Dosje javnega naročila JN9886/2014
Naročnik: VRTEC ŠENTVID 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek

JN9886/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 09.10.2014
JN10588/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.11.2014
    JN9886/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2014/S 196-346152
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 9. 10. 2014
Številka objave: JN9886/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE VRTEC ŠENTVID, Ulica pregnancev 6, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, V roke: Špela Knol, SI-1210 Ljubljana - Šentvid.
Tel. +386 13064446. Telefaks +386 13064407. E-pošta spela.knol@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIIzobraževanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Šentvid.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Vrtec Šentvid:
- Enota Sapramiška, Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana – Šentvid,
- Enota Mravljinček, Martinova pot 16, 1210 Ljubljana – Šentvid.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: v mesecih: 24
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet naročila so sukcesivne dobave konvencionalnih in ekoloških živil po razpisanih sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Šentvid, Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana - Šentvid (16.01.2015 do 15.01.2017).
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15400000 (Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora)
15500000 (Mlečni izdelki)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15800000 (Razna živila)
15900000 (Pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 16. 1. 2015, Zakljucek 15. 1. 2017.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 1. SKUPINA KONVENCIONALNO IN EKOLOŠKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
1.1. sklop Mleko in mlečni izdelki
1.2. sklop Bio mleko in mlečni izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 2. SKUPINA KONVENCIONALNO IN EKOLOŠKO MESO IN MESNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
2.1. sklop Sveže goveje, telečje, svinjsko in žrebičkovo meso
2.2. sklop Mesni izdelki
2.3. sklop Perutninsko meso, perutninski izdelki in mesnine
2.4. sklop Kunčje meso
2.5. sklop Bio meso
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15110000 (Meso)
15130000 (Mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 3. SKUPINA RIBE
1)KRATEK OPIS Skupna je radeljena na naslednje sklope živil:
3.1. sklop Zamrznjene ribe
3.2. sklop Sveže ribe
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15220000 (Zamrznjene ribe, ribji fileti in drugi deli ribe)
15240000 (Ribe v pločevinkah ali posodah ter druge pripravljene ali konzervirane ribe)
03310000 (Ribe, raki ter vodne rastline in živali)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 4. SKUPINA KONVENCIONALNA IN EKOLOŠKA KOKOŠJA JAJCA
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
4.1. sklop Kokošja jajca
4.2. sklop Bio kokošja jajca
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03142500 (Jajca)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 5. SKUPINA KONVENCIONALNA IN EKOLOŠKA SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE TER SUHO SADJE IN STROČNICE
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
5.1. sklop Sveža zelenjava in sadje
5.2. sklop Bio zelenjava
5.3. sklop Integriran krompir
5.4. sklop Integrirana jabolka
5.5. sklop Bio jabolka in hruške
5.6. sklop Bio južno sadje
5.7. sklop Suho sadje in suhe stročnice
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15332410 (Suho sadje)
03212200 (Sušene stročnice in zrna stročnic)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 6. SKUPINA KONVENCINALNA IN EKOLOŠKA ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
6.1. sklop Konzervirana in vložena zelenjava in sadje
6.2. sklop Zamrznjena zelenjava in sadje
6.3. sklop Kislo zelje in repa
6.4. sklop Bio kislo zelje in repa
6.5. sklop Bio marmelade
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15331000 (Predelane vrtnine)
15330000 (Predelano sadje in vrtnine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 7. SKUPINA KONVENCINALNI IN EKOLOŠKI SADNI IN ZELENJAVNI SOKOVI IN NEKTARJI TER SIRUPI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
7.1. sklop Sadni in zelenjavni sokovi in nektarji ter sirupi
7.2. sklop Bio sadni sok
7.3. sklop Zgoščeni sok za razredčitev
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15321000 (Sadni sokovi)
15320000 (Sadni in zelenjavni sokovi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 8. SKUPINA ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
8.1. sklop Izdelki iz krompirjevega testa
8.2. sklop Izdelki iz ostalega testa
8.3. sklop Zrezki, polpeti
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15310000 (Krompir in izdelki iz krompirja)
15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 9. SKUPINA KONVENCIONALNA IN EKOLOŠKA ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTENINE
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
9.1. sklop Mlevski izdelki in testenine
9.2. sklop Riž, kaše, kosmiči
9.3. sklop Polnjene sveže testenine
9.4. sklop Bio kaše in bio kosmiči
9.5. sklop Bio testenine (brez jajc)
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15850000 (Testenine)
15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
15610000 (Žitni mlevski izdelki)
03211300 (Riž)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 10. SKUPINA KONVECIONALNI IN EKOLOŠKI KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
10.1. sklop Kruh, žemlje, štruče, bombete,.....
10.2. sklop Pšenični kruh brez vseh aditivov z manj soli (moka, sol, kvas, voda)
10.3. sklop Bio kruh, žemlje, štručke
10.4. sklop Ostalo pekovsko pecivo
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
15820000 (Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 11. SKUPINA KONVENCIONALNI IN EKOLOŠKI KEKSI IN SLAŠČIČARSKI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
11.1. sklop Keksi in slaščičarski izdelki
11.2. sklop Bio keksi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15812000 (Pecivo in slaščice)
15820000 (Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 12. SKUPINA KONVENCINALNO IN EKOLOŠKO SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
12.1. sklop Splošno prehrambeno blago
12.2. sklop Med
12.3. sklop Bio med
12.4. sklop Ostala dietna živila
12.5. sklop Brezglutenska živila (certificirano brez glutena)
12.6. sklop Mesni izdelki brez glutena (certificirano brez glutena)
12.7. sklop Živila brez mleka, jajc in glutena
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15840000 (Kakav; čokolada in sladkarije)
15860000 (Kava, čaj in z njima povezani izdelki)
15871000 (Kis; omake; kombinirane začimbe; gorčična moka in zdrob; pripravljena gorčica)
15831600 (Med)
15800000 (Razna živila)
15880000 (Hrana za posebne prehranjevalne potrebe)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbiIV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-1274/2014-6
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 19. 11. 2014
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 19. 11. 2014
Čas: 13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/10/6793-11574142722673698/Vrtec_Sent
vid.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 11. 11. 2014
Čas: 15:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 9. 10. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN10588/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 5. 11. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.10.2014   09:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

