Dosje javnega naročila 003249/2023
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA LESIČNO, Lesično 5B, 3261 Lesično
Blago: SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL PO SKLOPIH ZA OBDOBJE TREH LET ZA POTREBE OSNOVNE ŠOLE LESIČNO
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 89.024,87 EUR

JN003249/2023-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.05.2023
JN003249/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.07.2023
JN003249/2023-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.08.2023
JN003249/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.09.2023
Zahtevek za revizijo

    JN003249/2023-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2023/S 102-319576
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA LESIČNO
Lesično 5B
3261
SI
Lesično
Slovenija
Osnovna šola Lesično, Brigita Centrih
o-lesicno.ce@guest.arnes.si
+386 38002700

Internetni naslovi
https://os-lesicno.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/480573/razpisna_dok._2023_lesicno.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=26123
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL PO SKLOPIH ZA OBDOBJE TREH LET ZA POTREBE OSNOVNE ŠOLE LESIČNO
Referenčna številka dokumenta: 2010/XIII
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 148.100,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA MLEKA IN MLEČNIH IZDELKOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 13.136,32 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2023
Konec: 31.08.2026
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: MESO IN MESNI IZDELKI
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA MESA IN MESNIH IZDELKOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 20.274,15 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2023
Konec: 31.08.2026
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA PERUTNINSKEGA MESA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 10.954,79 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2023
Konec: 31.08.2026
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: JAJCA
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA JAJC
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 658,41 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2023
Konec: 31.08.2026
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: RIBE
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03300000
03310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA RIB
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 3.404,28 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2023
Konec: 31.08.2026
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE TER SUHO SADJE IN ZELENJAVA
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA SVEŽEGA IN SUHEGA SADJA IN ZELENJAVE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 18.867,86 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2023
Konec: 31.08.2026
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENI IZDELKI
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA ZAMRZNJENIH IZDELKOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 12.649,13 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2023
Konec: 31.08.2026
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA SPLOŠNEGA PREHRAMBENEGA BLAGA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 13.888,95 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2023
Konec: 31.08.2026
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA ŽIT IN MLEVSKIH IZDELKOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 2.182,23 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2023
Konec: 31.08.2026
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH, PEKOVSKI IZDELKI IN SLAŠČICE
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA KRUHA, PEKOVSKIH IZDELKOV IN SLAŠČIC
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 40.998,16 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2023
Konec: 31.08.2026
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVILA ZA POSEBNE PREHRAMBENE NAMENE
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL ZA POSEBNE PREHRAMBENE NAMENE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 269,66 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2023
Konec: 31.08.2026
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: JUŠNE ZAKUHE IN TESTENINE
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA JUŠNIH ZAKUH IN TESTENIN
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 2.423,52 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2023
Konec: 31.08.2026
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANA ŽIVILA IN SOKOVI
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA KONZERVIRANIH ŽIVIL IN SOKOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 4.756,95 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2023
Konec: 31.08.2026
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: ČAJI
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15860000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA ČAJA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 518,12 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2023
Konec: 31.08.2026
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: RAZNA EKOLOŠKA ŽIVILA
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SUKCESIVNA DOBAVA EKOLOŠKIH ŽIVIL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 3.117,47 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2023
Konec: 31.08.2026
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.06.2023   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.06.2023   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.06.2023   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA LESIČNO
Lesično 5B
3261
Lesično
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.05.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.05.2023   10:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim, da iz sklopa 15.RAZNA EKOLOŠKA ŽIVILA V sklopu 5.EKOLOŠKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI izločite jogurtov sladoled in KEFIR bio sadni iz kefirskih zrn 150 g, 3,2% m.m. brez laktoze.

Le tako si lahko zagotovite artikle ustrezne kakovosti in slovenskega porekla.

Hvala


ODGOVOR
Pri tem sklopu lahko oddate ponudbo samo za določene artikle (ponudbo lahko oddate samo za en izdelek).

Vse spremembe in dopolnitve se štejejo kot del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

Datum objave: 29.05.2023   10:41
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika prosimo, da za obdobje do stabilizacije cen na trgu skrajša zahtevo po veljavnosti ponudbe/cen na krajše obdobje.

