Dosje javnega naročila JN1977/2015
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek

JN1977/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.03.2015
JN2098/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.04.2015
JN2480/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.04.2015
    JN1977/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 064-112209
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 27. 3. 2015
Številka objave: JN1977/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA, Koširjeva ulica 2, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, V roke: Zoran Kalaković, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064408. Telefaks +386 13064407. E-pošta zoran.kalakovic@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIIzobraževanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Osnovne šole Ketteja in Murna
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Osnovna šola Ketteja in Murna, Koširjeva 2, 1000 Ljubljana
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 2
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za dvoletno obdobje za potrebe osnovne šole Ketteja in Murna, Koširjeva 2, 1000 Ljubljana, v skladu s specifikacijami blaga in zahtevami naročnika, ki so del razpisne dokumentacije.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15500000 (Mlečni izdelki)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15800000 (Razna živila)
15130000 (Mesni proizvodi)
15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 1. skupina: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI KONVENCIONALNE PRIDELAVE
1)KRATEK OPIS 1.1 Nehomogenizirano mleko
1.2 Mleko
1.3 Jogurti, smetana, skuta, maslo, pudingi, mlečni napitki
1.4 Siri, mlečni namazi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 2. skupina: MESNI IZDELKI KONVENCIONALNE PRIDELAVE
1)KRATEK OPIS 2.1 Salame
2.2 Perutninske salame
2.3 Paštete
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15130000 (Mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 3. skupina: SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE, SUHO SADJE IN OREŠČKI KONVENCIONALNE IN EKOLOŠKE PRIDELAVE
1)KRATEK OPIS 3.1 Sveže sadje in sveža zelenjava
3.2 Ekološko pridelano sadje in zelenjava
3.3 Suho sadje in oreščki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15330000 (Predelano sadje in vrtnine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 4. skupina: KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE KONVENCIONALNE PRIDELAVE
1)KRATEK OPIS 4.1 Konzervirana in vložena zelenjava
4.2 Marmelade
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15331400 (Konzervirane vrtnine in/ali vrtnine v konzervah)
15332400 (Konzervirano sadje)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 5. skupina: SADNI SOKOVI, NEKTARJI TER SIRUPI KONVENCIONALNE PRIDELAVE
1)KRATEK OPIS 5.1 Zgoščeni nektarji in osvežilne pijače za aparat
5.2 Sok s 100% sadno maso
5.3 Nektarji v 2 dcl embalaži
5.4 100 % sadni sirupi brez sladkorja in konzervansov
5.5 Sadno žitne rezine
5.6 Vode
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15321000 (Sadni sokovi)
15980000 (Brezalkoholne pijače)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 6. skupina: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI KONVENCIONALNE PRIDELAVE
1)KRATEK OPIS 6.1 Mlevski izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 7. skupina: KRUH, PEKOVSKO PECIVO IN SLAŠČIČARSKI IZDELKI KONVENCIONALNE PRIDELAVE
1)KRATEK OPIS 7.1 Kruh
7.2 Kruh brez aditivov
7.3 Pekovsko pecivo
7.4 Pekovsko pecivo brez aditivov
7.5 Ostalo pekovsko pecivo in izdelki
7.6 Keksi
7.7 Slaščičarska peciva, pecivo iz vzhajanega testa in zavitki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
15811100 (Kruh)
15811200 (Žemlje)
15811300 (Rogljički)
15812000 (Pecivo in slaščice)
15820000 (Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 8. skupina: SPLOŠNO PREHRAMBNO BLAGO KONV. PRIDELAVE
1)KRATEK OPIS 8.1 Kakavovi in kavini izdelki
8.2 Čaji
8.3 Ostala živila in dodatki jedem
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15800000 (Razna živila)
15840000 (Kakav; čokolada in sladkarije)
15860000 (Kava, čaj in z njima povezani izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Da.
Posebni pogoji:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Ponudbena vrednost. Ponder: 90
2. Embalaža. Ponder: 5
3. Več ekoloških živil. Ponder: 5
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-134/2015-5
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 7. 5. 2015
Čas: 9:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 7. 5. 2015
Čas: 13:00
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo v prostorih sejne sobe Mestne občine Ljubljana, Službe za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana (II. nadstropje).
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Merili za sklope ekoloških živil in sklope svežega sadja in zelenjave
- ponudbena vrednost: do 95 točk
- embalaža: do 5 točk.

