Dosje javnega naročila 008168/2022
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Blago: Dobava zaščitne obutve
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 607.560,00 EUR

JN008168/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.12.2022
JN008168/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.12.2022
JN008168/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.12.2022
JN008168/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.02.2023
JN008168/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.04.2023
JN008168/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2023
Zahtevek za revizijo

    JN008168/2022-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2023/S 080-242955

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
Polona Klenovšek
polona.klenovsek@dars.si
+386 013009476

Internetni naslovi
https://www.dars.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Delniška družba v državni lasti
I.5 Glavna področja dejavnosti
Spremljaj.stor.dej.v kopenskem prometu


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava zaščitne obutve
Referenčna številka dokumenta: 000243/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18830000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sklenitev OS z do tremi najugodnejšimi dobavitelji za dobavo obutve v naslednjih štirih letih.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 498.000,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18830000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklenitev OS z do tremi najugodnejšimi dobavitelji za dobavo obutve v naslednjih štirih letih.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN008168/2022-B01
Številka obvestila v UL: 2022/S 236-681328
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 02.12.2022
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
12.04.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 4

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
GeoEnergetika, družba za okolju prijazne energije, d.o.o.
Nemčavci 64
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija

Da
OVERALL Trgovsko podjetje, d.o.o.
Ulica Jožeta Jame 12
1210
SI
Ljubljana - Šentvid
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 498.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 498.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.04.2023