kraj izvedbe: VRTEC LEDINA
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: OPRAVLJANJE STORITEV ČIŠČENJA VRTCA LEDINA
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 90911200 (Storitve čiščenja stavb)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)SklopiII.1.9)Informacije o variantahII.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnostIII.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbiIV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-1368/2013-3
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 5. 12. 2013
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 5. 12. 2013
Čas: 10:00
Kraj: MOL, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, DALMATINOVA 1, 1000 LJUBLJANA, I. NADSTROPJE, SEJNA SOBA
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/10/8738-6828703769074853448/Razpisna
_dokumentacija_-_objava_na_Portalu_JN.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 26. 11. 2013
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 24. 10. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.11.2013   10:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Zanima nas ali lahko k ponudpi priložimo reference, ki smo jih pridobili za potrebe enega od vaših predhodnjih razpisov, vendar jih v ponudbi nismo uporabili? Reference so datirane v leto 2012, podatki na referencah so še vedno aktualni.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.


Številka: 430-1368/2013-
Datum:

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-13/600041 – OPRAVLJANJE STORITEV ČIŠČENJA Vrtca Ledina

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:

Zanima nas ali lahko k ponudbi priložimo reference, ki smo jih pridobili za potrebe enega od vaših predhodnih razpisov, vendar jih v ponudbi nismo uporabili? Reference so datirane v leto 2012, podatki na referencah so še vedno aktualni.


ODGOVOR:
Referenca mora biti priložena na ustreznem obrazcu (kot je zahtevano z razpisno dokumentacijo) in mora ustrezati vsem zahtevam naročnika.


Lep pozdrav,

Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe

ODGOVOR:


Datum objave: 15.11.2013   11:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Ali ste tako prijazni in dovolite, da tabele v OBR 9/5 izpolni samo izbran izvajalec?

Hvala za razumevanje. Pozdrav.

ODGOVOR:


Številka: 430-1368/2013-
Datum:

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-13/600041 – OPRAVLJANJE STORITEV ČIŠČENJA Vrtca Ledina

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:
Ali ste tako prijazni in dovolite, da tabele v OBR 9/5 izpolni samo izbran izvajalec?ODGOVOR:
Ponudbena dokumentacija mora vsebovati vse ustrezno izpolnjene obrazce in druge listine zahtevane v razpisni dokumentaciji v vrstnem redu kot so navedeni.

Lep pozdrav,

Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 18.11.2013   12:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji navajate sledeče:
"Izvajalec je dolžan razporediti delavce, tako da začnejo in končajo delo ob uri, ki jo zahteva naročnik. V izjemnih primerih (interventna čiščenja po prireditvah, poplavah, nesrečah, vlomih ipd.) mora izvajalec opraviti storitve čiščenja tudi izven načrtovanega delovnega časa v roku, ki ga določi naročnik. Odzivni čas je 1 ura."
Prosimo za pojasnilo, ali se v izjemnih primerih (interventna čiščenja po prireditvah, poplavah, nesrečah, vlomih ipd.) izstavi posebno naročilo, ki se obračuna po ceniku dodatnih del?

Hvala za pojasnilo in lepo pozdravljeni!

ODGOVOR:


Številka: 430-1368/2013-
Datum:

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-13/600041 – OPRAVLJANJE STORITEV ČIŠČENJA Vrtca Ledina

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:
v razpisni dokumentaciji navajate sledeče:
"Izvajalec je dolžan razporediti delavce, tako da začnejo in končajo delo ob uri, ki jo zahteva naročnik. V izjemnih primerih (interventna čiščenja po prireditvah, poplavah, nesrečah, vlomih ipd.) mora izvajalec opraviti storitve čiščenja tudi izven načrtovanega delovnega časa v roku, ki ga določi naročnik. Odzivni čas je 1 ura."
Prosimo za pojasnilo, ali se v izjemnih primerih (interventna čiščenja po prireditvah, poplavah, nesrečah, vlomih ipd.) izstavi posebno naročilo, ki se obračuna po ceniku dodatnih del?


ODGOVOR:
Posebna naročila se obračunajo po ceniku, ki ga priloži ponudnik v Prilogi 12 – Cenik dodatnih del.


VPRAŠANJE:
v vzorcu pogodbe smo zasledili, da je navedena napačna stopnja DDV (20%). Prosimo za popravek.


ODGOVOR:
.
Hvala za opozorilo, naročnik bo pri podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom upošteval pravilen DDV.Lep pozdrav,

Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Alenka Mihelčič
Višji svetovalec II.


Datum objave: 19.11.2013   11:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zahtevate, da ponudniki prilogo C (vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) sami izpolnimo, podpišemo in žigosamo. Ponudniki bančne garancije za dobro izvedbo posla ne moremo sami izpolnjevati, saj je to vzorec za banko, ki jo bo v primeru izbora tudi izpolnila oz. izdala garancijo po zahtevanem vzorcu. Praksa pri javnih naročili je takšna, da ponudniki samo podpišemo in žigosamo vzorec, s čimer potrjujemo, da bomo v primeru izbora predložili bančno garancijo po vzorcu iz ponudbe. Prosimo, da zahtevo po izpolnjevanju vzorca garancije umaknete.

ODGOVOR:


Številka: 430-1368/2013-
Datum:

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-13/600041 – OPRAVLJANJE STORITEV ČIŠČENJA Vrtca Ledina

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:
Zahtevate, da ponudniki prilogo C (vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) sami izpolnimo, podpišemo in žigosamo. Ponudniki bančne garancije za dobro izvedbo posla ne moremo sami izpolnjevati, saj je to vzorec za banko, ki jo bo v primeru izbora tudi izpolnila oz. izdala garancijo po zahtevanem vzorcu. Praksa pri javnih naročili je takšna, da ponudniki samo podpišemo in žigosamo vzorec, s čimer potrjujemo, da bomo v primeru izbora predložili bančno garancijo po vzorcu iz ponudbe. Prosimo, da zahtevo po izpolnjevanju vzorca garancije umaknete.

ODGOVOR:
Kot ste že ugotovili, bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v fazi predložitve ponudbe ni potrebno izpolnjevati. Po zaključenem izboru in podpisu pogodbe jo je dolžan potrjeno s strani banke predložiti izbrani ponudnik.Lep pozdrav,

Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 28.11.2013   14:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v vzorcu pogodbe smo zasledili, da je navedena napačna stopnja DDV (20%). Prosimo za popravek. Hvala.

Lep pozdrav!

ODGOVOR:

Hvala za opozorilo, naročnik bo pri podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom upošteval pravilen DDV.Lep pozdrav,

Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Alenka Mihelčič
Višji svetovalec II.