Dosje javnega naročila JN9508/2014
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN9508/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.09.2014
JN9810/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.10.2014
JN10064/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.10.2014
JN11592/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.12.2014
    JN9508/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje

Datum objave: 25. 9. 2014
Številka objave: JN9508/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Špela Knol, V roke: Špela Knol, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064446. Telefaks +386 13064407. E-pošta spela.knol@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da.

ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Slovenska cesta 58, SI-1000 Ljubljana.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Ureditev komunalne in prometne infrastrukture v območju Hrušice in Litijske ceste.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Hrušica in Litijska cesta v Ljubljani.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Izvedba gradbenih del pri ureditvi komunalne in prometne infrastrukture v območju Hrušice in Litijske ceste v Ljubljani.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45230000 (Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje)
45233000 (Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest)
45233200 (Različna dela na zgornjem ustroju)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 1. 11. 2014, Zakljucek 30. 11. 2015.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-989/2014-7
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 13. 10. 2014
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 13. 10. 2014
Čas: 12:00
Kraj: Ljubljana, Dalmatinova 1, II. nadstropje.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/9/6793-74872685223628121526/Objava.zip
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 5. 10. 2014
Čas: 23:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 25. 9. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN9810/2014, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje; datum objave: 7. 10. 2014
  • JN10064/2014, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje; datum objave: 16. 10. 2014
  • JN11592/2014, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje; datum objave: 16. 12. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.10.2014   09:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, da umaknete zahtevo po izjavi zavarovalnice, ker zavarovalnice ne izdajajo tovrstnih izjav.

ODGOVOR:
Številka: 430-989/2014-8
Datum: 02.10.2014
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-14-220081 – Ureditev komunalne in prometne infrastrukture v območju Hrušice in Litijske ceste

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
Številka objave: JN9508/2014, Datum objave: 25.9.2014
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 25.9.2014, 15:18
Prosimo, da umaknete zahtevo po izjavi zavarovalnice, ker zavarovalnice ne izdajajo tovrstnih izjav.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Naročnik je zahtevo iz točke 16.1. (izjava zavarovalnice) preveril pri dveh največjih zavarovalnicah, kjer je dobil potrditev, da takšna potrdila kot jih naročnik zahteva zavarovalnice izdajajo. Naročnik iz razpisne dokumentacije te zahteve ne bo umaknil.

Oddano: 25.9.2014, 15:36
Spoštovani!

Prosimo za objavo ocenjene vrednosti javnega naročila. Hvala!

Lep pozdrav!
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]
Odgovor:
Ocenjena vrednost investicije ne spada med nujne (obvezne) podatke, ki jih mora naročnik objaviti v obvestilu o naročilu na Portalu javnih naročil, zato navedene vrednosti ne bo objavil.

Oddano: 29.9.2014, 09:57
V popisu del pri kanalizaciji naročnik od ponudnika zahteva da ponudi CC-GRP cevi in jaške. Ker oznaka CC-GRP predpisuje tehnologijo izvedbe cevi in ne zahtevano kvaliteto cevi, nas zanima ali s tem naročnik posredno predpisuje zgolj enega proizvajalca cevi, ki izdeluje cevi po tem postopku, kar je v nasprotju z zakonom o javnih naročilih.
Ali lahko ponudnik v ponudbi ponudi druge poliestrske cevi (enake kvalitete) izdelane z drugačno tehnologijo, primerljive z cevmi iz popisa?

lp
FK
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Kvaliteta vgradnega materiala kanalizacije mora biti skladna z zahtevami iz projektne dokumentacije (armirani poliester ustrezne togosti). Ponudniki naj predpisane tehnologije izdelave cevi oz. materiale razumejo kot predlog investitorja in naj v postavkah, kjer je v popisu del naveden proizvajalec oz. material ponudijo material enakih oz. boljših karakteristik (ustreznih, predpisanih tlačnih trdnosti in ostalih zahtev na podlagi izračunov v projektu) ter naj material, ki ga nudijo obvezno tudi navedejo v ustreznih poljih. Podrobnosti si lahko ponudniki ogledajo v projektu, ki je na ogled na naslovu naročnika.

Oddano: 29.9.2014, 10:12
Prosimo vas, da nam razložite reference za ponudnika in sicer:
Ali si pravilno razlagamo, da lahko na enem objektu sestavljamo pogoje po posameznih postavkah (tako kot je to zahtevano pri kabelski kanalizacij) kot recimo :
- izgradnjo mestne ceste v dolžini najmanj 800 m s PDLP večjim od 5000 vozil z urejenim obojestranskim pločnikom in kolesarsko stezo, semaforizirano križišče - lahko zagotovi recimo vodilni partner
- fekalne kanalizacije v dolžini najmanj 2 km ....- lahko zagotovi recimo partner ali podizvajalec v skupni ponudbi

Prosimo za odgovor DA ali NE!!
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Da.
Oddano: 29.9.2014, 10:48
Ali lahko naročnik, zavezan zakonu o javnih naročilih v popisu del predpiše tehnologijo proizvodnje cevi, ter s tem od ponudnika zahteva da išče
ponudbo pri proizvajalcu, ki dobavlja cevi po predpisani tehnologiji, ne glede da na trgu obstaja več različnih ponudnikov grp cevi izdelanih po podobnih tehnologijah, ki prav tako zadovoljujejo zgoraj omenjeni standard, ne glede na to da sam standard po katerem so narejene grp cev
SIST EN 14364 ne opredeljuje tehnologije izdelave, ampa samo kvaliteto. Ali s tem naročnik postavlja v ospredje posameznega proizvajalca oz. dobavitelja material?
Ali je dovoljeno v ponudbi uporabiti GRP cevi izdelane po standardu SISI EN 14364, drugih proizvajalcev , enake kvalitete ali boljših?
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]
Odgovor:
Kvaliteta vgradnega materiala kanalizacije mora biti skladna z zahtevami iz projektne dokumentacije (armirani poliester ustrezne togosti). Ponudniki naj predpisane tehnologije izdelave cevi oz. materiale razumejo kot predlog investitorja in naj v postavkah, kjer je v popisu del naveden proizvajalec oz. material ponudijo material enakih oz. boljših karakteristik (ustreznih, predpisanih tlačnih trdnosti in ostalih zahtev na podlagi izračunov v projektu) ter naj material, ki ga nudijo obvezno tudi navedejo v ustreznih poljih. Podrobnosti si lahko ponudniki ogledajo v projektu, ki je na ogled na naslovu naročnika.
Oddano: 29.9.2014, 14:51
Prosim za podatek - Fekalna kanal. - Fuižinska cesta poz. 3.5.
- dimenzija jaška,
- ali v ceni upoštevamo pokrov-kakšen?
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]
Odgovor:
Postavka 3.2. opisuje jaške, postavka 3.6. opisuje pokrove.

Lep pozdrav
Pripravila:
Špela Knol
Sabina Gregorinčič
Višja svetovalka I


Poslati:
- Portal JN


Datum objave: 14.10.2014   11:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za vsaj 14dni glede na zahtevnost predmeta javnega naročila.

ODGOVOR:


Številka: 430-989/2014-9
Datum: 14.10.2014
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-14-220081 – Ureditev komunalne in prometne infrastrukture v območju Hrušice in Litijske ceste

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
Številka objave: JN9508/2014, Datum objave: 25.9.2014
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 29.9.2014, 15:28
Naročnika prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za vsaj 14dni glede na zahtevnost predmeta javnega naročila.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudbe do 21.10.2014 do 10:00 ure. Odpiranje ponudb bo 21.10.2014 ob 12:00 uri.


Oddano: 29.9.2014, 16:04
Naročnika prosimo, da dovoli, da lahko tehnično sposobnost, ki jo zahtevate v pogoju 12. in pogoju 13. ponudnik izpolne oz dokazuje s podizvajalci.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:

Da, v kolikor ponudnik nastopi s podizvajalcem in bo podizvajalec ta dela tudi izvajal.


Oddano: 29.9.2014, 17:58
Spoštovani,

naročnika prosimo, da poenostavi zahtevane tehnične pogoje- reference (Pogoj št. 12 in pogoj št. 13).

Naročnik pri postavljanju pogojev skladno s 45.členom lahko zahteva spisek primerljivih referenčnih del. Skladno z ZJN lahko naročnik sam postavi pogoje, vendar pri tem ni povsem avtonomen, saj ga omejujejo pravila javnega naročanja, primarno izražena skozi temeljna načela. Naročnik v skladu s prvim odstavkom 7. člena ZJN-2 (načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki) ne sme omejevati konkurence med ponudniki, zlasti ne sme omejevati možnih ponudnikov z izbiro in izvedbo postopka, ki je v nasprotju s tem zakonom, pri izvajanju javnega naročanja pa mora ravnati v skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanja konkurence. Prvi in drugi odstavek 9. člena ZJN-2 (načelo enakopravne obravnave ponudnikov) določata, da mora naročnik zagotoviti, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila. Naročnik mora zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo krajevno, stvarno ali osebno diskriminacijo ponudnikov, diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik, ali drugo diskriminacijo. Krajevno diskriminacijo lahko tolmačimo že z dejstvom, da je bila gradbena aktivnost v Sloveniji izredno nizka v zadnjih petih letih. V skladu z 10. členom ZJN-2 (načelo sorazmernosti) mora naročnik javno naročanje izvajati tudi sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila. Smiselno pa morajo biti povezani tudi med seboj (tehnični in kadrovski pogoji).

