Dosje javnega naročila 902126/2016
Naročnik: VRTEC VIŠKI GAJ 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 571.719,22 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN2126/2016 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.03.2016
JN000827/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.04.2016
JN005363/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.09.2016
JN902126/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2016
JN902126/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2016
JN902126/2016-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2016
JN902126/2016-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2016
JN902126/2016-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2016
JN902126/2016-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2016
JN902126/2016-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2016
JN902126/2016-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2016
JN902126/2016-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2016
JN902126/2016-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2016
JN902126/2016-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2016
JN902126/2016-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2016
JN902126/2016-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2016
JN902126/2016-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2016
JN902126/2016-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2016
JN902126/2016-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2016
JN902126/2016-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2016
JN902126/2016-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2016
JN902126/2016-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2016
JN902126/2016-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2016
JN902126/2016-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2016
JN902126/2016-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2016
JN902126/2016-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2016
JN902126/2016-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2016
JN902126/2016-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2016
JN902126/2016-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2016
JN902126/2016-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2016
JN902126/2016-Pog28 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2016
JN902126/2016-Pog29 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2016
JN902126/2016-Pog30 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2016
JN902126/2016-Pog31 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2016
JN005363/2016-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.04.2017
JN005363/2016-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.05.2017
JN005363/2016-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.07.2017
JN005363/2016-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.10.2017
JN005363/2016-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 31.01.2018
JN005363/2016-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.04.2018
JN005363/2016-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.08.2018
JN005363/2016-C09 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.01.2019
JN005363/2016-C10 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.01.2019
Zahtevek za revizijo
    JN2126/2016 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2016/S 062-106622
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 25. 3. 2016
Številka objave: JN2126/2016