Naročnika prosimo in pozivamo tudi, da v razpisni dokumentaciji, kot skrben naročnik, jasno vključi tudi možnost dviga cena ob izrednih razmerah (katerih smo priča tudi danes), kot to dovoljuje tudi ZJN-3 v 95. členu: »(1) V skladu s tem zakonom se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila in okvirni sporazum spremenita brez novega postopka javnega naročanja v katerem koli od naslednjih primerov:« »če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila«

V situaciji v kateri smo se danes znašli ponudniki in ji nismo bili priča še nikoli v času od kar so vpeljani javni razpisi (vsaj ne v takih obsežnih razmerah), vas pozivamo, da nam pridete nasproti in take izredne okoliščine, katerih obseg se ne da predvideti, vključite v dokumentacijo, kot možnost korekcije cen. Vsekakor še vedno ostaja dokazno breme o izrednih okoliščinah na ponudniku.

Za akceptiranje poziva se vam že vnaprej zahvaljujemo ter vas prav lepo pozdravljamo.


ODGOVOR
Naročnik bo dopustil možnost spremembe cen izjemoma zaradi spremenjenih okoliščin, ki jih ponudnik ni mogel predvideti v času oddaje ponudbe, vendar le do tiste razlike v ceni, ki je kot razlika na trgu dokazljiva, le za tiste elemente, za katere se je dejansko povečala in le za čas nastanka višjih cen.

Vse spremembe in dopolnitve se štejejo kot del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.
Datum objave: 29.05.2023   10:44
VPRAŠANJE

Spoštovani,
zanima nas, ali lahko ponudimo artikle z drugačnimi pakiranji (približke) s tem, da ceno preračunamo na vašo določeno enoto mere?

Ker imamo ponudniki (od vsakega posebej je odvisno) različna pakiranja in se tudi od vaših zahtevanih razlikujejo in ker nam ni v interesu, da za vsak artikel posebej pišemo na Portal in tako nam kot tudi vam posledično naredimo dodatno delo, vas prosimo, če lahko dovolite, da ponudimo artikel kot najbližji približek vaši zahtevani EM oz. če lahko omogočite odstopanja v teži ponujenih artiklov na vsaj 50% kot to dopuščajo tudi drugi naročniki.

Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik si pridružuje pravico od ponudnika zahtevati preračun cene na ponujeno pakiranje posameznega živila. Lahko ponudite drugačno pakiranje, vendar morate ceno preračunati na zahtevano količino, ki je v razpisni dokumentaciji.
Datum objave: 29.05.2023   10:45
VPRAŠANJE

Pozdravljeni,
naše podjetje (kakor večina ponudnikov) ni registrirano za odvoz nepovratne embalaže, ki je komunalni odpadek, za to imamo z ustreznimi podjetji, ki se s tem ukvarjajo, podpisane pogodbe.
Prosimo, da ustrezno spremenite razpisno dokumentacijo, ker menimo, da od nas ponudnikov tega ne morete zahtevati.
Vsa odpadna embalaža šol, vrtcev, domov in drugih ustanov je komunalni odpadek.
Naša vozila so skladna s HACCP-om, zato ne moremo v vozilih, s katerimi vršimo dostavo živil, opravljati tudi dejavnosti odvoza komunalnih odpadkov.
Upamo, da naročnik to razume, saj bi morali torej imeti posebna vozila za odvoz odpadkov - embalaže.

Zato pozivamo naročnika, da popravi in izbriše zahtevo za odvoz nepovratne embalaže, to namreč lahko zahteva le za POVRATNO EMBALAŽO.

Hvala za razumevanje.
Lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik umika zahtevo po odvozu nepovratne embalaže.Datum objave: 13.06.2023   11:42
VPRAŠANJE
Sklop 6: Sveže ter suho sadje in zelenjava

Ali naročnik dovoljuje drugačna pakiranja?
BRUSNICE SUHE 150g
FIGA SUHA 250g
OREŠČKI indijski praženi nesoljeni 150g
ROZINI 250g


ODGOVOR
Da, lahko ponudite drugačno pakiranje. Vendar morate cene preračunati na enote, ki so zapisane v razpisu.