Iz citiranih določil izhaja, da morajo biti pogoji tehnične usposobljenosti oblikovani na način, ki zagotavlja enakopravno obravnavo vseh ponudnikov in pošteno konkurenco v postopku pridobivanja naročila, zlasti pa morajo biti oblikovani v skladu z načelom sorazmernosti – naročnik mora glede na naravo, količino ali pomembnost predmeta naročila določiti take zahteve, ki so z njim povezane in katerih izpolnjevanje izkazuje takšno stopnjo ponudnikove usposobljenosti za izvedbo naročila, ki je sorazmerna s kompleksnostjo predmeta. Pri tem pa se ponavadi naročniki poslužujejo opisa Enotne klasifikacije vrst objektov (CC-SI).

Opozoriti je tudi potrebno, da je referenca dokazilo, da je ponudnik v preteklosti že izvajal (po obsegu in zahtevnosti) primerljive posle, s čimer izkaže usposobljenos za izvedbo predmeta javnega naročila. Pri tem pa se mora naročnik zavedati, da nobeno javno naročilo ni povsem enako, zato je napačno omejiti pogoje na posamezne karakteristike neke vrste gradnje, zato v tem primeru ni umestno zgolj restriktivno razumevanje zakona.

Razumevanje in postavljanje referenc v danem primeru je potrebno gledati širše. Namreč, navedeni referenčni pogoji pod štavilko 12. kjer naročnik zahteva referenco izgradnje "mestne ceste", s pločnikom, kolesarsko potjo in križiščem. Ponudnik, ki je naprimer gradil avtocesto, tega pogoja ne izpolnjuje, saj je jasno, da avtocesta nima pločnika in kolesarske poti, pri čemar pa vemo, da je tehnično gradnja avtoceste najmanj tako zahtevna kakor gradnja ceste s pločnikom in kolesarsko potjo. Toraj je na tem mestu umestno uporaba enotne klasifikacije vrst objektov (npr. 211 Ceste).

V sled zgoraj navedenemu, pa so zahteve o odgovornih vodjih del, povsem nesorazmerne z zahtevanimi referenčnimi pogoji za podjetje. Če rečemo, da gradbeništvo so ljudje, je neusklajenost referenčnih pogojev in pogojev za odgovorne vodje del, ki izvajajo gradnjo povsem nelogična. Zato naročniku svetujemo, da poenostavi referenčni pogoj za ponudnika kot sledi:

Ponudnik je v obdobju zadnjih petih let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel (kvalitetno, pravočasno v skladu s sklenjeno pogodbo in pridobljenim uporabnim dovoljenjem) najmanj en (1) ali več objektov - Ureditev komunalne in prometne infrastrukture pri čemer mora izvedena gradnja, ki komulativno vsebujejo:
- objekt komunalne in prometne infrastrukture v vrednosti najmanj 2 mio EUR oz. dolžine najmanj 800m;
- objekt, kjer je izvajal strojno instalacijska dela pri gradnji zemeljskega plina ali vročevodnega omrežja v dolžini najmanj 150m;
- objekt, kjer je izvajal elektro instalacijska dela, ki zajemajo elektroenergetske vode na NN, SN in VN napetostnem nivoju do vključno 110 kV v vrednosti najmanj 100.000EUR z DDV.

Naročnika tudi prosimo, da zniža število zahtevanih referenc odgovornih vodji posameznih del na; 1 (en) posel, saj je ob zmanjšani gradbeni aktivnosti v zadnjih 5 letih bilo nemogoče pridobiti večje število zahtevanih referenc.

Hvala.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Reference ponudnika:
...v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe kvalitetno, pravočasno v skladu s sklenjeno pogodbo in pridobljenim uporabnim dovoljenjem oz. brez uporabnega dovoljenja v kolikor je šlo za obnovo (Ureditev komunalne in prometne infrastrukture), uspešno izvedel:
- vsaj tri (3) objekte - izgradnja javne ceste dolžine vsaj 800 m s PDLP večjim od 5000 vozil
- vsaj tri (3) objekte - fekalne kanalizacije v dolžini najmanj 2 km (merjeno po glavnem vodu, premera vsaj DN 250 cm)
- vsaj tri (3) objekte - meteorne kanalizacije v dolžini najmanj 800 m (cevovoda premera vsaj DN 400 cm)
- vsaj tri (3) objekte - izgradnje ali obnove cestne razsvetljave z elementi inteligentne in varčne razsvetljave (daljinsko upravljanje in nadzor) v vrednosti vsaj 200.000 EUR z DDV
- vsaj šest (6) objektov kabelske kanalizacije izključno za elektroenergetske vode na NN, SN in VN napetostnem nivoju (do vključno 110 kV, kar ne vključuje zgradbe RTP) s tem, da mora biti vrednost vsakega posameznega objekta najmanj 100.000 EUR z DDV
- vsaj tri (3) objekte - strojno instalacijska dela pri gradnji zemeljskega plina iz polietilenskih cevi dimenzije PE 225 v skupni dolžini glavnih plinovodov najmanj 150 m pri čemer je bilo za spajanje kosov uporabljeno elektrofuzijsko varjenje PE cevi z objemko;
- vsaj tri (3) objekte - vročevod - strojno instalacijska dela pri gradnji vročevodnega omrežja iz predizoliranih cevi v skupni dolžini glavnih vročevodov najmanj 250 m in premera cevi najmanj DN 250.

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoje kumulativno npr. več pogojev izpolnjuje v okviru enega projekta oz. ločeno vsak pogoj posebej npr. na različnih projektih (na več lokacijah za različne investitorje).

Reference kadri:
... v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe uspešno izvedli najmanj dva (2) posla in sicer:
- ODGOVORNI VODJA GRADBIŠČA (ODGVORNI VODJAVSEH DEL) - objekte komunalne in prometne infrastrukture v skupni vrednosti najmanj 2 mio EUR;
- ODGOVORNI VODJA GRADBENIH DEL – objekte izgradnje komunalne infrastrukture z ureditvijo ceste v skupni vrednosti najmanj 2 mio EUR;
- ODGOVORNI VODJA STROJNO INSTALACIJSKIH DEL - strojno instalacijska dela na objektih pri gradnji zemeljskega plina ali vročevodnega omrežja;
- ODGOVORNI VODJA ELEKTRO INSTALACIJSKIH DEL - elektro instalacijska dela na objektih, ki zajemajo elektroenergetske vode na NN, SN in VN napetostnem nivoju do vključno 110 kV.
Vsi trije imenovani varilci morajo imeti:
- veljavni certifikat o preizkusu usposobljenosti varilca za elektrofuzijsko varjenje PE cevi z objemko za dimenzije cevi od PE 63 do PE 225;


Oddano: 30.9.2014, 08:35
Pri pregledu popisov del se pri datoteki - meteorna kanalizacija, poglavje kanalizacijska dela postavka 3.6 se opis postavke ne more prebrati.
Prosim če lahko to popravite.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]


Odgovor:

Po preverjanju je naročnik ugotovil, da se postavka v celoti lahko prebere. Ponovno prilaga vsebino postavke 3.6., z naslednjo vsebino:
Izdelava priključka meteorne vode iz cestnih požiralnikov, z vpadom iz PVC cevi DN 200 z čepom, dolžina do 2,50 m, kompletno z obbetoniranjem z betonom C25/30, z izdelavo izvrtine v cev in zaplastificiranjem ocepnega kosa PVC DN 200 v kanalizacijsko cev, ter vsemi ostalimi potrebnimi deli in materiali.

Oddano: 30.9.2014, 14:11
Popis del - načrt ceste popis
1. Odstranitev nadstrešnice avt.postajališča + Postavitev nadstrešnice avt.postajališča,.. Kakšen tip nadstrešnice naj upoštevamo, ali gre za zamenjavo obstoječih z novimi nadstrešnicami?
2. Krajinska ureditev križanja Litijska s PST..? Prosimo za obrazložitev kaj upoštevamo v tej postavki oz. predlagajte ocenjeno vrednost
3. Izdelava jarka globine 1m,..Ali gre za odprt jarek oz. prosimo za podrobnejši opis,...
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]
Odgovor:

1: Upošteva se tip nadstrešnice kot je naveden v katalogu cestne opreme in uličnega pohištva MOL. V principu gre za zamenjavo obstoječih nadstrešnic z novimi na drugi lokaciji (prestavitev lokacije avtobusnih postajališč).
2: Ureditev križanja PST z Litijsko cesto - Upošteva se ukrepe umirjanja prometa (led diode, grbina, tlakovanje grbine z granitnimi kockami), zasaditev/nadomeščanje vegetacije v območju obdelave in prilagoditev dela PST, ki poteka vzporedno s severnim robom Litijske.
3: Izdelava jarka: s to postavko je mišljen izkop točkovni in ne linijski) za jašek (z vtokom pod robnik) v potrebni globini.
Oddano: 30.9.2014, 16:07
Prosimo vas za podaljšanje roka oddaje ponudb, saj je glede na zahteve razpisne dokumentacije in obsega del, prekratek.
Hvala!
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]
Odgovor:

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudbe do 21.10.2014 do 10:00 ure. Odpiranje ponudb bo 21.10.2014 ob 12:00 uri.

