Dosje javnega naročila 002355/2023
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Komunalno opremljanje in gradnja komunalne infrastrukture za območje Črnuški bajer 2. in 3. faza
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002355/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.04.2023
JN002355/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.05.2023
JN002355/2023-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.05.2023
Zahtevek za revizijo

    JN002355/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Zoran Kalaković, Zoran Kalaković
zoran.kalakovic@ljubljana.si
+386 13064408
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/477682/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_JN_-_Komunalno_opremljanje_Crnuski_bajer.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=25008
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Komunalno opremljanje in gradnja komunalne infrastrukture za območje Črnuški bajer 2. in 3. faza
Referenčna številka dokumenta: 430-566/2023
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba komunalne infrastrukture (kanalizacija, vodovod in plinovod) potrebne zaradi novogradnje ob Cesti Ceneta Štuparja na območju urejanja BS 6/4-1 Gmajna in BR 6/1 Stare Črnuče.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba komunalne infrastrukture (kanalizacija, vodovod in plinovod) potrebne zaradi novogradnje ob Cesti Ceneta Štuparja na območju urejanja BS 6/4-1 Gmajna in BR 6/1 Stare Črnuče.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z določili vzorca pogodbe, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.05.2023   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 11.09.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.05.2023   14:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.05.2023   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.04.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.05.2023   14:00
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Javno naročilo je bilo na portalu objavljeno v petek 21.4.2023 po 12 uri. Se pravi da smo naročniki zgubili že 2 dni ker smo naročilo videli šele v ponedeljek 24.4. Preden bomo preverili ali izpolnjujemo vse zahtevana dokazila bo že sreda 26.4. Nato so prazniki in verjamemo, da si boste tudi vi vzeli podaljšan vikend in dopust do 5.5.. Rok oddaje pa ste dali na 11.5. Se pravi po vaši logiki ponudniki ne smemo na dopust ampak moramo glede na obsežnost razpisa delati tudi vse delovne dni med prazniki. Prosimo bodite malo uvidevni in zdrave kmečke pameti, da bi tudi mi radi koristili podaljšan vikend. Prosimo, da prestavite rok oddaje vsaj do 18.04.2023. Za razumevanje se vam zahvaljujemo.


ODGOVOR
Rok je bil podaljšan do 18.5.2023Datum objave: 03.05.2023   14:02
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj za 4 delovne dni zaradi prihajajočega podaljšanega vikenda. Hkrati vas prosimo za podalašanje roka za postavitev vprašanj na portalu. Hvala.

ODGOVOR
Rok je bil podaljšan do 18.5.2023

VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vezano na referenčne pogoje za gospodarski subjekt pod točko b) 2 posla izvedbe javne kanalizacije iz AB cevi preseka vsaj DN 300 v dolžini 140m. Menimo da subjekt ki je položil kilometre cevi iz drugih materialov (PVC, PEHD, GRP) in to večjih demenzij od DN 300 ravno tako zna in zmore položiti cevi tudi če so AB DN 300 tako kot zahtevate v pogoju. Prosimo za spremembo, da lahko to točko izpolnjujemo z cevmi ki si bile PVC PEHD ali GRP min dim. DN300

Vezano na točko f) 2 posla izvedbe razpiranja sten izkopa v površini vsaj 1000m2. Tudi tukaj prosimo za omilitev pogoja na 500m2, kajti objekti s tako površino so bili v zadnjih letih redki. Prav tako menimo da subjekt ki je uspešno zaključil objekt kjer se je razpiralo 500m2 je spodoben izvesti tudi objekt na katerem se bo razpiralo 1000m2

Prav tako vas prosimo za reference del za vodjo del da pod točko e) omilite pogoj izvedbe razpiranja sten v površini vaaj 1000m2 na vsaj 500m2

S tem boste pridobili več konkurenčnih ponudb kar vam je verjetno v interesu saj ste proračunski porabnik javnih sredstev.ODGOVOR
Vezano na referenčni pogoj meteorne kanalizacije iz AB vezi, bo naročnik sprejel-upošteval gradnjo meteorne kanalizacije iz drugih materialov (PVC, GRP..) Glede referenčnega pogoja razpiranja sten 1000m2, naročnik ne bo spremenil referenčnega pogojaDatum objave: 03.05.2023   14:02
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo za prestavitev roka oddaje ponudbe vsaj za 4 delovne dni. Hvala za razumevanje

ODGOVOR
Rok je bil podaljšan do 18.5.2023Datum objave: 03.05.2023   14:05
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo da iz tč.3 ref. pogoj gosp. subjekta in tč.4 Kadrovske zmogljivosti, črtate pogoj pod e) 2 posla plinovoda vsaj PE110 v dolžini vsaj 90m.

Namreč javna naročila na področju plinovoda so taka, da se razpisuje ločeno gradbena dela za plinovod in pa strojna dela. Na podlagi tega da vi zahtevate PE110 kar pomeni da je cev razpisana pod strojna dela in teh cevi tudi ni v popisu menimo, da je ta alineja v ref. pogojih brezpredmetna in kontradiktorna javnemu naročilu.ODGOVOR
V popisih del so bila pomotoma izpuščena strojna dela za plinovod. Popravljeni-dopolnjeni popisi s strojnimi deli za plinovod bodo objavljeni. Rok je bil podaljšan do 18.5.2023. Naročnik ne bo spreminjal referenčnega pogoja glede plinovoda

Datum objave: 03.05.2023   14:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Pod točko 3. (referenčni pogoji), odstavek e; kjer zahtevate referenco 2 poslov izvedbe plinovoda PE 110; smatramo da zahtevate gradnjo plinovoda skupaj z montažnimi deli, za kar pa se za po večini projektov vodijo ločena javna naročila.
Ali zadostimo pogoju, če smo izvajali samo gradbena dela za plinovod?