Datum objave: 19.06.2023   08:09
VPRAŠANJE
Na koliko decimalk moramo podati cene v predračunu?

ODGOVOR
Na dve decimalki.Datum objave: 20.06.2023   12:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za pregled izpostavljenih vprašanj ter posredovanja odgovora nanje.


Sklop 4: Jajca

1 JAJCA KOKOŠJA IZ TALNE REJE, sveža, razred »L« 1/1 kom 800 Ali lahko ponudimo jajca hlevske reje?


Sklop 7: Zamrznjeni izdelki

12 KORENJE mlad, BABY zmrz. 4x2,5 kg kg 2 Ali lahko ponudimo artikel v 2500g pakiranju?
20 VIŠNJE ZMRZNJENE 1 kg kg 2 Ali lahko ponudimo artikel v 2500g pakiranju?Sklop 8: Splošno prehrambeno blago

Podsklop 1: Olja

1 100 % OLJE bučno, steklenice po 1 l l 5 Ali lahko ponudimo artikel v PET embalaži?


Podsklop 3: Začimbe

12 CIMET mleti 70g, v kozarcu kom 1 70g pakiranje v kozarcu ni v ponudbi. Vam lahko ponudimo 70g pakirano v vrečki?
14 DROBNJAK, pakiran po 69g, doza kom 1 Ali vam lahko ponudimo artikel v 130g pakiranju?
16 KUMINA mleta, pakirana 480g kom 6 Ali vam lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju?
24 PETERŠILJ SUHI 75g kom 20 Ali vam lahko ponudimo artikel v 130g pakiranju?
25 POPER ČRNI CELI 50g kom 5 Ali vam lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju?
26 POPER črni, mleti, pakiran po 50g kom 7 Ali vam lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju?


Podsklop 4: Ostalo prehrambeno blago

41 ČOKOLADA MLETA, pakirana po 1 kg min 30% kakovovim deležem kg 10 Ali lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju?
43 FRITATI domači, pakirani po 500g kom 32 Ali lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju?
44 GUSTIN 200g (enaka kakovost kot dr. Oetker) kom 2 Ali lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju?
46 KAKAO INSTANT 1kg, od 20-25% kakavoge praha kg 5 Ali lahko ponudimo artikel v 2,5kg pakiranju?
63 KLINČKI CELI 140g kom 1 Ali lahko ponudimo artikel v 300g pakiranju?
65 KOSMIČI SOJINI 300g kom 5 Ali vam lahko ponudimo artikel v 100g oz. 500g pakiranju?
70 KREKERJI neslani 250g kom 10 Prosimo za UMIK artikla. Artikel že na poz.69.
71 KREMFIX 10g kom 2 Ali vam lahko ponudimo artikel v 3x10g pakiranju?
78 MOKA kokosova 500g kom 10 Ali vam lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju?
82 Omaka SOJINA 200 ml kom 1 Ali vam lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
84 POLŽKI BG z dodatnim korenčkom 250g kom 3 Artikel z dodanim korenčkom žal ne obstaja. Ali lahko ponudimo artikel brez vsebnosti korenja? V nasprotnem prosimo za UMIK ARTIKLA.
85 POLŽKI, testenine koruzne, pakirane 250g kom 5 Ali vam lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
88 PUDING PRAH VANILIJA 40g kom 5 Ali vam lahko ponudimo artikel pakiran po 3x40g?
89 REZINA z različnimi sadnimi okusi 40g kom 120 Prosimo sporočite kaj točno želite oz. zanima nas, ali lahko ponudimo nesadne rezine?
92 SEMENA mešana 400g (enake kvalitete kot Natura) kom 1 Ali vam lahko ponudimo artikel v 180g pakiranju?
101 VANILIJA PASTA 25g kom 1 Artikel se prodaja v EM liter. Prosimo za popravek EM v ml. Ali vam lahko ponudimo artikel v 50ml pakiranju?
104 GRISINI 230g, pakirani kom 12 Ali vam lahko ponudimo artikel v 350g pakiranju?


