Dosje javnega naročila JN5911/2014
Naročnik: VRTEC VIŠKI GAJ 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek

JN5911/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.05.2014
    JN5911/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2014/S 102-178342
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 23. 5. 2014
Številka objave: JN5911/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE VRTEC VIŠKI GAJ, Reška ulica 31, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, V roke: Špela Knol, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064446. Telefaks +386 13064407. E-pošta spela.knol@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIIzobraževanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Viški gaj
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Vrtec Viški gaj:
Enota Zarja, Reška ulica 31, 1000 Ljubljana,
Enota Bonifacija, Ulica Malči Beličeve 20, 1000 Ljubljana,
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: v mesecih: 24
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet naročila so sukcesivne dobave konvencionalnih in ekoloških živil po razpisanih sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Viški gaj, Reška ulica 31, 1000 Ljubljana (01.09.2014 do 31.08.2016)
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15400000 (Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora)
15500000 (Mlečni izdelki)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15800000 (Razna živila)
15900000 (Pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 1. SKUPINA KONVENCIONALNO IN EKOLOŠKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
1.1 sklop Mleko, jogurti, skuta, smetana, maslo, siri, pudingi, sladoled in namazi
1.2 sklop Bio mleko in bio mlečni izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 2. SKUPINA MESO IN MESNI IZDELKI TER EKOLOŠKO MESO
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
2.1. sklop Sveže goveje, telečje, svinjsko in žrebičkovo meso
2.2. sklop Mesni izdelki
2.3. sklop Perutninsko meso, perutninski izdelki in mesnine
2.4. sklop Kunčje meso
2.5. sklop Bio meso
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15110000 (Meso)
15130000 (Mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 3. SKUPINA RIBE
1)KRATEK OPIS Skupna je radeljena na naslednje sklope živil:
3.1. sklop Zamrznjene ribe
3.2. sklop Sveže ribe
3.3. sklop Konzervirane ribe
3.4. sklop Ribje paštete
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15220000 (Zamrznjene ribe, ribji fileti in drugi deli ribe)
15240000 (Ribe v pločevinkah ali posodah ter druge pripravljene ali konzervirane ribe)
03310000 (Ribe, raki ter vodne rastline in živali)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 4. SKUPINA JAJCA
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
4.1. sklop Kokošja jajca
4.2. sklop Predelana kokošja jajca
4.3. sklop Bio kokošja jajca
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03142500 (Jajca)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 5. SKUPINA SVEŽA ZELENJAVA, SVEŽE SADJE, SUHO SADJE TER EKOLOŠKO SVEŽE SADJE IN EKOLOŠKA SVEŽA ZELENJAVA
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
5.1. sklop Sveža zelenjava
5.2. sklop Stročnice
5.3. sklop Krompir
5.4. sklop Sveže sadje
5.5. sklop Suho sadje
5.6. sklop Bio zelenjava
5.7. sklop Bio sadje
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15332410 (Suho sadje)
03212200 (Sušene stročnice in zrna stročnic)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 6. SKUPINA ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
6.1. sklop Konzervirana in vložena zelenjava in sadje
6.2. sklop Marmelade in džemi
6.3. sklop Zamrznjena zelenjava in sadje
6.4. sklop Kislo zelje in kisla repa
6.5. sklop Bio kislo zelje in bio kisla repa
6.6. sklop Bio marmelade
6.7.sklop Rdeča pesa, rinfuza
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15331000 (Predelane vrtnine)
15330000 (Predelano sadje in vrtnine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 7. SKUPINA SADNI SOKOVI IN SIRUPI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
7.1. sklop Sadni sokovi in nektarji ter sirupi
7.2. sklop Bio sadni sokovi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15321000 (Sadni sokovi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 8. SKUPINA ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
8.1. sklop Izdelki testa
8.2. sklop Zrezki, polpeti
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15310000 (Krompir in izdelki iz krompirja)
15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 9. SKUPINA KONVENCIONALNA IN EKOLOŠKA ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTENINE
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
9.1. sklop Mlevski izdelki in testenine
9.2. sklop Riž, kaše, kosmiči
9.3. sklop Bio žita, bio kaše in bio kosmiči
9.4. sklop Bio testenine
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15850000 (Testenine)
15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
15610000 (Žitni mlevski izdelki)
03211300 (Riž)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 10. SKUPINA KONVECIONALNI IN EKOLOŠKI KRUH TER PEKOVSKO PECIVO
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
10.1. sklop Kruh
10.2. sklop Pšenični kruh brez vseh aditivov z manj soli (moka, sol, kvas, voda)
10.3. sklop Bio kruh, žemlje, štručke
10.4. sklop Ostalo pekovsko pecivo
10.5 sklop Pekovsko pecivo (žemlje, štručke, bombete,…)
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
15820000 (Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 11. SKUPINA KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI IN EKOLOŠKI KEKSI
1)KRATEK OPIS Skupina je razdeljena na naslednje sklope živil:
11.1. sklop Keksi
11.2. sklop Slaščičarski izdelki
11.3. sklop Ekološki keksi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15812000 (Pecivo in slaščice)
15820000 (Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA 12. SKUPINA SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO IN DIETNA ŽIVILA
1)KRATEK OPIS 12. SKUPINA SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO IN DIETNA ŽIVILA
12.1. sklop Splošno prehrambeno blago
12.2. sklop Med
12.3.sklop Dietna živila
12.4.sklop Bio živila
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15840000 (Kakav; čokolada in sladkarije)
15860000 (Kava, čaj in z njima povezani izdelki)
15871000 (Kis; omake; kombinirane začimbe; gorčična moka in zdrob; pripravljena gorčica)
15831600 (Med)
15800000 (Razna živila)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbiIV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-580/2014-5
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 3. 7. 2014
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 3. 7. 2014
Čas: 13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/5/6793-56689814832994346800/OBJAVA_N
A_PORTALU.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 24. 6. 2014
Čas: 15:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 23. 5. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.06.2014   15:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Prosimo za odgovroe na spodnja vprašanja.

