Dosje javnega naročila 002836/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Javno naročilo storitve po odprtem postopku za servisiranje in popravilo vozil in motornih koles, vulkanizerske storitve, popravila izpušnih sistemov in dobavo nadomestnih delov
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 15.120.514,79 EUR

JN002836/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.04.2022
JN002836/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.05.2022
JN002836/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.07.2022
JN002836/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.08.2022
JN002836/2022-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.11.2022
JN002836/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.06.2023
JN002836/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.06.2023
JN002836/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 12.06.2023
JN002836/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 12.06.2023
JN002836/2022-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 12.06.2023
JN002836/2022-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 12.06.2023
JN002836/2022-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 12.06.2023
JN002836/2022-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 12.06.2023
JN002836/2022-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 16.06.2023
JN002836/2022-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 16.06.2023
JN002836/2022-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 16.06.2023
JN002836/2022-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 16.06.2023
JN002836/2022-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 16.06.2023
JN002836/2022-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 16.06.2023
JN002836/2022-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 16.06.2023
JN002836/2022-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 16.06.2023
JN002836/2022-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 16.06.2023
JN002836/2022-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 16.06.2023
JN002836/2022-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 16.06.2023
JN002836/2022-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 16.06.2023
JN002836/2022-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 16.06.2023
JN002836/2022-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 16.06.2023
JN002836/2022-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 16.06.2023
JN002836/2022-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 16.06.2023
JN002836/2022-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2023
JN002836/2022-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2023
JN002836/2022-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2023
JN002836/2022-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2023
JN002836/2022-Pog28 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2023
JN002836/2022-Pog29 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2023
JN002836/2022-Pog30 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2023
JN002836/2022-Pog31 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2023
JN002836/2022-Pog32 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2023
JN002836/2022-Pog33 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2023
JN002836/2022-Pog34 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2023
JN002836/2022-Pog35 - Pogodba, objavljeno dne 19.06.2023
JN002836/2022-Pog36 - Pogodba, objavljeno dne 29.09.2023
Zahtevek za revizijo

    JN002836/2022-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2023/S 110-341471

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
MNZ, Urad za javna naročila in nabavo
ujnn.mnz@gov.si
+386 14284434

Internetni naslovi
http://www.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo storitve po odprtem postopku za servisiranje in popravilo vozil in motornih koles, vulkanizerske storitve, popravila izpušnih sistemov in dobavo nadomestnih delov
Referenčna številka dokumenta: 430-1191/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Servisiranje in popravilo vozil in motornih koles, vulkanizerske storitve, popravila izpušnih sistemov in dobava nadomestnih delov, ki obsega 54 sklopov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 6.085.680,55 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke RENAULT - PU CE (Celjska regija)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke RENAULT. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke RENAULT - PU CE (Koroška regija)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke RENAULT. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke RENAULT - PU KP
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke RENAULT. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke RENAULT - PU MS
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke RENAULT. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke RENAULT - PU MB
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke RENAULT. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke RENAULT - PU NM (Dolenjska regija)
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke RENAULT. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke RENAULT - PU NM (Posavska regija)
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke RENAULT. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke RENAULT - PU NG
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke RENAULT. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke RENAULT - GPU, MNZ, IRSNZ in PU LJ
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke RENAULT. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke RENAULT - PU KR
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke RENAULT. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke NISSAN - GPU, PU KP, PU KR, PU LJ, PU MB, PU NG, PU CE, PU MS in PU NM
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke NISSAN. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke AUDI - GPU, MNZ, PU LJ, PU KP, PU CE, PU MB, PU NG, PU MS, PU KR in PU NM
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke AUDI. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke ŠKODA - PU CE
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke ŠKODA. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke ŠKODA - PU KP
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke ŠKODA. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke ŠKODA in VOLKSWAGEN - GPU, MNZ, IRSNZ in PU LJ
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke ŠKODA in VOLKSWAGEN. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke ŠKODA in VOLKSWAGEN -PU KR
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke ŠKODA in VOLKSWAGEN. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke ŠKODA in VOLKSWAGEN - PU MB in PU MS
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke ŠKODA in VOLKSWAGEN. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke ŠKODA in VOLKSWAGEN - PU NG
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke ŠKODA in VOLKSWAGEN. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke ŠKODA - PU NM - (Dolenjska)
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke ŠKODA. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke ŠKODA - PU NM (Posavje)
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke ŠKODA. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke SEAT - PU MS in PU MB
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke SEAT. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke SEAT - PU NM
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke SEAT. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke SEAT - GPU, MNZ in PU LJ
Številka sklopa: 23
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke SEAT. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke VOLKSWAGEN - PU CE (Celjska regija)
Številka sklopa: 24
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke VOLKSWGEN. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke VOLKSWAGEN - PU CE (Koroška regija)
Številka sklopa: 25
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke VOLKSWAGEN. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke VOLKSWAGEN - PU KP
Številka sklopa: 26
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke VOLKSWAGEN. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke VOLKSWAGEN - PU NM (Dolenjska)
Številka sklopa: 27
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke VOLKSWAGEN. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke VOLKSWAGEN - PU NM (Posavje)
Številka sklopa: 28
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke VOLKSWAGEN. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 29