Sklop 9: Žita, mlevski izdelki

5 KUS KUS 500g kos 5 Ali vam lahko ponudimo artikel v 1 kg pakiranju?
13 MOKA PIRINA 1 KG kg 1 Ali vam lahko ponudimo pirino polnozranato moko?
15 POLENTA instant 500g kom 100 Ali vam lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju?
17 RIŽ dolgozrnati, vakuumsko pakiranje po 1kg kg 50 Ali lahko ponudimo artikel ne vakum pakiranje?
22 ZDROB pšenični, 500g kom 90 Ali vam lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju?


Sklop 11: Živila za posebne prehrambene namene Ali lahko ponudimo posamični artikel v sklopu?

1 DESERT RIŽEV - PUDING VANILIJA 2X100g (kom je 200g) kom 10 Ali vam lahko ponudimo 2x130g pakiranje?
2 GRISINI brez glutena 150g kom 2 Ali vam lahko ponudimo artikel v 250g pakiranju
7 KRUH bel brez glutena, pakiran 125g kom 5 Ali vam lahko ponudimo artikel v 250g pakiranju?
13 MOKA RIŽEVA 500g kom 1 Ali vam lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju?
15 MLEKO KOKOSOVO 250 ml kom 1 Ali vam lahko ponudimo artikel v 400ml pakiranju?
16 MOKA RIŽEVA POLNOZRNATA, 500g kom 2 Artikla nimamo v ponudbi. Ali vam lahko ponudimo riževo moko ne polnozrnato?
17 NAMAZ NARAVNI, 50g BIO PREMA (enakovredne kakovosti) kom 2 Ali vam lahko ponudimo namaz bio z okusom paradižnik-paprika?
18 NAMAZ NARAVNI BIO, 170g PREMA (enakovredne kakovosti) kom 2 Ali vam lahko ponudimo artikel v 175g pakiranju z okusi, saj ne razumemo, kaj želite z nazivom NARAVNI?
19 NAMAZ OTROŠKI 50g, pakiran kom 5 Ali vam lahko ponudimo artikel v 2x50g pakiranju?
20 NAMAZ Z BAZILIKO 50g, pakiran kom 10 Ali vam lahko ponudimo namaz bio z okusom paradižnik-rukola?
22 NAMAZ Z DROBNJAK 50g, pakiran kom 10 Ali vam lahko ponudimo sirni namaz z drobnjakom v 100g pakiranju? Če NE, predlagamo UMIK artikla.
25 NJOKI KROMPIRJEVI brez glutena 300g kom 6 Ali vam lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
26 PERESNIKI koruzni, pakirani 250g kom 4 Ali vam lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
27 PLOŠČICA sezamova, BIO, pakirana 30g kom 3 Artikla ne najdemo. Prosimo za UMIK artikla.
29 SIRUP AGAVIN BIO, pakiran 330 ml kom 1 Ali vam lahko ponudimo artikel v 250ml pakiranju?
32 ŠPAGETI POLŽKI BG VENEZIA 500g (enakovredne kakovosti) kom 4 Ali vam lahko ponudimo artikel v 250g pakiranju?
33 TESTENINE - SVEDRI brez glutena 250g kom 2 Ali vam lahko ponudimo artikel v 400g pakiranju?
35 TESTENINE REZANCI ŠIROKI KORUZA 200g brez glutena kom 1 Ali vam lahko ponudimo artikel v 250g pakiranju?


