Dosje javnega naročila 002912/2023
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba paviljona ob vadbenih nogometnih igriščih v Stožicah
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.036.699,27 EUR

JN002912/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.05.2023
JN002912/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.05.2023
JN002912/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2023
JN002912/2023-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.09.2023
JN002912/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.09.2023
Zahtevek za revizijo

    JN002912/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
ales.muzlovic@ljubljana.si
+386 13064444

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/479739/RD_-_JN_Paviljon_Stozice.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=24621
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba paviljona ob vadbenih nogometnih igriščih v Stožicah
Referenčna številka dokumenta: 430-2752/2022-6
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba paviljona ob vadbenih nogometnih igriščih v Stožicah
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba paviljona ob vadbenih nogometnih igriščih v Stožicah pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.

Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v projektni dokumentaciji DGD paviljon ob pomožnih nogometnih igriščih v Stožicah št. 294-15, ki jo je izdelal SADAR+VUGA d.o.o., Wolfova 1, Ljubljana, z datumom julij 2021 in tehničnem poročilu, ki sta prilogi razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Da, v skladu s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.05.2023   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.05.2023   14:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.05.2023   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.05.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.05.2023   13:24
VPRAŠANJE
Ker do 22.5.2023 naročnik ni objavil nobenih pojasnil, prosimo za podaljšanje roka za postavitev vprašanj in oddajo ponudbe za 10 dni.

ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, in sicer do 8. 6. 2023 do 12:00 ure, posledično se rok za odpiranje ponudb prestavi na 8. 6. 2023 na 14:00 uro, prav tako naročnik podaljšuje rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj do 26. 5. 2023 do 10:00 ure.

VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da podaljša rok za vprašanja in rok za oddajo ponudbe, ali pa umakne zahtevo po referenčnih potrdilih in kot ustrezno dokazilo šteje tudi popise oziroma ostalo dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je ponudnik izvedel zahtevana dela.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, in sicer do 8. 6. 2023 do 12:00 ure, posledično se rok za odpiranje ponudb prestavi na 8. 6. 2023 na 14:00 uro, prav tako naročnik podaljšuje rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj do 26. 5. 2023 do 10:00 ure.

VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

zaradi specifičnosti referenc, za katere poskušamo čim prej pridobiti referenčna potrdila, vas vljudno naprošamo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za 7 dni.
Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, in sicer do 8. 6. 2023 do 12:00 ure, posledično se rok za odpiranje ponudb prestavi na 8. 6. 2023 na 14:00 uro, prav tako naročnik podaljšuje rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj do 26. 5. 2023 do 10:00 ure.Datum objave: 30.05.2023   12:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnik torej ne zahteva nobene posebne klasifikacije?ODGOVOR
Naročnik ne zahteva posebne klasifikacije.

VPRAŠANJE
Spoštovani.

Postavka pri vodovodu št. 3.7: Nabava, dobava in postavitev tipskega vodotesnega vodomernega jaška iz poliestra na pripravljeno posteljico, premer jaška 1000 mm globina min 1,7m. Jašek z LTŽ pokrovom (nosilnost glede na mesto vgradnje) in s termo izolacijo pod pokrovom. Jašek mora biti obvezno opremljen z nerjavečo vstopno lestvijo.Vključno z vodotesnimi manšetami za prehod cevi skozi steno (2x). Jašek mora pred vgradjo potrditi predstavnik upravljalca. V OCENI upoštevano, da se trije jaški izvedejo na novo, en obstoječi jašek pa se ohrani; v dva od novo izvedenih jaškov se montirata dva vodomera.
Komplet brez gradbenih del! kos 1

Ali bi morala biti enota mere komplet za vse 3 oziroma 4 jaške?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Skladno z oceno v postavki.

VPRAŠANJE
Spoštovani!

Za postavko: (GRADBENA DELA) Izdelava, dobava in montaža inox povoznega profila na robu tlakov objekta na stiku s tlaki zunanje ureditve, z vijačenjem v talno ploščo, L profil višine cca 15 cm, po detajlu. ; prosimo za detajl.


Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Skladno z opisom v postavki.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko vse našteto, zahtevano za tehnično sposobnost;
- en (1) istovrstni posel novogradnje lesenega objekta iz CLT tehnologije v vrednosti najmanj 500.000 EUR brez DDV
- en (1) istovrstni posel novogradnje objekta v vrednosti najmanj 500.000 EUR brez DDV, ki vključuje:
- izvedbo objekta javne rabe, z vgrajenimi najmanj 100 m2 vidnih betonov in lesene fasade najmanj 100 m2,
- en (1) istovrstni posel novogradnje objekta, ki vključuje:
- izvedbo priključne fekalne kanalizacije DN 250 ali več dolžine najmanj 100 m1.

ponudnik izpolni z enim samim referenčnim poslom? Enako nas zanima za vodjo del.

Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Gospodarski subjekt lahko izkazuje reference z ločenimi referenčnimi posli, med tem ko se mora vodja del izkazovati z enim referenčnim poslom.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika pozivamo, da razpisno dokumentacijo popravi na način, da ponudniku/izvajalcu pri
predložitvi zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi dovoli predložitev zavarovanja z
veljavnostjo 3 + 3 + 3 + 1 leto.
Banke izvajalcem namreč zaračunavajo mesečna nadomestila v določenem odstotku od
vrednosti garancije. K temu potrebno prišteti še stroške izdaje same garancije in pa, kar je
najbolj problematično, depozit pri banki, če je garancija daljša od 3 let, zaradi česar se
izvajalcu polnijo limiti na bankah in mu otežujejo pridobivanje novih garancij (bodisi za
resnost, dobro izvedbo, ali pa odpravi napak v garancijski dobi).
Ne samo, da se s tem po nepotrebnem povečujejo izdatki za investicijo, istočasno se
obremenjuje še ponudnike, ki morajo svoj obratni kapital vezati na nenormalno dolge roke.
Večina, če ne vse napake, se namreč pojavijo v roku 3 let po dokončanju objekta.
Drug predlog je, da znižate bančno garancijo največ 3 leta, za čas ostale garancijske dobe
pa od ponudnika zahtevate drugačno vrsto oz. način garancije (izvršnice, menice, ipd)
Nekdanji minister za finance dr. Janez Šušteršič je dne 27. 9. 2012 izdal stališče glede
finančnih zavarovanj pri javnem naročanju, ki je objavljeno na spletni strani http://
www.djn.mf.gov.si/sistem-javnega-narocanja/stalisca-ministrstva (in ga podajamo v
nadaljevanju) in s katerim naročnike poziva, da objektivno in glede na okoliščine
posameznega primera presodijo, ali je finančno zavarovanja potrebno, kateri instrument
zavarovanja je najbolj primeren. S spremembo obstoječih zahtev glede finančnih zavarovanj
se bo v postopkih javnega naročanja povečala konkurenčnost in gospodarnost.
Minister za finance v svojem priporočilu predlaga, da naročniki pri javnem naročanju ob
upoštevanju predmeta in okoliščin javnega naročanja izberejo najprimernejši način
zavarovanja. Naročniki lahko za zavarovanje svojih terjatev uporabijo menice, kavcijska
zavarovanja, bančne garancije ali zadržana sredstva. Bančna garancija, ki se v praksi najbolj
uporablja, ni edini način zavarovanja, je varen a obenem drag instrument, zato naj se
naročniki zanj odločajo preudarno in gospodarno ter pri tem upoštevajo tudi stroške izdaje.
Za instrument bančne garancije naj se odločijo le, če je to smiselno in primerno glede na
predmet naročanja, tveganje neizpolnitve pravnega posla, število prejetih ponudb in višino
potencialne škode, ki bi nastala zaradi neizpolnitve, izpolnitvene zamude ali slabe izvedbe
javnega naročila. Pri tem morajo upoštevati, da se navedeni dejavniki razlikujejo glede na to,
ali gre za sam postopek javnega naročanja, izvedbo javnega naročila ali odpravo napak po
izvedbi javnega naročila, in temu prilagodijo izbiro instrumenta.

Naročniki naj določajo roke veljavnosti bančnih garancij za odpravo napak, ki so največ
enaki, predvidoma pa primerno krajši od garancijske dobe posameznega dela predmeta
javnega naročanja - torej obdobja, v katerem izvajalec ne glede na bančno garancijo jamči za
pravilnost izvedbe naročila v skladu s pogodbenimi zavezami. Upoštevajo naj možnost
uporabe redukcijskih klavzul, po katerih se znesek garancije zmanjšuje glede na potek
časovnih obdobij ali glede na nastop določenih dogodkov (prenehanje garancijske dobe za
del naročila, delna izvedba naročila, ki predstavlja funkcionalno celoto ipd.).

Prosimo za preučitev zgoraj napisanega.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal določbe iz razpisne dokumentacije 430-2752/2022-5 z dne 16. 5. 2023.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
iz razpisne dokumentacije (osnutka pogodbe) izhaja, da se pogodba z naročnikom sklepa s
klavzulo fiksnosti oz. nespremenljivosti cen.
V današnjih okoliščinah poslovanja je navedena pogodbena klavzula do ponudnikov
nepoštena in v nasprotju z temeljnimi načeli obligacijskega zakonika, predvsem načelom
sorazmernosti dajatev in splošno priznanim načelom poštenosti med strankami.
Ponudniki v današnjih okoliščinah nikakor ne moremo pravilno in ustrezno upoštevati dvig
cen surovin in materialov, energentov ipd., hkrati pa je jasno, da zalog materiala, surovin in
izdelkov ni in se roki dobav zaradi tega drastično podaljšujejo. Ponudniki torej poslujemo v
popolnoma nepredvidljivih okoliščinah, ki jih obstoječe vojno stanje v Ukrajini samo še
poslabšuje. V teh popolnoma nepredvidljivih okoliščinah je določilo o fiksnosti cen toliko bolj
nesprejemljivo in nepošteno. Hkrati pa uporaba tega določila neminovno pripelje do tega, da
se bomo ponudniki morali zavarovati z oddajamo ponudb, ki bodo veliko dražje, in
posledično tudi težje nesprejemljive z vidika naročnika, kar lahko privede tudi do nerealizacije
javnega naročila.
Menimo, da bi naročniki veliko lažje oddali projekt in po veliko bolj ugodnih ponudbah, če bi
omogočili možnost valorizacije ponudbenih cen na enoto in omogočili, da ponudnik svoje
cene po oddaji naročila prilagodi indeksom razlik v ceni, ki jih izračunava in objavlja
Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala
(GZS ZGIGM), šteto od presečnega dneva datuma oddaje ponudbe dalje.
Naročnika pozivamo torej, da klavzulo o fiksnosti cen iz razpisne dokumentacije črta ter
omogoči valorizacijo ponudbenih cen z rizikom ponudnika do 2%.

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal določbe iz razpisne dokumentacije 430-2752/2022-5 z dne 16. 5. 2023.