Oddano: 1.10.2014, 08:48
Naročnika naprošamo naj nam pojasni, kako naj vemo, da ima cesta, ki smo jo zgradili PDLP več kot 5000 vozil?? Ali obstaja NAPISANO pravilo, koliko PDPL ima regionalna cesta in koliko lokalna cesta?? V kolikor to ni možno nikjer preveriti, zahtevamo, da naročnik to zahtevo izvzame iz razpisne dokumentacije!!!!!!
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]
Odgovor:

V primeru, da gre za državne ceste obstajajo podatki o prometnih obremenitvah za vsako leto na strani direkcije (http://www.dc.gov.si/si/delovna_podrocja/promet/), za ceste na območju MOL je podatek dosegljiv v publikaciji Promet MOL 2005, za ceste izven območja MOL pa predlagamo, da se obrnete na posamezne občine in zaprosite za podatke.


Oddano: 1.10.2014, 08:56
Spoštovani,

vaše zahteve glede referenc, ki jih mora izkazati ponudnik, so pretirane. Kdo, če ne tisti, ki je za vas že izvajal dela, poseduje reference, kot jih zahtevate. Malo je projektov, pri katerih so se izvajala vsa dela, ki jih opisujete z vsemi podrobnostmi.

Pozivamo vas, da omilite zahteve tako, da jih posplošite v smislu, da že posamezna zahteva ne bi bila tako tehnično podrobno opredeljena. Npr. v zahtevi alineje 'strojno instalacijska dela pri gradnji zemeljskega plina, kjer je bilo za spajanje kosov uporabljeno elektrofuzijsko varjenje cevi.' Čemu taka referenca, saj je podjetje sposobno izvesti gradnjo plinovoda, glede instalacijskih del pa tako zahtevate varilce s certifikati, za katere pa ni nujno da so zaposleni pri ponudniku.

Pozivamo vas tudi, da razbijete zahteve tako, da vsem pogojem lahko ustrezamo kumulativno. Ne morete trditi da podjetje, ki je na enem projektu izvedlo npr. gradnjo mestne ceste dolžine z obojestranskim pločnikom, kolesarsko stezo in semaforiziranim križiščem (že ta zahteva je pretirana!! če zahtevate vsaj tri take objekte) in na drugem objektu izvedlo dela izgradnje fekalne kanalizacije v dolžini 2 km itn., ni sposobno izvesti vsa ta dela naenkrat. Saj ima v ta namen že po vaših zahtevah predvideno dovolj odgovornih vodij del.

S pretiranimi zahtevami kršite temeljna načela ZJN-2. Kršite načelo zagotavljanje konkurence med ponudniki, saj s takimi zahtevami očitno preferirate že 'izbranega' ponudnika. Če ne boste omilili zahtev, boste s tem kršili tudi načelo enakopravne obravnave ponudnikov, pri katerem je pomembno to, da mora naročnik zagotoviti, da med ponudniki v VSEH fazah postopka javnega naročanja ni razlikovanja in diskriminacije.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]
Reference ponudnika:
...v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe kvalitetno, pravočasno v skladu s sklenjeno pogodbo in pridobljenim uporabnim dovoljenjem oz. brez uporabnega dovoljenja v kolikor je šlo za obnovo (Ureditev komunalne in prometne infrastrukture), uspešno izvedel:
- vsaj tri (3) objekte - izgradnja javne ceste dolžine vsaj 800 m s PDLP večjim od 5000 vozil
- vsaj tri (3) objekte - fekalne kanalizacije v dolžini najmanj 2 km (merjeno po glavnem vodu, premera vsaj DN 250 cm)
- vsaj tri (3) objekte - meteorne kanalizacije v dolžini najmanj 800 m (cevovoda premera vsaj DN 400 cm)
- vsaj tri (3) objekte - izgradnje ali obnove cestne razsvetljave z elementi inteligentne in varčne razsvetljave (daljinsko upravljanje in nadzor) v vrednosti vsaj 200.000 EUR z DDV
- vsaj šest (6) objektov kabelske kanalizacije izključno za elektroenergetske vode na NN, SN in VN napetostnem nivoju (do vključno 110 kV, kar ne vključuje zgradbe RTP) s tem, da mora biti vrednost vsakega posameznega objekta najmanj 100.000 EUR z DDV
- vsaj tri (3) objekte - strojno instalacijska dela pri gradnji zemeljskega plina iz polietilenskih cevi dimenzije PE 225 v skupni dolžini glavnih plinovodov najmanj 150 m pri čemer je bilo za spajanje kosov uporabljeno elektrofuzijsko varjenje PE cevi z objemko;
- vsaj tri (3) objekte - vročevod - strojno instalacijska dela pri gradnji vročevodnega omrežja iz predizoliranih cevi v skupni dolžini glavnih vročevodov najmanj 250 m in premera cevi najmanj DN 250.

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoje kumulativno npr. več pogojev izpolnjuje v okviru enega projekta oz. ločeno vsak pogoj posebej npr. na različnih projektih (na več lokacijah za različne investitorje).Oddano: 1.10.2014, 09:15
Pa smo že mislili, da ne morete napisati bolj nerazumnih zahtev po referencah.......ampak, očitno vam gre tole res zelo dobro od rok. Kateri JV le ima vse te zahtevane reference??

Zahtevate 3 ceste dolžine 800 m z obojestranskim pločnikom in kolesarsko stezo ter seveda semaforizirano križišče. Se pravi, če nismo zgradili nobene ceste v Ljubljani ali Mariboru smo nesposobni izvajati tale vaš projekt??
Če smo izvedli cesto v zahtevani dolžini z obojestranskim pločnikom in kolesarsko stezo, vendar pa smo namesto semaforiziranega križišča na tej cesti izvedli krožno križišče, potemtakem po vaše ta ferenca ni ustrezna?? Kljub temu, da smo zgradili veliko cest, ki pa so vključevale semaforizirano križišče, vendar niso imele obojestranskega pločnika, pa ne ustrezajo????
Resnično razmislite o vaših zahtevah, saj imamo namen na njih vložiti revizijo, saj so diskriminatorne!!!!
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]
Reference ponudnika:
...v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe kvalitetno, pravočasno v skladu s sklenjeno pogodbo in pridobljenim uporabnim dovoljenjem oz. brez uporabnega dovoljenja v kolikor je šlo za obnovo (Ureditev komunalne in prometne infrastrukture), uspešno izvedel:
- vsaj tri (3) objekte - izgradnja javne ceste dolžine vsaj 800 m s PDLP večjim od 5000 vozil
- vsaj tri (3) objekte - fekalne kanalizacije v dolžini najmanj 2 km (merjeno po glavnem vodu, premera vsaj DN 250 cm)
- vsaj tri (3) objekte - meteorne kanalizacije v dolžini najmanj 800 m (cevovoda premera vsaj DN 400 cm)
- vsaj tri (3) objekte - izgradnje ali obnove cestne razsvetljave z elementi inteligentne in varčne razsvetljave (daljinsko upravljanje in nadzor) v vrednosti vsaj 200.000 EUR z DDV
- vsaj šest (6) objektov kabelske kanalizacije izključno za elektroenergetske vode na NN, SN in VN napetostnem nivoju (do vključno 110 kV, kar ne vključuje zgradbe RTP) s tem, da mora biti vrednost vsakega posameznega objekta najmanj 100.000 EUR z DDV
- vsaj tri (3) objekte - strojno instalacijska dela pri gradnji zemeljskega plina iz polietilenskih cevi dimenzije PE 225 v skupni dolžini glavnih plinovodov najmanj 150 m pri čemer je bilo za spajanje kosov uporabljeno elektrofuzijsko varjenje PE cevi z objemko;
- vsaj tri (3) objekte - vročevod - strojno instalacijska dela pri gradnji vročevodnega omrežja iz predizoliranih cevi v skupni dolžini glavnih vročevodov najmanj 250 m in premera cevi najmanj DN 250.

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoje kumulativno npr. več pogojev izpolnjuje v okviru enega projekta oz. ločeno vsak pogoj posebej npr. na različnih projektih (na več lokacijah za različne investitorje).


Oddano: 1.10.2014, 09:15
Prosimo vas, da podaljšate rok za oddajo ponudb. Namreč v tako kratkem času ne moremo kvalitetno narediti kalkulacije in tudi pridobiti tako zahtevne reference. Smisel javnega naročanja je tudi v zagotavljanju konkurenčnosti med ponudniki. Mar ne?
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]
Odgovor:

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudbe do 21.10.2014 do 10:00 ure. Odpiranje ponudb bo 21.10.2014 ob 12:00 uri.


Oddano: 1.10.2014, 09:33
Pozdravljeni,

glede referenc je nekaj nejasnosti. Že to, da za vsako referenco podjetja oz. gradnjo, katerih naj bi bilo tri (3), zahtevate vsa napisana gradbena dela. Ali je mogoče prišlo do pomote, saj je zelo malo podjetij, ki so izvajali take projekte z vsemi zahtevanimi gradnjami? Tudi ostali, ki niso izvajali vseh teh del le pri enem projektu, ampak pri različnih, so zmožni opraviti vsa ta dela. Prosimo vas da spremenite zahteve. V nasprotnem primeru tvegate možnost vložka revizij glede na postopek javnega naročanje pred oddajo ponudb.

Nejasnost se pojavlja tudi pri zahtevi za gradnjo kabelske kanalizacije, katera dela zahtevate izvedbo del na 6 objektih!!! Torej, 3x objekti z VSEMI zahtevami pod točkami, plus še teh 6 objektov za vsako od zahtevanih gradenj??? Je to sploh mogoče?

Prosimo, da še enkrat preberete vaše zahteve in jih smiselno uredite.

Tudi rok za oddajo ponudb je za tak projekt smiselno prekratek. V tako kratkem roku lahko pripravi ponudnik ponudbo le, če je za projekt vedel že prej, pred objavo v Uradnem listu.