Sklop 12: Jušne zakuhe in testenine

4 JUŠNA ZAKUHA - zvezdice, jajčne 250g kom 12 Ali vam lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju?
10 ŠPAGETI št.3-jajčni 0,5kg kg 40 Vsak proizvajalec artikle označuje po svoje; številke pri nazivu artikla so torej relevantne. Prosimo za popravek naziva oz. brisanje številke za izbor artikla.
11 ŠPAGETI št. 7- jajčni 0,5 kg 10 "Vsak proizvajalec artikle označuje po svoje; številke pri nazivu artikla so torej relevantne. Prosimo za popravek naziva oz. brisanje številke za izbor artikla.
Ali lahko ponudimo 5kg pakiranje?"
13 TEST. METULJČKI JAJČNI 500g kom 54 Ali vam lahko ponudimo artikel v 2kg pakiranju?
14 TESTENINE - polžki drobni št. 27, jajčni, 0,5 kg kom 60 "Vsak proizvajalec artikle označuje po svoje; številke pri nazivu artikla so torej relevantne. Prosimo za popravek naziva oz. brisanje številke za izbor artikla.
"
17 TESTENINE RINČICE S KORENČKOM 250g kom 2 Ali vam lahko ponudimo artikel v 450g pakiranju?


Sklop 13: Konzervirana živila in sokovi

Podsklop 1: Konzervirano sadje in zelenjava

7 HREN 290g kom 1 Ali vam lahko ponudimo artikel v 530g pakiranju?
8 HREN Z JABOLKI 290g kom 3 Hrena z jabolkom nimamo v ponudbi. Vam lahko ponudimo hren s smetano?
9 HREN 650g kom 1 Ali vam lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju?
15 KOMPOT mešano sadje 2500 g kom 15 Ali lahko ponudimo artikel, ki vsebuje češnjo obarvano z barvilom E127?
25 PAPRIKA FILE PEČENA 990g kom 15 Ali vam lahko ponudimo artikel v 2400g pakiranju?


Podsklop 2: Sadni sokovi

36 JABOLČNI NEKTAR 2 dcl kom 80 Ali lahko ponudimo sok s 100% sadnim deležem?


Podsklop 3: Marmelade in džemi

47 DŽEM brusnice 600 g kom 5 Ali vam lahko ponudimo artikel 50% sd v 240g pakiranju?
53 MARMELADA DIABETIČNA 20 g kom 10 Ali lahko ponudimo pakiranje 100/1?


Podsklop 4: Paštete

56 PAŠTETA KOKOŠJA27g kom 360 Ali lahko ponudimo piščanjčjo pašteto?


Sklop 14: Čaji

7 ČAJ SADNI Aronija - BRUSNICA 40g kom 2 Ali vam lahko ponudimo artikel brez vsebnosti aronije?

Hvala že vnaprej.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
ODGOVOR 1: Na vsa vprašanja, ki se nanašajo na težo artiklov je odgovor enak. Lahko ponudite pakiranje, ki je lažje ali težje od zahtevane, vendar morate ceno preračunati na težo, ki je opredeljena v razpisnih tabelah
JAJCA KOKOŠJA IZ TALNE REJE, sveža, razred »L« 1/1 kom 800 Ali lahko ponudimo jajca hlevske reje?

Odgovor: Jajca morajo ustrezati predpisom, ki urejajo zdravstveno ustreznost, označevanje, promet in kakovost živil, ter drugim predpisom. Jajca morajo biti sveža čista in suha, talne reje, ne smejo imeti tujih vonjev. Jajca se morajo prevažati pri stalni temperaturi, ter se pred oddajo naročniku ne smejo hladiti. Med transportom temperatura ne sme narasti nad 15 °C pozimi in nad 20 °C poleti.
Embalaža je kartonska. Jajca morajo biti deklarirana skladno s predpisi za splošno označevanje živil;


Sklop 7: Zamrznjeni izdelki

12 KORENJE mlad, BABY zmrz. 4x2,5 kg kg 2 Ali lahko ponudimo artikel v 2500g pakiranju? ODGOVOR 1
20 VIŠNJE ZMRZNJENE 1 kg kg 2 Ali lahko ponudimo artikel v 2500g pakiranju? Odgovor: ponudite pakiranje do 1 kg.Sklop 8: Splošno prehrambeno blago

Podsklop 1: Olja

1 100 % OLJE bučno, steklenice po 1 l l 5 Ali lahko ponudimo artikel v PET embalaži?
Odgovor: Ponudite olje v stekleni embalaži.