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke CITROEN - PU CE
Številka sklopa: 29
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke CITROEN. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 30

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke CITROEN - PU KR
Številka sklopa: 30
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke CITROEN. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 31

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke CITROEN - GPU, MNZ in PU LJ
Številka sklopa: 31
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke CITROEN. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 32

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke CITROEN - PU MB
Številka sklopa: 32
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke CITROEN. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 33

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke CITROEN - PU NM
Številka sklopa: 33
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke CITROEN. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 34

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke TOYOTA - GPU, MNZ, PU KR, PU NG in PU LJ
Številka sklopa: 34
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke TOYOTA. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 35

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke OPEL - MNZ, IRSNZ, GPU, PU KR, PU LJ, PU CE, PU MB, PU MS, PU NG in PU NM
Številka sklopa: 35
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke OPEL. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 36

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke PEUGEOT - MNZ, GPU, IRSNZ in PU KR
Številka sklopa: 36
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke PEUGEOT. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 37

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke LAND ROVER - GPU, PU LJ, PU MS, PU KP in PU MB
Številka sklopa: 37
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke LAND ROVER. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 38

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke FORD - GPU, PU NG, PU KP, PU KR, PU LJ, PU NM, PU CE, PU MB in PU MS
Številka sklopa: 38
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke FORD. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 39

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke KIA - MNZ,GPU, PU LJ, PU CE, PU KR, PU KP, PU MS, PU MB, PU NG in PU NM
Številka sklopa: 39
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke KIA. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 40

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke HONDA MOTOR - PU LJ, PU NG, PU KP, PU NM, PU CE in PU KR
Številka sklopa: 40
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na vozilih blagovne znamke HONDA MOTOR. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 41

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke MERCEDES osebni in tovorni - GPU in MNZ, PU KP, PU MB, PU LJ, PU NM, PU KR, PU NG, PU MS in PU CE
Številka sklopa: 41
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila vozil blagovne znamke MERCEDES-BENZ in vozil blagovne znamke MERCEDEZ-BENZ z balistično zaščito. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi mehanične, elektro, vulkanizerske in vse ostale storitve, ki so potrebne pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev), /sklop 1
 kleparska in ličarska popravila na vozilih z balistično zaščito in vozilih z večjim varnostnim tveganjem se opravljajo v celotnem obdobju uporabe vozil, /sklop 42
 v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom, izvedba popravila polepljena vozil v skladu s policijskim dizajnom,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice (v nadaljevanju: storitve).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 42

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke MERCEDES z balistično zaščito - GPU
Številka sklopa: 42
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila vozil blagovne znamke MERCEDES-BENZ in vozil blagovne znamke MERCEDEZ-BENZ z balistično zaščito. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil,
 vsa ostala servisna popravila vozil (vključuje tudi mehanične, elektro, vulkanizerske in vse ostale storitve, ki so potrebne pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev), /sklop 1
 kleparska in ličarska popravila na vozilih z balistično zaščito in vozilih z večjim varnostnim tveganjem se opravljajo v celotnem obdobju uporabe vozil, /sklop 42
 v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom, izvedba popravila polepljena vozil v skladu s policijskim dizajnom,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice (v nadaljevanju: storitve).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 43

