Dosje javnega naročila 006981/2022
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota
Blago: Šivalni material
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.746.114,85 EUR

JN006981/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.10.2022
JN006981/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.10.2022
JN006981/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.10.2022
JN006981/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.11.2022
JN006981/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.03.2023
JN006981/2022-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.03.2023
JN006981/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.04.2023
JN006981/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.04.2023
JN006981/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 18.04.2023
JN006981/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 18.04.2023
JN006981/2022-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 18.04.2023
JN006981/2022-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 18.04.2023
JN006981/2022-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 18.04.2023
JN006981/2022-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 18.04.2023
JN006981/2022-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 18.04.2023
Zahtevek za revizijo

    JN006981/2022-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2023/S 074-220985

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA
Ulica dr. Vrbnjaka 6
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
Staša Horvat
stasa.horvat@sb-ms.si
+386 25123895
+386 25123821

Internetni naslovi
https://www.sb-ms.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Šivalni material
Referenčna številka dokumenta: JN18/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je Šivalni material. Naročilo je razdeljeno na 31 sklopov.
Blago je razdeljeno na sklope. Sklopi/podsklopi so odprti in zaprti. V primeru odprtega sklopa/podsklopa ponudniki lahko predložijo ponudbo samo za en, več ali vse artikle znotraj odprtega sklopa. Ponudnik mora v zaprtih sklopih/podsklopih ponuditi 100% razpisanih vrst blaga iz sklopa/podsklopa, v nasprotnem primeru bo ponudba izločena kot nedopustna. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za posamezni sklop/podsklop, več sklopov/podsklopov ali za vse razpisane sklope/podsklope.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 1.510.803,09 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: PREPLETENI, SINTETIČNI, ATRAVMATSKI, RESORBTIVNI ŠIVALNI MATERIAL
Številka sklopa: 1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
1. SKLOP: PREPLETENI, SINTETIČNI, ATRAVMATSKI, RESORBTIVNI ŠIVALNI MATERIAL
1.1.podsklop: Poliglaktin 910, prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom , pleten, natezna trdnost min 50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih (zaprti podsklop)
1.2.podsklop: Poliglaktin 910, prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom , pleten, natezna trdnost min 50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih (zaprti podsklop)
1.3.podsklop: Poliglaktin 910, prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom , pleten, natezna trdnost min 50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih ali enakovredni material (zaprti podsklop) 1.4.podsklop: Poliglaktin 910, prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom , pleten, natezna trdnost min 50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih ali enakovredni material (zaprti podsklop)