Podsklop 3: Začimbe

12 CIMET mleti 70g, v kozarcu kom 1 70g pakiranje v kozarcu ni v ponudbi. Vam lahko ponudimo 70g pakirano v vrečki?
Odgovor: DA
14 DROBNJAK, pakiran po 69g, doza kom 1 Ali vam lahko ponudimo artikel v 130g pakiranju? ODGOVOR 1
16 KUMINA mleta, pakirana 480g kom 6 Ali vam lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju? ODGOVOR: NE, PONUDITE MANJŠE PAKIRANJE.
24 PETERŠILJ SUHI 75g kom 20 Ali vam lahko ponudimo artikel v 130g pakiranju? ODGOVOR 1
25 POPER ČRNI CELI 50g kom 5 Ali vam lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju? ODGOVOR 1
26 POPER črni, mleti, pakiran po 50g kom 7 Ali vam lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju? ODGOVOR 1


Podsklop 4: Ostalo prehrambeno blago

41 ČOKOLADA MLETA, pakirana po 1 kg min 30% kakovovim deležem kg 10 Ali lahko ponudimo artikel v 100g pakiranju? ODGOVOR 1
43 FRITATI domači, pakirani po 500g kom 32 Ali lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju? ODGOVOR 1
44 GUSTIN 200g (enaka kakovost kot dr. Oetker) kom 2 Ali lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju? Odgovor: Ponudite artikel do 500g.
46 KAKAO INSTANT 1kg, od 20-25% kakavoge praha kg 5 Ali lahko ponudimo artikel v 2,5kg pakiranju? Odgovor: Ponudite manjše pakiranje
63 KLINČKI CELI 140g kom 1 Ali lahko ponudimo artikel v 300g pakiranju? ODGOVOR 1
65 KOSMIČI SOJINI 300g kom 5 Ali vam lahko ponudimo artikel v 100g oz. 500g pakiranju? Odgovor: DA
70 KREKERJI neslani 250g kom 10 Prosimo za UMIK artikla. Artikel že na poz.69.Odgovor. vpišite še enkrat isto ceno, kot pri zaporedni številki 69.
71 KREMFIX 10g kom 2 Ali vam lahko ponudimo artikel v 3x10g pakiranju? Odgovor: DA
78 MOKA kokosova 500g kom 10 Ali vam lahko ponudimo artikel v 200g pakiranju? ODGOVOR 1
82 Omaka SOJINA 200 ml kom 1 Ali vam lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju? ODGOVOR 1
84 POLŽKI BG z dodatnim korenčkom 250g kom 3 Artikel z dodanim korenčkom žal ne obstaja. Ali lahko ponudimo artikel brez vsebnosti korenja? V nasprotnem prosimo za UMIK ARTIKLA. Odgovor: Ponudite polžke BG.
85 POLŽKI, testenine koruzne, pakirane 250g kom 5 Ali vam lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju? ODGOVOR 1
88 PUDING PRAH VANILIJA 40g kom 5 Ali vam lahko ponudimo artikel pakiran po 3x40g? ODGOVOR 1
89 REZINA z različnimi sadnimi okusi 40g kom 120 Prosimo sporočite kaj točno želite oz. zanima nas, ali lahko ponudimo nesadne rezine? Odgovor: Okus gozdni sadeži ali jagoda.
92 SEMENA mešana 400g (enake kvalitete kot Natura) kom 1 Ali vam lahko ponudimo artikel v 180g pakiranju? ODGOVOR 1
101 VANILIJA PASTA 25g kom 1 Artikel se prodaja v EM liter. Prosimo za popravek EM v ml. Ali vam lahko ponudimo artikel v 50ml pakiranju? Odgovor: Ponudite artikel v pakiranju 50ml.
104 GRISINI 230g, pakirani kom 12 Ali vam lahko ponudimo artikel v 350g pakiranju? ODGOVOR 1Sklop 9: Žita, mlevski izdelki