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila motornih koles blagovne znamke BMW - GPU, PU KP, PU LJ, PU CE, PU KR, PU NM, PU NG, PU MB in PU MS
Številka sklopa: 43
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na motornih kolesih ter vozilih, skupaj z balistično zaščito blagovne znamke BMW. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil in motornih koles,
 vsa ostala servisna popravila vozil in motornih koles (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo oziroma motorno kolo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih in motornih kolesih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 kleparska in ličarska popravila na vozilih z balistično zaščito in vozilih z večjim varnostnim tveganjem se opravljajo v celotnem obdobju uporabe vozil,
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil in motornih koles s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil in motornih koles v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice,(v nadaljevanju: storitve).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 44

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila vozil blagovne znamke BMW skupaj z vozili z balistično zaščito - GPU in MNZ
Številka sklopa: 44
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila na motornih kolesih ter vozilih, skupaj z balistično zaščito blagovne znamke BMW. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozil in motornih koles,
 vsa ostala servisna popravila vozil in motornih koles (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo oziroma motorno kolo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih in motornih kolesih, ki so v splošnem garancijskem roku (24 mesecev) oziroma v komercialnem garancijskem roku (več kot 24 mesecev),
 kleparska in ličarska popravila na vozilih z balistično zaščito in vozilih z večjim varnostnim tveganjem se opravljajo v celotnem obdobju uporabe vozil,
 ponudnik mora v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil in motornih koles s policijskim dizajnom izvajati po potrebi tudi popravila polepljenja vozil in motornih koles v skladu s priloženim policijskih dizajnom, ki bo priloga k pogodbi,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice (v nadaljevanju: storitve).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 45

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke ACHLEITNER SURVIVOR - GPU
Številka sklopa: 45
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila oklepnih transporterjev Achleitner Survivor in vzdrževanje dodatne opreme. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici vozila in proizvajalca nadgradnje ter opreme,
 vsa ostala servisna popravila (vključuje tudi vsa mehanična dela, elektro dela, vulkanizerska dela, avtoakustična dela in vsa ostala dela, ki so potrebna pri popravilih) razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo, nadgradnjo in opremo,
 kleparska in ličarska popravila na vozilih, razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije,
 v primeru kleparskih in ličarskih popravil vozil s policijskim dizajnom, izvedba popravila polepljena vozil v skladu s policijskim dizajnom,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 46

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje vodni top ROSENBAUER - nadgradnja - GPU
Številka sklopa: 46
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba storitev servisiranja in popravila nadgradnje specialnega vozila z vodnim topom Rosenbauer. Storitev servisiranja in popravil zajema:
 izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov predvidenih po servisni knjižici proizvajalca nadgradnje,
 vsa ostala servisna popravila razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za nadgradnjo vozila,
 nudenje brezplačne strokovne telefonske pomoči naročniku med obratovalnim časom servisne delavnice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 47

II.2.1 Naslov
Naslov: dobava originalnih delov AUDI, VOLKSWAGEN, ŠKODA, SEAT - GPU, MNZ, IRSNZ, PU MB, PU CE, PU NG, PU KR, PU MS, PU NM in PU KP
Številka sklopa: 47
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Blago mora biti ob dobavi razloženo in dostavljeno v prostore naročnika.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je dobava originalnih nadomestnih delov za vozila blagovne znamke AUDI, VOLKSWAGEN, ŠKODA, SEAT.

Pod dobavo nadomestnih delov je zajeta dobava originalnih nadomestnih delov in materialov za vgradnjo generalnega uvoznika blagovne znamke oz. proizvajalca, za katere ima le-ta tudi uradni cenik - priporočene cene generalnega uvoznika blagovne znamke.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 48

II.2.1 Naslov
Naslov: dobava originalnih delov RENAULT - MNZ, GPU, IRSNZ, PU CE, PU MB, PU NG, PU NM, PU KR, PU MS in PU KP
Številka sklopa: 48
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Blago mora biti ob dobavi razloženo in dostavljeno v prostore naročnika.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je dobava originalnih nadomestnih delov za vozila blagovne znamke RENAULT.