3.3 SKLOP: KONZERVIRANE RIBE
12. Sardele brez kosti v oljčnem olju (pločevinka)0,7-1,5 kg: sardele v tako velikem pakiranju obstajajo samo v rastlinskem olju. Poleg tega sardele ne morejo biti brez koščic. Konzerve vsebujejo koščice, ki zdravju oz. otrokom niso nevarne. Ali vam lahko ponudimo sardele v rastlinskem olju, ki vsebuje nenevarne koščice?
13. Sardele brez kosti v oljčnem olju (pločevinka) 80-150g: Vse sardele v konzervi vsebujejo koščice, ki pa zdravju niso nevarne. Ali vam lahko ponudimo sardele v rastlinskem olju, ki vsebujejo zdravju nenevarne koščice?

6.2 SKLOP: MARMELADE in DŽEMI
22. Marmelada marelična, min 30% sadnega deleža, brez kem.konz. , 3 - 5 kg: vse gastro marmelade v vedrih vsebujejo konzervans, ker so površinsko zaščitene s kalijevim sorbatom. Ali vam lahko ponudimo tako marmelado?
24. Marmelada mešana, min 45% sadne kaše, brez kem. konz. 3 - 5 kg: vse gastro marmelade v vedrih vsebujejo konzervans, ker so površinsko zaščitene s kalijevim sorbatom. Ali vam lahko ponudimo tako marmelado?
26. Marmelda slivova, kakovost Pekmez ali podobno, do 800g, brez kem.konzervansov: ali lahko ponudimo pakiranje 850g?

7.1 SKLOP: SADNI SOKOVI IN NEKTARJI TER SIRUPI
4. Jabolčni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, 0,2 L (priložena slamica v pvc foliji): ali lahko ponudimo pakiranje 250ml?
7. Nektar pomaranča, min 50% sadni delež, brez umetnih sladil, 1 L: ali lahko ponudimo pakiranje 2l?
13. Nektar jagoda, min. 45% sadni delež, brez umetnih sladil, 1 L: ali lahko ponudimo jagodni nektar, ki vsebuje 40% sadni delež?
15. Nektar marelica, min. 43% sadni delež, brez umetnih sladil, 1 L: ali lahko ponudimo marelični nektar, ki vsebuje 40% sadni delež? Vaši zahtevi namreč ustreza samo Fructalov nektar, s čimer preferirate blagovno znamko, kar pa je v nasprotju s pravili o javnem naročanju. S tem kršite enakopravno obravnavo ponudnikov.

