Dosje javnega naročila 002329/2023
Naročnik: VRTEC MOJCA, Levičnikova ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava živil - Eko mleko in mlečni izdelki za potrebe Vrtca Mojca
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 57.504,53 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002329/2023-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.04.2023
JN002329/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.05.2023
JN002329/2023-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.06.2023
JN002329/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.07.2023
Zahtevek za revizijo

    JN002329/2023-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2023/S 079-237594
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VRTEC MOJCA
Levičnikova ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Viktorija Strajnar
viktorija.strajnar@ljubljana.si
+386 13064447

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/477227/OBJAVA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=24810
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava živil - Eko mleko in mlečni izdelki za potrebe Vrtca Mojca
Referenčna številka dokumenta: JN7560-23-600006
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so sukcesivne dobave bio mleka in mlečnih izdelkov za potrebe Vrtca Mojca
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so sukcesivne dobave bio mleka in mlečnih izdelkov za potrebe Vrtca Mojca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 26
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.05.2023   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.05.2023   14:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.05.2023   13:00

Dodatne informacije:
Mestna občina Ljubljana postopek oddaje javnega naročila izvaja na podlagi pooblastila naročnika, Vrtca Mojca, izdanega na podlagi tretjega odstavka 66. člena ZJN-3.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VRTEC MOJCA
Levičnikova ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.04.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.05.2023   11:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu EKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI povprašujete po Eko jogurt, sadni, 3,2 do 3,5 % m.m., pakiranje 120 do 180 g, najmanj trije različni okusi.
Katere okuse bi želel naročnik v svoji ponudbi: hruška, borovnica, češnja, jabolko, gozdni sadeži, malina, ...?

Hvala za odgovor. S spoštovanjem.

ODGOVOR
Naročnik želi najmanj tri različne sadne okuse - vrsta sadja ni bistvena.Datum objave: 03.05.2023   11:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu EKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI povprašujete po Eko kefir, različni okusi, iz tradicionalnih kefirjevih zrn, 3,2 do 3,5 % m.m., pakiranje 150 do 200 g, najmanj trije različni okusi.
Katere okuse bi želel naročnik v svoji ponudbi: hruška, borovnica, češnja, jabolko, gozdni sadeži, malina, ...?

Hvala za odgovor. S spoštovanjem.

ODGOVOR
Naročnik želi najmanj tri različne okuse - vrsta okusa ni bistvena.Datum objave: 03.05.2023   11:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu EKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI povprašujete po Eko mleko z okusom (najmanj dva različna okusa), 3 - 3,5 % mm, pakiranje 150 do 200 ml.
Katere okuse bi želel naročnik v svoji ponudbi: kakav/čokolada, panna cotta, banana, hruška, borovnica, češnja, jabolko, gozdni sadeži, malina, ...?

Hvala za odgovor. S spoštovanjem.

ODGOVOR
Naročnik želi najmanj dva različne okusa - vrsta okusa ni bistvena.Datum objave: 03.05.2023   11:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v sklopu EKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI povprašujete po Eko mleko z okusom (najmanj dva različna okusa), 3 - 3,5 % mm, pakiranje 150 do 200 ml.
Ali naročnik povprašuje po minimalno dveh sadnih okusih kot so: banana, breskev, jabolko, ...?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik povprašuje po dveh okusih, ki morata biti različna. Npr.: en okus vanilja, drugi čokolada ALI en okus čokolada, drugi jagoda ALI en okus banana in drugi okus jagoda ipdDatum objave: 03.05.2023   11:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu EKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI povprašujete po Eko skutni namaz, pakiranje 0,25 do 1 kg.
Ali bi naročnik v svoji ponudbi želel poleg navadnega tudi skutni namaz z zelišči/začimbami kot so: drobnjak, kopriva, rožmarin, paprika, ...?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Povprašujemo po osnovnem, navadnem, namazu.