ODGOVOR
V popisih del so bila pomotoma izpuščena strojna dela za plinovod. Popravljeni-dopolnjeni popisi s strojnimi deli za plinovod bodo objavljeni. Rok je bil podaljšan do 18.5.2023. Naročnik ne bo spreminjal referenčnega pogoja glede plinovoda. Gospodarski subjekt ne bo zadostil referenčnemu pogoju če je izvajal samo gradbena dela za plinovod.Datum objave: 03.05.2023   14:06
VPRAŠANJE
Prosimo, da sproti odgovarjate na vprašanja!

ODGOVOR
Bili so prazniki, rok za oddajo je podaljšan do 18.5.2023Datum objave: 03.05.2023   15:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na dejstvo, da upravljalec kanalizacijskega sistema (Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o.) za gradnjo kanalizacijskih sistemov zahteva vgradnjo cevi iz poliestra, vas naprošamo, da popravite referenčni pogoj »izvedba javne kanalizacije iz AB cevi preseka vsaj DN300 v dolžini vsaj 140 m« tako, da dopuščate izpolnjevanje referenčnega pogoja s cevmi iz poliestra preseka vsaj DN300 v dolžini vsaj 140m.


ODGOVOR
Vezano na referenčni pogoj meteorne kanalizacije iz AB vezi, bo naročnik kot ustrezno referenco sprejel-upošteval tudi gradnjo meteorne kanalizacije iz drugih materialov (PVC, GRP..).

VPRAŠANJE

Na podlagi 5. člena ZJN-3 vas prosimo za spremembe referenčnih pogojev v tč. 3 in sicer, da gospodarski subjekt lahko izpolni pogoje:
pod točko b) 2 posla izvedbe javne kanalizacije iz cevi preseka vsaj DN 300 v dolžini vsaj 140m
pod točko f) 1 posel izvedbe razpiranja sten izkopa v površini vsaj 1000m2

Gospodarski subjekt, ki je uspešno zaključil objekt s polaganjem cevi premera DN300 ali več , je ravno tako sposoben vgraditi katerokoli cev iz kakršnegakoli materiala, kot gosp. subjekt ki je polagal dotično AB cevi.
Ravno tako velja za razpiranje sten izkopa v površini 1000m2, glede na to da je količina razpiranja velika prosimo, da zmanjšate pogoj na 1 posel, kajti če je gosp. subjekt uspešno zaključil razpiranje v površini 1000m2 na enem objektu je to zadosten razlog da izvedbo del - razpiranja obvlada in nima smisla po dokazovanju 2 poslov

S tem boste zagotovili načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti pri porabi javnih sredstev.


ODGOVOR
Vezano na referenčni pogoj meteorne kanalizacije iz AB vezi, bo naročnik kot ustrezno referenco sprejel-upošteval tudi gradnjo meteorne kanalizacije iz drugih materialov (PVC, GRP..). Glede referenčnega pogoja razpiranja sten 1000m2, naročnik ne bo spremenil referenčnega pogoja.

Datum objave: 04.05.2023   14:56
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Pod točko 4. kadrovske zmogljivosti zahtevate:
V primeru ponudbe s podizvajalcu ali v primeru skupne ponudbe mora biti vodja gradnje zaposlen pri vodilnemu ponudniku oziroma pri vodilnemu partnerju.

Ali zadostimo pogoju če je vodja gradnje zaposlen pri partnerju?

ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji je jasno zapisano, da mora biti vodja gradnje zaposlen pri VODILNEM PARTNERJU. Pogoj ni izpolnjen, če je vodja gradnje zaposlen pri partnerju.Datum objave: 09.05.2023   08:28
VPRAŠANJE
Ali je pri tč4 KADROVSKA ZMOGLJIVOST prišlo do napake? Namreč zahtevate da je vodja gradnje zaposlen pri vodilnemu ponudniku oziroma vodilnemu partnerju.
Dikcija obeh gospodarskih subjektov je enaka, prosimo za popravek da je vodja gradnje lahko zaposlen pri "vodilnemu ponudniku ali partnerju".


ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji je jasno zapisano, da mora biti vodja gradnje zaposlen pri VODILNEM PARTNERJU. Pogoj ni izpolnjen, če je vodja gradnje zaposlen pri partnerju. Naročnik ne bo spreminjal razpisnega pogoja.

VPRAŠANJE
Prosimo, da spremenite pogoj glede zaposlitve vodje gradnje tako, da je vodja lahko zaposlen pri vodilnem partnerju ali pa pri partnerju.

ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji je jasno zapisano, da mora biti vodja gradnje zaposlen pri VODILNEM PARTNERJU. Pogoj ni izpolnjen, če je vodja gradnje zaposlen pri partnerju. Naročnik ne bo spreminjal razpisnega pogoja.