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE VRTEC VIŠKI GAJ, Reška ulica 31, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, V roke: Špela Knol, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064446. Telefaks +386 13064407. E-pošta spela.knol@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIIzobraževanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe VRTCA VIŠKI GAJ.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Glavni kraj dobave: - VRTEC VIŠKI GAJ, enota Zarja, Reška ulica 31, 1000 Ljubljana,
- VRTEC VIŠKI GAJ, enota Bonifacija, Ulica Malči Beličeve 20, 1000 Ljubljana.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 2
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Sukcesivni nakup in dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe VRTCA VIŠKI GAJ (predvidoma 01.09.2016 do 31.08.2018).
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15400000 (Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora)
15500000 (Mlečni izdelki)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15800000 (Razna živila)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 1. SKUPINA: KONVENCIONALNO IN EKOLOŠKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov).
1.1. sklop Mleko, jogurti, skute, smetana, maslo, siri, pudingi, sladoled in namazi
1.2. sklop Bio mleko in mlečni izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Več v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 2. SKUPINA: MESO IN MESNI IZDELKI TER EKOLOŠKO MESO
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov).
2.1. sklop Mesni izdelki
2.2. sklop Perutninsko meso, perutninski izdelki in mesnine
2.3. sklop Bio meso
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15110000 (Meso)
15130000 (Mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Več v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 3. SKUPINA: RIBE
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov).
3.1. sklop Zamrznjene ribe
3.2. sklop Konzervirane ribe
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15220000 (Zamrznjene ribe, ribji fileti in drugi deli ribe)
15240000 (Ribe v pločevinkah ali posodah ter druge pripravljene ali konzervirane ribe)
03310000 (Ribe, raki ter vodne rastline in živali)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Več v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 4. SKUPINA: JAJCA
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov).
4.1. sklop Kokošja jajca
4.2. sklop Bio kokošja jajca
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03142500 (Jajca)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Več v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 5. SKUPINA: SVEŽA ZELENJAVA, SVEŽE SADJE, SUHO SADJE TER EKOLOŠKO SVEŽE SADJE IN EKOLOŠKO SVEŽA ZELENJAVA
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov).
5.1. sklop Sveža zelenjava
5.2. sklop Stročnice
5.3. sklop Krompir (integrirana pridelava)
5.4. sklop Sveže sadje
5.5. sklop Suho sadje
5.6. sklop Bio zelenjava
5.7. sklop Bio sadje
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15310000 (Krompir in izdelki iz krompirja)
15332000 (Predelano sadje in oreški)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Več v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 6. SKUPINA: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov).
6.1. sklop Konzervirana in vložena zelenjava in sadje
6.2. sklop Marmelade in džemi
6.3. sklop Zamrznjena zelenjava in sadje
6.4. sklop Kislo zelje in kisla repa
6.5. sklop Bio kislo zelje in bio kisla repa
6.6. sklop Bio marmelade
6.7. sklop Rdeča pesa, rinfuza
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15331100 (Sveže ali zamrznjene vrtnine)
15331400 (Konzervirane vrtnine in/ali vrtnine v konzervah)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Več v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 7. SKUPINA: SADNI SOKOVI, SIRUPI IN BIO SADNI SOK
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov).
7.1. sklop Sadni sokovi in nektarji ter sirupi
7.2. sklop Bio sadni sok
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15982100 (Koncentrirani sadni sokovi)
15980000 (Brezalkoholne pijače)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Več v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 8. SKUPINA: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov).
8.1. sklop Izdelki iz krompirjevega testa
8.2. sklop Izdelki iz ostalega testa
8.3. sklop Zrezki, polpeti
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15310000 (Krompir in izdelki iz krompirja)
15612000 (Žitna moka ali rastlinska moka in z njo povezani proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Več v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 9. SKUPINA KONVENCIONALNA IN EKOLOŠKA ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTENINE
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov).
9.1. sklop Mlevski izdelki in testenine
9.2. sklop Riž, kaše in kosmiči
9.3. sklop Bio mlevski izdelki in kaše
9.4. sklop Bio testenine
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15613000 (Izdelki iz žitnih zrn)
15612000 (Žitna moka ali rastlinska moka in z njo povezani proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Več v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 10. SKUPINA: KRUH IN PEKOVSKO PECIVO TER EKOLOŠKI KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov).
10.1. sklop Kruh
10.2. sklop Pšenični kruh in pekovsko pecivo brez vseh aditivov z manj soli
10.3. sklop Bio kruh, žemlje, štručke
10.4. sklop Ostalo pekovsko pecivo
10.5. sklop Pekovsko pecivo
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15851220 (Polnjene testenine)
15850000 (Testenine)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Več v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 11. SKUPINA: KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI IN EKOLOŠKI KEKSI
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov).
11.1. sklop Keksi
11.2. sklop Slaščičarski izdelki
11.3. sklop Ekološki keksi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15812000 (Pecivo in slaščice)
15820000 (Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Več v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 12. SKUPINA: ŠPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO IN DIETNA ŽIVILA
1)KRATEK OPIS Razdelitev na sklope (ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov).
12.1. sklop Splošno prehrambeno blago
12.2. sklop Med
12.3. sklop Dietna živila
12.4. sklop Bio živila
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15840000 (Kakav; čokolada in sladkarije)
15860000 (Kava, čaj in z njima povezani izdelki)
15871000 (Kis; omake; kombinirane začimbe; gorčična moka in zdrob; pripravljena gorčica)
15831600 (Med)
15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Ponudnik se lahko javi na enega ali več sklopov. Več v razpisni dokumentaciji.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-450/2016-5
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 5. 5. 2016
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 6. 5. 2016
Čas: 12:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Pooblaščeni predstavniki ponudnikov (obvezno s pooblastilom in osebnim dokumentom). Zakoniti zastopniki ponudnika ne potrebujejo pooblastila.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Da.
Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:
Po poteku veljavnosti okvirnega sporazuma. Predvidoma 31.08.2018.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Vse dodatno v razpisni dokumentaciji.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/3/6793-46226851991725370792/OBJAVA.zip
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 26. 4. 2016
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 25. 3. 2016

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.03.2016   15:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,


Ali je možno točneje definirati za katero vrsto osliča se povprašujete?
Namreč na tržišču obstaja veliko različnih kvalitet osliča.
Prosim vas za informacijo kateri je za vas primeren:
Merlucius hubbsi - argentinski oslič ali
Theragra chalcogramma - aljaški polak oziroma
Katera druga vrsta?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Številka: 430-450/2016-6
Datum: 29.03.2015
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-16/600014 – Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe VRTCA VIŠKI GAJ

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
Številka objave: JN2126/2016, Datum objave: 25.3.2016
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 29.3.2016, 10:02
Pozdravljeni,

Ali je možno točneje definirati za katero vrsto osliča se povprašujete?
Namreč na tržišču obstaja veliko različnih kvalitet osliča.
Prosim vas za informacijo kateri je za vas primeren:
Merlucius hubbsi - argentinski oslič ali
Theragra chalcogramma - aljaški polak oziroma
Katera druga vrsta?

Hvala in lep pozdrav
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]
Odgovor:
V kvaliteti Merlucius hubbsi - argentinski oslič.


Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol
Tadeja Möderndorfer
Vodja službePoslati:
- Portal JNDatum objave: 11.04.2016   11:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

PERUTNINSKO MESO IN IZD.
št.23.perutninska hrenovka- piščančja ali puranja? Prosim, da se opredelite, cenovno ni enako.

ODGOVOR
Številka: 430-450/2016-7
Datum: 11.04.2016
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-16/600014 – Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe VRTCA VIŠKI GAJ

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.
Datum prejema: 05.04.2016 14:13
Pozdravljeni,

PERUTNINSKO MESO IN IZD.
št.23.perutninska hrenovka- piščančja ali puranja? Prosim, da se opredelite, cenovno ni enako.

Odgovor:
Piščančja hrenovka.


Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol
Tadeja Möderndorfer
Vodja službePoslati:
- Portal JN
Datum objave: 12.04.2016   13:11
VPRAŠANJE
Sklop 6.1, artikel 44: ali ste imeli v mislih zelenjavo za prilogo (cvetača, korenje, brokoli)?

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

še vedno čakamo na odgovor za sklop Perutninsko meso in izdelki, in sicer:
št.23 Perutninska hrenovka- piščančja ali puranja? Namreč cenovno ni isto.

Hvala

ODGOVOR


VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji nisem zasledila ali je kos enak konfekciji?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Številka: 430-450/2016-8
Datum: 12. 04. 2016
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-16/600014 – Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe VRTCA VIŠKI GAJ

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.
Datum prejema: 07.04.2016 15:52
Sklop 6.1, artikel 44: ali ste imeli v mislih zelenjavo za prilogo (cvetača, korenje, brokoli)?

Odgovor:
Da, naročnik razpisuje potrebo po zamrznjeni zelenjavi za prilogo.

Datum prejema: 11.04.2016 07:33
Pozdravljeni,

še vedno čakamo na odgovor za sklop Perutninsko meso in izdelki, in sicer:
št.23 Perutninska hrenovka- piščančja ali puranja? Namreč cenovno ni isto.

Hvala

Odgovor:
Piščančja hrenovka.

Datum prejema: 11.04.2016 08:11
V razpisni dokumentaciji nisem zasledila ali je kos enak konfekciji?

Hvala za odgovor.

Odgovor:
Naročnik ne razume vprašanja. Prosimo za natančno navedbo artiklov, kjer so nejasnosti vezane na
zastavljeno vprašanje.

Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol
Tadeja Möderndorfer
Vodja službe

Poslati:
- Portal JN
Datum objave: 15.04.2016   12:00
VPRAŠANJE
Pri vprašanju ali je kos enak konfekciji smo imeli v mislih ali želite, da je cena mesa v kosu enaka ceni narezanega mesa (npr.salame).

hvala

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na poimenovanje vas prosimo, če spremenite in dodate besedo mešan pri artiklih sklopa 10.3 pod točko 23., 25., 26., 27., 28., 29., ker predvidevamo da naročnik želi mešane izdelke.

Hvala lepa.


ODGOVOR
Številka: 430-450/2016-10
Datum: 15. 04. 2016
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-16/600014 – Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe VRTCA VIŠKI GAJ

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

Datum prejema: 13.04.2016 14:46
Pri vprašanju ali je kos enak konfekciji smo imeli v mislih ali želite, da je cena mesa v kosu enaka ceni narezanega mesa (npr.salame).

hvala

Odgovor:
Pri izdelkih, kjer želimo, da so le ti narezani na rezine smo to navedli pri opisu živila, kjer ta zahteva ni navedena želimo mesni izdelek v kosu, cena pa je pri vseh izdelkih podana na enoto mere, ki je navedena v ponudbenem predračunu, torej na kg.

Datum prejema: 14.04.2016 06:30
Pozdravljeni,

glede na poimenovanje vas prosimo, če spremenite in dodate besedo mešan pri artiklih sklopa 10.3 pod točko 23., 25., 26., 27., 28., 29., ker predvidevamo da naročnik želi mešane izdelke.

Hvala lepa.

