Dosje javnega naročila 901868/2016
Naročnik: VRTEC MLADI ROD 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 163.496,69 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN1868/2016 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.03.2016
JN005640/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.09.2016
JN901868/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.11.2016
JN901868/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 23.11.2016
JN901868/2016-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 23.11.2016
JN901868/2016-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 23.11.2016
JN901868/2016-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 19.12.2016
JN901868/2016-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 19.12.2016
JN901868/2016-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 19.12.2016
JN901868/2016-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 19.12.2016
JN901868/2016-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 11.04.2017
JN901868/2016-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 11.04.2017
JN901868/2016-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 12.04.2017
JN901868/2016-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 12.04.2017
JN901868/2016-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 12.04.2017
JN901868/2016-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 12.04.2017
JN901868/2016-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 12.04.2017
JN901868/2016-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 12.04.2017
JN901868/2016-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 12.04.2017
JN901868/2016-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 12.04.2017
JN901868/2016-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 12.04.2017
JN901868/2016-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 12.04.2017
JN901868/2016-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 12.04.2017
JN005640/2016-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.02.2018
JN005640/2016-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.02.2019
Zahtevek za revizijo
    JN1868/2016 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2016/S 057-095804
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 18. 3. 2016
Številka objave: JN1868/2016


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE VRTEC MLADI ROD, Črtomirova ulica 14, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, V roke: Zoran Kalaković, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064408. Telefaks +386 13064407. E-pošta zoran.kalakovic@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIIzobraževanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Mladi rod.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Vrtec Mladi rod, Črtomirova ulica 14, 1000 Ljubljana.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 2
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za dvoletno obdobje za potrebe Vrtca Mladi rod, v skladu s specifikacijami blaga in zahtevami naročnika, ki so del razpisne dokumentacije.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15400000 (Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora)
15500000 (Mlečni izdelki)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15800000 (Razna živila)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 1. skupina: Konvencionalno in ekološko mleko in mlečni izdelki
1)KRATEK OPIS 1.1 Toplotno obdelano mleko
1.2 Fermentirani mlečni izdelki
1.3 Smetana, skuta, sirni namazi, surovo maslo in siri
1.4 Mlečni sladoled
1.5 Bio mleko in mlečni izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 2. skupina: Konvencionalno in ekološko meso in mesni izdelki
1)KRATEK OPIS 2.1 Eko meso
2.2 Žrebičkovo meso
2.3 Perutninsko meso
2.4 Perutninski mesni izdelki
2.5 Poltrajni mesni izdelki, salame in paštete
2.6 Pršut
2.7 Kunčje meso
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15110000 (Meso)
15130000 (Mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 3. skupina: Ribe in konzervirane ribe
1)KRATEK OPIS 3.1 Zamrznjene ribe
3.2 Konzervirane ribe
3.3 Ribje paštete
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15220000 (Zamrznjene ribe, ribji fileti in drugi deli ribe)
15240000 (Ribe v pločevinkah ali posodah ter druge pripravljene ali konzervirane ribe)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 4. skupina: Konvencionalna in ekološka jajca
1)KRATEK OPIS 4.1 Kokošja jajca talne reje
4.2 Kokošja jajca ekološke reje
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03142500 (Jajca)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 5. skupina: Konvencionalna in ekološka olja in izdelki iz olj
1)KRATEK OPIS 5.1 Rastlinska olja, majoneza in mehka margarina
5.2 Bio jedilno olje
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15400000 (Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 6. skupina: Konvencionalna in ekološka sveža zelenjava, sveže sadje in suho sadje
1)KRATEK OPIS 6.1 Solata
6.2 Eko zelena solata
6.3 Sveža zelenjava
6.4 Eko sveža zelenjava
6.5 Krompir
6.6 Eko poletna zelenjava
6.7 Suhe stročnice
6.8 Jabolka
6.9 Eko jabolka, eko hruške
6.10 Zgodnje spomladansko sadje
6.11 Južno sadje
6.12 Eko pomaranče, eko limone, eko mandarine, eko banane
6.13 Ostalo sadje
6.14 Suho sadje
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15330000 (Predelano sadje in vrtnine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 7. skupina: Konvencionalni in ekološka konzervirana in vložena zelenjava ter sadje
1)KRATEK OPIS 7.1 Zamrznjena zelenjava
7.2 Konzervirana in vložena zelenjava
7.3 Pasterizirana rdeča pesa v solati
7.4 Kislo zelje in kisla repa brez dodanih konzervansov
7.5 Bio kislo zelje in bio kisla repa brez dodanih konzervansov
7.6 Konzervirano sadje
7.7 Marmelade z min. 50% sadnim deležem brez dodanih konzervansov
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15332400 (Konzervirano sadje)
15331100 (Sveže ali zamrznjene vrtnine)
15331400 (Konzervirane vrtnine in/ali vrtnine v konzervah)
15332200 (Marmelade in džemi; sadni želeji; pireji in namazi iz sadja ali oreškov)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 8. skupina: Konvencionalni in ekološki sadni sokovi, nektarji, sirupi, voda
1)KRATEK OPIS 8.1 Sokovi, nektarji, sirupi in voda
8.2 Bio jabolčni sok s 100% sadnim deležem brez dodanega sladkorja
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15320000 (Sadni in zelenjavni sokovi)
15981100 (Negazirana mineralna voda)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 9. skupina: Konvencionalna in ekološka žita, mlevski izdelki, testenine, kosmiči
1)KRATEK OPIS 9.1 Moka in mlevski izdelki
9.2 Bio moka in bio mlevski izdelki
9.3 Kosmiči
9.4 Bio kosmiči
9.5 Testenine
9.6 Bio testenine brez jajc
9.7 Dehidrirane zakuhe
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15850000 (Testenine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 10. skupina: Zamrznjeni izdelki iz različnih sestavin
1)KRATEK OPIS 10.1 Zamrznjeni izdelki iz različnega testa
10.2 Zmrznjene palačinke
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15894000 (Predelana živila)
15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 11. skupina: Konvencionalni in ekološki kruh, pekovsko pecivo, slaščice in keksi
1)KRATEK OPIS 11.1 Kruhi
11.2 Bio kruh brez dodanih aditivov
11.3 Pekovsko pecivo
11.4 Bio pekovsko pecivo
11.5 Pakirani trajni izdelki
11.6 Pakirani trajni pekovski izdelki
11.7 Sveži slaščičarski izdelki
11.8 Bio keksi z dodatki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15821200 (Sladki keksi)
15811100 (Kruh)
15812100 (Pecivo)
15812200 (Slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 12. skupina: Konvencionalno in ekološko splošno prehrambeno blago
1)KRATEK OPIS 12.1 Splošno prehrambeno blago
12.2 Bio kis
12.3 Med
12.4 Dietna živila
12.5 Sadno žitna rezina
12.6 Razna bio živila
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15800000 (Razna živila)
15882000 (Dietetična živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Da.
Posebni pogoji:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Ponudbena vrednost. Ponder: 90
2. Embalaža. Ponder: 5
3. Več ekoloških živil. Ponder: 5
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 5. 5. 2016
Čas: 9:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 5. 5. 2016
Čas: 13:00
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo v prostorih sejne sobe Mestne občine Ljubljana, Službe za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana (II. nadstropje).
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Merili za sklope ekoloških živil in sklope svežega sadja in zelenjave:
- ponudbena vrednost: do 95 točk,
- embalaža: do 5 točk.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/3/4202-70416666747373238846/Razpisna
_dokumentacija_-_zivila_Vrtec_Mladi_rod_2016-2018_razpis.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 19. 4. 2016
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 17. 3. 2016