Pod dobavo nadomestnih delov je zajeta dobava originalnih nadomestnih delov in materialov za vgradnjo generalnega uvoznika blagovne znamke oz. proizvajalca, za katere ima le-ta tudi uradni cenik - priporočene cene generalnega uvoznika blagovne znamke.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 49

II.2.1 Naslov
Naslov: dobava originalnih delov OPEL, CITROEN, PEUGEOT - MNZ, GPU, IRSNZ, PU KP, PU MB, PU KR, PU NM, PU MS, PU CE in PU NG
Številka sklopa: 49
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Blago mora biti ob dobavi razloženo in dostavljeno v prostore naročnika.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je dobava originalnih nadomestnih delov za vozila blagovne znamke OPEL, CITROEN, PEUGEOT.

Pod dobavo nadomestnih delov je zajeta dobava originalnih nadomestnih delov in materialov za vgradnjo generalnega uvoznika blagovne znamke oz. proizvajalca, za katere ima le-ta tudi uradni cenik - priporočene cene generalnega uvoznika blagovne znamke.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 50

II.2.1 Naslov
Naslov: dobava originalnih delov TOYOTA - MNZ, GPU, PU MB in PU CE
Številka sklopa: 50
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Blago mora biti ob dobavi razloženo in dostavljeno v prostore naročnika.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je dobava originalnih nadomestnih delov za vozila blagovne znamke TOYOTA.

Pod dobavo nadomestnih delov je zajeta dobava originalnih nadomestnih delov in materialov za vgradnjo generalnega uvoznika blagovne znamke oz. proizvajalca, za katere ima le-ta tudi uradni cenik - priporočene cene generalnega uvoznika blagovne znamke.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 51

II.2.1 Naslov
Naslov: popravilo izpušnih sistemov - MNZ, GPU, IRSNZ, PU LJ, PU NM, PU CE, PU KR, PU MB
Številka sklopa: 51
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so popravila in zamenjave izpušnih sistemov na vozilih naročnika. Storitev zajema:
- popravila in zamenjave izpušnih sistemov, vključno z varjenjem, za vsa vozila, razen tistih, ki se izvajajo pod pogoji garancije za vozilo,
- testiranje izpušnih sistemov in merjenje izpušnih plinov,
- čiščenje filtra trdih delcev,
- nudenje brezplačne strokovne pomoči naročniku po telefonu.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 52

II.2.1 Naslov
Naslov: nakup neoriginalnih nadomestnih delov - MNZ, GPU, IRSNZ, PU CE, PU KP, PU KR, PU MB, PU NG, PU MS in PU NM
Številka sklopa: 52
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Blago mora biti ob dobavi razloženo in dostavljeno v prostore naročnika.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je nakup in dobava neoriginalnih nadomestnih delov in materiala za vozila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 53

II.2.1 Naslov
Naslov: servisiranje in popravila turbin in visokotlačnih šob - GPU
Številka sklopa: 53
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so popravila in zamenjave turbin in vbrizgalnih šob avtomatskih menjalnikov. Storitev zajema:
- diagnoza in servisiranje napak na bencinskih in dieselskih vbrizgalnih sistemih,
- testiranje in ultrazvočno čiščenje bencinskih injektorjev vseh vrst,
- testiranje in popravilo vseh vrst diesel injektorjev Bosch, Delphi, Siemens in Denso za osebna in gospodarska vozila,
- servis avtomatskih menjalnikov z diagnostiko DSG , TIPTRONIC, POWERSHIFT, ZF,
- servis klimatskih naprav (preiskus tesnosti, menjava komprseorskega olja, preiskus hladilne moči, polnjenje naprave),
- čiščenje klimatske naprave,
- nudenje brezplačne strokovne pomoči naročniku po telefonu.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 54

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje prelepitve vozil in izdelava reklamnih nalepk - GPU
Številka sklopa: 54
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvajalca
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je polepitev vozila v folijo in izdelava reklamnih nalepk. Storitev zajema:
- polepitev vozila v folijo s celoti (vključuje vpis v homologacijski karton, za kar naročnik zagotovi pooblastilo),
- polepljenje vozila delno (sprememba barve npr, strehe..),
- izdelava magnetnih oznak s potiskom,
- izdelava nalepk za vozila,
- temnitev stekel (vključuje vpis v homologacijski karton, za kar naročnik zagotovi pooblastilo)
- polepljenje vozila s policijskim designom,
- nudenje brezplačne strokovne pomoči naročniku po telefonu.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN002836/2022-B01
Številka obvestila v UL: 2022/S 084-226200
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 26.04.2022
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke RENAULT - PU CE (Celjska regija)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
02.03.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AVTOTEHNIKA Trgovsko in proizvodno podjetje Celje d.o.o.
Bežigrajska cesta 13
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 192.622,95 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 192.622,95 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke RENAULT - PU CE (Koroška regija)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
24.02.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AVTO KOLETNIK prodaja in servis motornih vozil, obdelava kovin, trgovina, gostinstvo in storitve d.o.o.
Kraljeviča Marka ulica 15B
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 32.103,83 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 32.103,83 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka sklopa: 3
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke RENAULT - PU KP