1.5.podsklop: Poliglaktin 910, prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom , pleten, hitro razgradljiv, natezna trdnost min 50% po 5 dneh ali enakovredni material (zaprti podsklop)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: MONOFILNI SINTETIČNI ATRAVMATSKI, RESORBTIVNI ŠIVALNI MATERIAL
Številka sklopa: 2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
2. SKLOP: MONOFILNI SINTETIČNI ATRAVMATSKI, RESORBTIVNI ŠIVALNI MATERIAL
2.1.podsklop: Razgradljiv šivalni material iz poli-4-hidroksibutirata, monofilament, natezna trdnost min 50% po 90 dneh ali enakovreden material (zaprti podsklop)
2.2.podsklop: Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, natezna trdnost min 20% po 2 tednih ali enakovreden material (zaprti podsklop)
2.3.podsklop: Razgradljiv šivalni material iz poli-4-hidroksibutirata, monofilament, natezna trdnost min 50% po 90 dneh ali enakovreden material (zaprti podsklop)
2.4.podsklop: Razgradljiv šivalni material iz polidioksanona, monofilamenten, natezna trdnost min. 35% po 6 tednih ali enakovredno (zaprti podsklop)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: PREPLETENI, SINTETIČNI, ATRAVMATSKI, RESORBTIVNI ŠIVALNI MATERIAL, ANTIBAKTERIJSKI (zaprti sklop)
Številka sklopa: 3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
3. SKLOP: PREPLETENI, SINTETIČNI, ATRAVMATSKI, RESORBTIVNI ŠIVALNI MATERIAL, ANTIBAKTERIJSKI (zaprti sklop)
3.1.podsklop: Poliglaktin 910, prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosan-irgacare MP, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min 50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih ali enakovredni material
3.2.podsklop: Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, natezna trdnost min 20% po 2 tednih ali enakovreden material, prevlečen s triclosan-irgacare MP
3.3.podsklop: Razgradljiv šivalni material iz polidioksanona, monofilamenten, natezna trdnost min. 35% po 6 tednih ali enakovredno, prevlečen s triclosan-irgacare MP
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: MONOFILNI,SINTETIČNI,ATRAVMATSKI,NERESORBTIVNI ŠIV.MAT.
Številka sklopa: 4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
4. SKLOP: MONOFILNI,SINTETIČNI,ATRAVMATSKI,NERESORBTIVNI ŠIV.MAT.
4.1.podsklop: Poliglaktin 910, prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom , pleten, natezna trdnost min 50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih ali enakovredni material (zaprti podsklop)
4.2.podsklop: Nerazgradljiv šivalni material iz polipropilena, monofilamenten ali enakovreden material (zaprti podsklop)
4.3.podsklop: Nerazgradljiv šivalni material iz poliamida 6, monofilamenten, igla spatula ali enakovreden material (zaprti podsklop)
4.4.podsklop: Nerazgradljiv šivalni material iz poliamida 6, monofilamenten ali enakovreden material (zaprti podsklop)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: MULTIFILNI,NARAVNI,ATRAVMATSKI,NERESORBTIVNI ŠIV.MAT.
Številka sklopa: 5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
5. SKLOP: MULTIFILNI,NARAVNI,ATRAVMATSKI,NERESORBTIVNI ŠIV.MAT.
5.1.podsklop: Nerazgradljiv šivalni material iz svile, prevlečen z voskom, pleten ali enakovreden material (zaprti podsklop)
5.2.podsklop: Nerazgradljiv šivalni material iz svile, prevlečen z voskom, pleten ali enakovreden material (zaprti podsklop)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIČNATI ŠIV - ŽICA MONOFILNA, DETENZIJSKA, PREVLEČENA S TEFLONOM, TER ŽIČA (odprti sklop)
Številka sklopa: 6.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zap.št.19: neresorbtivni, polyethylene, teflonska ploščica, dvojna igla 100 mm, (ventrofil)
Zap.št.20: neresorbtivni, dve igli ( ravna 40mm trikotna igla in 1/2kroga 18mm trikotna igla), z tremi dodatki: 2 metalna in 1 silikonski perforiran disk, (tendofil)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: NERESORBTIVNI, SINTETIČNI, PLETENI ŠIVALNI MATERIAL IZ POLIESTRA, PREVLEČEN Z VOSKOM (odprti sklop)