Hvala.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Reference ponudnika:
...v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe kvalitetno, pravočasno v skladu s sklenjeno pogodbo in pridobljenim uporabnim dovoljenjem oz. brez uporabnega dovoljenja v kolikor je šlo za obnovo (Ureditev komunalne in prometne infrastrukture), uspešno izvedel:
- vsaj tri (3) objekte - izgradnja javne ceste dolžine vsaj 800 m s PDLP večjim od 5000 vozil
- vsaj tri (3) objekte - fekalne kanalizacije v dolžini najmanj 2 km (merjeno po glavnem vodu, premera vsaj DN 250 cm)
- vsaj tri (3) objekte - meteorne kanalizacije v dolžini najmanj 800 m (cevovoda premera vsaj DN 400 cm)
- vsaj tri (3) objekte - izgradnje ali obnove cestne razsvetljave z elementi inteligentne in varčne razsvetljave (daljinsko upravljanje in nadzor) v vrednosti vsaj 200.000 EUR z DDV
- vsaj šest (6) objektov kabelske kanalizacije izključno za elektroenergetske vode na NN, SN in VN napetostnem nivoju (do vključno 110 kV, kar ne vključuje zgradbe RTP) s tem, da mora biti vrednost vsakega posameznega objekta najmanj 100.000 EUR z DDV
- vsaj tri (3) objekte - strojno instalacijska dela pri gradnji zemeljskega plina iz polietilenskih cevi dimenzije PE 225 v skupni dolžini glavnih plinovodov najmanj 150 m pri čemer je bilo za spajanje kosov uporabljeno elektrofuzijsko varjenje PE cevi z objemko;
- vsaj tri (3) objekte - vročevod - strojno instalacijska dela pri gradnji vročevodnega omrežja iz predizoliranih cevi v skupni dolžini glavnih vročevodov najmanj 250 m in premera cevi najmanj DN 250.

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoje kumulativno npr. več pogojev izpolnjuje v okviru enega projekta oz. ločeno vsak pogoj posebej npr. na različnih projektih (na več lokacijah za različne investitorje).

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudbe do 21.10.2014 do 10:00 ure. Odpiranje ponudb bo 21.10.2014 ob 12:00 uri.


Oddano: 1.10.2014, 10:18
Pri točki 16. Zavarovanje odgovornosti poglavja III. Pogojev za ugotavljanje sposobnosti in navodil za dokazovanje sposobnosti ponudnika, kot dokazilo zahtevate Fotokopijo ustrezne zavarovalne police in tudi Izjavo zavarovalnice. V točki 5. Ponudbena dokumentacija poglavja I. Navodilo za izdelavo ponudbe pri PRILOGI 9, Izjava zavarovalnice ni zahtevana. Prosimo za pojsanilo. Ali Izjavo zavarovalnice, da bo v primeru pridobitve posla sklenil zavarovalno polico v skladu s točko 16.1. razpisne dokumentacije priložimo ponudbi ali ne? Imate predviden kakšen vzorec v primeru, če je ta izjava potrebna?
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:

V prilogi 9 na strani 29 je zapisano, da mora ponudnik priložiti zahtevano kopijo zavarovalne police v skladu s točko 16. in izjavo zavarovalnice, da bo v primeru pridobitve posla sklenil zavarovalno polico v skladu s točko 16.1. razpisne dokumentacije. Za napako na strani 14. PONUDBENA DOKUMENTACIJA se opravičujemo in dodajamo »PRILOGA 9 Kopija zavarovalne police in izjava zavarovalnice«. Izjavo zavarovalnice ponudnik priloži v ponudbo. Vzorec ni previden. Zavarovalnice izjavo oblikujejo in potrdijo same.

Oddano: 1.10.2014, 11:47
Ali lahko referenčne pogoje ponudnik izpolnjuje kumulativno tudi z nominiranimi podizvajalci?

Ali lahko kadrovske pogoje ponudnik izpolnjuje tudi preko nominiranih podizvajalcev?
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Da, v kolikor ponudnik nastopi s podizvajalcem in bo podizvajalec ta dela tudi izvajal.

Oddano: 1.10.2014, 12:22
Fekalna kanalizacija - c. v kostanj, postavka št. 4.11,..
Kakšno cev in kolikšen fi naj upoštevamo? Za koliko prevezav priključkov gre na omenjeni trasi?
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]
Odgovor:

Upošteva naj se cev PE d90. Gre za 37 priključkov.


Oddano: 1.10.2014, 12:49
Ali je lahko odgovorni vodja gradbišča (odgovorni vodja vseh del) tudi odgovorni vodja gradbenih del ?
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]
Odgovor:

Da, če izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del.

Oddano: 1.10.2014, 13:06
Zakaj mora vsak od naštetih odgovornih vodij in tudi odgovorni vodja gradbišča (OV vseh del) imeti zahtevane reference vsak za tri objekte? Menimo, da je zahteva pretirana, saj so zahteve tudi ostalih večjih naročnikov v RS bistveno manjša tudi pri večjih naročilih.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]
Odgovor:

Reference kadri:
... v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe uspešno izvedli najmanj dva (2) posla in sicer:
- ODGOVORNI VODJA GRADBIŠČA (ODGVORNI VODJAVSEH DEL) - objekte komunalne in prometne infrastrukture v skupni vrednosti najmanj 2 mio EUR;
- ODGOVORNI VODJA GRADBENIH DEL – objekte izgradnje komunalne infrastrukture z ureditvijo ceste v skupni vrednosti najmanj 2 mio EUR;
- ODGOVORNI VODJA STROJNO INSTALACIJSKIH DEL - strojno instalacijska dela na objektih pri gradnji zemeljskega plina ali vročevodnega omrežja;
- ODGOVORNI VODJA ELEKTRO INSTALACIJSKIH DEL - elektro instalacijska dela na objektih, ki zajemajo elektroenergetske vode na NN, SN in VN napetostnem nivoju do vključno 110 kV.
Vsi trije imenovani varilci morajo imeti:
- veljavni certifikat o preizkusu usposobljenosti varilca za elektrofuzijsko varjenje PE cevi z objemko za dimenzije cevi od PE 63 do PE 225;


Oddano: 1.10.2014, 13:26
Popis del - fekalna kanalizacija - prosimo, da objavite detajl za kako razbremenilno ploščo fi 60, gre pri postavki 3.7 - Fužinska cesta
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:

Zahteva se tip razbremenilne plošče kot npr. dilatacijska plošča ANA ali podobno (detajl objavljen na spletni strani MOL http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/91479/detail.html).


Oddano: 1.10.2014, 13:46
Vprašanje v zvezi odgovornimi vodji del. Ali mislite s tremi posli za npr. odgovornega vodja gradbenih del, da s temi tremi posli skupaj (kumulativno) zadostuje pogoju 2 (dveh) milijonov EUR ali mora biti vsak izveden posel v taki vrednosti?
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Reference kadri:
... v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe uspešno izvedli najmanj dva (2) posla in sicer:
- ODGOVORNI VODJA GRADBIŠČA (ODGVORNI VODJAVSEH DEL) - objekte komunalne in prometne infrastrukture v skupni vrednosti najmanj 2 mio EUR;
- ODGOVORNI VODJA GRADBENIH DEL – objekte izgradnje komunalne infrastrukture z ureditvijo ceste v skupni vrednosti najmanj 2 mio EUR;
- ODGOVORNI VODJA STROJNO INSTALACIJSKIH DEL - strojno instalacijska dela na objektih pri gradnji zemeljskega plina ali vročevodnega omrežja;
- ODGOVORNI VODJA ELEKTRO INSTALACIJSKIH DEL - elektro instalacijska dela na objektih, ki zajemajo elektroenergetske vode na NN, SN in VN napetostnem nivoju do vključno 110 kV.
Vsi trije imenovani varilci morajo imeti:
- veljavni certifikat o preizkusu usposobljenosti varilca za elektrofuzijsko varjenje PE cevi z objemko za dimenzije cevi od PE 63 do PE 225;


Oddano: 1.10.2014, 13:55
PRILOGA 8/1 REFERENCA za kadre. Naročnik mora obkrožiti za katera dela je bil imenovan odgovorni vodja za že izveden objekt. Potem mora pa isto obkrožiti še pri opisu izvedenih del, kar je skoraj isto. Ali ste mislili, da mi kot ponudnik najprej (zgornja polovica referenčnega obrazca) obkrožimo za katera dela bomo mi imenovali odgovorne vodje za ta projekt, spodnjo polovico pa naj obkroži naročnik, za referenco, za katero je ta imenovani odgovorni vodja že vodil dela??? Kako bi sicer vedeli za katera dela mi imenujemo posameznega odgovornega vodjo? Če je temu tako, vas naprošamo da spremenite obrazec.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:

Obrazec v objavljenem popravku razpisne dokumentacije ustrezno popravljen.

Oddano: 1.10.2014, 15:14
Spoštovani!
Prosimo vas, da pojasnite postavko iz popisa del Litijska cesta;
Voziščne konstrukcije post. 9. Krajinska ureditev križanja Litijske ceste in PST-a kpl 1,00
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]
Odgovor:

Ureditev križanja PST z Litijsko cesto. Upošteva se ukrepe umirjanja prometa (led diode, grbina, tlakovanje grbine z granitnimi kockami), zasaditev/nadomeščanje vegetacije v območju obdelave in prilagoditev dela PST, ki poteka vzporedno s severnim robom Litijske.


Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol
Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Poslati:
- Portal JN


Datum objave: 14.10.2014   11:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali mora vsak referenčni objekt vsebovati izgradnjo mestne ceste, fekalne kanalizacije, meteorne kanalizacije, cestne razsvetljave, kabelske kanalizacije, plinovoda in vročevoda oz ali lahko temu pogoju zadostimo komulativno s predložitvijo večih referenc?

ODGOVOR:


Številka: 430-989/2014-10
Datum: 14.10.2014
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-14-220081 – Ureditev komunalne in prometne infrastrukture v območju Hrušice in Litijske ceste

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
Številka objave: JN9508/2014, Datum objave: 25.9.2014
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 2.10.2014, 09:16
Popis del - načrt cesta,..cesta v Kostanj,..odvodnjavanej poz.15,16 kakšno posteljico upotševamo pri polaganju cevi?
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:

Peščena posteljica granulacije 8-16 mm, min deb. 10 cm oz. DN/4.


Oddano: 2.10.2014, 09:16
Ali mora vsak referenčni objekt vsebovati izgradnjo mestne ceste, fekalne kanalizacije, meteorne kanalizacije, cestne razsvetljave, kabelske kanalizacije, plinovoda in vročevoda oz ali lahko temu pogoju zadostimo komulativno s predložitvijo večih referenc?
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]


Odgovor:
Reference ponudnika:
...v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe kvalitetno, pravočasno v skladu s sklenjeno pogodbo in pridobljenim uporabnim dovoljenjem oz. brez uporabnega dovoljenja v kolikor je šlo za obnovo (Ureditev komunalne in prometne infrastrukture), uspešno izvedel:
- vsaj tri (3) objekte - izgradnja javne ceste dolžine vsaj 800 m s PDLP večjim od 5000 vozil
- vsaj tri (3) objekte - fekalne kanalizacije v dolžini najmanj 2 km (merjeno po glavnem vodu, premera vsaj DN 250 cm)
- vsaj tri (3) objekte - meteorne kanalizacije v dolžini najmanj 800 m (cevovoda premera vsaj DN 400 cm)
- vsaj tri (3) objekte - izgradnje ali obnove cestne razsvetljave z elementi inteligentne in varčne razsvetljave (daljinsko upravljanje in nadzor) v vrednosti vsaj 200.000 EUR z DDV
- vsaj šest (6) objektov kabelske kanalizacije izključno za elektroenergetske vode na NN, SN in VN napetostnem nivoju (do vključno 110 kV, kar ne vključuje zgradbe RTP) s tem, da mora biti vrednost vsakega posameznega objekta najmanj 100.000 EUR z DDV
- vsaj tri (3) objekte - strojno instalacijska dela pri gradnji zemeljskega plina iz polietilenskih cevi dimenzije PE 225 v skupni dolžini glavnih plinovodov najmanj 150 m pri čemer je bilo za spajanje kosov uporabljeno elektrofuzijsko varjenje PE cevi z objemko;
- vsaj tri (3) objekte - vročevod - strojno instalacijska dela pri gradnji vročevodnega omrežja iz predizoliranih cevi v skupni dolžini glavnih vročevodov najmanj 250 m in premera cevi najmanj DN 250.

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoje kumulativno npr. več pogojev izpolnjuje v okviru enega projekta oz. ločeno vsak pogoj posebej npr. na različnih projektih (na več lokacijah za različne investitorje).Oddano: 2.10.2014, 09:17
Koliko referenc za kabelsko kanalizacijo moramo priložiti v ponudbo - 3 ali 6?
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor: 3

Reference ponudnika:
...v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe kvalitetno, pravočasno v skladu s sklenjeno pogodbo in pridobljenim uporabnim dovoljenjem oz. brez uporabnega dovoljenja v kolikor je šlo za obnovo (Ureditev komunalne in prometne infrastrukture), uspešno izvedel:
- vsaj tri (3) objekte - izgradnja javne ceste dolžine vsaj 800 m s PDLP večjim od 5000 vozil
- vsaj tri (3) objekte - fekalne kanalizacije v dolžini najmanj 2 km (merjeno po glavnem vodu, premera vsaj DN 250 cm)
- vsaj tri (3) objekte - meteorne kanalizacije v dolžini najmanj 800 m (cevovoda premera vsaj DN 400 cm)
- vsaj tri (3) objekte - izgradnje ali obnove cestne razsvetljave z elementi inteligentne in varčne razsvetljave (daljinsko upravljanje in nadzor) v vrednosti vsaj 200.000 EUR z DDV
- vsaj šest (6) objektov kabelske kanalizacije izključno za elektroenergetske vode na NN, SN in VN napetostnem nivoju (do vključno 110 kV, kar ne vključuje zgradbe RTP) s tem, da mora biti vrednost vsakega posameznega objekta najmanj 100.000 EUR z DDV
- vsaj tri (3) objekte - strojno instalacijska dela pri gradnji zemeljskega plina iz polietilenskih cevi dimenzije PE 225 v skupni dolžini glavnih plinovodov najmanj 150 m pri čemer je bilo za spajanje kosov uporabljeno elektrofuzijsko varjenje PE cevi z objemko;
- vsaj tri (3) objekte - vročevod - strojno instalacijska dela pri gradnji vročevodnega omrežja iz predizoliranih cevi v skupni dolžini glavnih vročevodov najmanj 250 m in premera cevi najmanj DN 250.

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoje kumulativno npr. več pogojev izpolnjuje v okviru enega projekta oz. ločeno vsak pogoj posebej npr. na različnih projektih (na več lokacijah za različne investitorje).Oddano: 2.10.2014, 09:19
Ali sta lahko odgovorni vodja vseh del in odgovorni vodja gradbenih del ista oseba?
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Da, če izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del.


Oddano: 2.10.2014, 10:22
Prosimo vas da zmanjšate zahtevo pri referencah za izgradnjo mestne ceste dolžine vsaj 800m s PDLP večjim od 5000 vozil z urejenim obojestranskim pločnikom in kolesarsko stezo, semaforiziranim križiščem. Nekdo, ki zna graditi avtoceste, regionalne ceste, križišča in tudi komunalno in vso drugo infrastrukturo je sposoben izvesti vsa dela, ne da bi vsa ta dela opravljal na enem objektu. Zahteva je pretirana. Tudi glede odgovornega vodje vseh del, oz. odgovornega vodje gradbenih del. V enem od vaših prejšnjih razpisov, kjer so bila predvidena podobna dela, je bila zahteva bistveno manj specificirana. Pozivamo vas, da to točko glede pogoja za izgradnjo ceste (za podjetje ter za kader) zmanjšate v smislu, da mora poleg izgradnje oz, rekosntrukcije ceste obvezno biti poleg še pločnik in kolesarska steza in semaforizirano križišče.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Reference ponudnika:
...v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe kvalitetno, pravočasno v skladu s sklenjeno pogodbo in pridobljenim uporabnim dovoljenjem oz. brez uporabnega dovoljenja v kolikor je šlo za obnovo (Ureditev komunalne in prometne infrastrukture), uspešno izvedel:
- vsaj tri (3) objekte - izgradnja javne ceste dolžine vsaj 800 m s PDLP večjim od 5000 vozil
- vsaj tri (3) objekte - fekalne kanalizacije v dolžini najmanj 2 km (merjeno po glavnem vodu, premera vsaj DN 250 cm)
- vsaj tri (3) objekte - meteorne kanalizacije v dolžini najmanj 800 m (cevovoda premera vsaj DN 400 cm)
- vsaj tri (3) objekte - izgradnje ali obnove cestne razsvetljave z elementi inteligentne in varčne razsvetljave (daljinsko upravljanje in nadzor) v vrednosti vsaj 200.000 EUR z DDV
- vsaj šest (6) objektov kabelske kanalizacije izključno za elektroenergetske vode na NN, SN in VN napetostnem nivoju (do vključno 110 kV, kar ne vključuje zgradbe RTP) s tem, da mora biti vrednost vsakega posameznega objekta najmanj 100.000 EUR z DDV
- vsaj tri (3) objekte - strojno instalacijska dela pri gradnji zemeljskega plina iz polietilenskih cevi dimenzije PE 225 v skupni dolžini glavnih plinovodov najmanj 150 m pri čemer je bilo za spajanje kosov uporabljeno elektrofuzijsko varjenje PE cevi z objemko;
- vsaj tri (3) objekte - vročevod - strojno instalacijska dela pri gradnji vročevodnega omrežja iz predizoliranih cevi v skupni dolžini glavnih vročevodov najmanj 250 m in premera cevi najmanj DN 250.

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoje kumulativno npr. več pogojev izpolnjuje v okviru enega projekta oz. ločeno vsak pogoj posebej npr. na različnih projektih (na več lokacijah za različne investitorje).