5 KUS KUS 500g kos 5 Ali vam lahko ponudimo artikel v 1 kg pakiranju? Odgovor: Ponudite pakiranje 500g
13 MOKA PIRINA 1 KG kg 1 Ali vam lahko ponudimo pirino polnozranato moko? Odgovor: Ne
15 POLENTA instant 500g kom 100 Ali vam lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju? Odgovor: Ponudite pakiranje 500g
17 RIŽ dolgozrnati, vakuumsko pakiranje po 1kg kg 50 Ali lahko ponudimo artikel ne vakum pakiranje? Odgovor: Ponudite riž v vakum pakiranju.
22 ZDROB pšenični, 500g kom 90 Ali vam lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju? Odgovor: Ponudite pakiranje 500g


Sklop 11: Živila za posebne prehrambene namene Ali lahko ponudimo posamični artikel v sklopu?
Odgovor: Ponudnik mora ponuditi vse artikle v posameznem sklopu ali podsklopu. V primeru, da ponudnik ne bo ponudil najmanj celotnega sklopa oz. podsklopa (vseh zahtevanih artiklov) bo izločen iz nadaljnje obravnave. To določilo ne velja za sklope 6, 11 in 15, kjer bo naročnik upošteval ter točkoval tudi ponudbe samo za en artikel znotraj navedenih sklopov.


1 DESERT RIŽEV - PUDING VANILIJA 2X100g (kom je 200g) kom 10 Ali vam lahko ponudimo 2x130g pakiranje? ODGOVOR 1
2 GRISINI brez glutena 150g kom 2 Ali vam lahko ponudimo artikel v 250g pakiranju ODGOVOR 1
7 KRUH bel brez glutena, pakiran 125g kom 5 Ali vam lahko ponudimo artikel v 250g pakiranju? ODGOVOR 1
13 MOKA RIŽEVA 500g kom 1 Ali vam lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju? Odgovor: ponudite 500g.
15 MLEKO KOKOSOVO 250 ml kom 1 Ali vam lahko ponudimo artikel v 400ml pakiranju? ODGOVOR 1
16 MOKA RIŽEVA POLNOZRNATA, 500g kom 2 Artikla nimamo v ponudbi. Ali vam lahko ponudimo riževo moko ne polnozrnato? Odgovor: DA
17 NAMAZ NARAVNI, 50g BIO PREMA (enakovredne kakovosti) kom 2 Ali vam lahko ponudimo namaz bio z okusom paradižnik-paprika? ODGOVOR: DA
18 NAMAZ NARAVNI BIO, 170g PREMA (enakovredne kakovosti) kom 2 Ali vam lahko ponudimo artikel v 175g pakiranju z okusi, saj ne razumemo, kaj želite z nazivom NARAVNI? ODGOVOR: DA
19 NAMAZ OTROŠKI 50g, pakiran kom 5 Ali vam lahko ponudimo artikel v 2x50g pakiranju? ODGOVOR: DA
20 NAMAZ Z BAZILIKO 50g, pakiran kom 10 Ali vam lahko ponudimo namaz bio z okusom paradižnik-rukola? ODGOVOR: DA
22 NAMAZ Z DROBNJAK 50g, pakiran kom 10 Ali vam lahko ponudimo sirni namaz z drobnjakom v 100g pakiranju? Če NE, predlagamo UMIK artikla. ODGOVOR: DA
25 NJOKI KROMPIRJEVI brez glutena 300g kom 6 Ali vam lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju? ODGOVOR 1
26 PERESNIKI koruzni, pakirani 250g kom 4 Ali vam lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju? ODGOVOR 1
27 PLOŠČICA sezamova, BIO, pakirana 30g kom 3 Artikla ne najdemo. Prosimo za UMIK artikla. ODGOVOR: Artikel obstaja , lahko ponudite tudi ploščice z medom.
29 SIRUP AGAVIN BIO, pakiran 330 ml kom 1 Ali vam lahko ponudimo artikel v 250ml pakiranju? ODGOVOR 1

32 ŠPAGETI POLŽKI BG VENEZIA 500g (enakovredne kakovosti) kom 4 Ali vam lahko ponudimo artikel v 250g pakiranju? ODGOVOR 1
33 TESTENINE - SVEDRI brez glutena 250g kom 2 Ali vam lahko ponudimo artikel v 400g pakiranju? ODGOVOR 1