Številka sklopa: 7.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
NERESORBTIVNI, SINTETIČNI, PLETENI ŠIVALNI MATERIAL IZ POLIESTRA, PREVLEČEN Z VOSKOM (odprti sklop)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: NERESORBTIVNI, SINTETIČNI, PLETENI ŠIVALNI MATERIAL IZ POLIESTRA (zaprti sklop)
Številka sklopa: 8.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
NERESORBTIVNI, SINTETIČNI, PLETENI ŠIVALNI MATERIAL IZ POLIESTRA (zaprti sklop)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALI ŠIVI
Številka sklopa: 9.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
9. SKLOP: OSTALI ŠIVI
9.1.podsklop: Samozatezujoči šiv I. (zaprti podsklop)
9.2.podsklop: Samozatezujoči šiv II. (zaprti podsklop)
9.3.podsklop: Samozatezujoči šiv III. (zaprti podsklop)
9.4.podsklop: Samozatezujoči šiv IV. (zaprti podsklop)
9.5.podsklop: Samozatezujoči šiv V. (zaprti podsklop)
9.6.podsklop: Samozatezujoči šiv VI. (zaprti podsklop)
9.7.podsklop: Samozatezujoči šiv VII. (zaprti podsklop)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: KIRURŠKI TRAK - NYLON (zaprti sklop)
Številka sklopa: 10.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KIRURŠKI TRAK - NYLON (zaprti sklop)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: LEPILO ZA KOŽO IN TKIVO (zaprti sklop)
Številka sklopa: 11.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
LEPILO ZA KOŽO IN TKIVO (zaprti sklop)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: VOSEK ČEBELJI Z VAZELINOM, KIRURŠKO SREDSTVO ZA USTAVITEV KRVAVITVE IZ KOSTI 2,5 G (odprti sklop)
Številka sklopa: 12.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
VOSEK ČEBELJI Z VAZELINOM, KIRURŠKO SREDSTVO ZA USTAVITEV KRVAVITVE IZ KOSTI 2,5 G (odprti sklop)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: SPENJALNIKI ZA ENKRATNO UPORABO , ZA OPERACIJE HEMEROIDOV, STERILNO (odprti sklop)
Številka sklopa: 13.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SPENJALNIKI ZA ENKRATNO UPORABO , ZA OPERACIJE HEMEROIDOV, STERILNO (odprti sklop)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: SPENJALNIKI INTRALUMINARNI ZA ENKRATNO UPORABO, STERILNO (zaprti sklop)
Številka sklopa: 14.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SPENJALNIKI INTRALUMINARNI ZA ENKRATNO UPORABO, STERILNO (zaprti sklop)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: SPENJALNIKI INTRALUMINARNI (zaprti sklop)
Številka sklopa: 15.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
15. SKLOP: SPENJALNIKI INTRALUMINARNI (zaprti sklop)
15.1.podsklop: Spenjalniki intraluminarni za enkratno uporabo, sterilno
15.2.podsklop: Spenjalniki intraluminarni s tremi tremi vrstami sponk, za enkratno uporabo, sterilno
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: SPENJALNIKI ZA ENKRATNO UPORABO V KOMPLETU S POLNILI, STERILNO. SPENJALNIK S POLKROŽNO KONTURO Z NOŽKOM IN DVOREDNIMI SPONKAMI (zaprti sklop)
Številka sklopa: 16.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SPENJALNIKI ZA ENKRATNO UPORABO V KOMPLETU S POLNILI, STERILNO. SPENJALNIK S POLKROŽNO KONTURO Z NOŽKOM IN DVOREDNIMI SPONKAMI (zaprti sklop)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: LINEARNI SPENJALNIKI BREZ NOŽA IN POLNILA Z NOŽEM STERILNO (zaprti sklop)
Številka sklopa: 17.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
LINEARNI SPENJALNIKI BREZ NOŽA IN POLNILA Z NOŽEM STERILNO
(zaprti sklop)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: LINEARNI SPENJALNIK Z NOŽEM, STERILNO, ZA ENKRATNO UPORABO (zaprti sklop)
