Dosje javnega naročila 001994/2023
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izgradnja pločnika in rekonstrukcija na delu Ulice Draga s priključkom na Šišensko cesto v Kosezah
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 205.278,40 EUR

JN001994/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.04.2023
JN001994/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.04.2023
JN001994/2023-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.04.2023
JN001994/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.06.2023
JN001994/2023-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.06.2023
JN001994/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.06.2023
JN001994/2023-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Popravek, objavljeno dne 22.09.2023
Zahtevek za revizijo

    JN001994/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ana Gazvoda
ana.gazvoda@ljubljana.si
+386 13064401
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/476087/Ulica_Draga._za_objavo.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/476087/espd/espd_request_(3).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=24301
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja pločnika in rekonstrukcija na delu Ulice Draga s priključkom na Šišensko cesto v Kosezah
Referenčna številka dokumenta: 7560-23-220005
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema izgradnjo pločnika in rekonstrukcijo na delu ulice Draga s priključkom na Šišensko cesto v Kosezah
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema izgradnjo pločnika in rekonstrukcijo na delu ulice Draga s priključkom na Šišensko cesto v Kosezah
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Javno naročilo je mogoče podaljšati skladno z določili pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
kot določeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.04.2023   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 16.09.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.04.2023   14:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.04.2023   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.04.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.04.2023   10:37
VPRAŠANJE
Ali je v projektni dokumentaciji napaka, saj se širi ustrezno širok pločnik na desni strani cestišča, ki je hkrati ob bistveno manj poseljenem območju, medtem ko se pločnik na levi strani cestišča dimenzij, ki niso skladne s tehničnimi smernicami, ne širi. Poleg tega pločnik na levi napaja bistveno bol poseljeno območje. Obstoječe križišče je že sedaj zmaknjeno, zato predlagamo zamik osi ceste, ki bo omogočil izgradnjo dveh enako širokih pločnikov.

ODGOVOR

Spoštovani.

Projektna dokumentacija je skladna z Odlokom OPPN 382 Stanovanjska soseska Koseze (del), kjer je določen obseg in potek pločnika.

Z lepimi pozdravi.Datum objave: 12.04.2023   10:38
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika naj objavi saj pregledno situacijo obravnavanega območja


ODGOVOR
Spoštovani.

Objavili bomo pregledno situacijo.

Z lepimi pozdravi.Datum objave: 12.04.2023   10:38
VPRAŠANJE
Spoštovani!

prosimo za objavo pregledne situacije za lažjo predstavo in sestavo ponudbe za zaporo ceste

ODGOVOR


Spoštovani.

Objavili bomo pregledno situacijo.

Z lepimi pozdravi.

Datum objave: 12.04.2023   10:50
VPRAŠANJE
Prosimo, da omilite pogoj za gospodarski subjekt in vodjo gradnje "izvedba javne METERONE kanalizacije DN 300 ali več dolž. min. 100m" in sicer tako, da lahko predložimo referenco tudi za fekalni kanal. Namreč izvedba oz. polaganje meteornega ali fekalnega kanala se v tehnologiji polaganja ne razlikuje.

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.

Z lepimi pozdravi.


Datum objave: 12.04.2023   10:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Prosimo za pregledno situacijo, že zaradi ponudb podizvajalcev...
Hvala

ODGOVOR

Spoštovani.

Objavljamo pregledno situacijo.

Z lepimi pozdravi.


Datum objave: 12.04.2023   10:51
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali lahko gosp. subjekt in vodja gradnje izpolnjujeta pogoj "izvedba javne meteorne kanalizacije DN 300 in več dolž. 100m" tudi z izvedbo fekalne kanalizacije. Namreč tehnologija polaganja cevi se ne razlikuje ali se polaga fekalni ali pa meteorni kanal.

ODGOVOR


Spoštovani.

Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.

Z lepimi pozdravi.

Datum objave: 12.04.2023   10:52
VPRAŠANJE
Prosimo, da sproti odgovarjate na vprašanja. Vaš sistem je tak, da čakate zadnji dan ko je rok do postavitev vprašanj nato se portal zakleni in objavite odgovore na katere ne moremo več postavljati podvprašanj v kolikor vaši odgovori niso zadovoljivi. Prosimo, da ste ažurni saj nam s tem prihranite marsikatero nejasnost ki jo moramo potem reševati po lastni presoji, ki pa ni nujno da je prava.


