Dosje javnega naročila 002787/2023
Naročnik: OBČINA ZREČE, Cesta na Roglo 13B, 3214 Zreče
Gradnje: Obnova krajših odsekov na občinskih cestah v Občini Zreče
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 175.748,84 EUR

JN002787/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.05.2023
JN002787/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.06.2023
JN002787/2023-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.07.2023
JN002787/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.07.2023
JN002787/2023-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 15.09.2023
JN002787/2023-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 15.09.2023
Zahtevek za revizijo

    JN002787/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ZREČE
Cesta na Roglo 13B
3214
SI
Zreče
Slovenija
Polona Matevžič
polona.matevzic@zrece.eu
+386 37571700
+386 35762498

Internetni naslovi
http://www.zrece.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/479293/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=25567
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova krajših odsekov na občinskih cestah v Občini Zreče
Referenčna številka dokumenta: 430-0004/2023
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
V okviru javnega naročila je predvidena modernizacija naslednjih odsekov:
- LC 485061 ZREČE-GRAČIČ-MALAHORNA OD 1,550-1,670 KM,
- LC 485051 PADEŠKI VRH-GORENJE-ZG. ZREČE OD 2,060-2,260 KM,
- LC 460045 KUMER-STUDEN-LUKANJA OD 0,080-0,180 KM,
- LC 460044 VODONIK-KUMER OD 6,660-7,130 KM (ODSEKI 1, 2, 3),
- LC 485011 LOŠKA GORA-SP. ZAZJAL OD 1,400-1,500 KM,
- JP 986521 STRANICE-BUKOVLJE-ČRETVEŽ OD 4,330-4,480 KM.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje občine Zreče.
II.2.4 Opis javnega naročila
V okviru javnega naročila je predvidena modernizacija naslednjih odsekov:
- LC 485061 ZREČE-GRAČIČ-MALAHORNA OD 1,550-1,670 KM,
- LC 485051 PADEŠKI VRH-GORENJE-ZG. ZREČE OD 2,060-2,260 KM,
- LC 460045 KUMER-STUDEN-LUKANJA OD 0,080-0,180 KM,
- LC 460044 VODONIK-KUMER OD 6,660-7,130 KM (ODSEKI 1, 2, 3),
- LC 485011 LOŠKA GORA-SP. ZAZJAL OD 1,400-1,500 KM,
- JP 986521 STRANICE-BUKOVLJE-ČRETVEŽ OD 4,330-4,480 KM.
Obravnavani odseki cest so v izredno slabem stanju. Po celotni površini vozišča so vidne mrežne razpoke, posedki, lokalno lom roba asfalta ter udarne jame. Stanje vozišč že ogroža normalno odvijanje prometa.
Lokalne ceste so v asfaltni izvedbi, širine 3,00 do 5,00 m. Odvodnjavanje je urejeno z odprtimi jarki. Obstoječi asfalt je poškodovan, mestoma razpokan in poseden. Prečni profil ceste je neustrezen.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili in določbami ZJN-3.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz priložene razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.05.2023   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.05.2023   13:00
Kraj: Informacijski sistem e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.05.2023   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.05.2023