Številka sklopa: 18.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
LINEARNI SPENJALNIK Z NOŽEM, STERILNO, ZA ENKRATNO UPORABO (zaprti sklop)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: LINEARNI SPENJALNIKI S POLNILOM Z NOŽEM IN POLNILA Z NOŽEM, STERILNO (zaprti sklop)
Številka sklopa: 19.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
LINEARNI SPENJALNIKI S POLNILOM Z NOŽEM IN POLNILA Z NOŽEM, STERILNO (zaprti sklop)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: ENDOSKOPSKI LINEARNI SPENJALNIKI BREZ POLNIL, ARTIKULACIJSKI, STERILNO (zaprti sklop)
Številka sklopa: 20.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ENDOSKOPSKI LINEARNI SPENJALNIKI BREZ POLNIL, ARTIKULACIJSKI, STERILNO (zaprti sklop)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: ENDOSKOPSKI LINEARNI SPENJALNIKI BREZ POLNIL, ARTIKULACIJSKI, STERILNO (zaprti sklop)
Številka sklopa: 21.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ENDOSKOPSKI LINEARNI SPENJALNIKI BREZ POLNIL, ARTIKULACIJSKI, STERILNO (zaprti sklop)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: SPECIALNI KIRURŠKI MATERIAL -SPONKE/KLIPI (zaprti sklop)
Številka sklopa: 22.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SPECIALNI KIRURŠKI MATERIAL -SPONKE/KLIPI (zaprti sklop)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: KOŽNI SPENJALNIKI (zaprti sklop)
Številka sklopa: 23.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KOŽNI SPENJALNIKI (zaprti sklop)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: SPECIALNI KIRURŠKI MATERIAL ZA ABDOMEN (odprti sklop)
Številka sklopa: 24.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
24. SKLOP: SPECIALNI KIRURŠKI MATERIAL ZA ABDOMEN (odprti sklop)
Zap.št.45: 5mm aplikator titanovih klipov, dolžina inštrumenta 33cm
Zap.št.46: 10mm aplikator titanovih klipov, dolžina inštrumenta 29cm
Zap.št.47: Aplikator klipov, ki vsebuje 20 medium, titanium klipov
Zap.št.48: Aplikator klipov, ki vsebuje 30 medium, titanium klipov
Zap.št.49: Atravmatska 10 mm endoskopska pahljača za enkratno uporabo z možnostjo razširitve iz enega v tri prsta,dolžine 31cm
Zap.št.50: Atravmatska 10 mm endoskopska pahljača za enkratno uporabo z možnostjo razširitve iz enega v pet prstov,dolžine 32cm
Zap.št.51: Atravmatska 12 mm endoskopska pahljača v obliki lopatice za enkratno uporabo,dolžine 46 cm
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: MATERIAL ZA REKOSTRUKCIJO KRIŽNIH VEZI - KOMPATIBILNO Z OBSTOJEČIM INŠTRUMENTARIJEM ARTREX (zaprti sklop)
Številka sklopa: 25.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MATERIAL ZA REKOSTRUKCIJO KRIŽNIH VEZI - KOMPATIBILNO Z OBSTOJEČIM INŠTRUMENTARIJEM ARTREX (zaprti sklop)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: MATERIAL ZA OPERACIJO RAME - KOMPATIBILNO Z OBSTOJČIM INŠTRUMENTARIJEM ARTREX (zaprti sklop)
Številka sklopa: 26.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MATERIAL ZA OPERACIJO RAME - KOMPATIBILNO Z OBSTOJČIM INŠTRUMENTARIJEM ARTREX (zaprti sklop)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: MATERIAL ZA OPERACIJO ROKE - KOMPATIBILNO Z OBSTOJEČIM INŠTRUMENTARIJEM ARTREX (zaprti sklop)
Številka sklopa: 27.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MATERIAL ZA OPERACIJO ROKE - KOMPATIBILNO Z OBSTOJEČIM INŠTRUMENTARIJEM ARTREX (zaprti sklop)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: MATERIAL ZA OPERACIJO RAME - KOMPATIBILNO Z OBSTOJEČIM INŠTRUMENTARIJEM DE PUY MITEK(zaprti sklop)
Številka sklopa: 28.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MATERIAL ZA OPERACIJO RAME - KOMPATIBILNO Z OBSTOJEČIM INŠTRUMENTARIJEM DE PUY MITEK(zaprti sklop)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 29