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.03.2016   15:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Ali je možno točneje definirati za katero vrsto osliča se povprašujete?
Namreč na tržišču obstaja veliko različnih kvalitet osliča.
Prosim vas za informacijo kateri je za vas primeren:
Merlucius hubbsi - argentinski oslič ali
Theragra chalcogramma - aljaški polak oziroma
Katera druga vrsta?
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Naročnik povprašuje po argentinskem osliču.

Datum objave: 23.03.2016   13:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Sklop 7.2/artikel 17: ali lahko ponudimo pakiranje 2500g?

ODGOVOR:
Lahko ponudite pakiranje 2500g.

Datum objave: 23.03.2016   14:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
V skupini 6. sadje in zelenjava ni moč vnašati cen, ker je stolpec zaklenje.
Prosim za objavo popravljenega predračunskega obrazca.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Za sklope svežega sadja in zelenjave (6.1. do 6.6., ter 6.8. do 6.13.) bo naročnik za posamezen sklop izbral vse ponudnike, ki bodo oddali popolno ponudbo. Ponudnik pri navedenih sklopih svežega sadja in zelenjave predračunskega obrazca ne izpolnjuje, temveč obkroži številko sklopa na katerega se javlja. Pri sklopih 6.7. in 6.14. ponudnik izpolni predračunski obrazec z vsemi zahtevanimi parametri.