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
15.02.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
TRGO ABC prodajno servisni center d.o.o.
Istrska cesta 12
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 196.379,78 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 196.379,78 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 4

Številka sklopa: 4
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke RENAULT - PU MS

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
24.02.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AVTO ŠKAFAR, prodaja in servis vozil d.o.o.
Plese 1
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 86.065,57 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 86.065,57 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 5

Številka sklopa: 5
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke RENAULT - PU MB

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
07.02.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ŠTAJERSKI AVTO DOM d.o.o.
Tržaška cesta 38
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 129.098,36 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 129.098,36 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 6

Številka sklopa: 6
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke RENAULT - PU NM (Dolenjska regija)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
10.03.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AVTOCENTER KRAŠNA servis in prodaja vozil d.o.o. Škocjan
Škocjan 22
8275
SI
Škocjan
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 166.393,44 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 166.393,44 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 7

Številka sklopa: 7
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke RENAULT - PU NM (Posavska regija)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 8

Številka sklopa: 8
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke RENAULT - PU NG

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
20.03.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
TRGO ABC prodajno servisni center d.o.o.
Istrska cesta 12
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 19.211,07 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 19.211,07 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 9

Številka sklopa: 9
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke RENAULT - GPU, MNZ, IRSNZ in PU LJ

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
19.01.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AVTOHIŠA MALGAJ trgovsko - servisno podjetje, d.o.o.
Gabrsko 30B
1420
SI
Trbovlje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 455.737,70 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 455.737,70 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 10

Številka sklopa: 10
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke RENAULT - PU KR

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
22.03.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AVTOHIŠA MALGAJ trgovsko - servisno podjetje, d.o.o.
Gabrsko 30B
1420
SI
Trbovlje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 38.524,59 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 38.524,59 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 11

Številka sklopa: 11
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke NISSAN - GPU, PU KP, PU KR, PU LJ, PU MB, PU NG, PU CE, PU MS in PU NM

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
08.11.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AVTOHIŠA MALGAJ trgovsko - servisno podjetje, d.o.o.
Gabrsko 30B
1420
SI
Trbovlje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 106.676,92 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 106.676,92 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 12

Številka sklopa: 12
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke AUDI - GPU, MNZ, PU LJ, PU KP, PU CE, PU MB, PU NG, PU MS, PU KR in PU NM

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
16.11.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AVTOHIŠA MALGAJ trgovsko - servisno podjetje, d.o.o.
Gabrsko 30B
1420
SI
Trbovlje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 203.688,52 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 203.688,52 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 13

Številka sklopa: 13
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke ŠKODA - PU CE

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 14

Številka sklopa: 14
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke ŠKODA - PU KP

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
06.04.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PORSCHE INTER AUTO Trgovska družba d.o.o.
Bravničarjeva ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 63.012,30 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 63.012,30 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 15

Številka sklopa: 15
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke ŠKODA in VOLKSWAGEN - GPU, MNZ, IRSNZ in PU LJ

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
08.11.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AVTOHIŠA MALGAJ trgovsko - servisno podjetje, d.o.o.
Gabrsko 30B
1420
SI
Trbovlje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 790.573,77 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 790.573,77 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 16

Številka sklopa: 16
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke ŠKODA in VOLKSWAGEN -PU KR

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
01.03.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AVTOHIŠA MALGAJ trgovsko - servisno podjetje, d.o.o.
Gabrsko 30B
1420
SI
Trbovlje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 59.016,39 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 59.016,39 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 17

Številka sklopa: 17
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke ŠKODA in VOLKSWAGEN - PU MB in PU MS

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
27.02.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PORSCHE INTER AUTO Trgovska družba d.o.o.
Bravničarjeva ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 398.053,27 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 398.053,27 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 18