Odgovor:
Naročnik popravlja opise artiklov za sklop 10.3.
artikel pod točko 23: Bio mešano pirino pekovsko pecivo (različne vrste: štručke, bombete, žemlje ipd.) 40g artikel pod točko 24: Bio mešano črno pekovsko pecivo (različne vrste), 40 g
artikel pod točko 25: Bio mešano pekovsko pecivo iz ajdove moke (različne vrste), 40 g
artikel pod točko 26: Bio mešani ovseni kruh, štruca ali model, rezan 0,75-1,0 kg
artikel pod točko 27: Bio rženi kruh, štruca ali model, rezan 0,75-1,0 kg (20 % pšenične moke)
artikel pod točko 28: Bio mešani ajdov kruh, štruca ali model, rezan, 0,75-1,0 kg
artikel pod točko 29: Bio pirin kruh, štruca ali model, rezan, 0,75-1,0 kg (80 % pirine moke)
artikel pod točko 30: Bio mešani pšenični kruh, štruca ali model, rezan, 0,75-1,0 kg

Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol
Sabina Gregorinčič
Višja svetovalka I

Poslati:
- Portal JN
Datum objave: 21.04.2016   12:18
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.
10. Vitki som – file porcijski, brez kože, posamič zamrznjen, komadi ločeni s folijo (max 10% odstopanje od naročene teže zrezka), 1.kval., brez kosti – naročnika prosimo, da izdelek črta iz sklopa, saj ne gre za konzervirano ribo oz. da izdelek preseli v sklop 3.1 SKLOP: ZAMRZNJENE RIBE. Hvala.
6.1 SKLOP: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE
4. Ajvar, nepekoč, pasteriziran, brez konz., o 800 g – ali naročnik želi izdelek v 800g ali »do« 800g. Ker ga v 800g ne najdemo, ali lahko ponudimo izdelek v 680g?
13. Kapre v slanici, 100 - 200 g – ali lahko ponudimo izdelek v 650g pakiranju?
18. Jagodov kompot, manj sladek, min 55% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konz., do 1 kg – Izdelek s 55% ploda ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek z 39% ploda?
19. Hruškov kompot, manj sladek, min 55% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konz., 2,0-3,5 kg – na trgu smo našli samo kompot v 820g pakiranju, ki ima 56% ploda v kompotu in 4200g izdelek, ki vsebuje 54,7% ploda. Povejte kaj ponudimo?
22. Višnjev kompot (brez koščic), manj sladek, min 55% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konz., do 1 kg – noben višnjev kompot ne dosega 55% ploda. Ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 48,6% ploda v kompotu?
6.2.SKLOP: MARMELADE in DŽEMI
24. Marmelada marelična, min 30% sadnega deleža, brez kem.konz. , 3 - 5 kg – vsa gastro pakiranja vsebujejo konzervanse. Brez konzervansov so samo marmelade v kozarcu do 1kg. Ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju brez konzervansov ali pa izdelek v 3000g pakiranju s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?
26. Marmelada mešana, min 45% sadne kaše, brez kem. konz. 3 - 5 kg – vsa gastro pakiranja vsebujejo konzervanse. Brez konzervansov so samo marmelade v kozarcu do 1kg. Ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju brez konzervansov ali pa izdelek v 3000g pakiranju s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?
7.1 SKLOP: SADNI SOKOVI IN NEKTARJI TER SIRUPI
4. Jabolčni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, 0,2 L (priložena slamica v pvc foliji) - ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
15. Nektar jagoda, min. 45% sadni delež, brez umetnih sladil, 1 L – ali lahko ponudimo izdelek s 40% sadnim deležem, kakor je to predpisano v pravilniku o sokovih in nektarjih?
17. Nektar marelica, min. 43% sadni delež, brez umetnih sladil, 1 L – ali lahko ponudimo izdelek s 40% sadnim deležem, kakor je to predpisano v pravilniku s sokovih in nektarjih?
9.1 SKLOP: MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
31. Tortelini (sirovi, špinačni, mesni) do 5 kg – prosimo da ločite izdelke po vrstah tortelinov, saj se cene med njimi razlikujejo.