Datum objave: 24.03.2016   12:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Za sklop 2.3. Perutninsko meso, me zanima naslednje:
11. Piščančji kosi-prsa - Ali želite s kostjo in kožo ali brez kosti in kože?
Sklop 2.5. Poltrajni mesni izdelki, salame in paštete
23. Hrenovka v naravnem črevu - Ali želite junčjo ali svinjsko?
Hvala

ODGOVOR:
Za sklop 2.3. Perutninsko meso, 11. Piščančji kosi-prsa – prsa s kožo in kostjo
Za sklop 2.5. Poltrajni mesni izdelki, salame in paštete, 23. Hrenovka v naravnem črevu - hrenovka v naravnem črevu svinjska

Datum objave: 07.04.2016   10:34
sklop olja
jedilno rafinirano 100% sončnično olje 25/1 plastična ročka-ali lahko ponudimo ročko 10l pvc
Da, lahko.

konzervirana in vložena zelenjava
paradižnikovi pelati (konzerva 3kg +/- 5%)-ali lahko ponudimo 2490g
Da, lahko.
dvojni paradižnikov koncentrat, konzerva 4 kg +/- 5%-ali lahko ponudimo 4,5kg
Da, lahko.

sklop marmelade
jagodna marmelada kozarec,neto do 850g, brez konzervansov -ali lahko ponudimo džem brez konzervansov
Ne.

sokovi
gosta pijača iz vsaj 4 vrst sadja, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja-ne vemo kaj želite ali lahko ponudimo multivitaminski sok?
Da, lahko ponudite multivitaminski sok s 100% sadnim deležem brez dodanega sladkorja.

testenine
rezanci za juho jajčni, 1/1-ali lahko ponudimo kg?
Enota je 1 kg.
rinčice-jušna zakuha 1/1-ali lahko ponudimo 4kg ali 250g?
Ne.
zvezdice, jušna zakuha 1/1-ali lahko ponudimo 5kg ali 250g
Ne.
testeni rižek - zakuha 1/1-ali lahko ponudimo 4kg ali 200g?
Ne.
vodni vlivanci za juho 1/1-ali lahko ponudimo 500g ali 2kg
Ne.
vodni vlivanci za prilogo 1/1-ali lahko ponudimo 500g ?
Ne.


