Dosje javnega naročila JN11206/2012
Naročnik: VRTEC ŠENTVID 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek

JN11206/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.10.2012
    JN11206/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2012/S 204-335672
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 18. 10. 2012
Številka objave: JN11206/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE VRTEC ŠENTVID, Ulica pregnancev 6, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, V roke: ga. Meta Bizjak, SI-1210 Ljubljana - Šentvid.
Tel. +386 13064442. Telefaks +386 13064407. E-pošta meta.bizjak@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, SI-1000 Ljubljana.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIIzobraževanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Sukcesivni nakup in dobava živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Šentvid.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih:
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet naročila je sukcesivni nakup in dobava živil po sklopih za potrebe prehrane otrok Vrtca Šentvid.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15400000 (Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora)
15800000 (Razna živila)
15500000 (Mlečni izdelki)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 1. SKUPINA: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope:
1.1 sklop Mleko in mlečni izdelki
1.2 sklop Bio mleko in mlečni izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 2. SKUPINA: MESO IN MESNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na sklope:
2.1 sklop Sveže goveje, telečje, svinjsko in žrebičkovo meso
2.2 sklop Mesni izdelki
2.3 sklop Perutninsko meso, perutninski izdelki in mesnine
2.4 sklop Kunčje meso
2.5 sklop Bio meso
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 3. SKUPINA: RIBE
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena v sklope:
3.1 sklop Zamrznjene ribe
3.2 sklop Sveže ribe
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03311000 (Ribe)
15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 4. SKUPINA: KOKOŠJA JAJCA
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na sklope:
4.1 sklop Kokošja jajca
4.2 sklop Bio kokošja jajca
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03142500 (Jajca)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 5. SKUPINA: SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE TER SUHO SADJE IN STROČNICE
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na sklope:
5.1 sklop Sveža zelenjava in sadje
5.2. sklop Bio zelenjava
5.3 sklop Integriran krompir
5.4 sklop Integrirana jabolka
5.5 sklop Bio jabolka in hruške
5.6 sklop Integrirane češnje
5.7 sklop Integrirane jagode
5.8 sklop Integriran kivi
5.9 sklop Integrirano pozno poletno sadje
5.10 sklop Bio južno sadje
5.11 sklop Suho sadje in suhe stročnice
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 6. SKUPINA: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na sklope:
6.1 sklop Konzervirana in vložena zelenjava in sadje
6.2 sklop Zamrznjena zelenjava in sadje
6.3 sklop Kislo zelje in repa
6.4 sklop Bio kislo zelje in repa
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15330000 (Predelano sadje in vrtnine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 7. SKUPINA: SADNI SOKOVI IN SIRUPI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na sklope:
7.1 sklop Sadni in zelenjavni sokovi in nektarji ter sirupi
7.2 sklop Bio sadni sok
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15320000 (Sadni in zelenjavni sokovi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 8. SKUPINA: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na sklope:
8.1 sklop Izdelki iz krompirjevega testa
8.2 sklop Izdelki iz ostalega testa
8.3 sklop Zrezki, polpeti
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 9. SKUPINA: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTENINE
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na sklope:
9.1 sklop Mlevski izdelki in testenine
9.2 sklop Riž, kaše in kosmiči
9.3 sklop Polnjene sveže testenine
9.4 sklop Bio kaše in bio kosmiči
9.5 sklop Bio testenine
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15850000 (Testenine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 10.SKUPINA: KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na sklope:
10.1 sklop Kruh, žemlje, štručke, bombete,…
10.2 sklop Pšenični kruh brez vseh aditivov z manj soli (moka, sol, kvas, voda)
10.3 sklop Bio kruh, žemlje, štručke
10.4 sklop Ostalo pekovsko pecivo
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15811100 (Kruh)
15811200 (Žemlje)
15821100 (Opečeni krušni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 11. SKUPINA: KEKSI IN SLAŠČIČARSKI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na sklope:
11.1 sklop Keksi in slaščičarski izdelki
11.2 sklop Bio keksi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15800000 (Razna živila)
15820000 (Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 12. SKUPINA: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na sklope:
12.1 sklop Splošno prehrambeno blago
12.2 sklop Med
12.3 sklop Bio med
12.4 sklop Dietna živila
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH V razpisni dokumenatciji.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo V razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: V razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbiIV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 27. 11. 2012
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 27. 11. 2014
Čas: 13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, MU, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE V razpisni dokumentaciji.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/10/7989-275656909891104/OBJAVA.zip
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 19. 11. 2012
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke VRTEC ŠENTVID, Ulica pregnancev 6, SI-1210 Ljubljana - Šentvid.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: V razpisni dokumentaciji.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb VRTEC ŠENTVID, Ulica pregnancev 6, SI-1210 Ljubljana - Šentvid.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 17. 10. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.