11.1 SKLOP: KEKSI
6. Linški keksi s čokolado 350 - 500g: ali lahko ponudimo pakiranje 260g?

12. 1 SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
1. Šipkov čaj, filter vrečke, gastro do 1 kg: ali lahko ponudimo čaj z okusom šipek-hibiskus?
13. Šipkov čaj, filter vrečke - do 3 g, pakiranje do 60 g: ali lahko ponudimo čaj z okusom šipek-hibiskus?
14. Čaj breskev, filter vrečke - do 3 g, pakiranje do 60 g: ali lahko ponudimo zeleni čaj z okusom breskve?
32. Koperc, do 40 g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 55g?
41. Korneti, 100-200g: ali vam lahko ponudimo kornete, pakirane po 590 kosov v kartonu, skupna teža 2655g?
42. Prašek za puding – vanilija in čokolada do 1,0 kg: ker se cene pudingov glede na različne okuse med seboj zelo razlikujejo, prosimo,d a za vsak okus pudinga, ki ga želite imeti v razpisu, naredite svojo postavko.
44. Jabolčni kis 4% , 1 L: ali vam lahko ponudimo jabolčni kis, ki vsebuje 5% ocetne kisline?
60. Zmes za krompirjevo testo, do 5 kg: dobavitelj je ukinil 5kg pakiranje in se ga zato ne da več dobiti. Ali vam lahko ponudimo pakiranje 10kg?
72. Bučno olje 1 L: ali želite, da vam ponudimo 100% čisto bučno olje ali mešanico solatnega bučnega olja?

12.2 SKLOP: MED
81. Kremni med, do 1 kg: ker je kremni med na trgu zelo težko dobiti, vas prosimo,da artikel umaknete iz predračuna in tako omogočite večim ponudnikom, da oddajo svojo kandidaturo za sklop. 12.2.

12.3 SKLOP: DIETNA ŽIVILA
92. Riževa ali sojina smetana za kuhanje do 250 ml: prosimo, da za vsak artikel naredite svojo postavko. Cene med temi artikli se namreč zelo razlikujejo.
94. Riževa ali sojina smetana, sladka do 250 ml: prosimo, da za vsak artikel naredite svojo postavko. Cene med temi artikli se namreč zelo razlikujejo. Ali lahko ponudimo riževo smetano za stepanje pakirano po 300ml? Ali lahko ponudimo sojino smetano za stepanje pakirano po 300ml? 250ml namreč ne obstaja.
104. Marmelada – slivova brez konzervansov in umetnih sladil, do 500 g: ali lahko ponudimo pakiranje 850g?
95. Piškoti brez jajc, mleka, ml. sestavin, oreščkov, slajeni z jabolčnim sokom, 150 - 180 g: Piškoti brez jajc, mleka, ml. sestavin, oreščkov, slajeni z jabolčnim sokom, 150 - 180 g: ali lahko ponudimo piškote,
ki so brez mleka, jajc, oreščkov, vendar niso slajeni z jabolčnim skokom, temveč vsebujejo surovi sladkor? Na tržišču obstajajo keksi, ki so slajeni z jabolčnim sokom, vendar lahko vsebujejo jajca, mleko in lupinasto sadje. Sporočite nam prosim, katere kekse želite, da vam ponudimo.

12.4 SKLOP: BIO ŽIVILA
112. Bio jabolčni kis, 1 L: ali lahko ponudimo pakiranje 0,7l?
114. Bio sadni zeliščni čaj, 50 - 150 g: ali vam lahko ponudimo planinski Bio čaj pakiran po 30g ali 400g?

Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR:
Številka: 430-580/2014-14
Datum: 26.06.2014
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-14/600017 – Dobava konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Vrtca Viški gaj

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
Številka objave: JN5911/2014, Datum objave: 23.5.2014
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 24.6.2014, 14:53
Spoštovani!