Datum objave: 20.04.2016   08:22
VPRAŠANJE 1:
Spoštovani!
Prosimo vas za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej!
3.3 SKLOP RIBJE PAŠTETE
11 tunina pašteta v tubi osnovni okus 100 - 130g – ali lahko ponudimo izdelek slovenskega proizvajalca v pakiranju, kot so pakirane običajne paštete?
5.1 SKLOP: RASTLINSKA OLJA, MAJONEZA IN MEHKA MARGARINA
5.2 sklop: BIO JEDILNO OLJE
8 bio jedilno hladno stiskano deviško 100% oljčno olje 1 l – ali lahko ponudimo izdelek v 500ml pakiranju? V 1000ml ga v prosti prodaji ne najdemo.
7.2. SKLOP: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA
14 paprika v kisu (konzerva 4 kg +/- 5%) – ali lahko ponudimo izdelek v 4250g pakiranju. Odstopanje je minimalno.
15 rdeča pesa v solati (konzerva 4 kg +/- 5%)– ali lahko ponudimo izdelek v 4250g pakiranju. Odstopanje je minimalno.
7.6. SKLOP: KONZERVIRANO SADJE
25 ananasov kompot manj sladek rezine do 3 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 3050g pakiranju? Odstopanje je mimimalno.
26 višnjev kompot manj sladek brez koščic do 2,6 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 4100g pakiranju?
28 hruškov kompot manj sladek do 2,6 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju?
29 kompot - sadna solata manj sladek do 2,6 kg - ali lahko ponudimo izdelek v 2650g pakiranju. Odstopanje je minimalno.
8.1. SKLOP: SOKOVI, NEKTARJI, SIRUPI IN VODA
4 nektar iz marelic in jabolk min. 43% sadnega deleža 1 l – ali lahko ponudimo izdelek z min. 40% sadnim deležem, kakor je to predpisano s pravilnikom o nektarjih in sokovih?
7 nektar iz jagod, jabolk in grozdja min. 43% sadnega deleža 1 l – ali lahko ponudimo izdelek z min. 40% sadnim deležem, kakor je to predpisano s pravilnikom o nektarjih in sokovih v sestavi 20% jagoda, 14% jabolko in 6% višnjev sok?
10 100% sok- zelenjavno sadni(korenje, jabolko, pomaranča) brez dodanega sladkorja 0,7 - 1l – pri tem artiklu vas prosimo, da popravite celice, saj sta pri tem artiklu 2 vrstici s ceno itd.
11 jabolčni sok 100% sadni delež brez dodanega sladkorja 0,2 l (tetra brik) – ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
12 pomarančni sok 100% sadni delež 0,2 L brez dodanega sladkorja (tetra brik) – ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju? Ceno lahko podamo na kos, tako da bo naročnik dobil več soka za isto ceno.
14 nektar iz marelic in jabolk min. 43% sadnega deleža 0,2 l (tetra brik) – ali lahko ponudimo nektar s 50% sadnim deležem v sestavi marelice 30%, jabolko 19% in pomaranče 1%? V kolikor bi naročnik želel, lahko tu ponudimo 100% sok iz marelic in jabolk v 250ml pakiranju, ki ne vsebuje dodatnega sladkorja, kakor ga nektar.
15 nektar iz jagod, jabolk in grozdja min. 43% sadnega deleža 0,2 (tetra brik) – naročnika prosimo, da ne piše recepture soka, ker le-ta ustreza samo enemu ponudniku. S tem prilagodite sklop določenemu ponudniku/proizvajalcu in drugim ne date možnosti. To ni v skladu z ZJN. Ali lahko ponudimo izdelek s 50% sadnega deleža v sestavi 30% jagoda, 19% jabolko in 1% limona?
9.2 SKLOP: BIO MOKA IN BIO MLEVSKI IZDELKI
13 bio pirina moka 1/1 – ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju? V 1000g embalaži izdelka ne najdemo.
22 bio pirin zdrob 0,5 kg do 1 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 250g pakiranju? V danem razponu izdelka ne najdemo. V kolikor ima naročnik informacijo za katero blagovno znamko gre, nam jo prosim posreduje (zgolj informativno). Hvala
9.5. SKLOP: TESTENINE
30 rezanci za juho jajčni, 1/1 – ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
31 rinčice-jušna zakuha 1/1 – izdelek ne obstaja v tej gramaturi. Na trgu smo našli samo rinčice z dodatkom korenčka v 250g pakiranju ali pa rinčice v 5kg pakiranju. Izdelek v 4kg pakiranju je proizvajalec ukinil. Povejte kaj ponudimo?
32 zvezdice, jušna zakuha 1/1 – ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? V 1000g pakiranju ga namreč na trgu ne najdemo.
33 testeni rižek - zakuha 1/1 – Izdelka v gramaturi 1000g na trgu ni. Ali lahko ponudimo v 200g pakiranju?
34 vodni vlivanci za juho 1/1 – izdelek ne obstaja v 1000g pakiranju. Lahko vam ponudimo samo v 500g ali v 2000g pakiranju?
35 vodni vlivanci za prilogo 1/1– izdelek ne obstaja v 1000g pakiranju. Lahko vam ponudimo samo v 500g ali v 2000g pakiranju?
41 metuljčki-jajčne testenine durum 2 - 5 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
42 svedrčki-jajčne testenine durum 2 - 5 kg – Na trgu obstaja samo izdelek v 10kg ali v 500g pakiranju? Povejte kaj ponudimo.
43 široki rezanci valjani-jajčne testenine 2 - 5 kg – Na trgu obstajata samo izdelka v 500g ali v 1000g pakiranju, ki bi ustrezala pogojem široki, valjani, jajčni rezanci. Povejte kaj ponudimo.
46 špageti graham testenine durum 500g – ali lahko ponudimo izdelek v 400g pakiranju?
9.6. SKLOP: BIO TESTENINE BREZ JAJC
49 bio široki rezanci – ali lahko ponudimo BIO polnozrnate peresnike?
9.7. SKLOP: DEHIDRIRANE ZAKUHE
53 fritati 1/1 – izdelka v 1000g pakiranju ni. Ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
11.5. SKLOP: PAKIRANI TRAJNI IZDELKI
50 krušne drobtine polbele 1/1 – drobtin v 1kg pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
11.6. SKLOP: PAKIRANI TRAJNI PEKOVSKI IZDELKI
54 grisini polnoznati 100g – ali lahko ponudimo pakiranje 125g? Odstopanje je minimalno.
55 grisini z oljčnim oljem (pšenična moka T 500) pakirani 100 g – ali lahko ponudimo pakiranje 125g? Odstopanje je minimalno.
12.1 SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
3 lešnikov kakavov namaz (sladkor, rastl.olje, lešniki min.13% , manj masten kakav v prahu 7,4%) 400 - 750g – prosimo, da ne zahtevate točne recepture izdelka, saj gre ta prilaganje razpisa enemu izdelku. V kolikor želi naročnik lešnikov namaz z min. 13% lešnikov, naj se to zapiše, točna receptura pa je prepovedana. Hvala za razumevanje.
5 šipkov čaj (veriga filter vrečk) 1 do 1,5 kg – ali želi naročnik samo okus šipek ali okus šipek s hibiskusom?
37 rožičeva moka 250g – Ali lahko ponudimo izdelek v 200g pakiranju, saj je dobavitelj, ki dobavlja 250g izdelek nezanesljiv (neizdobave)?
12.2. SKLOP: BIO KIS
47 bio naravni razredčen vinski kis 4% ocet.kisline 1/1 – izdelek na trgu ne obstaja. V kolikor ima naročnik informacijo za katro blagovno znamko gre, nam jo prosim zaupa, ker izdelka ne najdemo. Hvala
48 bio naravni jabolčni kis 5% ocetne kisline 1/1 – ali lahko ponudimo izdelek v 500ml pakiranju?
12.4 SKLOP: DIETNA ŽIVILA
55 riževo mleko z dodanim kalcijem 0,2 L – Izdelek v 200ml pakiranju se dobi samo kot BIO, brez dodatka kalcija. Ali lahko ponudimo izdelek brez dodanega kalcija?
57 sojin desert v lončku naravni 0,125g do 0,150g – verjetno ste imeli v mislih izdelek z gramaturo 0,125kg (kilogram in ne gram) do 0,150kg (kilogram in ne gram)?
58 sojin desert v lončku sadni (različni okusi) 0,125g do 0,150g– verjetno ste imeli v mislih izdelek z gramaturo 0,125kg (kilogram in ne gram) do 0,150kg (kilogram in ne gram)?
59 rižev desert v lončku 0,125g do 0,150g – rižev desert obstaja v 100g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo. Prosim, tudi za popravek iskane gramature (iz gramov v kilograme).
12.6 SKLOP: RAZNA BIO ŽIVILA
62 bio dolgozrnati parboiled, ekstra kakovost 1 kg
63 bio šipkov čaj (veriga filter vrečk) 1 do 1,5 kg – v gastro pakiranju ne najdemo BIO šipkovega čaja. Ali lahko naročniku ponudimo BIO otroški čaj v 400g pakiranju? V nasprotnem primeru vas prosimo, da v kolikor razpolagate z informacijami, katera znamka BIO čaja ustreza razpisnim pogojem, da nam informativno posredovanje blagovno znamko. Hvala.
64 bio sadni čaj, gozdni sadeži, (veriga filter vrečk) 1 do 1,5 kg – čaj v gastro pakiranju BIO, okus sadje obstaja samo v 750g prakiranju. Ali lahko naročniku ponudimo 750g pakiranje? V nasprotnem primeru vas prosimo, da v kolikor razpolagate z informacijami, katera znamka BIO čaja ustreza razpisnim pogojem, da nam informativno posredovanje blagovno znamko. Hvala.
65 bio zeliščni čaj, mešanica zelišč (veriga filter vrečk) 1 do 1,5 kg - – čaj v gastro pakiranju BIO, okus zeliščni čaj obstaja samo v 400g prakiranju. Ali lahko naročniku ponudimo 400g pakiranje? V nasprotnem primeru vas prosimo, da v kolikor razpolagate z informacijami, katera znamka BIO čaja ustreza razpisnim pogojem, da nam informativno posredovanje blagovno znamko. Hvala.
Lep pozdrav,