ODGOVOR
Spoštovani.

Naročnik bo ažurno odgovarjal na Vaša vprašanja.

Z lepimi pozdravi.Datum objave: 12.04.2023   10:52
VPRAŠANJE
Prosimo, da objavite pregledno situacijo obravnavanega območja, da nam podizvajalec pripravi ponudbo za elaborat in zaporo.ODGOVOR


Spoštovani.

Prilagamo pregledno situacijo.

Z lepimi pozdravi.

Datum objave: 12.04.2023   14:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Na podlagi dejstva, da za plinovod zahtevate reference iz obdobja 01.01.2017 vas prosimo, da uskladite oz. podaljšate obdobje tudi za prvi referenčni pogoj, torej za obdobje od 01.01.2017 do datuma za oddajo ponudbe. Enako za vodjo gradnje.


ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.

Z lepimi pozdravi.


Datum objave: 13.04.2023   09:46
VPRAŠANJE
Ali gospodarski subjekt in vodja gradnje lahko izpolnjujeta pogoj "Izvedba javne meteorne kanalizacije DN 300 in več v dolž. 100m" tudi z izvedbo fekalne kanalizacije?

ODGOVOR


Spoštovani.

Gospodarski subjekt in vodja gradnje ne moreta izpolnjevati zgoraj navedeni pogoj.

Z lepimi pozdravi.

Datum objave: 14.04.2023   10:37
VPRAŠANJE
Spoštovani prosimo, da znižate referenčni pogoj za gosp. subjekt in vodjo gradnje in sicer v delu ki se nanaša na meteorni kanal, da lahko predložimo referenco ki vsebuje izvedbo javne meteorne kanalizacije DN manjši ali večji od DN 300 dolžine min. 100mODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.

Z lepimi pozdravi.Datum objave: 14.04.2023   10:38
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vezano na vaše odgovore za referenčni pogoj za gosp. subjekt in vodjo gradnje "izgradnja meteorne kanalizacije DN 300 ali več v dolž. 100m" menimo da je pretiran. Namreč menimo, da je izvajalec, ki je položil Fekalno kanalizacijo s cevmi premera DN 400 - DN 1200, katere res zahtevajo dodatno organizacijo glede transporta in polaganja cevi z avtodvigalom, sposoben izvesti tudi vašo METERONO kanalizacijo DN 300. Zato vas prosimo, da spremenite oz. omilite referenčni pogoj, da lahko na razpis kandidiramo tudi izvajalci, ki smo vgrajevali cevi za fekalno kanalizacijo večjih premerov, kot jih zahtevate vi sedaj v ref. pogojih.

S tem boste izpolnili tudi načelo zagotavljanja konkurenčnosti med ponudniki in načelo gospodarnosti pri porabi proračunskega denarja.


ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.

Z lepimi pozdravi.


Datum objave: 14.04.2023   10:38
VPRAŠANJE
Na podlagi 5.člena ZJN-3, Vas prosimo, da omili pod tč. 3. referenčni pogoj in sicer, da gospodarski subjekt in pod t. 4 vodja gradnje lahko z ločenimi referencami izkaže, da je v obdobju od 1.1.2019 do oddaje ponudbe kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili uspešno izvedel in zaključil dva (2)
istovrstva posla rekonstrukcije kategorizirane državne ali lokalne ali mestne ceste v vrednosti najmanj 200.000 EUR brez DDV, ki vključuje
- asfaltiranje ceste v površini najmanj 1.000 m2,
- izvedba pločnika dolžine najmanj 200 m1,
- izvedba vodovoda iz nodularne litine dolžine najmanj 100 m1,
- izvedba javne meteorne kanalizacije DN 300 ali več dolžine najmanj 100 m1,
- izvedba cestne razsvetljave z elementi inteligentne in varčne razsvetljave (priklop na javno omrežje, daljinsko upravljanje in nadzor-SCADA).