Reference kadri:
... v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe uspešno izvedli najmanj dva (2) posla in sicer:
- ODGOVORNI VODJA GRADBIŠČA (ODGVORNI VODJAVSEH DEL) - objekte komunalne in prometne infrastrukture v skupni vrednosti najmanj 2 mio EUR;
- ODGOVORNI VODJA GRADBENIH DEL – objekte izgradnje komunalne infrastrukture z ureditvijo ceste v skupni vrednosti najmanj 2 mio EUR;
- ODGOVORNI VODJA STROJNO INSTALACIJSKIH DEL - strojno instalacijska dela na objektih pri gradnji zemeljskega plina ali vročevodnega omrežja;
- ODGOVORNI VODJA ELEKTRO INSTALACIJSKIH DEL - elektro instalacijska dela na objektih, ki zajemajo elektroenergetske vode na NN, SN in VN napetostnem nivoju do vključno 110 kV.
Vsi trije imenovani varilci morajo imeti:
- veljavni certifikat o preizkusu usposobljenosti varilca za elektrofuzijsko varjenje PE cevi z objemko za dimenzije cevi od PE 63 do PE 225;


Oddano: 2.10.2014, 10:30
Zanima nas, sedaj ko dovolite, da se zahteve pri referenčnih pogojih lahko sestavljajo, ali še vedno za vsak od naštetih pogojev, zahtevate za vsak tak določen pogoj, tri reference? Kako se potem to izide pri pogoju za gradnjo kabelske kanalizacije, kjer moramo pa za ta dela navesti dela na najmanj 6 objektih?
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:

Reference ponudnika:
...v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe kvalitetno, pravočasno v skladu s sklenjeno pogodbo in pridobljenim uporabnim dovoljenjem oz. brez uporabnega dovoljenja v kolikor je šlo za obnovo (Ureditev komunalne in prometne infrastrukture), uspešno izvedel:
- vsaj tri (3) objekte - izgradnja javne ceste dolžine vsaj 800 m s PDLP večjim od 5000 vozil
- vsaj tri (3) objekte - fekalne kanalizacije v dolžini najmanj 2 km (merjeno po glavnem vodu, premera vsaj DN 250 cm)
- vsaj tri (3) objekte - meteorne kanalizacije v dolžini najmanj 800 m (cevovoda premera vsaj DN 400 cm)
- vsaj tri (3) objekte - izgradnje ali obnove cestne razsvetljave z elementi inteligentne in varčne razsvetljave (daljinsko upravljanje in nadzor) v vrednosti vsaj 200.000 EUR z DDV
- vsaj šest (6) objektov kabelske kanalizacije izključno za elektroenergetske vode na NN, SN in VN napetostnem nivoju (do vključno 110 kV, kar ne vključuje zgradbe RTP) s tem, da mora biti vrednost vsakega posameznega objekta najmanj 100.000 EUR z DDV
- vsaj tri (3) objekte - strojno instalacijska dela pri gradnji zemeljskega plina iz polietilenskih cevi dimenzije PE 225 v skupni dolžini glavnih plinovodov najmanj 150 m pri čemer je bilo za spajanje kosov uporabljeno elektrofuzijsko varjenje PE cevi z objemko;
- vsaj tri (3) objekte - vročevod - strojno instalacijska dela pri gradnji vročevodnega omrežja iz predizoliranih cevi v skupni dolžini glavnih vročevodov najmanj 250 m in premera cevi najmanj DN 250.

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoje kumulativno npr. več pogojev izpolnjuje v okviru enega projekta oz. ločeno vsak pogoj posebej npr. na različnih projektih (na več lokacijah za različne investitorje).


Oddano: 2.10.2014, 13:51
Spoštovani

V razpisni dokumentaciji na str. 11 in 12, pod točko 16 zahtevate:

"Zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam - 33. člen ZGO-1. (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati svoja dela in material pred škodo oziroma uničenjem za ves čas do dneva izročitve pogodbenih del naročniku. Izvajalec mora zavarovati dela, material in opremo za vgraditev pred nevarnostmi, ki se določijo glede na vse okoliščine, ki bi v danem primeru lahko vplivale na njihov nastanek, do njihove polne vrednosti. Prav tako je dolžan zavarovati tudi dodatne nevarnosti (poplava, visoka voda ipd). Izvajalec mora imeti ves čas svojega poslovanja zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, z zavarovalno vsoto najmanj
5 % od pogodbene vrednosti, vendar ne manj kot 3 (tri) kratnik
vsote, ki jo kot minimalno določa veljavni Zakon o graditvi objektov, na dan sklenitve te pogodbe. Dovoljen je letni agregat v višini trikratnika zavarovalne vsote. Dovoljena je odbitna franšiza v višini 2.500 €. Naročniku mora predložiti ustrezno dokazilo (polico) o zahtevanem zavarovanju (fotokopijo ustrezne zavarovalne dokumentacije) v roku desetih dni od sklenitve pogodbe.
V primeru, da izvajalec izvaja pogodbo s podizvajalci morajo vsa zavarovanja po tem členu zajemati tudi podizvajalce oziroma morajo podizvajalci imeti sklenjeno enako zavarovanje kot izvajalec.

V kolikor izvajalec v navedenem roku ne predloži zahtevanega zavarovanja, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev)."

Vprašanje 1:
Ali morajo nominirani podizvajalci že v času oddaje ponudbe priložiti izjavo zavarovalnice, da bo v primeru pridobitve posla sklenil zavarovalno polico v skladu s točko 16.1. RD.
Odgovor:
Ne. V času oddaje ponudbe nominiranim podizvajalcem ni potrebno priložiti izjave zavarovalnice.

Vprašanje 2:

Prosimo naročnika, da definira na kakšen način je predvidel potrjevanje referenčnih objektov pri katerih je bilo več naročnikov (npr. pogodba z MOL za cesto, z JP VO-KA za vodovod ipd.) – primer sočasne gradnje večih komunalnih vodov na istem objektu.

Lp
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
V okviru referenčnih objektov pri katerih je bilo več naročnikov, vsak naročnik oz. investitor potrdi referenco za tisto področje dela, za katero je nastopal kot naročnik.


Oddano: 2.10.2014, 15:07
Pozdravljeni,

zanima me kdo je upravičenec po garanciji za resnost ponudbe Mestna občina Ljubljana ali Elektro Ljubljana d.d. ali oba skupaj? Prav tako me zanima kdo bo upravičenec po garancijah za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku? Če bosta dve sklenjeni pogodbi (ena z Mestno občino Ljubljana in ena s podjetjem Elektro Ljubljana d.d.) ali bo potrebno predložiti po dve garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku za vsako pogodbo posebej v ločeno korist upravičencev Mestna občina Ljubljana in Elektro Ljubljana d.d.?

Hvala in lepo pozdravljeni.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]
Odgovor:
Pri BG za resnost sta upravičenca oba. Pri BG za dobro izvedbo in odpravo napak se predložita ločeni BG , saj se sklepata 2 ločeni pogodbi.


Oddano: 3.10.2014, 08:13
V popisih del T K K so popisi del ločeni za vsako cesto posebej, nato pa tudi skupaj - zbir vseh cest.
Ali ovrednotimo samo zavihek SKUPAJ, ali vsako cesto posebej, ali vse zavihke, tako da se bo podvajalo???
Dajte popravke TAKOJ, ali pa prestavite rok oddaje, ki je tako ali tako prekratek.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Ovrednoti se samo zavihke za vsako cesto posebej. Zavihek skupaj je seštevek (po količinah) vseh cest.

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudbe do 21.10.2014 do 10:00 ure. Odpiranje ponudb bo 21.10.2014 ob 12:00 uri.Oddano: 3.10.2014, 08:25
V popisih del Fekalna kanalizacija nam ni jasno sledeče:

Primer Fužinska cesta:

- izkopa skupaj je 1.857,00 m3, od tega se ga za zasip uporabi 611,10 m3. Torej ga za odvoz ostane razlika 1.245,90 m3.
Vi ste pa za odvoz predvideli 1326,00 m3.

Kje je začasna gradbena deponija H=2km, in kje stalna deponija oddaljana do 10 km, kjer je potrebno material splanirati in plačati deponijsko takso.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]


Odgovor:
Obračun se bo vršil po dejanskih količinah.
Izbor deponije se prepušča izvajalcu.


Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol
Tadeja Möderndorfer
Vodja službePoslati:
- Portal JN


Datum objave: 14.10.2014   13:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v točki 16. zahtevate predložitev Izjave zavarovalnice v skladu s točko 16.1. V generalni pogodbi, ki jo imamo sklenjeno z zavarovalnico, je določena odbitna franšiza v višini 5.000,00 EUR. Vi zahtevate odbitno franšizo v višini 2.500,00 EUR. Ker višji znesek ni vam v škodo, vam predlagamo, da dovolite Izjavo zavarovalnice, ki določa odbitno franšizo, ki je tudi nad 2.500,00 EUR.

Hvala!

ODGOVOR:


Številka: 430-989/2014-11
Datum: 14.10.2014
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-14-220081 – Ureditev komunalne in prometne infrastrukture v območju Hrušice in Litijske ceste

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
Številka objave: JN9508/2014, Datum objave: 25.9.2014
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 3.10.2014, 09:48
Spoštovani,

v točki 16. zahtevate predložitev Izjave zavarovalnice v skladu s točko 16.1. V generalni pogodbi, ki jo imamo sklenjeno z zavarovalnico, je določena odbitna franšiza v višini 5.000,00 EUR. Vi zahtevate odbitno franšizo v višini 2.500,00 EUR. Ker višji znesek ni vam v škodo, vam predlagamo, da dovolite Izjavo zavarovalnice, ki določa odbitno franšizo, ki je tudi nad 2.500,00 EUR.

Hvala!
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Naročnik je določil maksimalno odbitno franšizo. Višja odbitna franšiza ni dopustna lahko je le nižja.


Oddano: 3.10.2014, 15:15
Po ZJN-2 ni podlage, da bi morali pogoje navedene v izjavi podizvajalca ( priloga 10/4 ) izpolnjevati podizvajalec, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila. V tem delu zahtevamo spremembo RD.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Obrazec je v popravku razpisne dokumentacije ustrezno popravljen.