9.2 SKLOP: RIŽ, KAŠE IN KOSMIČI
49. Pšenični kosmiči s čokolado, sestavine: vsaj 50% mlevskih izdelkov, sladkor, vsaj 18% čokolade z min. 40% kakavovim deležem, škrob, vitamini – izdelek, ki ustreza temu opisu je čokolino, a ta ima sestavo 58% mlevskih izdelkov, 14% čokolade in 41% kakava? Ali lahko ponudimo izdelek s to sestavo, ker nadomestnega izdelka ne najdemo?
56. Krispi z vlakninami 200 - 300 g – Ali naročnik potrebuje krispi kruhke (v tem primeru nas zanima ali lahko ponudimo izdelek v 170g pakiranju) ali krispi kosmiče?
9.3 SKLOP: BIO MLEVSKI IZDELKI IN KAŠE
57. Bio pšenična moka tip 500ali tip 850, 1 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju?
9.4 SKLOP: BIO TESTENINE
64. Bio testenine (svedri, polžki, peresniki), do 1kg – prosimo, da ločite različne testenine po obliki, saj se cene med njimi zelo razlikujejo. Ali pa določite le edno obliko. Hvala.
10.4 SKLOP: OSTALO PEKOVSKO PECIVO
33. Grisini porcijski, 25-30 g – ali lahko ponudimo izdelek v 20g pakiranju?
11.1 SKLOP: KEKSI
7. Medenjaki 350 - 1000 g – ali lahko ponudimo izdelek v 200g pakiranju?
9. Orehovi rogljički 350 - 500 g, vsebnost trans mašč. kislin pod 2 % - izdelka ne najdemo. V kolikor ima naročnik informacijo za katero blagovno znamko gre, nam jo prosim zaupa. Ali lahko ponudimo izdelek slovenskega proizvajalca v 350g ali v 800g pakiranju, kjer ni podatka kolikor trans mašč. kislin vsebuje?
10. Keksi iz polnozrnate moke, ovsenih kosmičev in suhega sadja 500 - 2000 g – ali lahko ponudimo pakiranje 250g?
12.1 SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
1. Šipkov čaj, filter vrečke, gastro do 1 kg – ali lahko ponudimo mešanico šipek s hibiskusom?
13. Šipkov čaj, filter vrečke - do 3 g, pakiranje do 60 g– ali lahko ponudimo mešanico šipek s hibiskusom?
18. Drobnjak, 50-100 g – ali lahko ponudimo izdelek v 40g ali v 130g pakiranju?
26. Šetraj zdrobljeni, 100-200 g – ali lahko ponudimo izdelek v 290g pakiranju?
32. Koperc, do 40 g – ali lahko ponudimo izdelek v 55g pakiranju?
33. Kurkuma, do 15 g – izdelka v navedenem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 50g pakiranju?
42. Čokolada nalomljena na koščke 10 - 20 g – izdelka v danem razponu gramature ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju?
47. Prašek za puding – vanilija in čokolada do 1,0 kg – prosimo, da ločite izdelek po okusih, saj se cena med njimi razlikuje. Ali pa določite le eno vrsto pudinga,
49. Jabolčni kis 4% , 1 L - jabolčni kis obstaja samo s 5% izdelek, s 4% je bil ukinjen.
77. Bučno olje 1 L - ali naročniku ponudimo 100% bučno olje ali mešanico rastlinskega in bučnega olja?
12.3 SKLOP: DIETNA ŽIVILA
102. Piškoti brez jajc, mleka, ml. sestavin, oreščkov, slajeni z jabolčnim sokom, 150 - 180 g – ali vam lahko ponudimo piškote deklarirane brez jajc, mleka in oreščkov, ki so slajeni s surovin sladkorjem? Na tržišču obstajajo keksi, ki so slajeni z jabolčnim sokom, vendar lahko vsebujejo jajca, mleko in lupinasto sadje. Sporočite nam prosim, katere kekse želite, da vam ponudimo?
103. Zelenjavna pašteta, brez jajc, mleka, ml. sestavin (Tartex 5x25g in enakovredno) – proizvajalec je ukinil izdelek. Ali vam lahko ponudimo zelenjavne paštete brez jajc, mleka in mlečnih sestavin v 50g pakiranju z okusi naravni, paradižnik-rukola, s papriko, baziliko itd.?
112. Margarina 40% maščobe,brez mleka in ml. sestavin od 120 do 150 g (Vitaquell extra vital in enakovredno) – Margarina Vitaquel extra vital vsebuje 60% skupno vsebnost maščob in je pakirana v 250g pakiranju. Prosimo za popravek opisa.
113. Marmelada – slivova brez konzervansov in umetnih sladil, do 500 g - Ali lahko ponudimo pakiranje 850g?

