Dosje javnega naročila 001491/2023
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za izdelavo in dobavo zaščitne opreme za policiste
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 860.212,00 EUR

JN001491/2023-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.03.2023
JN001491/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.04.2023
JN001491/2023-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.04.2023
JN001491/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.05.2023
JN001491/2023-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.07.2023
JN001491/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2023
JN001491/2023-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2023
JN001491/2023-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 07.07.2023
Zahtevek za revizijo

    JN001491/2023-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2023/S 129-412445

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
ujnn.mnz@gov.si
+386 14284434

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo blaga po odprtem postopku za izdelavo in dobavo zaščitne opreme za policiste
Referenčna številka dokumenta: 430-1746/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35811200
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Izdelava in dobava zaščitne opreme za policiste
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 705.100,00 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: CELOOBRAZNA ZAŠČITNA MASKA
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35814000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave blaga, ki je predmet javnega naročila, je Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna cesta 93a, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava in dobava zaščitne opreme za policiste
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: CELOOBRAZNA ZAŠČITNA MASKA PPE
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35814000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave blaga, ki je predmet javnega naročila, je Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna cesta 93a, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava in dobava zaščitne opreme za policiste
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: ROČNI JRM ŠČIT - INTERVENCIJSKI
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18143000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave blaga, ki je predmet javnega naročila, je Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna cesta 93a, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava in dobava zaščitne opreme za policiste
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: SRAJCA Z BALISTIČNO ZAŠČITO
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18143000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave blaga, ki je predmet javnega naročila, je Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna cesta 93a, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava in dobava zaščitne opreme za policiste
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN001491/2023-B01
Številka obvestila v UL: 2023/S 055-159485
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 13.03.2023
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: CELOOBRAZNA ZAŠČITNA MASKA

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
08.06.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
BO2-MEGA, družba za trgovino, d.o.o.
Ulica Mirka Vadnova 19
4000
SI
Kranj
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 270.491,80 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 262.900,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: CELOOBRAZNA ZAŠČITNA MASKA PPE

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
12.06.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
BENE COMMERCE trgovina, inženiring in storitve d.o.o., Ljubljana, Velnarjeva 1
Velnarjeva ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 382.991,80 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 363.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka sklopa: 3
Naslov: ROČNI JRM ŠČIT - INTERVENCIJSKI

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
12.06.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
BENE COMMERCE trgovina, inženiring in storitve d.o.o., Ljubljana, Velnarjeva 1
Velnarjeva ulica 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 21.311,48 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 20.790,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 4

Številka sklopa: 4
Naslov: SRAJCA Z BALISTIČNO ZAŠČITO

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
15.06.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PREVENT&DELOZA proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Kosova ulica 14
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 58.606,57 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 58.410,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.07.2023