Zanima nas ali ste pri navajanju sklopov, kjer se bo odpirala konkurenca po nesreči izpustili krompir in stročnice ter konvencionalno in ekološko kislo repo in zelje ali se omenjeni sklopi lahko spreminjajo, kot je določeno za ostale razpisne sklope?

Hvala za odgovor
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Krompir je v sklopu 5.3 – konkurenca se odpira, stročnice so v sklopu 5.2 konkurenca se ne odpira, konvencionalno in ekološko kislo repo in zelje so c sklopu 6.4 in 6.5 konkurenca se ne bo odpirala.

Oddano: 24.6.2014, 14:54
Spoštovani,

Prosimo za odgovroe na spodnja vprašanja.

3.3 SKLOP: KONZERVIRANE RIBE
12. Sardele brez kosti v oljčnem olju (pločevinka)0,7-1,5 kg: sardele v tako velikem pakiranju obstajajo samo v rastlinskem olju. Poleg tega sardele ne morejo biti brez koščic. Konzerve vsebujejo koščice, ki zdravju oz. otrokom niso nevarne. Ali vam lahko ponudimo sardele v rastlinskem olju, ki vsebuje nenevarne koščice?
Odgovor:
Lahko ponudite tudi sardele v rastlinskem olju.

13. Sardele brez kosti v oljčnem olju (pločevinka) 80-150g: Vse sardele v konzervi vsebujejo koščice, ki pa zdravju niso nevarne. Ali vam lahko ponudimo sardele v rastlinskem olju, ki vsebujejo zdravju nenevarne koščice?
Odgovor:
Lahko ponudite tudi sardele v rastlinskem olju.

6.2 SKLOP: MARMELADE in DŽEMI
22. Marmelada marelična, min 30% sadnega deleža, brez kem.konz. , 3 - 5 kg: vse gastro marmelade v vedrih vsebujejo konzervans, ker so površinsko zaščitene s kalijevim sorbatom. Ali vam lahko ponudimo tako marmelado?
Odgovor:
Da.

24. Marmelada mešana, min 45% sadne kaše, brez kem. konz. 3 - 5 kg: vse gastro marmelade v vedrih vsebujejo konzervans, ker so površinsko zaščitene s kalijevim sorbatom. Ali vam lahko ponudimo tako marmelado?
Odgovor:
Da.

26. Marmelda slivova, kakovost Pekmez ali podobno, do 800g, brez kem.konzervansov: ali lahko ponudimo pakiranje 850g?
Odgovor:
Da vendar brez kemičnih konzervansov.

7.1 SKLOP: SADNI SOKOVI IN NEKTARJI TER SIRUPI
4. Jabolčni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, 0,2 L (priložena slamica v pvc foliji): ali lahko ponudimo pakiranje 250ml?
Odgovor:
Ne.

7. Nektar pomaranča, min 50% sadni delež, brez umetnih sladil, 1 L: ali lahko ponudimo pakiranje 2l?
Odgovor:
Ne.

13. Nektar jagoda, min. 45% sadni delež, brez umetnih sladil, 1 L: ali lahko ponudimo jagodni nektar, ki vsebuje 40% sadni delež?
Odgovor:
Da.

15. Nektar marelica, min. 43% sadni delež, brez umetnih sladil, 1 L: ali lahko ponudimo marelični nektar, ki vsebuje 40% sadni delež? Vaši zahtevi namreč ustreza samo Fructalov nektar, s čimer preferirate blagovno znamko, kar pa je v nasprotju s pravili o javnem naročanju. S tem kršite enakopravno obravnavo ponudnikov.
Odgovor:
Da.

11.1 SKLOP: KEKSI
6. Linški keksi s čokolado 350 - 500g: ali lahko ponudimo pakiranje 260g?
Odgovor:
Da.

12. 1 SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
1. Šipkov čaj, filter vrečke, gastro do 1 kg: ali lahko ponudimo čaj z okusom šipek-hibiskus?
Odgovor:
Ne.

13. Šipkov čaj, filter vrečke - do 3 g, pakiranje do 60 g: ali lahko ponudimo čaj z okusom šipek-hibiskus?
Odgovor:
Ne.