ODGOVOR 1:
3.3 SKLOP RIBJE PAŠTETE
11 tunina pašteta v tubi osnovni okus 100 - 130g – ali lahko ponudimo izdelek slovenskega proizvajalca v pakiranju, kot so pakirane običajne paštete?
Odgovor: Ne.

5.1 SKLOP: RASTLINSKA OLJA, MAJONEZA IN MEHKA MARGARINA

5.2 sklop: BIO JEDILNO OLJE
8 bio jedilno hladno stiskano deviško 100% oljčno olje 1 l – ali lahko ponudimo izdelek v 500ml pakiranju? V 1000ml ga v prosti prodaji ne najdemo.
Odgovor: Da.

7.2. SKLOP: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA
14 paprika v kisu (konzerva 4 kg +/- 5%) – ali lahko ponudimo izdelek v 4250g pakiranju. Odstopanje je minimalno.
Odgovor: Da.
15 rdeča pesa v solati (konzerva 4 kg +/- 5%)– ali lahko ponudimo izdelek v 4250g pakiranju. Odstopanje je minimalno.
Odgovor: Da.

7.6. SKLOP: KONZERVIRANO SADJE
25 ananasov kompot manj sladek rezine do 3 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 3050g pakiranju? Odstopanje je mimimalno.
Odgovor: Da.
26 višnjev kompot manj sladek brez koščic do 2,6 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 4100g pakiranju?
Odgovor: Ne.

28 hruškov kompot manj sladek do 2,6 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju?
Odgovor: Ne.
29 kompot - sadna solata manj sladek do 2,6 kg - ali lahko ponudimo izdelek v 2650g pakiranju. Odstopanje je minimalno.
Odgovor: Da.