12.4 SKLOP: BIO ŽIVILA
127. Bio jabolčni kis, 1 L – ali lahko ponudimo izdelek v 500ml pakiranju, saj v 1l ga ne najdemo.
129. Bio bučno olje, 0,5 - 1L – ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
Lep pozdrav.


ODGOVOR
Številka: 430-450/2016-11
Datum: 21 . 04. 2016
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-16/600014 – Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe VRTCA VIŠKI GAJ

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.


Datum prejema: 14.04.2016 15:56

Spoštovani!
Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.
10. Vitki som – file porcijski, brez kože, posamič zamrznjen, komadi ločeni s folijo (max 10% odstopanje od naročene teže zrezka), 1.kval., brez kosti – naročnika prosimo, da izdelek črta iz sklopa, saj ne gre za konzervirano ribo oz. da izdelek preseli v sklop 3.1 SKLOP: ZAMRZNJENE RIBE. Hvala.

Naročnik črta izdelek - Vitki som – file porcijski, brez kože, posamič zamrznjen, komadi ločeni s folijo (max 10% odstopanje od naročene teže zrezka), 1.kval., brez kosti iz sklopa 3.2., ker je prišlo do napake. Navedeni izdelek sodi v sklop 3. 1., kjer je tudi naveden. Naročnik se opravičuje za napako.


6.1 SKLOP: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE
4. Ajvar, nepekoč, pasteriziran, brez konz., o 800 g – ali naročnik želi izdelek v 800g ali »do« 800g. Ker ga v 800g ne najdemo, ali lahko ponudimo izdelek v 680g? Naročnik želi izdelek do 800g.

13. Kapre v slanici, 100 - 200 g – ali lahko ponudimo izdelek v 650g pakiranju? Naročnik ne bo spreminjal opisa, ker potrebuje zelo majhno količino idelka za obdobje dveh let, 3 kg.

18. Jagodov kompot, manj sladek, min 55% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konz., do 1 kg – Izdelek s 55% ploda ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek z 39% ploda? Da.

19. Hruškov kompot, manj sladek, min 55% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konz., 2,0-3,5 kg – na trgu smo našli samo kompot v 820g pakiranju, ki ima 56% ploda v kompotu in 4200g izdelek, ki vsebuje 54,7% ploda. Povejte kaj ponudimo? Ponudite izdelek v pakiranju 4200 g.

22. Višnjev kompot (brez koščic), manj sladek, min 55% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konz., do 1 kg – noben višnjev kompot ne dosega 55% ploda. Ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 48,6% ploda v kompotu? Da.

6.2.SKLOP: MARMELADE in DŽEMI
24. Marmelada marelična, min 30% sadnega deleža, brez kem.konz. , 3 - 5 kg – vsa gastro pakiranja vsebujejo konzervanse. Brez konzervansov so samo marmelade v kozarcu do 1kg. Ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju brez konzervansov ali pa izdelek v 3000g pakiranju s konzervansi. Povejte kaj ponudimo? Ponudite izdelek brez konzervansov v pakiranju do 1kg.

26. Marmelada mešana, min 45% sadne kaše, brez kem. konz. 3 - 5 kg – vsa gastro pakiranja vsebujejo konzervanse. Brez konzervansov so samo marmelade v kozarcu do 1kg. Ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju brez konzervansov ali pa izdelek v 3000g pakiranju s konzervansi. Povejte kaj ponudimo? Ponudite izdelek brez konzervansov v pakiranju do 1kg.


7.1 SKLOP: SADNI SOKOVI IN NEKTARJI TER SIRUPI

4. Jabolčni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, 0,2 L (priložena slamica v pvc foliji) - ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju? Ne.

15. Nektar jagoda, min. 45% sadni delež, brez umetnih sladil, 1 L – ali lahko ponudimo izdelek s 40% sadnim deležem, kakor je to predpisano v pravilniku o sokovih in nektarjih? Da.

17. Nektar marelica, min. 43% sadni delež, brez umetnih sladil, 1 L – ali lahko ponudimo izdelek s 40% sadnim deležem, kakor je to predpisano v pravilniku s sokovih in nektarjih? Da.

9.1 SKLOP: MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
31. Tortelini (sirovi, špinačni, mesni) do 5 kg – prosimo da ločite izdelke po vrstah tortelinov, saj se cene med njimi razlikujejo.
Naročnik ločuje izdelke:
- Toetelini sirovi: 300 kg
- Tortelini špinačni: 150 kg
- Toretlini mesni: 50 kg

9.2 SKLOP: RIŽ, KAŠE IN KOSMIČI

49. Pšenični kosmiči s čokolado, sestavine: vsaj 50% mlevskih izdelkov, sladkor, vsaj 18% čokolade z min. 40% kakavovim deležem, škrob, vitamini – izdelek, ki ustreza temu opisu je čokolino, a ta ima sestavo 58% mlevskih izdelkov, 14% čokolade in 41% kakava? Ali lahko ponudimo izdelek s to sestavo, ker nadomestnega izdelka ne najdemo?
Naročnik zahteve ne bo spremijal, na tržišču je izdelek, ki ustreza navedenim zahtevam.

56. Krispi z vlakninami 200 - 300 g – Ali naročnik potrebuje krispi kruhke (v tem primeru nas zanima ali lahko ponudimo izdelek v 170g pakiranju) ali krispi kosmiče?
Naročnik želi krispi kosmiče.