14. Čaj breskev, filter vrečke - do 3 g, pakiranje do 60 g: ali lahko ponudimo zeleni čaj z okusom breskve?
Odgovor:
Ne.

32. Koperc, do 40 g: ali vam lahko ponudimo pakiranje 55g?
Odgovor:
Da vendar ne več kot 55g.

41. Korneti, 100-200g: ali vam lahko ponudimo kornete, pakirane po 590 kosov v kartonu, skupna teža 2655g?
Odgovor:
Ne.

42. Prašek za puding – vanilija in čokolada do 1,0 kg: ker se cene pudingov glede na različne okuse med seboj zelo razlikujejo, prosimo,d a za vsak okus pudinga, ki ga želite imeti v razpisu, naredite svojo postavko.
Odgovor:
Ponudite ceno za okus čokolada.

44. Jabolčni kis 4% , 1 L: ali vam lahko ponudimo jabolčni kis, ki vsebuje 5% ocetne kisline?
Odgovor:
Da.

60. Zmes za krompirjevo testo, do 5 kg: dobavitelj je ukinil 5kg pakiranje in se ga zato ne da več dobiti. Ali vam lahko ponudimo pakiranje 10kg?¸
Odgovor:
Da.

72. Bučno olje 1 L: ali želite, da vam ponudimo 100% čisto bučno olje ali mešanico solatnega bučnega olja?
Odgovor:
Ponudite 100% čisto nerafinirano bučno olje.

12.2 SKLOP: MED
81. Kremni med, do 1 kg: ker je kremni med na trgu zelo težko dobiti, vas prosimo,da artikel umaknete iz predračuna in tako omogočite večim ponudnikom, da oddajo svojo kandidaturo za sklop. 12.2.
Odgovor:
Ne.

12.3 SKLOP: DIETNA ŽIVILA
92. Riževa ali sojina smetana za kuhanje do 250 ml: prosimo, da za vsak artikel naredite svojo postavko. Cene med temi artikli se namreč zelo razlikujejo.
Odgovor:
Ponudite artikel riževa smetana za kuhanje do 250 ml.

94. Riževa ali sojina smetana, sladka do 250 ml: prosimo, da za vsak artikel naredite svojo postavko. Cene med temi artikli se namreč zelo razlikujejo. Ali lahko ponudimo riževo smetano za stepanje pakirano po 300ml? Ali lahko ponudimo sojino smetano za stepanje pakirano po 300ml? 250ml namreč ne obstaja.
Odgovor:
Ponudite artikel riževa smetana sladkana do 300 ml.

104. Marmelada – slivova brez konzervansov in umetnih sladil, do 500 g: ali lahko ponudimo pakiranje 850g?
Odgovor:
Da.

95. Piškoti brez jajc, mleka, ml. sestavin, oreščkov, slajeni z jabolčnim sokom, 150 - 180 g: Piškoti brez jajc, mleka, ml. sestavin, oreščkov, slajeni z jabolčnim sokom, 150 - 180 g: ali lahko ponudimo piškote,
ki so brez mleka, jajc, oreščkov, vendar niso slajeni z jabolčnim skokom, temveč vsebujejo surovi sladkor? Na tržišču obstajajo keksi, ki so slajeni z jabolčnim sokom, vendar lahko vsebujejo jajca, mleko in lupinasto sadje. Sporočite nam prosim, katere kekse želite, da vam ponudimo.
Odgovor:
Lahko ponudite kekse, ki niso slajeni z jabolčnim sokom vendar ne smejo vsebovati jajc, mlečnih sestavin, mleka in oreščkov.

12.4 SKLOP: BIO ŽIVILA
112. Bio jabolčni kis, 1 L: ali lahko ponudimo pakiranje 0,7l?
Odgovor:
Da.

114. Bio sadni zeliščni čaj, 50 - 150 g: ali vam lahko ponudimo planinski Bio čaj pakiran po 30g ali 400g?
Odgovor:
Da.

Hvala in lep pozdrav!
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol Sabina Gregorič
Višja svetovalka IPoslati:
- Portal JN