II.2.1 Naslov
Naslov: MATERIAL ZA FIKSACIJO KRIŽNIH VEZI - KOMPATIBILNO Z OBSTOJČIM INŠTRUMENTARIJEM DE PUY MITEK (zaprti sklop)
Številka sklopa: 29.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MATERIAL ZA FIKSACIJO KRIŽNIH VEZI - KOMPATIBILNO Z OBSTOJČIM INŠTRUMENTARIJEM DE PUY MITEK (zaprti sklop)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 30

II.2.1 Naslov
Naslov: SISTEM ZA ŠIVANJE MENISKUSA (zaprti sklop)
Številka sklopa: 30.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SISTEM ZA ŠIVANJE MENISKUSA (zaprti sklop)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 31

II.2.1 Naslov
Naslov: SPREJ ZA ZAŠČITO KOŽE (zaprti sklop)
Številka sklopa: 31.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SPREJ ZA ZAŠČITO KOŽE (zaprti sklop)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN006981/2022-B01
Številka obvestila v UL: 2022/S 199-562824
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 11.10.2022
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1.
Naslov: PREPLETENI, SINTETIČNI, ATRAVMATSKI, RESORBTIVNI ŠIVALNI MATERIAL

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
28.03.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 4

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
JOHNSON & JOHNSON, prodaja medicinskih in farmacevtskih izdelkov, d.o.o.
Šmartinska cesta 53
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 128.490,80 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 128.040,85 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: 2.
Naslov: MONOFILNI SINTETIČNI ATRAVMATSKI, RESORBTIVNI ŠIVALNI MATERIAL

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
28.03.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
JOHNSON & JOHNSON, prodaja medicinskih in farmacevtskih izdelkov, d.o.o.
Šmartinska cesta 53
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 40.687,48 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 34.497,24 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka sklopa: 3.
Naslov: PREPLETENI, SINTETIČNI, ATRAVMATSKI, RESORBTIVNI ŠIVALNI MATERIAL, ANTIBAKTERIJSKI (zaprti sklop)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
28.03.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
JOHNSON & JOHNSON, prodaja medicinskih in farmacevtskih izdelkov, d.o.o.
Šmartinska cesta 53
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 216.216,72 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 217.364,16 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 4

Številka sklopa: 4.
Naslov: MONOFILNI,SINTETIČNI,ATRAVMATSKI,NERESORBTIVNI ŠIV.MAT.

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
28.03.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 4

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
JOHNSON & JOHNSON, prodaja medicinskih in farmacevtskih izdelkov, d.o.o.
Šmartinska cesta 53
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 91.217,32 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 92.201,60 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 5

Številka sklopa: 5.
Naslov: MULTIFILNI,NARAVNI,ATRAVMATSKI,NERESORBTIVNI ŠIV.MAT.

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
28.03.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
JOHNSON & JOHNSON, prodaja medicinskih in farmacevtskih izdelkov, d.o.o.
Šmartinska cesta 53
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 19.433,60 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 21.282,72 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 6

Številka sklopa: 6.
Naslov: ŽIČNATI ŠIV - ŽICA MONOFILNA, DETENZIJSKA, PREVLEČENA S TEFLONOM, TER ŽIČA (odprti sklop)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 7

Številka sklopa: 7.
Naslov: NERESORBTIVNI, SINTETIČNI, PLETENI ŠIVALNI MATERIAL IZ POLIESTRA, PREVLEČEN Z VOSKOM (odprti sklop)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
24.03.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 128,64 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 144,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 8

Številka sklopa: 8.
Naslov: NERESORBTIVNI, SINTETIČNI, PLETENI ŠIVALNI MATERIAL IZ POLIESTRA (zaprti sklop)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
06.04.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MM SURGICAL družba za trgovino in zastopanje d.o.o.
Ulica ob hrastih 24
1291
SI
Škofljica
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 3.604,32 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 2.108,60 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 9

Številka sklopa: 9.
Naslov: OSTALI ŠIVI

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
28.03.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
JOHNSON & JOHNSON, prodaja medicinskih in farmacevtskih izdelkov, d.o.o.
Šmartinska cesta 53
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 15.105,76 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 15.805,44 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 10

Številka sklopa: 10.
Naslov: KIRURŠKI TRAK - NYLON (zaprti sklop)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
28.03.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
JOHNSON & JOHNSON, prodaja medicinskih in farmacevtskih izdelkov, d.o.o.
Šmartinska cesta 53
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 339,84 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 561,60 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 11