8.1. SKLOP: SOKOVI, NEKTARJI, SIRUPI IN VODA
4 nektar iz marelic in jabolk min. 43% sadnega deleža 1 l – ali lahko ponudimo izdelek z min. 40% sadnim deležem, kakor je to predpisano s pravilnikom o nektarjih in sokovih?
Odgovor: Ne.
7 nektar iz jagod, jabolk in grozdja min. 43% sadnega deleža 1 l – ali lahko ponudimo izdelek z min. 40% sadnim deležem, kakor je to predpisano s pravilnikom o nektarjih in sokovih v sestavi 20% jagoda, 14% jabolko in 6% višnjev sok?
Odgovor: Ne.
10 100% sok- zelenjavno sadni(korenje, jabolko, pomaranča) brez dodanega sladkorja 0,7 - 1l – pri tem artiklu vas prosimo, da popravite celice, saj sta pri tem artiklu 2 vrstici s ceno itd.
Odgovor: Vpišite ceno samo v vrstici, kjer je navedena količina. Drugo vrstico ne izpolnjujte.
11 jabolčni sok 100% sadni delež brez dodanega sladkorja 0,2 l (tetra brik) – ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
Odgovor: Ne.
12 pomarančni sok 100% sadni delež 0,2 L brez dodanega sladkorja (tetra brik) – ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju? Ceno lahko podamo na kos, tako da bo naročnik dobil več soka za isto ceno.
Odgovor: Ne.
14 nektar iz marelic in jabolk min. 43% sadnega deleža 0,2 l (tetra brik) – ali lahko ponudimo nektar s 50% sadnim deležem v sestavi marelice 30%, jabolko 19% in pomaranče 1%?
V kolikor bi naročnik želel, lahko tu ponudimo 100% sok iz marelic in jabolk v 250ml pakiranju, ki ne vsebuje dodatnega sladkorja, kakor ga nektar.
Odgovor: Lahko ponudite z višjim sadnim deležem. Predpisan je le minimalni sadni delež.
15 nektar iz jagod, jabolk in grozdja min. 43% sadnega deleža 0,2 (tetra brik) – naročnika prosimo, da ne piše recepture soka, ker le-ta ustreza samo enemu ponudniku. S tem prilagodite sklop določenemu ponudniku/proizvajalcu in drugim ne date možnosti. To ni v skladu z ZJN. Ali lahko ponudimo izdelek s 50% sadnega deleža v sestavi 30% jagoda, 19% jabolko in 1% limona?
Odgovor: Lahko ponudite z višjim sadnim deležem. Predpisan je le minimalni sadni delež.

9.2 SKLOP: BIO MOKA IN BIO MLEVSKI IZDELKI
13 bio pirina moka 1/1 – ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju? V 1000g embalaži izdelka ne najdemo.
Odgovor: Ne. Na tržišču je več ponudnikov (M.M. Kaučič d.o.o., Remi d.o.o., Organika Plus d.o.o., …).
22 bio pirin zdrob 0,5 kg do 1 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 250g pakiranju?
V danem razponu izdelka ne najdemo. V kolikor ima naročnik informacijo za katero blagovno znamko gre, nam jo prosim posreduje (zgolj informativno). Hvala
Odgovor: Ne. Na tržišču je več ponudnikov (M.M. Kaučič d.o.o., Remi d.o.o., Organika Plus d.o.o., …).

9.5. SKLOP: TESTENINE
30 rezanci za juho jajčni, 1/1 – ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
Odgovor: Ne.
31 rinčice-jušna zakuha 1/1 – izdelek ne obstaja v tej gramaturi. Na trgu smo našli samo rinčice z dodatkom korenčka v 250g pakiranju ali pa rinčice v 5kg .pakiranju. Izdelek v 4kg pakiranju je proizvajalec ukinil. Povejte kaj ponudimo?
Odgovor: Lahko ponudite 5 kg pakiranje.
32 zvezdice, jušna zakuha 1/1 – ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? V 1000g pakiranju ga namreč na trgu ne najdemo.
Odgovor: Lahko ponudite 500 g pakiranje.
33 testeni rižek - zakuha 1/1 – Izdelka v gramaturi 1000g na trgu ni. Ali lahko ponudimo v 200g pakiranju?
Odgovor: Lahko ponudite 200 g pakiranje.
34 vodni vlivanci za juho 1/1 – izdelek ne obstaja v 1000g pakiranju. Lahko vam ponudimo samo v 500g ali v 2000g pakiranju?
Odgovor: Lahko ponudite 2000 g pakiranje.
35 vodni vlivanci za prilogo 1/1– izdelek ne obstaja v 1000g pakiranju. Lahko vam ponudimo samo v 500g ali v 2000g pakiranju?
Odgovor: Lahko ponudite 2 kg pakiranje.
41 metuljčki-jajčne testenine durum 2 - 5 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
Odgovor: Da.
42 svedrčki-jajčne testenine durum 2 - 5 kg – Na trgu obstaja samo izdelek v 10kg ali v 500g pakiranju? Povejte kaj ponudimo.
Odgovor: Lahko ponudnite 0,5 kg pakiranje ali 10 kg pakiranje.
43 široki rezanci valjani-jajčne testenine 2 - 5 kg – Na trgu obstajata samo izdelka v 500g ali v 1000g pakiranju, ki bi ustrezala pogojem široki, valjani, jajčni rezanci. Povejte kaj ponudimo.
Odgovor: Lahko ponudite 1 kg pakiranje.
46 špageti graham testenine durum 500g – ali lahko ponudimo izdelek v 400g pakiranju?
Odgovor: Lahko ponudite 0,4 kg pakiranje.