lepo prosim razpisno dokumentacijo v Word-u.

Hvala,
KZ Metlika z.o.o.

ODGOVOR:
Številka: 430-1274/2014-7
Datum: 13.10.2014
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-14/600036 – Dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Šentvid

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
Številka objave: JN9886/2014, Datum objave: 9.10.2014
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 10.10.2014, 08:03
Pozdravljeni,

lepo prosim razpisno dokumentacijo v Word-u.

Hvala,
KZ Metlika z.o.o.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Prosimo, da zahtevo naslovite na elektronski naslov cvetka.erzin@ljubljana.si in spela.knol@ljubljana.si.
Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol


Tadeja Möderndorfer
Vodja službePoslati:
- Portal JN


Datum objave: 04.11.2014   14:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

vprašanje se nanaša na oddajo ponudbe, in sicer me zanima kakšno ponudbeno vrednost lahko podajo dobavitelji za npr.
artikel cešnje, ker v obdobju fiksnosti (16.01.2015 - 15.04.2015), ne bo moč izdobaviti češenj?

Tu vidimo veliko možnosti na izigravanje dobaviteljev, saj lahko nekdo poda zadnjo tržno ceno spet drugi pa poda npr.
0,30, ker ve, da tudi, ce bo narocnik hotel narociti cešnje, jih dobavitelj ne bo mogel dobaviti. V tem primeru, bi
ponudnik, ki je podal zadnjo tržno ceno, že na odpiranju ponudb izpadel, ker bi bil dražji kot dobavitelj, ki bi podal
neko smešno nizko ceno.