Številka sklopa: 11.
Naslov: LEPILO ZA KOŽO IN TKIVO (zaprti sklop)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
28.03.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PHARMAMED-MADO, družba za trgovino s profesionalno medicinsko opremo in pripomočki, d.o.o.
Leskoškova cesta 9E
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 1.576,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 11.664,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 12

Številka sklopa: 12.
Naslov: VOSEK ČEBELJI Z VAZELINOM, KIRURŠKO SREDSTVO ZA USTAVITEV KRVAVITVE IZ KOSTI 2,5 G (odprti sklop)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
23.03.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
TREND MEDIKAL družba za trgovino in zastopanje d.o.o.
Ulica Marjana Kozine 66
8000
SI
Novo mesto
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 192,76 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 230,40 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 13

Številka sklopa: 13.
Naslov: SPENJALNIKI ZA ENKRATNO UPORABO , ZA OPERACIJE HEMEROIDOV, STERILNO (odprti sklop)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
06.04.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MM SURGICAL družba za trgovino in zastopanje d.o.o.
Ulica ob hrastih 24
1291
SI
Škofljica
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 4.718,64 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 4.426,44 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 14

Številka sklopa: 14.
Naslov: SPENJALNIKI INTRALUMINARNI ZA ENKRATNO UPORABO, STERILNO (zaprti sklop)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
28.03.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
JOHNSON & JOHNSON, prodaja medicinskih in farmacevtskih izdelkov, d.o.o.
Šmartinska cesta 53
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 54.727,80 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 55.440,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 15

Številka sklopa: 15.
Naslov: SPENJALNIKI INTRALUMINARNI (zaprti sklop)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
06.04.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MM SURGICAL družba za trgovino in zastopanje d.o.o.
Ulica ob hrastih 24
1291
SI
Škofljica
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 13.288,20 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 43.311,40 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 16

Številka sklopa: 16.
Naslov: SPENJALNIKI ZA ENKRATNO UPORABO V KOMPLETU S POLNILI, STERILNO. SPENJALNIK S POLKROŽNO KONTURO Z NOŽKOM IN DVOREDNIMI SPONKAMI (zaprti sklop)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
28.03.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
JOHNSON & JOHNSON, prodaja medicinskih in farmacevtskih izdelkov, d.o.o.
Šmartinska cesta 53
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 57.495,12 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 57.116,88 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 17

Številka sklopa: 17.
Naslov: LINEARNI SPENJALNIKI BREZ NOŽA IN POLNILA Z NOŽEM STERILNO (zaprti sklop)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
28.03.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
JOHNSON & JOHNSON, prodaja medicinskih in farmacevtskih izdelkov, d.o.o.
Šmartinska cesta 53
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 9.600,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 6.403,20 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 18

Številka sklopa: 18.
Naslov: LINEARNI SPENJALNIK Z NOŽEM, STERILNO, ZA ENKRATNO UPORABO (zaprti sklop)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
28.03.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
JOHNSON & JOHNSON, prodaja medicinskih in farmacevtskih izdelkov, d.o.o.
Šmartinska cesta 53
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 154.706,88 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 136.587,84 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 19

Številka sklopa: 19.
Naslov: LINEARNI SPENJALNIKI S POLNILOM Z NOŽEM IN POLNILA Z NOŽEM, STERILNO (zaprti sklop)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
06.04.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MM SURGICAL družba za trgovino in zastopanje d.o.o.
Ulica ob hrastih 24
1291
SI
Škofljica
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 37.440,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 36.864,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 20

Številka sklopa: 20.
Naslov: ENDOSKOPSKI LINEARNI SPENJALNIKI BREZ POLNIL, ARTIKULACIJSKI, STERILNO (zaprti sklop)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
28.03.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
JOHNSON & JOHNSON, prodaja medicinskih in farmacevtskih izdelkov, d.o.o.
Šmartinska cesta 53
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 64.565,76 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 71.280,96 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 21

Številka sklopa: 21.
Naslov: ENDOSKOPSKI LINEARNI SPENJALNIKI BREZ POLNIL, ARTIKULACIJSKI, STERILNO (zaprti sklop)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
06.04.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MM SURGICAL družba za trgovino in zastopanje d.o.o.
Ulica ob hrastih 24
1291
SI
Škofljica
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 173.944,56 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 188.784,48 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 22