S tem boste zagotovili načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti pri porabi javnih sredstev.ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.

Z lepimi pozdravi.


Datum objave: 14.04.2023   14:04
VPRAŠANJE
Prosimo, da omilite referenčni pogoj pod tč. 3 in 4. in sicer da lahko referenčne pogoje izpolnjujemo z ločenimi referencami ki skupno vsebujejo vse zahtevane alineje

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi neažurnih odgovorov na vprašanja naprošamo za prestavitev roka za oddajo ponudbe za vsaj en teden.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik ne bo podaljševal roka za oddajo ponudbe.

Z lepimi pozdravi.


Datum objave: 14.04.2023   14:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naprošamo vas za objavo projektov - situacij komunalnih vodov.

Lep pozdrav

ODGOVOR


Spoštovani.

Ponovno prilagamo zbirnik.

Z lepimi pozdravi.

Datum objave: 14.04.2023   14:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v popisu del 01_POPIS_KOSEZE_PZI_CESTA+CR se predvideva zaščita vkopanega telekomunikacijskega voda po navodilih upravljalca. Prosimo vas za objavo navodil upravljalca oz. specificirajo del katere je potrebno zajeti v dani postavki.

lp

ODGOVOR


Spoštovani.

V postavki v popisu del je potrebno upoštevati lociranje TK voda, ročni izkop v območju voda, polaganje zaščitne cevi za TK vod, polaganje opozorilnega traku ter zasip TK voda.


Z lepimi pozdravi.


Datum objave: 14.04.2023   14:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v popisu del 01_POPIS_KOSEZE_PZI_CESTA+CR se predvideva prestavitev droga JR z izdelavo temelja.
Prosimo vas za objavo detajla temelja.

lp

ODGOVOR


Spoštovani.

Za drog mora biti uporabljen tipski temelj iz betona C16/20 kot gradbeni proizvod (kontaktno betoniranje). Temelj prikazuje priložen detajl.

Z lepimi pozdravi.


Datum objave: 14.04.2023   14:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v popisu del 01_POPIS_KOSEZE_PZI_CESTA+CR se predvideva izdelava inštalacije voda JR. Kakšen je zahtevan presek napajalnega kabla? Kakšen potreben instalacijski ter drobni material se upošteva v postavki?

lp

ODGOVOR


Spoštovani.

Predvideva se napajanje z novimi zemeljskimi kabli tipa NYY-J 16 mm2 od obstoječega CR jaška do nove lokacije CR droga v dolžini cca. 1,00 m. Odcepni kabel do svetilke se varuje z varovalko 2,5 A. Električne povezave do svetilk morajo biti izvedene s konektorji.
Kabli morajo biti položeni v cev (predvidena je uporaba cevi DN110 mm, npr. Stigmaflex) na globino 0,8 m na pripravljen drobni material, s pustim betonom in izkopanim materialom morajo biti delno zasute do globine 0,4 m ter prekrite z opozorilno folijo. Izkop je potrebno zasuti z izkopanim materialom ter utrditi. Polaganje kablov in cevi je razvidno iz tipske priloge.

Prav tako je potrebno kovinski kandelaber povezati z valjancem in PEN vodnik napajalnega kabla. Valjanec se na kandelaber pritrdi z dvema vijakoma M10. Izvedba povezave je razvidna iz priloženega detajla.

Z lepimi pozdravi.

Datum objave: 14.04.2023   14:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za objavo načrta elektroinštalacij za prestavitev JR droga ter izdelavo dovoda.

lp

ODGOVOR

Spoštovani.

Načrta za prestavitev JR droga ni.
Predvideva se demontaža, odstranitev in začasno deponiranje JR drogov (2 kom) na gradbišču, porušitev in odstranitev obstoječih temeljev CR drogov, izdelava novih temeljev za CR drogove (2 kom) cca. 0,80 m stran od obstoječe lokacije CR drogov ter ponovna vgradnja oz montaža deponiranih obstoječih CR drogov.

CR drogovi morajo biti locirani v zelenicah oziroma v zunanjem robu hodnika za pešce. Drogovi so predvideni za postavitev direktno v temelj.Z lepimi pozdravi.