Pozivamo Vas, da dopolnite razpisno dokumentacijo ali pojasnite kako boste obravnavali odstopanja med ponudbami!
Lep pozdrav

ODGOVOR:

V zvezi z zastavljenim vprašanjem je naročnik ponovno preveril navedena dejstva in vam pritrjuje pri navedeni ugotovitvi, zaradi slednjega bo naročnik postopal na način, da bo za dobavitelje svežega sadja in zelenjave izbral vse ponudnike, ki bodo izpolnjevali razpisane pogoje. Več informacij o načinu ravnanja po sklenitvi okvirnega sporazuma, si lahko preberete v popravku razpisne dokumentacije.


Datum objave: 13.11.2014   07:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
spoštovani,
pri pripravi predračuna in sicer za sklop 12 imam vprašanja glede pakiranja izdelkov:
poz. 64 zmes za krompirjevo testo do 5 kg- dobavitelj spreminil pakiranje sedaj 10 kg
poz.68 napolitanke leš. do 40 g- ali lahko ponudimo 50 gr
Hvala za odgovor in lep pozdrav.


ODGOVOR:
Odgovori glede pakiranje izdelkov v sklopu 12:
Ponudnik lahko pod poz. :
- 64 poda ponudbo za 10 kg pakiranje krompirjevega testa in pod poz.
- 68 ponudi 50 g napolitanke.


Datum objave: 13.11.2014   07:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

2 SKUPINA - MESO;
zap. št. 19 - piščančja bedra - sprašujeto po bedrih s kostjo in kožo ali brez kosti in kože?
zap. št,. 22 - piščančje prsi - sprašujete po prsih s kostjo in kožo ali file ?

Prosim za odgovor !

ODGOVOR:
2 SKUPINA – MESO:
- zap št. 19- piščančja bedra s kožo in kostmi
- zap št. 22- piščančje prsi brez kože in kosti


Datum objave: 13.11.2014   07:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Pripravljamo razpis za vaš vrtec in prosimo za odgovore na spodnja vprašanja:

6.1 sklop: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE
16. Hruškov kompot, manj sladek, min 55% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konz., 2,0 - 3,5 kg: ali vam lahko ponudimo hruškov kompot pakiran po 4200g?
22. Marmelada marelična, min 30% sadne kaše, brez konz. in sladil, 3 - 5 kg: vse gastro marmelade so površinsko zaščitene s kalijevim sorbatom. Ali vam lahko ponudimo tako marmelado? Lahko pa vam ponudimo marmelado v kozarcu, pakirano po 850, ki je brez konzervansov.
24. Marmelada mešana, min 45% sadne kaše, brez sladil, brez konzer., 3 - 5 kg: vse gastro marmelade so površinsko zaščitene s kalijevim sorbatom. Ali vam lahko ponudimo tako marmelado? Lahko pa vam ponudimo marmelado v kozarcu, pakirano po 850, ki je brez konzervansov.

7.1 SKLOP: SADNI IN ZELENJAVNI SOKOVI IN NEKTARJI TER SIRUPI
4. Jabolčni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, 0,2 L : ali vam lahko ponudimo jabolčni sok pakiran po 250ml?
6. Pomarančni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, 0,2 L: ali vam lahko ponudimo pomarančni sok pakiran po 250ml?
8. Nektar jabolko aronija, min 50% sadni delež, brez umetnih sladil, 1 L: ali ste želeli, da vam ponudimo nektar borovnica aronija? Le-ta ima 35% sadni delež. Prosimo, da spremenite opis artikla.
19. Nektar jagoda, min. 45% sadni delež, brez umetnih sladil, 1 L: ali vam lahko ponudimo jagodni nektar, ki vsebuje 40% sadni delež?
21. Nektar marelica, min. 43% sadni delež, brez umetnih sladil, 1 L: ali vam lahko ponudimo marelični nektar, ki vsebuje 40% sadni delež?