MERILO ZA IZBOR V FAZI ODPIRANJA KONKURENCE (ZA SKLOPE SVEŽEGA SADJA IN ZELENJAVE):
- ponudbena vrednost: do 95 točk
- embalaža: do 5 točk.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/3/4202-1770833371955120139/Razpisna_
dokumentacija_-_OS_Ketteja_in_Murna_zivila.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 21. 4. 2015
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 27. 3. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN2098/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 3. 4. 2015
  • JN2480/2015, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 21. 4. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.04.2015   14:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
lepo prosim za razpisno dokumentacijo v Word-u.

Hvala.

ODGOVOR:
Razpisni obrazci v WORD obliki so objavljeni.

Datum objave: 02.04.2015   14:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Zanima nas kakšno ponudbo naj oddamo za prijavo na razpis za artikle ki v času od 01.07.2015 do 30.09.2015 ne bodo izdobavljivi (klementine, klemenvile, mandarine, kaki,....) in je njihova cena dajansko 0. Tu vidimo veliko možnost izigravanja tako na strani ponudnikov, kot na strani naročnikov. NPR, nekdo bo za breskev podal ceno 0,20, ker se zaveda, da artikla ne bo moč izdobaviti, in bo imel s tem posledično cenejšo skupno vrednost sklopa od ostalih ponudnikov, ki bodo npr. podali neko "primerno sezonsko ceno" za to obdobje nerealno ceno.

Za pridobitev dodatnih informacij si lahko preberete tudi Priporočilo za javno naročanje živil.

Hvala za odgovor in LP

ODGOVOR:
Predvidevamo, da se vaše vprašanje nananša na skupino SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE, SUHO SADJE IN OREŠČKI KONVENCIONALNE IN EKOLOŠKE PRIDELAVE. Prosimo vas, da si preberete točko 4.2 v I. poglavju razpisne dokumentacije, kjer je natančno opredeljeno na kakšen način bo postopal naročnik pri navedeni skupini živil.

Datum objave: 09.04.2015   13:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

v sklopu 10.3: Bio kruh, žemlje, štručke...brez umetnih adativov, ste navajali garmature, ki jih ni moč dobiti na trgu. predlagam, da navedite za kruh od 800g pa do 1000g, za peciva pa od 40g pa 60g, da bo sklop transparenten za vse dobavitelje enako, ki oddajajo ponudbo. cene lahko podamo za postave na kilogram.

lp

ODGOVOR:
Pri javnem razpisu »Dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Osnovne šole Ketteja in Murna« ni razpisanega sklopa 10.3.

Datum objave: 21.04.2015   09:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Vljudno prosimo za odgovore na spodnja vprašanja

4. SKUPINA: KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE KONVENCIONALNE PRIDELAVE
4.2. MARMELADE
6 Marmelada marelična 400 do 500 g – Ali vam lahko ponudimo marmelado v 850g pakiranju?

5. SKUPINA: SADNI SOKOVI, SIRUPI, SADNE REZINE IN VODA KONVENCIONALNE PRIDELAVE
5.2 SOK S 100 % SADNO MASO
3 Jabolčni sok 2 dcl – Ali vam lahko ponudimo sok 100% v 250ml pakiranju. Ceno bi ustrezno preračunali na 200ml.
4 Pomarančni sok 2 dcl– Ali vam lahko ponudimo sok 100% v 250ml pakiranju. Ceno bi ustrezno preračunali na 200ml.

