Dosje javnega naročila JN3638/2014
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Blago: Pohištvo
ZJN-2: Odprti postopek

JN3638/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.03.2014
JN7692/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.07.2014
    JN3638/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2014/S 064-108831
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Pohištvo

Datum objave: 27. 3. 2014
Številka objave: JN3638/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Špela Knol, V roke: Špela Knol, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064446. Telefaks +386 13064407. E-pošta spela.knol@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Dobava in montaža za okolje manj obremenjujoče notranje opreme za OŠ Vide Pregarc.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Bazoviška 1, 1000 Ljubljana.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Dobava in montaža za okolje manj obremenjujoče notranje opreme za OŠ Vide Pregarc.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 39100000 (Pohištvo)
39160000 (Pohištvo za šole)
39710000 (Električni gospodinjski stroji in naprave)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbiIV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-35/2014-6
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomIV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 23. 4. 2014
Čas: 15:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 7. 5. 2014
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 8. 5. 2014
Čas: 10:00
Kraj: Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/3/6793-79756944457375430983/Objava_p
ortal_UL.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 23. 4. 2014
Čas: 15:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 27. 3. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN7692/2014, Blago: Pohištvo; datum objave: 17. 7. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.04.2014   13:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

potrebovali bi več podatkov o gibljivi sesalni roki. Torej, fi cevi, dolžina, material,..

Najlepša hvala

ODGOVOR:
Številka: 430-35/2014-7
Datum: 17.04.2014
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-14-220007 – Dobava in montaža za okolje manj obremenjujoče notranje opreme za OŠ Vide Pregarc

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Pohištvo
Številka objave: JN3638/2014, Datum objave: 27.3.2014
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 17.4.2014, 10:56
Spoštovani,

Pozicija G4 - Ali lahko ponudimo garderobno omaro standardnih dimenzij 90×49×180 cm? Iz opisa ni razvidno na kakšen način so postavljeni razdelki omare. Ali ponudimo omaro s tremi vratci podolžini (3×30 cm) in dvemi vratci po višini (2×90 cm)? Hvala za odgovor.

LP
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]
Odgovor:
V popisih predvidena garderobna omarica je tipskih/standardnih dimenzij kot je opisano v popisu. V kolikor so ponujene omarice nekoliko širše, je potrebno preveriti dimenzijo niš, v katere se opremo vgrajuje – po načrtu je ta dimenzija 345 cm. Gre za garderobni trojček s šestimi vratci.

Oddano: 17.4.2014, 11:19
Pozdravljeni,

potrebovali bi več podatkov o gibljivi sesalni roki. Torej, fi cevi, dolžina, material,..

Najlepša hvala
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Gibljiva sesalna roka je obstoječa (prostor Š-1N15). Potrebno jo je le ponovno namestiti (montirati) in povezati s prezračevalnim sistemom, ki je pripeljan do roke (cev fi125).

Lep pozdrav
Pripravila:
Špela Knol
Tadeja Möderndorfer
Vodja službe

Poslati:
- Portal JN


Datum objave: 24.04.2014   09:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

1. Ponujen digestorij: ustreza zahtevan DIN EN 14175 -za šole je standard z visokimi kriteriji (varnostni monitor). Potreba po EX svetilki? Preveriti je potrebno ali uporabnik shranjuje vnetljive kemikalije. Ali shranjuje samo nevnetljive kisline in baze? Prezračevalna omarica ali ognjevarna omarica
2.Odsesovanje digestorija: preveriti v elaboratu strojnih instalacij ali je predvideno centralno odsesavanje vse opreme.

Hvala


ODGOVOR:
Številka: 430-35/2014-8
Datum: 24.04.2014
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-14-220007 – Dobava in montaža za okolje manj obremenjujoče notranje opreme za OŠ Vide Pregarc

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Pohištvo
Številka objave: JN3638/2014, Datum objave: 27.3.2014
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 18.4.2014, 10:17
Spoštovani,

1. Ponujen digestorij: ustreza zahtevan DIN EN 14175 -za šole je standard z visokimi kriteriji (varnostni monitor). Potreba po EX svetilki? Preveriti je potrebno ali uporabnik shranjuje vnetljive kemikalije. Ali shranjuje samo nevnetljive kisline in baze? Prezračevalna omarica ali ognjevarna omarica
2.Odsesovanje digestorija: preveriti v elaboratu strojnih instalacij ali je predvideno centralno odsesavanje vse opreme.

Hvala
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:

Uporabnik shranjuje vnetljive kemikalije in potrebuje prezračevano omarico, ki je tudi ognjevarna. Ex svetilka je potrebna, saj mora biti tudi odzračevanje v Ex izvedbi.
Popravek: Opis digestorija je dopolnjen še z 2 pripadajočima ventilatorjema (za digestorij in varnostno omarico) oba v Ex izvedbi – priloženo spodaj.
Elaborat strojnih inštalacij predvideva 2 x fi150 izpuhe speljane na fasado, ventilatorji pa so zajeti v sklopu digestorija.
Naročnik ne bo objavil popravka razpisne dokumentacije (v delu popisov), bo pa zahtevo, ki izhaja iz odgovora upošteval pri analizi ponudb.

DIG1+VO1
novi digestorij z varnostno omarico- NUJNO:
digestorij in varnostna omarica sta vsak zase
svoja požarna celica EI60!!!:Delovna plošča
digestorija kompozitni material (kot npr. Kerrock)
z dvignjenim protirazlivnim robom.
Notranja obloga melamin. Digestorij in varnostna
omarica sta opremljena s pripadajočima ventilatorjema
v Ex izvedbi.
Odzračevalna napa – priključni nastavek fi 250mm
Odzračevalni kanal od spodnjih omaric. 150 90 270

Pod delovno ploščo omarice:
- 1x omarica širine 90cm, prezračevana 30m3/h
- 1x omarica širine 60cm, prezračevana 30m3/h
Digestorij je opremljen z:
- držali z fiksiranje kovinskih delcev
- 1x izlivka iz kompozitnega materiala
- 2x2 odvzemno mesto za hladno vodo
- 1x odtok
- 1x odvzemno mesto za zemeljski plin
- 1x odvzemno mesto za N2
- 4x vtičnica 220V/16A
- 1x varovalka 1pol, 16A za vtičnice
- 1x varovalka 1+N, 6A za luč
- 1x varovalka 1pol, 6A za elektronski regulator odzračevanja
- 1x Fi-zaščitno stikalo
- 1x stikalo za luč 1-0
- 1x luč v Ex-izvedbi
Standard za digestorij: DIN EN 14175
Končno izbiro digetorija potrdi uporabnik ali investitor! 1 0,00


Lep pozdrav
Pripravila:
Špela Knol Tadeja Möderndorfer
Vodja službe

Poslati:
- Portal JN