10.4 SKLOP: OSTALO PEKOVSKO PECIVO
44. Grisini porcijski, 25-30 g: ali lahko ponudimo porcijske grisinije pakirane po 20g?

11.1 SKLOP: KEKSI IN SLAŠČIČARKI IZDELKI
Glede na to, da so artikli od 1 do 7 pripravljeno pekovsko pecivo (ni potreba sprotna peka tako kot za ostale artikle), predlagamo, da se za omenjene artikle naredi svoj sklop. S tem boste večim ponudnikom omogočili kandidaturo na razpisu. Hvala.

12. 1 SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
11. Cimet mleti, do 40g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 45g, kot npr. Kotanyi?
18. Koper, do 40g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 55g, kot npr. Kotanyi?
19. Muškat mleti, do 40g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 50g, kot npr. Kotanyi?
22. Kari, do 40g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 50g, kot npr. Kotanyi?
45. Bio jabolčni kis 4% do 1 L: evropska regulativa prepoveduje lansiranje jabolčnega kisa, ki ima manj kot 5% ocetne kisline, na trg. Prosimo, da popravite opis artikla.
46. Jabolčni kis 4% , 1 L : evropska regulativa prepoveduje lansiranje jabolčnega kisa, ki ima manj kot 5% ocetne kisline, na trg. Prosimo, da popravite opis artikla.
53. Kokosova moka, do 500 g: ali lahko ponudimo pakiranje 1kg?
54. Rožičeva moka do 250 g: ali lahko ponudimo pakiranje 1kg?
64. Zmes za krompirjevo testo, do 5 kg: Ali lahko ponudimo pakiranje 10kg?
68. Napolitanke – lešnik, posamično pakiranje do 40 g: ali lahko ponudimo pakiranje 80g ali 50g?
73. Mlečna rezina 30 - 50 g: ali lahko ponudimo mlečno rezino z gramaturo 28g?

12.4 SKLOP: OSTALA DIETNA ŽIVILA
99. Riževa ali sojina smetana za kuhanje do 250 ml: ker gre za dva različna artikla z različnimi cenami vas prosimo, da za vsak artikel naredite svojo postavko, da bodo ponudbe med seboj pravično primerljive.
100. Riževa ali sojina smetana, sladka do 250 ml: ker gre za dva različna artikla z različnimi cenami vas prosimo, da za vsak artikel naredite svojo postavko, da bodo ponudbe med seboj pravično primerljive. Poleg tega te smetane za stepanje obstajajo v 300ml pakiranju. Prosimo za spremembo gramature.
101. Piškoti brez jajc, mleka, ml. sestavin, oreščkov, slajeni z jabolčnim sokom, 150 - 180 g: ali vam lahko ponudimo piškote deklarirane brez jajca, mleka in oreščkov, ki so slajeni s surovim sladkorjem? Na tržišču obstajajo keksi, ki so slajeni z jabolčnim sokom, vendar lahko vsebujejo jajca, mleko in lupinasto sadje. Sporočite nam prosim, katere kekse želite, da vam ponudimo.

12.5 SKLOP: BREZGLUTENSKA ŽIVILA (certificirano brez glutena)
112. Krušne drobtine, 200-500g: ali vam lahko ponudimo koruzne drobtine, ki so deklarirane brez glutena?
126. Moka, 1kg: ali vam lahko ponudimo 500g pakiranje?
127. Moka za kvašeno testo, 1kg: ali vam lahko ponudimo 500g pakiranje?