5.3. NEKTARJI V 2 dcl embalaži
1 Borovničev nektar 2 dcl – Prosim določite min sadni delež nektarja. Ali vam lahko ponudimo 40% nektar.
2 Ribezov nektar 2 dcl – Prosim določite min sadni delež nektarja. Običajno je ribezov nektar s 25% sadnim deležem.
3 Jagodni nektar 2 dcl– Prosim določite min sadni delež nektarja. Običajno je jagodni nektar s 50% sadnim deležem.
4 Breskov nektar 2 dcl - Prosim določite min sadni delež nektarja. Običajno je breskov nektar s 50% sadnim deležem.
5 Marelični nektar 2 dcl - Prosim določite min sadni delež nektarja. Običajno je marelični nektar s 50% sadnim deležem.
6 Hruškov nektar 2 dcl - Prosim določite min sadni delež nektarja. Ali vam lahko ponudimo nektar z 60% sadnim deležem?

5.5. SADNO ŽITNE REZINE
1 Sadno žitna rezina - okus borovnica, 30 - 40 g – Ali vam lahko ponudimo 25 g pakiranje?
2 Sadno žitna rezina - okus jagoda 30 - 40 g– Ali vam lahko ponudimo 25 g pakiranje?
3 Sadno žitna rezina - okus višnja 30 - 40 g– Ali vam lahko ponudimo 25 g pakiranje?
4 Sadno žitna rezina - okus marelica 30 - 40 g– Ali vam lahko ponudimo 25 g pakiranje?

7. SKUPINA: KRUH, PEKOVSKO PECIVO IN SLAŠČIČARSKI IZDELKI KONVENCIONALNE PRIDELAVE
7.5 OSTALO PEKOVSKO PECIVO IN IZDELKI
1 Grisini klasični ali z oljčnim oljem 25 do 70 g Ali vam lahko ponudimo pakiranje 20g ali 125g?
2 Zlati prepečenec 40 do 300 g - Lahko vam ponudimo porcijski prepečenec z težo med 30g in 35g ali pa družinsko pakiranje 330g. Prosim sporočite kaj želite.

7.6 KEKSI
1 Ovseni keksi s sadjem 350g do 2 kg – Ali vam lahko ponudimo 250g pakiranje?
8 Medenjaki 350 do 2 kg – Ali vam lahko ponudimo 200g pakiranje?


8. SKUPINA: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO KONVENCIONALNE PRIDELAVE
8.2 ČAJI
1 Šipkov čaj (veriga filter vrečk, gastro program) 1 do 1,5 kg – Ali vam lahko ponudimo čaj v filter verigah okus šipek-hibiskus?
3 Sadni čaj z okusom divje češnje (veriga filter vrečk, gastro program) 1 do 1,5 kg – Prosim da enote mere spremenite iz kom v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive.

8.3 OSTALA ŽIVILA IN DODATKI JEDEM
1 Čokoladne figurice v obliki srčka, zajčka, snežaka, piščančka, 6 g do 25 g – Prosim, da ločite oblike čokoladnih figuric med seboj, kajti cene se razlikujejo.


Najlepša hvala in lep pozdrav, LŠD

ODGOVOR:
Odgovori so navedeni znotraj teksta. Popravek popisa artiklov bo objavljen na Portalu JN.

4. SKUPINA: KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE KONVENCIONALNE PRIDELAVE
4.2. MARMELADE
6 Marmelada marelična 400 do 500 g – Ali vam lahko ponudimo marmelado v 850g pakiranju?
Ne.

5. SKUPINA: SADNI SOKOVI, SIRUPI, SADNE REZINE IN VODA KONVENCIONALNE PRIDELAVE
5.2 SOK S 100 % SADNO MASO
3 Jabolčni sok 2 dcl – Ali vam lahko ponudimo sok 100% v 250ml pakiranju. Ceno bi ustrezno preračunali na 200ml.
Soka v 250 ml pakiranju ne potrebujemo.