Oddano: 3.10.2014, 15:16
Zahtevamo, da umaknete sporno zahtevo, da mora tudi podizvajalec zajemati zavarovanja oz. predložiti enako zavarovanje kot ponudnik ( točka 16. In 16.1. ).
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Podizvajalec mora imeti sklenjeno enako zavarovanje kot izvajalec pred začetkom gradnje.


Oddano: 3.10.2014, 15:22
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji na str.10 in 11, pod točko 13 zahtevate:

Ponudnik mora imenovati odgovornega vodjo vseh del, odgovornega vodjo gradbenih del, odgovornega vodjo strojno instalacijskih del, odgovornega vodjo elektro instalacijskih del in tri varilce.
Vsi odgovorni vodje del morajo izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o graditvi objektov in se morajo izkazati, da so v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe uspešno izvedli najmanj
tri (3) posle in sicer:

ODGOVORNI VODJA ELEKTRO INSTALACIJSKIH DEL
- elektro instalacijska dela na objektih, ki zajemajo elektroenergetske vode na NN, SN in VN napetostnem nivoju do vključno 110 kV.

Vprašanje:

Ali zadostimo referenčnemu pogoju, če priložimo npr. tri reference za elektro instalacijska dela na objektu NN oz. SN energetskem vodu. Dela na VN energetskem vodu namreč lahko opravljajo elektro (npr. ELEKTRO LJUBLJANA) podjetja sama in ne dopuščajo, da jih izvaja zunanji izvajalec.

Hvala za odgovor in lep pozdrav!
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Reference kadri:
... v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe uspešno izvedli najmanj dva (2) posla in sicer:
- ODGOVORNI VODJA GRADBIŠČA (ODGVORNI VODJAVSEH DEL) - objekte komunalne in prometne infrastrukture v skupni vrednosti najmanj 2 mio EUR;
- ODGOVORNI VODJA GRADBENIH DEL – objekte izgradnje komunalne infrastrukture z ureditvijo ceste v skupni vrednosti najmanj 2 mio EUR;
- ODGOVORNI VODJA STROJNO INSTALACIJSKIH DEL - strojno instalacijska dela na objektih pri gradnji zemeljskega plina ali vročevodnega omrežja;
- ODGOVORNI VODJA ELEKTRO INSTALACIJSKIH DEL - elektro instalacijska dela na objektih, ki zajemajo elektroenergetske vode na NN, SN in VN napetostnem nivoju do vključno 110 kV.
Vsi trije imenovani varilci morajo imeti:
- veljavni certifikat o preizkusu usposobljenosti varilca za elektrofuzijsko varjenje PE cevi z objemko za dimenzije cevi od PE 63 do PE 225;

Torej referenčnemu pogoju za odgovornega vodjo elektro instalacijskih del zadostite, če priložite dve referenci na objektu NN oz. SN energetskem vodu, napetostnega nivoja do vključno 110 kV.Oddano: 3.10.2014, 15:25
Spoštovani

v razpisni dokumentaciji na str. 10, pod točko 12 zahtevate:

»Ponudnik je v obdobju zadnjih petih let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel (kvalitetno, pravočasno v skladu s sklenjeno pogodbo in pridobljenim uporabnim dovoljenjem) najmanj tri (3) objekte - Ureditev komunalne in prometne infrastrukture pri čemer mora izvedena gradnja vsebovati:
- izgradnjo mestne ceste dolžine vsaj 800 m s PDLP večjim od
5000 vozil z urejenim obojestranskim pločnikom in kolesarsko stezo, semaforizirano križišče;
- fekalne kanalizacije v dolžini 2 km (merjeno po glavnem vodu,
premera vsaj DN 250 cm);
- meteorne kanalizacije v dolžini 800 m (cevovoda premera vsaj
DN 400 cm);
- izgradnjo ali obnovo cestne razsvetljave z elementi inteligentne
in varčne razsvetljave (daljinsko upravljanje in nadzor) v
vrednosti vsaj 400.000 EUR z DDV;
- kabelske kanalizacije izključno za elektroenergetske vode na
NN, SN in VN napetostnem nivoju (do vključno 110 kV, kar ne
vključuje zgradbe RTP) in sicer minimalno na 6 objektih, s tem, da mora biti vrednost vsakega posameznega objekta najmanj 100.000 EUR z DDV;
- Strojno instalacijske dela pri gradnji zemeljskega plina iz
polietilenskih cevi dimenzije PE 225 v skupni dolžini glavnih plinovodov najmanj 150 m pri čemer je bilo za spajanje kosov uporabljeno elektrofuzijsko varjenje PE cevi z objemko;
- Vročevod – strojno instalacijskega dela pri gradnji
vročevodnega omrežja iz predizoliranih cevi v skupni dolžini glavnih vročevodov najmanj 250 m in premera cevi najmanj DN 250.«

Ali bo ponudnik izpolnil referenčne pogoje če priloži reference kot je navedeno v spodnjih alinejah?

Ponudnik je v obdobju zadnjih petih let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel (kvalitetno, pravočasno v skladu s sklenjeno pogodbo in pridobljenim uporabnim dovoljenjem)

- Najmanj tri objekte izgradnje mestne ceste dolžine vsaj 800 m s PDLP večjim od
5000 vozil z urejenim obojestranskim pločnikom in kolesarsko stezo, semaforizirano križišče;
- Najmanj tri objekte fekalne kanalizacije v dolžini 2 km (merjeno po glavnem vodu,
premera vsaj DN 250 cm);
- Najmanj tri objekte meteorne kanalizacije v dolžini 800 m (cevovoda premera vsaj
DN 400 cm);
- Najmanj tri objekte izgradnjo ali obnovo cestne razsvetljave z elementi inteligentne
in varčne razsvetljave (daljinsko upravljanje in nadzor) v
vrednosti vsaj 400.000 EUR z DDV,
- Najmanj tri objekte kabelske kanalizacije izključno za elektroenergetske vode na
NN, SN in VN napetostnem nivoju (do vključno 110 kV, kar ne
vključuje zgradbe RTP, s tem, da mora biti vrednost vsakega posameznega objekta najmanj 100.000 EUR z DDV;
- Najmanj tri objekte strojno instalacijskih del pri gradnji zemeljskega plina iz
- polietilenskih cevi dimenzije PE 225 v skupni dolžini glavnih plinovodov najmanj 150 m pri čemer je bilo za spajanje kosov uporabljeno elektrofuzijsko varjenje PE cevi z objemko;
- Najmanj tri objekte Vročevoda – strojno instalacijskega dela pri gradnji
vročevodnega omrežja iz predizoliranih cevi v skupni dolžini glavnih vročevodov najmanj 250 m in premera cevi najmanj DN 250

lp
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor: da, upoštevaje vsebinske spremembe.

Reference ponudnika:
...v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe kvalitetno, pravočasno v skladu s sklenjeno pogodbo in pridobljenim uporabnim dovoljenjem oz. brez uporabnega dovoljenja v kolikor je šlo za obnovo (Ureditev komunalne in prometne infrastrukture), uspešno izvedel:
- vsaj tri (3) objekte - izgradnja javne ceste dolžine vsaj 800 m s PDLP večjim od 5000 vozil
- vsaj tri (3) objekte - fekalne kanalizacije v dolžini najmanj 2 km (merjeno po glavnem vodu, premera vsaj DN 250 cm)
- vsaj tri (3) objekte - meteorne kanalizacije v dolžini najmanj 800 m (cevovoda premera vsaj DN 400 cm)
- vsaj tri (3) objekte - izgradnje ali obnove cestne razsvetljave z elementi inteligentne in varčne razsvetljave (daljinsko upravljanje in nadzor) v vrednosti vsaj 200.000 EUR z DDV
- vsaj šest (6) objektov kabelske kanalizacije izključno za elektroenergetske vode na NN, SN in VN napetostnem nivoju (do vključno 110 kV, kar ne vključuje zgradbe RTP) s tem, da mora biti vrednost vsakega posameznega objekta najmanj 100.000 EUR z DDV
- vsaj tri (3) objekte - strojno instalacijska dela pri gradnji zemeljskega plina iz polietilenskih cevi dimenzije PE 225 v skupni dolžini glavnih plinovodov najmanj 150 m pri čemer je bilo za spajanje kosov uporabljeno elektrofuzijsko varjenje PE cevi z objemko;
- vsaj tri (3) objekte - vročevod - strojno instalacijska dela pri gradnji vročevodnega omrežja iz predizoliranih cevi v skupni dolžini glavnih vročevodov najmanj 250 m in premera cevi najmanj DN 250.