12.7. SKLOP: ŽIVILA BREZ MLEKA, JAJC in GLUTENA
137. Testenine (špageti, peresniki, polži), 0,5-1kg: ali vam lahko ponudimo pakiranje 250g?
138. Koruzne testenine (svedri, peresniki…)0,5-1kg: ali vam lahko ponudimo pakiranje 250g?
139. Riževe testenine (špageti, svedri), 0,5-1kg: ali vam lahko ponudimo pakiranje 250g?
140. Jušne testenine (obročki, rezanci), 0,2-0,5 kg: prosimo, da za vsako obliko jušne zakuhe naredite svojo postavko, da bodo ponudbe med seboj lahko pravično primerljive.
141. Čokoladne zvezdice, kosmiči, 300-500g: ali vam lahko ponudimo kakavove čokoladne kroglice, ki so deklarirani brez mleka, jajc in glutena?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR:
6.1 sklop: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE
16. Hruškov kompot, manj sladek, min 55% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konz., 2,0 - 3,5 kg: ali vam lahko ponudimo hruškov kompot pakiran po 4200g?
ODGOVOR: DA.

22. Marmelada marelična, min 30% sadne kaše, brez konz. in sladil, 3 - 5 kg: vse gastro marmelade so površinsko zaščitene s kalijevim sorbatom. Ali vam lahko ponudimo tako marmelado? Lahko pa vam ponudimo marmelado v kozarcu, pakirano po 850, ki je brez konzervansov.
ODGOVOR: NE.

24. Marmelada mešana, min 45% sadne kaše, brez sladil, brez konzer., 3 - 5 kg: vse gastro marmelade so površinsko zaščitene s kalijevim sorbatom. Ali vam lahko ponudimo tako marmelado? Lahko pa vam ponudimo marmelado v kozarcu, pakirano po 850, ki je brez konzervansov.
ODGOVOR: NE..

7.1 SKLOP: SADNI IN ZELENJAVNI SOKOVI IN NEKTARJI TER SIRUPI
4. Jabolčni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, 0,2 L : ali vam lahko ponudimo jabolčni sok pakiran po 250ml?
ODGOVOR: NE.

6. Pomarančni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, 0,2 L: ali vam lahko ponudimo pomarančni sok pakiran po 250ml?
ODGOVOR: NE.

8. Nektar jabolko aronija, min 50% sadni delež, brez umetnih sladil, 1 L: ali ste želeli, da vam ponudimo nektar borovnica aronija? Le-ta ima 35% sadni delež. Prosimo, da spremenite opis artikla.
ODGOVOR: NE.

19. Nektar jagoda, min. 45% sadni delež, brez umetnih sladil, 1 L: ali vam lahko ponudimo jagodni nektar, ki vsebuje 40% sadni delež?
ODGOVOR: NE.

21. Nektar marelica, min. 43% sadni delež, brez umetnih sladil, 1 L: ali vam lahko ponudimo marelični nektar, ki vsebuje 40% sadni delež?
ODGOVOR: NE.

10.4 SKLOP: OSTALO PEKOVSKO PECIVO
44. Grisini porcijski, 25-30 g: ali lahko ponudimo porcijske grisinije pakirane po 20g? ODGOVOR: DA.

11.1 SKLOP: KEKSI IN SLAŠČIČARKI IZDELKI
Glede na to, da so artikli od 1 do 7 pripravljeno pekovsko pecivo (ni potreba sprotna peka tako kot za ostale artikle), predlagamo, da se za omenjene artikle naredi svoj sklop. S tem boste večim ponudnikom omogočili kandidaturo na razpisu. Hvala.

12. 1 SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
11. Cimet mleti, do 40g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 45g, kot npr. Kotanyi?
ODGOVOR: DA.

18. Koper, do 40g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 55g, kot npr. Kotanyi?
ODGOVOR: DA.

19. Muškat mleti, do 40g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 50g, kot npr. Kotanyi? ODGOVOR: DA.

22. Kari, do 40g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 50g, kot npr. Kotanyi?
ODGOVOR: DA.

45. Bio jabolčni kis 4% do 1 L: evropska regulativa prepoveduje lansiranje jabolčnega kisa, ki ima manj kot 5% ocetne kisline, na trg. Prosimo, da popravite opis artikla.
ODGOVOR: BIO JABOLČNI KIS 5% DO 1 L.

