Dosje javnega naročila 002730/2023
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica
Blago: RTP Vrtojba-rekonstrukcija 20 kV stikališča
ZJN-3: Odprti postopek

JN002730/2023-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 08.05.2023
Zahtevek za revizijo

    JN002730/2023-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2023/S 090-279297
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
SI04
Nova Gorica
Slovenija
javna.narocila@elektro-primorska.si
+386 53396600

Internetni naslovi
https://elektro-primorska.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/478762/3._Objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=25394
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: RTP Vrtojba-rekonstrukcija 20 kV stikališča
Referenčna številka dokumenta: 3-B/2023
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31200000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
RTP 110/20 kV Vrtojba-rekonstrukcija 20 kV stikališča.
Natančnejši opis se nahaja v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI04 - Zahodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
RTP 110/20 kV Vrtojba-rekonstrukcija 20 kV stikališča.
Natančnejši opis se nahaja v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 420
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.06.2023   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 07.09.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.06.2023   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.05.2023   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
Nova Gorica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.05.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.05.2023   09:51
VPRAŠANJE
Spoštovani, boste ponudnikom omogočili ogled objekta?

ODGOVOR št.1
Neobvezen ogled je možen 18. in 19. maja 2023, po predhodni najavi na e-naslov: uros.cernigoj@elektro-primorska.si

Datum objave: 22.05.2023   13:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

imamo dva vprašanja vezano na 20 kV stikališče:
1. V zahtevah navajate, da je lahko maksimalna višina celic z omarico 2350 mm. Ali lahko ponudimo višino celic 2400 mm z upoštevanimi kanali. Višina omaric pa vsekakor ne bo presegala 2350 mm. Prosim za potrditev.
2. Ali lahko ponudimo tehnično boljše odklopnike SN celic od zahtevanih (vezano predvsem na zmožnosti (operacijski cikel, število ciklov stikalne komore odklopnika)?
Prosim za potrditev.

Hvala in lep pozdravODGOVOR št. 2
1. Ponudnik lahko ponudi tudi višino celic 2400 mm z upoštevanimi kanali.
2. Ponudnik lahko ponudi tudi odklopnike tehnično boljših karakteristik od zahtevanih.Datum objave: 22.05.2023   13:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Vezano na stikalne celice za vklop in izklop dušilke, upora in N-točke transformatorja.

A.)Prosim potrdite, da lahko ponudimo SN celice maksimalne širine 500 mm (odklopniška celica, saj samo odklopnik omogoča hitre preklope v max 100ms).

B.)Ali je potrebno, da so vse tri celice izpolnjujejo pogoj vklop/izklop v max. 100ms? Saj je to mogoče izvesti samo z odklopnikom. Bremenska stikala preklopijo v cca. 0,3s.

Lp


ODGOVOR št. 3

A). Stikalne celice za vklop in izklop dušilke, upora in N-točke so lahko maksimalne širine 500 mm.
B) Pogoj za vklop in izklop v maksimalno 100 ms mora izpolnjevati samo celica, ki vklaplja in izklaplja upor.