Številka sklopa: 22.
Naslov: SPECIALNI KIRURŠKI MATERIAL -SPONKE/KLIPI (zaprti sklop)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
24.03.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 205.858,04 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 16.675,68 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 23

Številka sklopa: 23.
Naslov: KOŽNI SPENJALNIKI (zaprti sklop)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
23.03.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 4

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
TREND MEDIKAL družba za trgovino in zastopanje d.o.o.
Ulica Marjana Kozine 66
8000
SI
Novo mesto
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 16.989,92 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 15.300,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 24

Številka sklopa: 24.
Naslov: SPECIALNI KIRURŠKI MATERIAL ZA ABDOMEN (odprti sklop)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
06.04.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MM SURGICAL družba za trgovino in zastopanje d.o.o.
Ulica ob hrastih 24
1291
SI
Škofljica
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 57.790,80 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 61.752,60 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 25

Številka sklopa: 25.
Naslov: MATERIAL ZA REKOSTRUKCIJO KRIŽNIH VEZI - KOMPATIBILNO Z OBSTOJEČIM INŠTRUMENTARIJEM ARTREX (zaprti sklop)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
27.03.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Arthrex Adria d.o.o.
Ulica grada Vukovara 269 G
10000
HR
Zagreb
Hrvaška

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 67.800,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 65.067,72 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 26

Številka sklopa: 26.
Naslov: MATERIAL ZA OPERACIJO RAME - KOMPATIBILNO Z OBSTOJČIM INŠTRUMENTARIJEM ARTREX (zaprti sklop)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
27.03.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Arthrex Adria d.o.o.
Ulica grada Vukovara 269 G
10000
HR
Zagreb
Hrvaška

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 155.341,60 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 80.512,40 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 27

Številka sklopa: 27.
Naslov: MATERIAL ZA OPERACIJO ROKE - KOMPATIBILNO Z OBSTOJEČIM INŠTRUMENTARIJEM ARTREX (zaprti sklop)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
27.03.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Arthrex Adria d.o.o.
Ulica grada Vukovara 269 G
10000
HR
Zagreb
Hrvaška

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 15.400,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 12.174,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 28

Številka sklopa: 28.
Naslov: MATERIAL ZA OPERACIJO RAME - KOMPATIBILNO Z OBSTOJEČIM INŠTRUMENTARIJEM DE PUY MITEK(zaprti sklop)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
28.03.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
JOHNSON & JOHNSON, prodaja medicinskih in farmacevtskih izdelkov, d.o.o.
Šmartinska cesta 53
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 43.868,40 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 40.960,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 29

Številka sklopa: 29.
Naslov: MATERIAL ZA FIKSACIJO KRIŽNIH VEZI - KOMPATIBILNO Z OBSTOJČIM INŠTRUMENTARIJEM DE PUY MITEK (zaprti sklop)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
28.03.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
JOHNSON & JOHNSON, prodaja medicinskih in farmacevtskih izdelkov, d.o.o.
Šmartinska cesta 53
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 51.622,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 50.800,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 30

Številka sklopa: 30.
Naslov: SISTEM ZA ŠIVANJE MENISKUSA (zaprti sklop)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
24.03.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 4

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
KASTOR - MEDICAL DENTAL podjetje za veleprodajo, zastopanje, inženiring in zunanjo trgovino, Ljubljana, Vošnjakova 6
Vošnjakova ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 27.175,68 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 43.056,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 31

Številka sklopa: 31.
Naslov: SPREJ ZA ZAŠČITO KOŽE (zaprti sklop)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
06.04.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MM SURGICAL družba za trgovino in zastopanje d.o.o.
Ulica ob hrastih 24
1291
SI
Škofljica
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 4.379,96 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 388,88 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA
Ulica dr. Vrbnjaka 6
9000
Murska Sobota
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.04.2023