9.6. SKLOP: BIO TESTENINE BREZ JAJC
49 bio široki rezanci – ali lahko ponudimo BIO polnozrnate peresnike?
Odgovor: Ne.

9.7. SKLOP: DEHIDRIRANE ZAKUHE
53 fritati 1/1 – izdelka v 1000g pakiranju ni. Ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
Odgovor: Da.

11.5. SKLOP: PAKIRANI TRAJNI IZDELKI
50 krušne drobtine polbele 1/1 – drobtin v 1kg pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo 500g pakiranje?
Odgovor: Da.

11.6. SKLOP: PAKIRANI TRAJNI PEKOVSKI IZDELKI
54 grisini polnoznati 100g – ali lahko ponudimo pakiranje 125g? Odstopanje je minimalno.
Odgovor: Da.
55 grisini z oljčnim oljem (pšenična moka T 500) pakirani 100 g – ali lahko ponudimo pakiranje 125g? Odstopanje je minimalno.
Odgovor: Da.

12.1 SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
3 lešnikov kakavov namaz (sladkor, rastl.olje, lešniki min.13% , manj masten kakav v prahu 7,4%) 400 - 750g – prosimo, da ne zahtevate točne recepture izdelka, saj gre ta prilaganje razpisa enemu izdelku. V kolikor želi naročnik lešnikov namaz z min. 13% lešnikov, naj se to zapiše, točna receptura pa je prepovedana. Hvala za razumevanje.
Odgovor: Receptura ni pisana le na en izdelek.
5 šipkov čaj (veriga filter vrečk) 1 do 1,5 kg – ali želi naročnik samo okus šipek ali okus šipek s hibiskusom?
Odgovor: Samo okus šipek.
37 rožičeva moka 250g – Ali lahko ponudimo izdelek v 200g pakiranju, saj je dobavitelj, ki dobavlja 250g izdelek nezanesljiv (neizdobave)?
Odgovor: Da.

12.2. SKLOP: BIO KIS
47 bio naravni razredčen vinski kis 4% ocet.kisline 1/1 – izdelek na trgu ne obstaja. V kolikor ima naročnik informacijo za katro blagovno znamko gre, nam jo prosim zaupa, ker izdelka ne najdemo. Hvala
Odgovor: Lahko je v razponu od 0,7 l do 1 l.
48 bio naravni jabolčni kis 5% ocetne kisline 1/1 – ali lahko ponudimo izdelek v 500ml pakiranju? Odgovor: Da.

12.4 SKLOP: DIETNA ŽIVILA
55 riževo mleko z dodanim kalcijem 0,2 L – Izdelek v 200ml pakiranju se dobi samo kot BIO, brez dodatka kalcija. Ali lahko ponudimo izdelek brez dodanega kalcija?
Odgovor: Da.
57 sojin desert v lončku naravni 0,125g do 0,150g – verjetno ste imeli v mislih izdelek z gramaturo 0,125kg (kilogram in ne gram) do 0,150kg (kilogram in ne gram)?
Odgovor: Res gre za napako. Mišljeno je v kg in ne v g.
58 sojin desert v lončku sadni (različni okusi) 0,125g do 0,150g– verjetno ste imeli v mislih izdelek z gramaturo 0,125kg (kilogram in ne gram) do 0,150kg (kilogram in ne gram)?
Odgovor: Res gre za napako. Mišljeno je v kg in ne v g.
59 rižev desert v lončku 0,125g do 0,150g – rižev desert obstaja v 100g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo. Prosim, tudi za popravek iskane gramature (iz gramov v kilograme).
Odgovor: Res gre za napako. Mišljeno je v kg in ne v g.

