Dosje javnega naročila 003179/2023
Naročnik: Javno podjetje-Azienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l., Ulica 15.maja 4, 6000 Koper - Capodistria
Gradnje: Širitev pokopališča Škocjan - izvedba grobnega polja GP6 - Etapa 5 (l. 2023)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003179/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.05.2023
JN003179/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.07.2023
Zahtevek za revizijo

    JN003179/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetje-Azienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l.
Ulica 15.maja 4
6000
SI044
Koper - Capodistria
Slovenija
Služba za razvoj in investicije, Robert Rojc
robert.rojc@marjeticakoper.si
+386 56633700
+386 56630706

Internetni naslovi
http://www.marjeticakoper.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/480849/RD_pokop_Skocjan_GP6_etapa5_2023.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=26140
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Širitev pokopališča Škocjan - izvedba grobnega polja GP6 - Etapa 5 (l. 2023)
Referenčna številka dokumenta: 06-JN-G/2023
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predvidena je izgradnja oz nadaljevanje etapne širitve pokopališča Škocjan - izvedba grobnega polja GP6 - Etapa 5, na parcelah št. 3868/3 in 3869 k.o. Bertoki, s ciljem pridobitve:
- 48 novih talnih žarnih grobov ;
- 39 novih klasičnih grobov in
- 66 novih talnih žarnih grobov pred podpornim zidom GP6a.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Pokopališče Škocjan v Kopru
II.2.4 Opis javnega naročila
Predvidena je izgradnja oz nadaljevanje etapne širitve pokopališča Škocjan - izvedba grobnega polja GP6 - Etapa 5, na parcelah št. 3868/3 in 3869 k.o. Bertoki, s ciljem pridobitve:
- 48 novih talnih žarnih grobov ;
- 39 novih klasičnih grobov in
- 66 novih talnih žarnih grobov pred podpornim zidom GP6a.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 540
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Minimalno podaljšanje roka je možno le v primeru, po predhodni odobritvi s strani naročnika.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji št. 44/003-23, z dne 23.5.2023, poglavje III.7 "Obrazec izjave o zagotavljanju sposobnosti"


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.06.2023   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.06.2023   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.06.2023   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.05.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.06.2023   09:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentacije je navedeno, da mora ponudba vsebovati tudi kalkulativne elemente za strojna in elektro montažna dela. Glede na to, da popisi del ne vsebujejo teh del, naročnika povzivamo, da zahtevo umakne.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Cenik strojno montažnih del in elektro montažnih del je potrebno dostaviti zaradi posegov na vodovodno omrežje in elektro instalacije zaradi morebitnih križanj oz. varovanja le-teh s kanalizacijo , zato je ta zahteva tudi navedena v Razpisni dokumentaciji, Poglavju III.2.a, str. 22.

V Popisih, v točki 15.1 in 15.2. so med drugim navedena tudi dela na vodovodu , ki spadajo med strojne instalacije.

Zaradi navedenega ni razlogov za umik te zahteve iz razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav

Datum objave: 06.06.2023   12:50
VPRAŠANJE
Naročnika vljudno prosimo za objavo ponudbenih obrazcev v Word obliki zaradi lažjega in hitrejšega izpolnjevanja. Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,
Zaradi nespremenljivosti dokumentacije in enakopravnosti med ponudniki vam razpisne dokumentacije v Word-ovi obliki ne moremo posredovati, zato naj ponudniki izpolnijo naše obrazce, kot je navedeno v priloženi razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav

Datum objave: 12.06.2023   14:53
VPRAŠANJE
Izdelava obrabne plasti iz cementnih plošč velikosti 40/40cm in položenih na sloj finega peska, v debelini 5 cm.

Izdelava obrabne plasti iz cementnih plošč velikosti 40/40cm in položenih v malto.

Prosim da se bolj natančno predeli betonske plošče.

Barva, izgled ?

LEep pozdrav

ODGOVOR
Cementne plošče velikosti 40/40cm . To so tlakovci oz. betonske prane plošče ali kulir plošče dim. 40/40/4,5 cm sive barve (enak vzorec kot so položene na obstoječih grobnih poljih).
Način polaganja na posameznih lokacijah je opisan v tehničnem poročilu in priloženih risbah oz. detajlih.

lep pozdrav
Datum objave: 12.06.2023   14:55
VPRAŠANJE
POSTAVKA:
Nabava in zasaditev grmovnic nizke rasti, nezahtevnih za urejanje, postavka vključuje nabavo, transport, zasaditev grmovnic in pripravo površin za saditev. Katera sorta grmovnicČe so različne sorte naj se prosim opredeli število posameznih sort.

Katera sorta grmovnic ?
Če so različne sorte naj se prosim opredeli število posameznih sort.

POSTAVKA:
Nabava in zasaditev grmovnic nizke rasti, nezahtevnih za urejanje, postavka vključuje nabavo, transport, zasaditev grmovnic in pripravo površin za saditev, v koritu podpornega zidu.

Katera sorta grmovnic ?
Če so različne sorte naj se prosim opredeli število posameznih sort.