9.3 SKLOP: BIO MLEVSKI IZDELKI IN KAŠE
57. Bio pšenična moka tip 500ali tip 850, 1 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju? Ne.

9.4 SKLOP: BIO TESTENINE

64. Bio testenine (svedri, polžki, peresniki), do 1kg – prosimo, da ločite različne testenine po obliki, saj se cene med njimi zelo razlikujejo. Ali pa določite le edno obliko. Hvala.

Naročnik spreminja opis: Bio testenine – polžki , do 1 kg.


10.4 SKLOP: OSTALO PEKOVSKO PECIVO

33. Grisini porcijski, 25-30 g – ali lahko ponudimo izdelek v 20g pakiranju? Da.

11.1 SKLOP: KEKSI

7. Medenjaki 350 - 1000 g – ali lahko ponudimo izdelek v 200g pakiranju? Ne.

9. Orehovi rogljički 350 - 500 g, vsebnost trans mašč. kislin pod 2 % - izdelka ne najdemo. V kolikor ima naročnik informacijo za katero blagovno znamko gre, nam jo prosim zaupa. Ali lahko ponudimo izdelek slovenskega proizvajalca v 350g ali v 800g pakiranju, kjer ni podatka kolikor trans mašč. kislin vsebuje? Da, lahko ponudite izdelek slovenskega proizvajalca v pakiranju 350g – 500g, brez podatka o vsebnosti trans maščobnih kislin.

10. Keksi iz polnozrnate moke, ovsenih kosmičev in suhega sadja 500 - 2000 g – ali lahko ponudimo pakiranje 250g?
Ne.

12.1 SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

1. Šipkov čaj, filter vrečke, gastro do 1 kg – ali lahko ponudimo mešanico šipek s hibiskusom? Ne.

13. Šipkov čaj, filter vrečke - do 3 g, pakiranje do 60 g– ali lahko ponudimo mešanico šipek s hibiskusom? Da.

18. Drobnjak, 50-100 g – ali lahko ponudimo izdelek v 40g ali v 130g pakiranju? Naročnik spreminja opis, drobnjak, 40 – 100g.

26. Šetraj zdrobljeni, 100-200 g – ali lahko ponudimo izdelek v 290g pakiranju? Ne.

32. Koperc, do 40 g – ali lahko ponudimo izdelek v 55g pakiranju? Naročnik spreminja opis, koperc, 40 – 60g.

33. Kurkuma, do 15 g – izdelka v navedenem pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 50g pakiranju?
Naročnik ne bo spreminjal opisa, ker potrebuje izredno majhno količino, 0,1 kg za obdobje dveh let.

42. Čokolada nalomljena na koščke 10 - 20 g – izdelka v danem razponu gramature ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo izdelek v 100g pakiranju? Da.

47. Prašek za puding – vanilija in čokolada do 1,0 kg – prosimo, da ločite izdelek po okusih, saj se cena med njimi razlikuje. Ali pa določite le eno vrsto pudinga,
Naročnik ločuje izdelek:
- Prašek za puding vanilija, do 1,0 kg - 10 kg
- Prašek za puding čokolada, do 1,0 kg – 10 kg

49. Jabolčni kis 4% , 1 L - jabolčni kis obstaja samo s 5% izdelek, s 4% je bil ukinjen.
Naročnik spreminja opis izdelka; jabolčni kis 5%.

77. Bučno olje 1 L - ali naročniku ponudimo 100% bučno olje ali mešanico rastlinskega in bučnega olja?
Naročnik želi 100% bučno olje.

12.3 SKLOP: DIETNA ŽIVILA

102. Piškoti brez jajc, mleka, ml. sestavin, oreščkov, slajeni z jabolčnim sokom, 150 - 180 g – ali vam lahko ponudimo piškote deklarirane brez jajc, mleka in oreščkov, ki so slajeni s surovin sladkorjem? Na tržišču obstajajo keksi, ki so slajeni z jabolčnim sokom, vendar lahko vsebujejo jajca, mleko in lupinasto sadje. Sporočite nam prosim, katere kekse želite, da vam ponudimo? Da.

103. Zelenjavna pašteta, brez jajc, mleka, ml. sestavin (Tartex 5x25g in enakovredno) – proizvajalec je ukinil izdelek. Ali vam lahko ponudimo zelenjavne paštete brez jajc, mleka in mlečnih sestavin v 50g pakiranju z okusi naravni, paradižnik-rukola, s papriko, baziliko itd.? Da.

