Dosje javnega naročila JN8251/2014
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
Gradnje: Fasadarska in štukaterska dela
ZJN-2: Odprti postopek

JN8251/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.08.2014
JN8923/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.09.2014
    JN8251/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Fasadarska in štukaterska dela

Datum objave: 6. 8. 2014
Številka objave: JN8251/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, ZARNIKOVA ULICA 3, Kontakt: karmen pintar oblak, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13061546. Telefaks +386 13061410. E-pošta karmen.pintar@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.jssmol.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKAI.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTII.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOVII.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Sanacija fasadnega ovoja šestih večstanovanjskih objektov v soseski Polje I v Ljubljani
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Sanacija fasadnega ovoja šestih večstanovanjskih objektov v soseski Polje I v Ljubljani
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45410000 (Fasadarska in štukaterska dela)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)SklopiII.1.9)Informacije o variantahII.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnostIII.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 27. 8. 2014
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanjeIV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 60 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 27. 8. 2014
Čas: 09:30
Kraj: sejna soba naročnika (3. nadstropje, Zarnikova 3, Ljubljana)
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.jssmol.si
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 20. 8. 2014
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, ZARNIKOVA ULICA 3, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, ZARNIKOVA ULICA 3, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 6. 8. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN8923/2014, Gradnje: Fasadarska in štukaterska dela; datum objave: 3. 9. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.08.2014   15:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kje najdemo popis del?

ODGOVOR:
Opis del in nalog ponudnikov je naveden v okviru predmeta naročila.

JSS MOL

Datum objave: 07.08.2014   06:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
pozdravljeniprosimo lepo da objavite popise del,ker vaših navedb iz prejšnjega odgovora ne razumemo

Hvala lepa

ODGOVOR:
Skladno z opisom predmeta naročila popis del pripravijo ponudniki sami (stran 6,7,8 razpisne dokumentacije).

JSS MOL

Datum objave: 08.08.2014   08:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je ustrezna referenca za izvedbo fasade okrog 1000m2, pri čemer je del klasične fasade, del pa montažne prezračevane fasade?

ODGOVOR:
Od skupno treh referenc bo naročnik priznal tudi referenco, glede katere postavljate vprašanje, pod pogojem, da je vsaj 500 m2 fasade montažne prezračevane fasade.

JSS MOL

Datum objave: 11.08.2014   07:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Kako se razpis deli na 2 sklopa?
Ali je potrebno sanirati tudi plesen v stanovanjih?


Razpisu so priloženi detajli kako naj bi bilo že na začetku izvedeno, pa ni bilo. Ali so ti detajli merodajni za sanacijo?

Fasada je odstranjena in pregledana le deloma in iz takega pregleda pač ni mogoče izdelati ponudbe na ključ.

Hvala in LP!

ODGOVOR:
Razpis se ne deli na 2 sklopa (ta stavek je pomotoma naveden v razpisni dokumentaciji in ga ponudniki ne upoštevajo).

Sanacija posledic v stanovanjih ni predmet razpisa.

Za sanacijo so merodajni PZI detajli in priporočeni detajli proizvajalca fasadnega sistema. http://www.esal.si/images/stories/dokumenti/dokumentacija/2012/esal_swisspearl_navodila_mail_2012.pdf

Ker so težave na vseh 6 stavbah podobne in je bilo pri vzorčenju fasade ugotovljeno, da gre za napake, ki so nastale med gradnjo, menimo, da jih je treba na enak način odpraviti na vseh objektih.

JSS MOl