4 Pomarančni sok 2 dcl– Ali vam lahko ponudimo sok 100% v 250ml pakiranju. Ceno bi ustrezno preračunali na 200ml.
Soka v 250 ml pakiranju ne potrebujemo.

5.3. NEKTARJI V 2 dcl embalaži
1 Borovničev nektar 2 dcl – Prosim določite min sadni delež nektarja. Ali vam lahko ponudimo 40% nektar.
2 Ribezov nektar 2 dcl – Prosim določite min sadni delež nektarja. Običajno je ribezov nektar s 25% sadnim deležem.
3 Jagodni nektar 2 dcl– Prosim določite min sadni delež nektarja. Običajno je jagodni nektar s 50% sadnim deležem.
4 Breskov nektar 2 dcl - Prosim določite min sadni delež nektarja. Običajno je breskov nektar s 50% sadnim deležem.
5 Marelični nektar 2 dcl - Prosim določite min sadni delež nektarja. Običajno je marelični nektar s 50% sadnim deležem.
6 Hruškov nektar 2 dcl - Prosim določite min sadni delež nektarja. Ali vam lahko ponudimo nektar z 60% sadnim deležem?
Sadni delež v nektarjih, ki ste jih predlagali je ustrezen, zato jih lahko ponudite.


5.5. SADNO ŽITNE REZINE
1 Sadno žitna rezina - okus borovnica, 30 - 40 g – Ali vam lahko ponudimo 25 g pakiranje?
2 Sadno žitna rezina - okus jagoda 30 - 40 g– Ali vam lahko ponudimo 25 g pakiranje?
3 Sadno žitna rezina - okus višnja 30 - 40 g– Ali vam lahko ponudimo 25 g pakiranje?
4 Sadno žitna rezina - okus marelica 30 - 40 g– Ali vam lahko ponudimo 25 g pakiranje?
Pri vseh sadno žitnih rezinah je lahko 25 g pakiranje.

7. SKUPINA: KRUH, PEKOVSKO PECIVO IN SLAŠČIČARSKI IZDELKI KONVENCIONALNE PRIDELAVE
7.5 OSTALO PEKOVSKO PECIVO IN IZDELKI
1 Grisini klasični ali z oljčnim oljem 25 do 70 g Ali vam lahko ponudimo pakiranje 20g ali 125g?
Ne.

2 Zlati prepečenec 40 do 300 g - Lahko vam ponudimo porcijski prepečenec z težo med 30g in 35g ali pa družinsko pakiranje 330g. Prosim sporočite kaj želite.
Pri prepečencu želim težo vsaj 40 g.

7.6 KEKSI
1 Ovseni keksi s sadjem 350g do 2 kg – Ali vam lahko ponudimo 250g pakiranje?
Da.

8 Medenjaki 350 do 2 kg – Ali vam lahko ponudimo 200g pakiranje?
Da.

8. SKUPINA: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO KONVENCIONALNE PRIDELAVE
8.2 ČAJI
1 Šipkov čaj (veriga filter vrečk, gastro program) 1 do 1,5 kg – Ali vam lahko ponudimo čaj v filter verigah okus šipek-hibiskus?
Lahko ponudite čaj z okusom šipek hibiskus v filter verigah.

3 Sadni čaj z okusom divje češnje (veriga filter vrečk, gastro program) 1 do 1,5 kg – Prosim da enote mere spremenite iz kom v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive.
Enota mere je spremenjena.

8.3 OSTALA ŽIVILA IN DODATKI JEDEM
1 Čokoladne figurice v obliki srčka, zajčka, snežaka, piščančka, 6 g do 25 g – Prosim, da ločite oblike čokoladnih figuric med seboj, kajti cene se razlikujejo.
Različne čokoladne figurice so ločene, kar je razvidno iz popravka v popisu artiklov.