12.6 SKLOP: RAZNA BIO ŽIVILA
62 bio dolgozrnati parboiled, ekstra kakovost 1 kg ?
Odgovor: Naročnik ne more podati odgovora, saj je vprašanje zgolj opis artikla.
63 bio šipkov čaj (veriga filter vrečk) 1 do 1,5 kg – v gastro pakiranju ne najdemo BIO šipkovega čaja. Ali lahko naročniku ponudimo BIO otroški čaj v 400g pakiranju? V nasprotnem primeru vas prosimo, da v kolikor razpolagate z informacijami, katera znamka BIO čaja ustreza razpisnim pogojem, da nam informativno posredovanje blagovno znamko. Hvala.
Odgovor: Lahko ponudite bio otroški čaj 400 g pakiranje.
64 bio sadni čaj, gozdni sadeži, (veriga filter vrečk) 1 do 1,5 kg – čaj v gastro pakiranju BIO, okus sadje obstaja samo v 750g prakiranju. Ali lahko naročniku ponudimo 750g pakiranje? V nasprotnem primeru vas prosimo, da v kolikor razpolagate z informacijami, katera znamka BIO čaja ustreza razpisnim pogojem, da nam informativno posredovanje blagovno znamko. Hvala.
Odgovor: Lahko ponudite 750 g pakiranje.
65 bio zeliščni čaj, mešanica zelišč (veriga filter vrečk) 1 do 1,5 kg - – čaj v gastro pakiranju BIO, okus zeliščni čaj obstaja samo v 400g prakiranju. Ali lahko naročniku ponudimo 400g pakiranje? V nasprotnem primeru vas prosimo, da v kolikor razpolagate z informacijami, katera znamka BIO čaja ustreza razpisnim pogojem, da nam informativno posredovanje blagovno znamko. Hvala.
Odgovor: Lahko ponudite 400 g pakiranje.


VPRAŠANJE 2:
Pozdravljeni,
zanima nas ali je konfekcioniranje mesa vključeno v ceno?
Hvala

ODGOVOR 2:
Da.


VPRAŠANJE 3:
Spoštovani,

8.1. SKLOP: SOKOVI, NEKTARJI, SIRUPI IN VODA
Prosim, da pojasnite oz . prekličete vaš odgovor z dne 07.04.2016 10:34, ki se nanaša na artikel pod zaporedno št:
17. gosta pijača iz vsaj 4 vrst sadja, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja. Iz opisa artikla sklepamo, da želite 100% sadni obrok, kot npr. Smoothie in ne 100% multivitaminskega soka, ki ima z zahtevanimi karakteristikami bolj malo veze ? Torej 100% sadni obrok iz min. 4 vrst sadja ali 100 % multivitaminski sok?
Manjka tudi enota mere, verjetno ste mislili 0,25 L?

18. malinov sirup brez konzervansov s 100% sadnim deležem brez dodanega sladkorja 0,7l - 1l- ali lahko ponudimo 100% sadni sirup Gozdni sadeži, prav tako brez dodanega sladkorja in konzervansov pakiran po 5 L? Glede na dejstvo, da ste EKO vrtec, se mi zdi večja embalaža bistveno bolj primerna kot steklenica 0,7 L

Res neverjetno, kako znate nekateri oceniti kvaliteto izdelkov preko internetnih strani in izločiti prvotne oz. prve proizvajalce in se odločiti za slabo kopijo dobrega izdelka!

12.5 SKLOP: SADNO ŽITNA REZINA
61. sadno žitna rezina 25 g do 35 g - prosim, določite karakteristike razpisanega živila, torej min 30 ali min 80 % delež sadja in brez dodanega sladkorja, saj je namreč od tega odvisna cena artikla

S spoštovanjem,

ODGOVOR 3:
8.1. SKLOP: SOKOVI, NEKTARJI, SIRUPI IN VODA
Prosim, da pojasnite oz . prekličete vaš odgovor z dne 07.04.2016 10:34, ki se nanaša na artikel pod zaporedno št:
17. gosta pijača iz vsaj 4 vrst sadja, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja. Iz opisa artikla sklepamo, da želite 100% sadni obrok, kot npr. Smoothie in ne 100% multivitaminskega soka, ki ima z zahtevanimi karakteristikami bolj malo veze ? Torej 100% sadni obrok iz min. 4 vrst sadja ali 100 % multivitaminski sok?
Manjka tudi enota mere, verjetno ste mislili 0,25 L?
Odgovor: Gre za kvaliteto soka “smuthie”in ne multivitaminskega soka. Za napačno interpretacijo se opravičujemo. Artikel pod zap. št 17 naj bo pakiran v količini od 0,25 l – 0,5 l.

18. malinov sirup brez konzervansov s 100% sadnim deležem brez dodanega sladkorja 0,7l - 1l- ali lahko ponudimo 100% sadni sirup Gozdni sadeži, prav tako brez dodanega sladkorja in konzervansov pakiran po 5 L?
Odgovor: Ne.

12.5 SKLOP: SADNO ŽITNA REZINA
61. sadno žitna rezina 25 g do 35 g - prosim, določite karakteristike razpisanega živila, torej min 30 ali min 80 % delež sadja in brez dodanega sladkorja, saj je namreč od tega odvisna cena artikla
Odgovor: Prosimo, da ponudite sadno žitno rezino z minimalnim 63% sadnim deležem brez čokolade.