Dosje javnega naročila 007536/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Javno naročilo storitev po odprtem postopku za odstranitev začasnih tehničnih ovir na meji z Republiko Hrvaško
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 4.322.778,54 EUR

JN007536/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.11.2022
JN007536/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.11.2022
JN007536/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.11.2022
JN007536/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.11.2022
JN007536/2022-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.12.2022
JN007536/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.01.2023
JN007536/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.04.2023
JN007536/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.04.2023
Zahtevek za revizijo

    JN007536/2022-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2023/S 071-218303

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
ujnn.mnz@gov.si
+386 14284434

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo storitev po odprtem postopku za odstranitev začasnih tehničnih ovir na meji z Republiko Hrvaško
Referenčna številka dokumenta: JN-19752
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Odstranitev začasnih tehničnih ovir na meji z Republiko Hrvaško
1. Odstranitev začasnih tehničnih ovir (ZTO)
2. Ponovno postavitev odstranjene panelne ograje na lokacijah naročnika
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 5.739.376,83 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Odstranitev ZTO se bo izvajala vzdolž celotne meje z R Hrvaško, na območju PU MS, MB, CE, NM, LJ in KP. Ponovna postavitev panelne ograje se izvaja na lokacijah naročnika na območju R Slovenije.
II.2.4 Opis javnega naročila
Odstranitev začasnih tehničnih ovir na meji z Republiko Hrvaško, ki zajema:
1. Odstranitev začasnih tehničnih ovir (ZTO)
2. Ponovno postavitev odstranjene panelne ograje na lokacijah naročnika
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN007536/2022-B01
Številka obvestila v UL: 2022/S 216-621891
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 04.11.2022
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 430-1309/2022
Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
04.04.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 4

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MINIS, proizvodnja in storitve, d.o.o.
Velika Pirešica 1
3310
SI
Žalec
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 7.377.289,70 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 5.739.376,83 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.04.2023