Številka sklopa: 18
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke ŠKODA in VOLKSWAGEN - PU NG

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
27.03.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
A.B.C. AVTO CENTER d.o.o.
Industrijska cesta 3A
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 66.769,12 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 66.769,12 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 19

Številka sklopa: 19
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke ŠKODA - PU NM - (Dolenjska)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 20

Številka sklopa: 20
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke ŠKODA - PU NM (Posavje)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
31.03.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AVTOLINE KRŠKO trgovina in servis d.o.o.
Bohoričeva ulica 10
8270
SI
Krško
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 11.953,55 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 11.953,55 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 21

Številka sklopa: 21
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke SEAT - PU MS in PU MB

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
17.04.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PORSCHE INTER AUTO Trgovska družba d.o.o.
Bravničarjeva ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 29.508,20 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 29.508,20 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 22

Številka sklopa: 22
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke SEAT - PU NM

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 23

Številka sklopa: 23
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke SEAT - GPU, MNZ in PU LJ

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
19.01.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AVTOHIŠA MALGAJ trgovsko - servisno podjetje, d.o.o.
Gabrsko 30B
1420
SI
Trbovlje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 101.229,51 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 101.225,51 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 24

Številka sklopa: 24
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke VOLKSWAGEN - PU CE (Celjska regija)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
25.01.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AVTOHIŠA STRAŠEK, prodaja in vzdrževanje motornih vozil, d.o.o.
Spodnje Negonje 27D
3250
SI
Rogaška Slatina
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 327.868,85 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 327.868,85 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 25

Številka sklopa: 25
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke VOLKSWAGEN - PU CE (Koroška regija)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 26

Številka sklopa: 26
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke VOLKSWAGEN - PU KP

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
24.05.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PORSCHE INTER AUTO Trgovska družba d.o.o.
Bravničarjeva ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 235.655,74 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 235.655,74 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 27

Številka sklopa: 27
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke VOLKSWAGEN - PU NM (Dolenjska)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 28

Številka sklopa: 28
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke VOLKSWAGEN - PU NM (Posavje)

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 29

Številka sklopa: 29
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke CITROEN - PU CE

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 30

Številka sklopa: 30
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke CITROEN - PU KR

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 31

Številka sklopa: 31
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke CITROEN - GPU, MNZ in PU LJ

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
16.01.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AVTOTEHNA VIS, zastopanje, trgovina in servis, d.o.o.
Celovška cesta 228
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 171.482,24 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 171.482,24 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 32

Številka sklopa: 32
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke CITROEN - PU MB

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
10.03.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AVTO JARC storitve in trgovina d.o.o.
Ptujska cesta 139
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 66.086,07 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 66.086,07 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 33

Številka sklopa: 33
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke CITROEN - PU NM

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 34

Številka sklopa: 34
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke TOYOTA - GPU, MNZ, PU KR, PU NG in PU LJ

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
23.01.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
TOYOTA CENTER LJUBLJANA, podjetje za prodajo in servisiranje motornih vozil, d.o.o., Ljubljana
Leskoškova cesta 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 98.668,03 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 98.668,03 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 35

Številka sklopa: 35
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke OPEL - MNZ, IRSNZ, GPU, PU KR, PU LJ, PU CE, PU MB, PU MS, PU NG in PU NM

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
05.01.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AVTOHIŠA SEVER servisiranje in trgovina, d.o.o.
Podsvetija 44
1351
SI
Brezovica pri Ljubljani
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 100.035,66 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 100.035,66 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 36

Številka sklopa: 36
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke PEUGEOT - MNZ, GPU, IRSNZ in PU KR

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
06.03.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AVTOTEHNA VIS, zastopanje, trgovina in servis, d.o.o.
Celovška cesta 228
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 89.754,10 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 89.754,10 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 37

Številka sklopa: 37
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke LAND ROVER - GPU, PU LJ, PU MS, PU KP in PU MB

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 38

Številka sklopa: 38
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke FORD - GPU, PU NG, PU KP, PU KR, PU LJ, PU NM, PU CE, PU MB in PU MS

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 39

Številka sklopa: 39
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke KIA - MNZ,GPU, PU LJ, PU CE, PU KR, PU KP, PU MS, PU MB, PU NG in PU NM