Hvala za ogovor

ODGOVOR
Za grmovnice v koritu podpornega zidu je predvidena zasaditev z grmovnico Cotoneaster dammeri (navedeno v tehničnem poročilu) ( 126 kos - glej popis; Brežine in zelenice/ postavka 9.4.6)

Za grmovnico zasajeno okoli grobnega polja pa se predvidi zasaditev z Oleandri in/oz. drugimi nizkimi grmovnicami značilnimi za obmorsko pokrajino (kot na obstoječem delu pokopališča).. (31 kos- glej popis; Brežine in zelenice/ postavka 9.4.3)

lep pozdrav
Datum objave: 12.06.2023   14:57
VPRAŠANJE
Prosim, da se natančno opredeli katera VARIANTA pergole se ponudi.
VARIANTA 1 ali VARIANTA 2.

Lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Iz zakoličbene situacije (risba G7) in ostalih prilog k RD je razvidno, da je potrebno upoštevati »VARIANTO 2« za izvedbo ekološkega otoka na JV strani grobnega polja GP6 (v vogalu) in
»VARIANTO 1« za izvedbo ekološkega otoka na zahodni strani, pod podpornim zidom GP6a (dolžine 55m).

lep pozdravDatum objave: 12.06.2023   14:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V tehničnem poročilu navajate da je lahko ograja v inox ali kovinski izvedbi. Prosimo da poveste kateri material naj upoštevamo v ponudbi.
Lep pozdrav

ODGOVOR
V popisih poz. 9.3.1. je navedeno »Izdelava in montaža vroče cinkane in barvane ograje, po obstoječem vzorcu« in tako ograjo naj ponudniki tudi upoštevajo v ponudbi.

lep pozdrav
Datum objave: 12.06.2023   14:59
VPRAŠANJE
Prosim navedite katere grmovnice želite imeti pri postavkah :
Nabava in zasaditev grmovnic nizke rasti, nezahtevnih za urejanje, postavka vključuje nabavo, transport, zasaditev grmovnic in pripravo površin za saditev.

Nabava in zasaditev grmovnic nizke rasti, nezahtevnih za urejanje, postavka vključuje nabavo, transport, zasaditev grmovnic in pripravo površin za saditev, v koritu podpornega zidu.

Hvala za odgovor


ODGOVOR

Za grmovnice v koritu podpornega zidu je predvidena zasaditev z grmovnico Cotoneaster dammeri (navedeno v tehničnem poročilu). (126 kosov glej popis, Brežine in zelenice/ postavka 9.4.6).

Za grmovnico zasajeno okoli grobnega polja pa se predvidi zasaditev z Oleandri in/oz. drugimi nizkimi grmovnicami značilnimi za pokrajino (kot na obstoječem delu pokopališča).. (31 kosov - glej popis, Brežine in zelenice/postavka 9.4.3)

lep pozdravDatum objave: 12.06.2023   15:00
VPRAŠANJE
Pozdrav,
navedite tip in proizvajalca za školjko iz pločevine :
15.2.1 Zunanje korito
15.2.1.1 "sestoječega iz: školjka iz pločevine za pritrditev na zid, dim: 450×350 mm
zidna pipa z nastavkom za gumi cev DN 15
*(Proiz: / tip: po izbiri investitorja)" kos 1,00 0,00 0,00
LP

ODGOVOR
Zunanje korito/vodnjak je predvideno vrtno korito (kot na obstoječem delu pokopališča), ter standardna vrtna pipa z nastavkom za gumi cev DN15.

l.p.
Datum objave: 12.06.2023   15:00
VPRAŠANJE
7.1.5 Dobava in vgradnja kamnite kape zidu, širine 40cm (na kroni obodnega zidu). m 18
Prosimo za več podatkov (kakšen kamen, debelina, vsta obdelave....)

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Širina kamnite kape je 40 cm, debelina pa 10 cm.
Obdelava: naravno klana površina, z utoroma za odkap.
Vrsta kamna: apnenec, dolomit.

l.p.
Datum objave: 12.06.2023   15:02
VPRAŠANJE
Prosimo za detalje in bolj natančen popis del za spodnje postavke :

11.5 Ostala oprema ekološkega otoka
11.5.1 Nabava in postavitev pergole ekološkega otoka iz vročecinkanih jeklenih profilov (po načrtu) kos 2,00
11.5.2 Nabava in postavitev klopi iz vročecinkane jeklene konstrukcije z lamelami iz borovega lesa za pritrditev v tla (mere vך×g: 750×1500×800mm) kos 2,00
11.5.3 Nabava in postavitev vodnjaka izdelanega iz drobnozrnatih granitnih in marmornih drobljencev (mere vך×g: 126×75×75mm) kos 2,00
Lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Natančen opis ekološkega otoka je naveden priloženem tehničnem poročilu, v grafičnih prilogah pa je natančen prikaz z dimenzijami vključno z opažnim načrtom in Pergolo.

Zunanje korito/vodnjak je predvideno vrtno korito (kot na obstoječem delu pokopališča), ter standardna vrtna pipa z nastavkom za gumi cev DN15.

lep pozdravDatum objave: 12.06.2023   15:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo da za spodnjo postavko določite tehnologijo oziroma način izdelave

5.2.5 Obdelava površine z zaribanim cementnim obrizgom vidnega dela podpornega zidu


ODGOVOR
Za obdelavo površine z zaribanim cementnim obrizgom je predvidena izdelava zaribanega apneno -cemetnega ometa za strojno nanašanje na površine.
Obdela se ga lahko kot običajne omete z zaribavanjem po delnem vezanju ali z dodatnim slojem iste malte. Prvi sloj ometa (max. 25mm) se vodoravno razbrazda, po času sušenja (min.24ur) se nanese drugi sloj v debelini 5 - 7mm in površino zariba. Priprava in izvedba po navodilih proizvajalca ometa.

l.p.