46. Jabolčni kis 4% , 1 L : evropska regulativa prepoveduje lansiranje jabolčnega kisa, ki ima manj kot 5% ocetne kisline, na trg. Prosimo, da popravite opis artikla.
ODGOVOR: JABOLČNI KIS 5% , 1 L.

53. Kokosova moka, do 500 g: ali lahko ponudimo pakiranje 1kg?
ODGOVOR: NE.

54. Rožičeva moka do 250 g: ali lahko ponudimo pakiranje 1kg?
ODGOVOR: NE.

64. Zmes za krompirjevo testo, do 5 kg: Ali lahko ponudimo pakiranje 10kg?
ODGOVOR: DA.

68. Napolitanke – lešnik, posamično pakiranje do 40 g: ali lahko ponudimo pakiranje 80g ali 50g?
ODGOVOR: LAHKO PONUDITE 50 G PAKIRANJE.

73. Mlečna rezina 30 - 50 g: ali lahko ponudimo mlečno rezino z gramaturo 28g?
ODGOVOR: DA.

12.4 SKLOP: OSTALA DIETNA ŽIVILA
99. Riževa ali sojina smetana za kuhanje do 250 ml: ker gre za dva različna artikla z različnimi cenami vas prosimo, da za vsak artikel naredite svojo postavko, da bodo ponudbe med seboj pravično primerljive.

ODGOVOR:
99.RIŽEVA SMETANA ZA KUHANJE DO 300 ML
100. SOJINA SMETANA ZA KUHANJE DO 300 ML

100. Riževa ali sojina smetana, sladka do 250 ml: ker gre za dva različna artikla z različnimi cenami vas prosimo, da za vsak artikel naredite svojo postavko, da bodo ponudbe med seboj pravično primerljive. Poleg tega te smetane za stepanje obstajajo v 300ml pakiranju. Prosimo za spremembo gramature.
ODGOVOR:
99.RIŽEVA SMETANA ZA KUHANJE DO 300 ML.
100. SOJINA SMETANA ZA KUHANJE DO 300 ML.

101. Piškoti brez jajc, mleka, ml. sestavin, oreščkov, slajeni z jabolčnim sokom, 150 - 180 g: ali vam lahko ponudimo piškote deklarirane brez jajca, mleka in oreščkov, ki so slajeni s surovim sladkorjem? Na tržišču obstajajo keksi, ki so slajeni z jabolčnim sokom, vendar lahko vsebujejo jajca, mleko in lupinasto sadje. Sporočite nam prosim, katere kekse želite, da vam ponudimo.
ODGOVOR: DA.

12.5 SKLOP: BREZGLUTENSKA ŽIVILA (certificirano brez glutena)
112. Krušne drobtine, 200-500g: ali vam lahko ponudimo koruzne drobtine, ki so deklarirane brez glutena?
ODGOVOR: NE.

126. Moka, 1kg: ali vam lahko ponudimo 500g pakiranje?
ODGOVOR: DA.

127. Moka za kvašeno testo, 1kg: ali vam lahko ponudimo 500g pakiranje?
ODGOVOR: DA.

12.7. SKLOP: ŽIVILA BREZ MLEKA, JAJC in GLUTENA
137. Testenine (špageti, peresniki, polži), 0,5-1kg: ali vam lahko ponudimo pakiranje 250g? ODGOVOR: DA.

138. Koruzne testenine (svedri, peresniki…)0,5-1kg: ali vam lahko ponudimo pakiranje 250g?
ODGOVOR: DA.

139. Riževe testenine (špageti, svedri), 0,5-1kg: ali vam lahko ponudimo pakiranje 250g? ODGOVOR: DA.

140. Jušne testenine (obročki, rezanci), 0,2-0,5 kg: prosimo, da za vsako obliko jušne zakuhe naredite svojo postavko, da bodo ponudbe med seboj lahko pravično primerljive.