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
13.03.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AVTOTRADE d.o.o., družba za popravilo avtomobilov in trgovino z avtomobili, stroji in rezervnimi deli, Vrhnika, Sinja Gorica 11
Sinja Gorica 11
1360
SI
Vrhnika
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 43.750,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 43.750,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 40

Številka sklopa: 40
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke HONDA MOTOR - PU LJ, PU NG, PU KP, PU NM, PU CE in PU KR

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 41

Številka sklopa: 41
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke MERCEDES osebni in tovorni - GPU in MNZ, PU KP, PU MB, PU LJ, PU NM, PU KR, PU NG, PU MS in PU CE

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
27.01.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PRIGO podjetje za transport, gradbeništvo in trgovino, d.o.o., Brezovica
Podpeška cesta 10
1351
SI
Brezovica pri Ljubljani
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 100.683,06 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 100.683,06 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 42

Številka sklopa: 42
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke MERCEDES z balistično zaščito - GPU

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 43

Številka sklopa: 43
Naslov: servisiranje in popravila motornih koles blagovne znamke BMW - GPU, PU KP, PU LJ, PU CE, PU KR, PU NM, PU NG, PU MB in PU MS

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
18.10.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AVTOVAL Trgovina in servis d.o.o.
Pod jelšami 2
1290
SI
Grosuplje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 384.392,07 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 384.392,07 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 44

Številka sklopa: 44
Naslov: servisiranje in popravila vozil blagovne znamke BMW skupaj z vozili z balistično zaščito - GPU in MNZ

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
18.10.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AVTOVAL Trgovina in servis d.o.o.
Pod jelšami 2
1290
SI
Grosuplje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 254.098,36 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 254.098,36 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 45

Številka sklopa: 45
Naslov: servisiranje in popravila blagovne znamke ACHLEITNER SURVIVOR - GPU

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
09.11.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PRIGO podjetje za transport, gradbeništvo in trgovino, d.o.o., Brezovica
Podpeška cesta 10
1351
SI
Brezovica pri Ljubljani
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 122.950,82 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 122.950,82 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 46

Številka sklopa: 46
Naslov: servisiranje vodni top ROSENBAUER - nadgradnja - GPU

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 47

Številka sklopa: 47
Naslov: dobava originalnih delov AUDI, VOLKSWAGEN, ŠKODA, SEAT - GPU, MNZ, IRSNZ, PU MB, PU CE, PU NG, PU KR, PU MS, PU NM in PU KP

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
02.06.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AVTOHIŠA STRAŠEK, prodaja in vzdrževanje motornih vozil, d.o.o.
Spodnje Negonje 27D
3250
SI
Rogaška Slatina
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 216.598,36 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 216.598,36 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 48

Številka sklopa: 48
Naslov: dobava originalnih delov RENAULT - MNZ, GPU, IRSNZ, PU CE, PU MB, PU NG, PU NM, PU KR, PU MS in PU KP

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
02.06.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AVTO SERVIS STRAŠEK d.o.o. prodaja in vzdrževanje motornih vozil
Krtince 15
3241
SI
Podplat
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 170.184,43 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 170.184,43 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 49

Številka sklopa: 49
Naslov: dobava originalnih delov OPEL, CITROEN, PEUGEOT - MNZ, GPU, IRSNZ, PU KP, PU MB, PU KR, PU NM, PU MS, PU CE in PU NG

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
07.03.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AVTOTEHNA VIS, zastopanje, trgovina in servis, d.o.o.
Celovška cesta 228
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 88.661,20 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 88.661,20 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 50

Številka sklopa: 50
Naslov: dobava originalnih delov TOYOTA - MNZ, GPU, PU MB in PU CE

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 51

Številka sklopa: 51
Naslov: popravilo izpušnih sistemov - MNZ, GPU, IRSNZ, PU LJ, PU NM, PU CE, PU KR, PU MB

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
15.03.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
NOVAK, IZPUŠNI SISTEMI, d.o.o.
Na Lazu 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 117.991,80 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 117.991,80 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 52

Številka sklopa: 52
Naslov: nakup neoriginalnih nadomestnih delov - MNZ, GPU, IRSNZ, PU CE, PU KP, PU KR, PU MB, PU NG, PU MS in PU NM

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
06.02.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
EUROTON, Trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Tržaška cesta 383
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 317.418,03 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 317.418,03 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 53

