Dosje javnega naročila 002761/2023
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Blago: Zamenjava hladilnega agregata in sanacija toplotne podpostaje v Centru kulture Španski borci v Mostah
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002761/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.05.2023
JN002761/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.05.2023
JN002761/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2023
JN002761/2023-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.06.2023
Zahtevek za revizijo

    JN002761/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna uprava, Služba za javna naročila, ga. Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/479145/OBJAVA.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/479145/espd/ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=14644
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zamenjava hladilnega agregata in sanacija toplotne podpostaje v Centru kulture Španski borci v Mostah
Referenčna številka dokumenta: 7560-23-200022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42510000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je zamenjava hladilnega agregata (ustreznega naročnikovim zahtevam) in sanacija toplotne podpostaje v Centru kulture Španski borci v Mostah.
Podrobneje je predmet naročila opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je zamenjava hladilnega agregata (ustreznega naročnikovim zahtevam) in sanacija toplotne podpostaje v Centru kulture Španski borci v Mostah.
Podrobneje je predmet naročila opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 03.07.2023
Konec: 31.08.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot je to opredeljeno v osnutku pogodbe, ki je del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.05.2023   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.10.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.05.2023   14:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.05.2023   09:00

Dodatne informacije:
Obvezen je ogled objekta. Natančnejše informacije v zvezi s tem so podane v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila, v delu II (opis predmeta javnega naročila).
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.05.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.05.2023   09:24
1. VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
ESPD-ja ni možno uvoziti.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Ponudnik mora objavljen ESPD obrazec najprej shraniti na svojem računalniku (ne v Zip datoteki). Nato odpre spletno stran na povezavi https://ejn.gov.si/espd/, označi, da je »Gospodarski subjekt«, označi »Uvoziti ESPD« in iz spustnega seznama izbere sedež države svojega podjetja. Nato z uporabo funkcije »+ Naloži« iz svojega računalnika prenese predhodno shranjen ESPD obrazec (oblika XML), ki ga je naročnik pripravil za predmetno naročilo.
Natančnejša navodila s prikazom za uporabo ESPD za ponudnike so dostopna na povezavi: https://ejn.gov.si/sistem/usmeritve-in-navodila/navodila-in-obrazci.html.

Naročnik je preveril možnost uvoza ESPD obrazca preko javne objave in uvoz poteka brez napak.Datum objave: 23.05.2023   15:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V datoteki S-Popis KDŠB PZI BC imate računsko napako v zavihku A._Ogrevanje Hlajenje v celici F422.
Prosimo za popravek in objavo nove datoteke.
Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani.
Potencialnemu ponudniku hvala za opozorilo.
Naročnik bo objavil popravek dokumenta S-Popis KDŠB PZI BIC. Popravek je v celici D386 (količina »0,5« se spremeni v »1«), prav tako je opravljena napaka v formuli za vsoto A2.
Naročnik bo objavil popravek objave naročila na Portalu javnih naročil.
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati dokument »S-Popis KDŠB PZI BIC popravljeno«.

Lep pozdrav.