Dosje javnega naročila 002414/2023
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvedba raziskave potovalne navade v Mestni občini Ljubljana in Ljubljanski urbani regiji
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 90.402,00 EUR

JN002414/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.04.2023
JN002414/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.07.2023
JN002414/2023-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.08.2023
JN002414/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.09.2023
Zahtevek za revizijo

    JN002414/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna uprava, Služba za javna naročila, ga. Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/477880/OBJAVA.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/477880/espd/ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=23032
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba raziskave potovalne navade v Mestni občini Ljubljana in Ljubljanski urbani regiji
Referenčna številka dokumenta: 7560-23-210013
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba raziskave o potovalnih navadah v Mestni občini Ljubljana in Ljubljanski urbani regiji. Izvajalec bo moral pridobiti podatke in informacije o potovalnih navadah prebivalcev, ki bodo podlaga za načrtovanje trajnostne mobilnosti in trajnostne energetike.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ljubljana in Ljubljanska urbana regija.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba raziskave o potovalnih navadah v Mestni občini Ljubljana in Ljubljanski urbani regiji. Podrobneje je predmet predstavljen v projektni nalogi št. 430-464/2022-2 z dne 9. 3. 2023 in osnutku pogodbe ter v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 160
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Določeno v osnutku pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.05.2023   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.05.2023   14:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.05.2023   09:00

Dodatne informacije:
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.04.2023