Številka sklopa: 53
Naslov: servisiranje in popravila turbin in visokotlačnih šob - GPU

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 54

Številka sklopa: 54
Naslov: Izvajanje prelepitve vozil in izdelava reklamnih nalepk - GPU

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
31.01.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
3 DIM podjetje za izdelavo opreme specialnih vozil d.o.o.
Zaloška cesta 200
1260
SI
Ljubljana - Polje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 32.786,89 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 32.786,89 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
Opomba pod točko V.2.1:
Pogodba za sklopa 47 in 8 se ni sklenila, saj je naročnik je zaradi velikega števila sorodnih predmetov in velikega števila sklopov spregledal, da ima za predmet javnega naročila že sklenjene in veljavne pogodbe. Glede na to, da naročnik ne more imeti za isti predmet sklenjenih dveh pravnih podlag, na podlagi osmega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju, je naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila za sklop 47 in 48 in skladno z navedenim, n sklenil pogodb za navedena sklopa.

Opomba pod točko II.2.5:
Merila za sklope od 1 do 44:
Merilo1 (M1) cena delovne ure (20 točk)
Merilo2 (M2) cena kleparske ure (11 točk)
Merilo3 (M3) cena ličarske ure (11 točk)
Merilo4 (M4) popust na originalne nadomestne dele in material (25 točk)
Merilo5 (M5) popust na ličarski material (11 točk)
Merilo6 (M6) popust na dodatne storitve (2 točk)
Merilo7 (M7) oddaljenost servisne delavnice od lokacije naročnika (20 točk)

Merila za sklop 45:
Merilo1 (M1) cena delovne ure (30 točk)
Merilo2 (M2) cena kleparske ure (12 točk)
Merilo3 (M3) cena ličarske ure (12 točk)
Merilo4 (M4) popust na originalne nadomestne dele in material (22 točk)
Merilo5 (M5) popust na ličarski material (12 točk)
Merilo6 (M6) popust na dodatne storitve (12 točk)

Merilo za sklop 46:
Merilo1 (M1) cena delovne ure (40 točk)
Merilo2 (M2) popust na originalne nadomestne dele in material (40 točk)
Merilo3 (M3) oddaljenost servisne delavnice od lokacije naročnika (20 točk)

Merilo za sklope od 47 do 50
Najvišji popust na uradni cenik originalnih nadomestnih delov

Merila za sklop 51:
Merilo1 (M1) cena delovne ure (30 točk)
Merilo2 (M2) popust na nadomestne dele in materiala (20 točk)
Merilo3 (M3) cena za čiščenje filtra trdih delcev (20 točk)
Merilo4 (M4) oddaljenost (30 točk)

Merilo za sklop 52:
Najvišji popust na uradni cenik originalnih nadomestnih delov

Merila za sklop 53:
Merilo1 (M1) cena delovne ure (20 točk)
Merilo2 (M2) cena diagnostike (5 točk)
Merilo3 (M3) cena čiščenja injektorja (5 točk)
Merilo4 (M4) cena čiščenja klime (10 točk)
Merilo5 (M5) popust na originalne nadomestne dele in material (5 točk)
Merilo6 (M6) popust na originalom enakovredne nadomestne dele in material (30 točk)
Merilo7 (M7) popust na dodatne storitve (5 točk)
Merilo8 (M8) oddaljenost servisne delavnice od lokacije naročnika (20 točk)

Merila za sklop 54:
Merilo1 (M1) cena delovne ure za polepitev vozila v folijo v celoti (10 točk)
Merilo2 (M2) cena delovne ure za polepitev vozila v folijo - delno (10 točk)
Merilo3 (M3) cena izdelave barvnih magnetnih oznak s potiskom (5 točk)
Merilo4 (M4) cena izdelave barvnih nalepk za vozila (5 točk)
Merilo5 (M5) cena temnitev stekel (5 točk)
Merilo6 (M6) cena polepljenja vozila s policijskim designom - osebno vozilo (15 točk)
Merilo7 (M7) cena polepljenja vozila s policijskim designom - kombinirano vozilo (15 točk)
Merilo8 (M8) cena izdelave nalepke grba Policije (5 točk)
Merilo9 (M9) popust na ceno za 1m^2 folije (10 točk)
Merilo10 (M10) oddaljenost delavnice (20 točk)
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.06.2023