ODGOVOR:
140. JUŠNE TESTENINE (OBROČK), 0,2-0,5 KG
141. JUŠNE TESTENINE ( REZANCI), 0,2-0,5 KG

141. Čokoladne zvezdice, kosmiči, 300-500g: ali vam lahko ponudimo kakavove
Odgovor:
čokoladne kroglice, ki so deklarirani brez mleka, jajc in glutena?
ODGOVOR: DA.Datum objave: 13.11.2014   07:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Z vašim odgovorom glede fiksnosti cen in načina izbire najugodnejšega dobavitelja se ne strinjamo, saj ponudniki še vedno lahko ponudijo artikle po npr. 0,30 €, ker se zavedajo, da jih ne bodo mogli dobaviti, in jih naročnik ne bo mogela nabaviti.

Pozivamo vas, da se problema lotite sistemsko, in sicer sezonske artikle, ki v času začetka izvajanja oziroma v času odpiranja konkurence, ne bodo izdobavljivi (ne bodo v sezoni), da jih izključite iz predračuna!

Lep pozdrav

ODGOVOR:
ODGOVOR:
Za sklope 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6,10, 6,11., 6.13., 6,14, bo naročnik za posamezen sklop izbral vse ponudnike, ki bodo oddali popolno ponudbo. Naročnik v tej fazi ne zahteva cen in njihove fiksnosti. Artikli/sklopi svežega sadja in zelenjave so v popisih informativne narave, kakor izhaja tudi iz zadnjega popravka objavljenega na Portalu javnih naročil.

Naročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil okvirne sporazume s ponovnim odpiranjem konkurence, praviloma na vsake 3 mesece do izteka okvirnega sporazuma, kar bo definiral v povabilu k oddaji ponudbe.

Naročnik si pridružuje pravico, da konkurence za določeno obdobje sploh ne bo odpiral, in sicer za sklope, kjer gre za artikle z izrazito sezonskim značajem, če v določenem obdobju ne bo imel potreb po takih artiklih. Merili za izbor ponudnika za posamezno trimesečno obdobje bosta ponudbena cena in embalaža.


Datum objave: 13.11.2014   07:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Z vašim odgovorom še vedno nismo zadovoljni, saj boste pri vsakem odpiranju konkurence, 3-mesečno pogodbo sklenili z enim, najugodnejšim ponudnikom. Tu še vedno lahko prihaja do izigravanja, saj vsi artikli, ki so navedeni v predračunu, niso izdobavljivi celotno obdobje izvajanja javnega naročila.

Kakšno ponudbo naj ponudniki oddajo v postopku odpiranja konkurence, v primeru da artikel ne bo v sezoni ali v primeru, ko bo arikel v sezoni npr. prvi mesec 3-mesčenega obdobja. Npr. konkurenca se bo odpirala za obdobje 01.04.2015 - 31.06.2015, v tem obdobju npr. ni sezone mandarin. Ali npr. že v prvem obdobju fiksnosti (01.01.2015 - 31.03.2015), kajti klementine so v sezoni do konca februarja in v mescu marcu ne bodo izdobavljive. Kakšno ponudbeno ceno naj podajo ponudniki v tem primeru?!


ODGOVOR:
Odgovor je podan zgoraj (na vprašanje oddano: 11.11.2014, 09:29)!


Datum objave: 13.11.2014   14:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
spoštovani,
zanima me glede pakiranja izdelkov in sicer za sklop 12. Splošno prehrambeno blago
poz. 64 ali lahko ponudimo 10 kg
poz. 68 ali lahko ponudimo 50g
sklop konzervirano
poz.17 ali lahko ponudimo 820 g
Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni,


ODGOVOR:
ODGOVOR:
Ponudnik lahko pod poz. :
- 64 poda ponudbo za 10 kg pakiranje krompirjevega testa in pod poz.
- 68 ponudi 50 g napolitanke.

Sklop konzervirano:
- 17 - ni definirano, kaj , zato naročnik, žal ne more odgovoriti.