Dosje javnega naročila 002899/2023
Naročnik: OBČINA ŽALEC, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
Storitve: Podelitev koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju družinske medicine za območje občine Žalec
ZZDej:

JN002899/2023-U01 - Obvestilo o koncesiji (EU 24 - SL), objavljeno dne 16.05.2023
Zahtevek za revizijo

    JN002899/2023-U01 Obvestilo o koncesiji (EU 24 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/23/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŽALEC
Ulica Savinjske čete 5
3310
SI
Žalec
Slovenija
Samanta Potočnik
samanta.potocnik@zalec.si
+386 37136430

Internetni naslovi
https://zalec.si/za-obcane/razpisi/

I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/479689/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Podelitev koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju družinske medicine za območje občine Žalec
Referenčna številka dokumenta: 014-0012/2023
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
85100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju družinske medicine za območje Občine Žalec.
II.1.6 Informacije o sklopih
Koncesija je razdeljena na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
85121100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Žalec
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju družinske medicine za območje Občine Žalec.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Koncesija je podeljena na podlagi merila v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje koncesije
Trajanje v mesecih: 180
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih koncesijah
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na koncesijo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo koncesije


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo koncesije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
IV.2 Upravne informacije
IV.2.2 Rok za predložitev prijav ali prejem ponudb
30.05.2023   23:59
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.05.2023   23:59

Dodatne informacije:
Dodatne informacije lahko vlagatelji zahtevajo po elektronski pošti na naslov: samanta.potocnik@zalec.si.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ŽALEC
Ulica Savinjske čete 5
3310
Žalec
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.05.2023