Dosje javnega naročila 002692/2023
Naročnik: OBČINA KOMEN, Komen 86, 6223 Komen
Storitve: IZDELAVA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE KOMEN ŠT. 1 (SD OPN KOMEN 01)
ZJN-3: Odprti postopek

JN002692/2023-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.05.2023
Zahtevek za revizijo

    JN002692/2023-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2023/S 089-270381
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KOMEN
Komen 86
6223
SI
Komen
Slovenija
Občina Komen, Erik Modic
erik.modic@komen.si
+386 57310450
+386 57310460

Internetni naslovi
http://www.komen.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/478456/RD_Obcina_Komen_OPN_april_2023.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=25304
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZDELAVA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE KOMEN ŠT. 1 (SD OPN KOMEN 01)
Referenčna številka dokumenta: 430-0004/2023
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava oziroma spremembe in dopolnitve obveznih in drugih strokovnih podlag ter drugega gradiva, ki ga v vsebinah in oblikah predpisuje veljavna zakonodaja in ki so podrobneje opredeljeni v projektni nalogi v poglavju 2.1 IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG, izdelava vsebin grafičnega in tekstualnega dela ter prilog SD OPN - podrobneje so opredeljeni v projektni nalogi v poglavju 2.2 IZDELAVA SD OPN KOMEN 01 IN SODELOVANJE V POSTOPKU, izdelava okoljskega poročila in sodelovanje v postopku CPVO, opredeljeni v projektni nalogi v poglavju 2.3, sodelovanje v uradnih postopkih priprave prostorskega akta in drugih procesih vključevanja zainteresirane javnosti ter drugih deležnikov, skladno s predpisi in z uveljavljeno strokovno prakso, materialni stroški za izdelavo dokumentacije, stroški koordinacije, udeležbe na usklajevalnih sestankih, sejah, odborih, predstavitvah, razpravah ter strokovni menedžment projekta.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Komen
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je:
izdelava oziroma spremembe in dopolnitve obveznih in drugih strokovnih podlag ter drugega gradiva, ki ga v vsebinah in oblikah predpisuje veljavna zakonodaja in ki so podrobneje opredeljeni v projektni nalogi v poglavju 2.1 IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG,
izdelava vsebin grafičnega in tekstualnega dela ter prilog SD OPN - podrobneje so opredeljeni v projektni nalogi v poglavju 2.2 IZDELAVA SD OPN KOMEN 01 IN SODELOVANJE V POSTOPKU
izdelava okoljskega poročila in sodelovanje v postopku CPVO, opredeljeni v projektni nalogi v poglavju 2.3
sodelovanje v uradnih postopkih priprave prostorskega akta in drugih procesih vključevanja zainteresirane javnosti ter drugih deležnikov, skladno s predpisi in z uveljavljeno strokovno prakso,
materialni stroški za izdelavo dokumentacije, stroški koordinacije, udeležbe na usklajevalnih sestankih, sejah, odborih, predstavitvah, razpravah ter strokovni menedžment projekta.
Območje načrtovanja obsega celotno območje občine Komen.
Podrobnejše specifikacije naročila so razvidne iz Projektne naloge.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 42
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V izjemnih primerih skladno z zakonodajo o javnem naročanju.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.06.2023   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 05.09.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.06.2023   12:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.05.2023   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA KOMEN
Komen 86
6223
Komen
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.05.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.05.2023   14:39
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V obrazcu ESPD je pri razdelku B: Ekonomski in finančni položaj treba vpisati vsoto in valuto. V razpisni dokumentaciji ni določeno, katero vsoto (ali je to vsota povprečnih prihodkov v zadnjih treh letih ali kaj podobnega?) je treba vpisati. V razpisu je pod pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja določen le pogoj, da ponudnik ni imel blokiranega poslovnega računa ter da ima ustrezno bonitetno oceno.

Vljudno vas prosimo, da sporočite, katero vsoto naj vpišemo v obrazec ESPD?

ODGOVOR

Vnesite, prosimo, 0,00 EUR.