112. Margarina 40% maščobe,brez mleka in ml. sestavin od 120 do 150 g (Vitaquell extra vital in enakovredno) – Margarina Vitaquel extra vital vsebuje 60% skupno vsebnost maščob in je pakirana v 250g pakiranju. Prosimo za
popravek opisa.
Naročnik popravlja opis izdelka: margarina 60% maščob, brez mleka in ml. sestavin, od 150 - 300g.

113. Marmelada – slivova brez konzervansov in umetnih sladil, do 500 g - Ali lahko ponudimo pakiranje 850g? Ne.

12.4 SKLOP: BIO ŽIVILA

127. Bio jabolčni kis, 1 L – ali lahko ponudimo izdelek v 500ml pakiranju, saj v 1l ga ne najdemo. Ne.

129. Bio bučno olje, 0,5 - 1L – ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju? Ne.

Lep pozdrav.

Odgovor:
Odgovori so takoj za vsakim vprašanjem. Naročnik bo objavil popravek popisov za vse do sedaj objavljene spremembe.


Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol
Tadeja Möderndorfer
Vodja službePoslati:
- Portal JN
Datum objave: 25.04.2016   15:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v predračunskem obrazcu, sklop št. 5.2. imate zakljenjeno možnost spreminjanja cen na 2 decimalki zato bodo v ponudbi cene zaokrožene navzgor (npr. podana cena je 1,80 v predračunskem obrazcu pa bo pisalo 2)

Ali nameravate popraviti predračunski obrazec ali pač vnesemo ceno pa bo kar bo?

LP

ODGOVOR

Številka: 430-450/2016-15
Datum: 25. 04. 2016
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-16/600014 – Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe VRTCA VIŠKI GAJ

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.


Datum prejema: 22.04.2016 15:31
Spoštovani,

v predračunskem obrazcu, sklop št. 5.2. imate zakljenjeno možnost spreminjanja cen na 2 decimalki zato bodo v ponudbi cene zaokrožene navzgor (npr. podana cena je 1,80 v predračunskem obrazcu pa bo pisalo 2)

Ali nameravate popraviti predračunski obrazec ali pač vnesemo ceno pa bo kar bo?

LP

Odgovor:
Hvala za opozorilo. Celoten popravek popisov bo objavljen predvidoma v četrtek, dne 28.04.2016. Popravek bo objavljen najprej na EU portalu nato v uradnem listu.

Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol
Sabina Gregorinčič
Višji svetovalec IPoslati:
- Portal JNDatum objave: 26.04.2016   11:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

nismo zasledili odgovora na vprašanje postavljeno 7.4.2016:
Sklop 6.1, artikel 44: ali ste imeli v mislih zelenjavo za prilogo (cvetača, korenje, brokoli)?

Hvala za odgovor!

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Lepo prosimo, da popravke objavite že danes.
Ta teden in naslednji teden so namreč prazniki in nam pozno objavljanje odgovorov predstavlja časovni problem pri izdelavi razpisov. Morate razumeti, da dnevno pripravimo več razpisov, ne samo vašega.
Hvala!

ODGOVOR

Številka: 430-450/2016-18
Datum: 26. 04. 2016
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-16/600014 – Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe VRTCA VIŠKI GAJ

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.


Datum prejema: 26.04.2016 08:46
Spoštovani,

nismo zasledili odgovora na vprašanje postavljeno 7.4.2016:
Sklop 6.1, artikel 44: ali ste imeli v mislih zelenjavo za prilogo (cvetača, korenje, brokoli)?

Hvala za odgovor!

Odgovor:
Odgovor je bil objavljen dne 12.04.2016 in enakega podajamo tudi sedaj: Da, naročnik razpisuje potrebo po zamrznjeni zelenjavi za prilogo.

Datum prejema: 26.04.2016 08:48
Lepo prosimo, da popravke objavite že danes.
Ta teden in naslednji teden so namreč prazniki in nam pozno objavljanje odgovorov predstavlja časovni problem pri izdelavi razpisov. Morate razumeti, da dnevno pripravimo več razpisov, ne samo vašega.
Hvala!

Odgovor:
Spoštovani,

Z naše strani so popravki že bili poslani. Vendar po novem portal najprej objavlja v EU nato na portalu v Uradnem listu. Zaradi praznikov bomo izredno popravek predračunskih obrazcev objavili pred objavo na portalu na spletni strani Mestne občine Ljubljana, http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/102875/detail.html.

Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol
Sabina Gregorinčič
Višji svetovalec IPoslati:
- Portal JN