35 TESTENINE REZANCI ŠIROKI KORUZA 200g brez glutena kom 1 Ali vam lahko ponudimo artikel v 250g pakiranju? ODGOVOR 1Sklop 12: Jušne zakuhe in testenine

4 JUŠNA ZAKUHA - zvezdice, jajčne 250g kom 12 Ali vam lahko ponudimo artikel v 500g pakiranju? ODGOVOR 1

10 ŠPAGETI št.3-jajčni 0,5kg kg 40 Vsak proizvajalec artikle označuje po svoje; številke pri nazivu artikla so torej relevantne. Prosimo za popravek naziva oz. brisanje številke za izbor artikla. Odgovor: Ponudite špagete, ki jih lahko zagotavljate in naj bodo številka 3. Vemo, da številke testenin niso standardne.
11 ŠPAGETI št. 7- jajčni 0,5 kg 10 "Vsak proizvajalec artikle označuje po svoje; številke pri nazivu artikla so torej relevantne. Prosimo za popravek naziva oz. brisanje številke za izbor artikla.
Ali lahko ponudimo 5kg pakiranje?" odgovor: Ponudite špagete, ki jih lahko zagotavljate in naj bodo št. 7. Pakiranje je lahko največ 1kg.
13 TEST. METULJČKI JAJČNI 500g kom 54 Ali vam lahko ponudimo artikel v 2kg pakiranju? Odgovor: Pakiranje je lahko največ 1kg.
14 TESTENINE - polžki drobni št. 27, jajčni, 0,5 kg kom 60 "Vsak proizvajalec artikle označuje po svoje; številke pri nazivu artikla so torej relevantne. Prosimo za popravek naziva oz. brisanje številke za izbor artikla. Odgovor: Ponudite polžke, ki jih lahko zagotavljate in naj bodo št. 27.
"
17 TESTENINE RINČICE S KORENČKOM 250g kom 2 Ali vam lahko ponudimo artikel v 450g pakiranju?
Odgovor: DA

Sklop 13: Konzervirana živila in sokovi

Podsklop 1: Konzervirano sadje in zelenjava

7 HREN 290g kom 1 Ali vam lahko ponudimo artikel v 530g pakiranju? Odgovor: ponudite pakiranje od 190 do 290g.
8 HREN Z JABOLKI 290g kom 3 Hrena z jabolkom nimamo v ponudbi. Vam lahko ponudimo hren s smetano? Odgovor: DA
9 HREN 650g kom 1 Ali vam lahko ponudimo artikel v 1kg pakiranju? ODGOVOR: Ponudite pakiranje med 500 in 700g
15 KOMPOT mešano sadje 2500 g kom 15 Ali lahko ponudimo artikel, ki vsebuje češnjo obarvano z barvilom E127? Odgovor: Ponudite artikel brez češnje.
25 PAPRIKA FILE PEČENA 990g kom 15 Ali vam lahko ponudimo artikel v 2400g pakiranju? Odgovor: Ne


Podsklop 2: Sadni sokovi

36 JABOLČNI NEKTAR 2 dcl kom 80 Ali lahko ponudimo sok s 100% sadnim deležem? Odgovor: DA


Podsklop 3: Marmelade in džemi

47 DŽEM brusnice 600 g kom 5 Ali vam lahko ponudimo artikel 50% sd v 240g pakiranju? Odgovor: DA
53 MARMELADA DIABETIČNA 20 g kom 10 Ali lahko ponudimo pakiranje 100/1? Odgovor NE


Podsklop 4: Paštete

56 PAŠTETA KOKOŠJA27g kom 360 Ali lahko ponudimo piščanjčjo pašteto? Odgovor: DA


Sklop 14: Čaji

7 ČAJ SADNI Aronija - BRUSNICA 40g kom 2 Ali vam lahko ponudimo artikel brez vsebnosti aronije? Odgovor: DA

Vse spremembe in dopolnitve se štejejo kot del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.