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoje kumulativno npr. več pogojev izpolnjuje v okviru enega projekta oz. ločeno vsak pogoj posebej npr. na različnih projektih (na več lokacijah za različne investitorje).Oddano: 3.10.2014, 15:27
Zahtevamo spremembo zahteve po referencah, saj niso sorazmerne s predmetom javnega naročila. Ravno tako je sporna zahtevana višina in količina referenc za odgovorne vodje del.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:

Reference ponudnika:
...v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe kvalitetno, pravočasno v skladu s sklenjeno pogodbo in pridobljenim uporabnim dovoljenjem oz. brez uporabnega dovoljenja v kolikor je šlo za obnovo (Ureditev komunalne in prometne infrastrukture), uspešno izvedel:
- vsaj tri (3) objekte - izgradnja javne ceste dolžine vsaj 800 m s PDLP večjim od 5000 vozil
- vsaj tri (3) objekte - fekalne kanalizacije v dolžini najmanj 2 km (merjeno po glavnem vodu, premera vsaj DN 250 cm)
- vsaj tri (3) objekte - meteorne kanalizacije v dolžini najmanj 800 m (cevovoda premera vsaj DN 400 cm)
- vsaj tri (3) objekte - izgradnje ali obnove cestne razsvetljave z elementi inteligentne in varčne razsvetljave (daljinsko upravljanje in nadzor) v vrednosti vsaj 200.000 EUR z DDV
- vsaj šest (6) objektov kabelske kanalizacije izključno za elektroenergetske vode na NN, SN in VN napetostnem nivoju (do vključno 110 kV, kar ne vključuje zgradbe RTP) s tem, da mora biti vrednost vsakega posameznega objekta najmanj 100.000 EUR z DDV
- vsaj tri (3) objekte - strojno instalacijska dela pri gradnji zemeljskega plina iz polietilenskih cevi dimenzije PE 225 v skupni dolžini glavnih plinovodov najmanj 150 m pri čemer je bilo za spajanje kosov uporabljeno elektrofuzijsko varjenje PE cevi z objemko;
- vsaj tri (3) objekte - vročevod - strojno instalacijska dela pri gradnji vročevodnega omrežja iz predizoliranih cevi v skupni dolžini glavnih vročevodov najmanj 250 m in premera cevi najmanj DN 250.

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoje kumulativno npr. več pogojev izpolnjuje v okviru enega projekta oz. ločeno vsak pogoj posebej npr. na različnih projektih (na več lokacijah za različne investitorje).

Reference kadri:
... v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe uspešno izvedli najmanj dva (2) posla in sicer:
- ODGOVORNI VODJA GRADBIŠČA (ODGVORNI VODJAVSEH DEL) - objekte komunalne in prometne infrastrukture v skupni vrednosti najmanj 2 mio EUR;
- ODGOVORNI VODJA GRADBENIH DEL – objekte izgradnje komunalne infrastrukture z ureditvijo ceste v skupni vrednosti najmanj 2 mio EUR;
- ODGOVORNI VODJA STROJNO INSTALACIJSKIH DEL - strojno instalacijska dela na objektih pri gradnji zemeljskega plina ali vročevodnega omrežja;
- ODGOVORNI VODJA ELEKTRO INSTALACIJSKIH DEL - elektro instalacijska dela na objektih, ki zajemajo elektroenergetske vode na NN, SN in VN napetostnem nivoju do vključno 110 kV.
Vsi trije imenovani varilci morajo imeti:
- veljavni certifikat o preizkusu usposobljenosti varilca za elektrofuzijsko varjenje PE cevi z objemko za dimenzije cevi od PE 63 do PE 225;


Oddano: 3.10.2014, 15:30
Nedopustno je zahtevati, da ponudnik nastopa samo v eni ponudbi. Ponudnik sme sodelovati bodisi individualno bodisi kot ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov pri eni ponudbi in hkrati kot podizvajalec pri drugi ponudbi. Zahtevamo, da dokumentacijo v tem delu spremenite.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Ponudnik lahko nastopa samostojno oz. v skupni ponudbi enkrat in v večih ponudbah kot podizvajalec.


Oddano: 3.10.2014, 15:31
Zahtevamo podaljšanje roka za oddajo ponudbe in roka za postavitev vprašanj ter uskladitev razpisne dokumentacije z navedbami na portalu javnih naročil.
Rok za postavitev vprašanj je 5.10.2014, 23:00 in ni skladen s točko 4. Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije v razpisni dokumentaciji ( str. 3 ), v kateri zahtevate, da mora ponudnik postaviti vprašanja vsaj dva delovna dneva pred rokom za pojasnila. Če vprašanja postavimo na zadnji dan, to je na dan 5.10., potem v skladu z RD ne morete odgovoriti na vprašanja, katera bomo postavili na dan 5.10.. Kot ponudnik dejansko ne vemo, kdaj je zadnji rok za postavitev vprašanj. Ali je rok za postavitev vprašanj dva delovna dneva pred rokom za objavo pojasnil, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, ali 5.10., kot je navedeno na objavi na portalu?
Zahtevamo uskladitev razpisne dokumentacije z objavo na portalu.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudbe do 21.10.2014 do 10:00 ure. Odpiranje ponudb bo 21.10.2014 ob 12:00 uri.


Oddano: 3.10.2014, 15:41
Spoštovani

V razpisni dokumentaciji na str.10, pod točko 12 zahtevate:

"Ponudnik je v obdobju zadnjih petih let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel (kvalitetno, pravočasno v skladu s sklenjeno pogodbo in pridobljenim uporabnim dovoljenjem) najmanj tri (3) objekte - Ureditev komunalne in prometne infrastrukture pri čemer mora izvedena gradnja vsebovati:
- izgradnjo mestne ceste dolžine vsaj 800 m s PDLP večjim od
5000 vozil z urejenim obojestranskim pločnikom in kolesarsko stezo, semaforizirano križišče"

Naročnikova zahteva za izpolnitev referenčnih pogojev glede gradnje mestnih cest v zahtevanem obsegu je nerazumljiva, saj se v obdobju zadnjih petih let dela v takem obsegu niso izvajala.

Zato prosimo naročnika, da spremeni pogoj in sicer:
»Ponudnik je v obdobju zadnjih petih let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel (kvalitetno, pravočasno v skladu s sklenjeno pogodbo in pridobljenim uporabnim dovoljenjem oz. brez uporabnega dovoljenja v kolikor je šli za obnovo ceste)

Najmanj tri objekte izgradnje mestne ceste skupne dolžine vsaj 2400 m s PDLP večjim od 5000 vozil pri čemer mora vsak objekt posamezno vsebovati izvedbo vsaj dveh navedenih elementov cestne infrastrukture:
- urejen dvostranski pločnik,
- urejeno kolesarsko stezo,
- semaforizirano križišče.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:

Reference ponudnika:
...v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe kvalitetno, pravočasno v skladu s sklenjeno pogodbo in pridobljenim uporabnim dovoljenjem oz. brez uporabnega dovoljenja v kolikor je šlo za obnovo (Ureditev komunalne in prometne infrastrukture), uspešno izvedel:
- vsaj tri (3) objekte - izgradnja javne ceste dolžine vsaj 800 m s PDLP večjim od 5000 vozil
- vsaj tri (3) objekte - fekalne kanalizacije v dolžini najmanj 2 km (merjeno po glavnem vodu, premera vsaj DN 250 cm)
- vsaj tri (3) objekte - meteorne kanalizacije v dolžini najmanj 800 m (cevovoda premera vsaj DN 400 cm)
- vsaj tri (3) objekte - izgradnje ali obnove cestne razsvetljave z elementi inteligentne in varčne razsvetljave (daljinsko upravljanje in nadzor) v vrednosti vsaj 200.000 EUR z DDV
- vsaj šest (6) objektov kabelske kanalizacije izključno za elektroenergetske vode na NN, SN in VN napetostnem nivoju (do vključno 110 kV, kar ne vključuje zgradbe RTP) s tem, da mora biti vrednost vsakega posameznega objekta najmanj 100.000 EUR z DDV
- vsaj tri (3) objekte - strojno instalacijska dela pri gradnji zemeljskega plina iz polietilenskih cevi dimenzije PE 225 v skupni dolžini glavnih plinovodov najmanj 150 m pri čemer je bilo za spajanje kosov uporabljeno elektrofuzijsko varjenje PE cevi z objemko;
- vsaj tri (3) objekte - vročevod - strojno instalacijska dela pri gradnji vročevodnega omrežja iz predizoliranih cevi v skupni dolžini glavnih vročevodov najmanj 250 m in premera cevi najmanj DN 250.

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoje kumulativno npr. več pogojev izpolnjuje v okviru enega projekta oz. ločeno vsak pogoj posebej npr. na različnih projektih (na več lokacijah za različne investitorje).


Oddano: 3.10.2014, 15:42
Zanima nas način vgradnje poliesterskih razbremenilnih plošč, kajti montaža le- teh, je predvidena pri sanacijah jaškov, kjer je možna takojšnja zaščita pokrova in razbremenilne plošče z asfaltom. Pri odprtem gradbišču bi se razbremenilne plošče zaradi gradbiščnega transporta poškodovale pred asfaltiranjem.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:

Pokrove in razbremenilne plošče se vgradi tik pred asfaltiranjem, začasno je potrebno jaške ustrezno zaščititi z začasnimi pokrovi.


Oddano: 3.10.2014, 15:46
Pozdravljeni,

ali zadostimo referenčnim pogojem pod točko 12 in 13 razpisne dokumentacije, če priložimo potrjene reference za katere ni bilo izdano uporabo dovoljenje saj je šlo za obnovo komunalne in cestne infrastrukture, za kar se po veljavni zakonodaji ne izdaja uporabnega dovoljenja?

lp
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Da.


Oddano: 3.10.2014, 15:51
Prosimo za specifikacijo krajinske ureditve križanja Litijske ceste in PST - Krajinska ureditev križanja Litijske ceste in PST-a kpl 1,00 (popis ceste - zavihek LitijskaC, III.Voziščne konstrukcije, postavka 9
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Ureditev križanja PST z Litijsko cesto - Upošteva se ukrepe umirjanja prometa (led diode, grbina, tlakovanje grbine z granitnimi kockami), zasaditev/nadomeščanje vegetacije v območju obdelave in prilagoditev dela PST, ki poteka vzporedno s severnim robom Litijske.Oddano: 3.10.2014, 15:55
Navedite globino ponikovalnic fi 140 (popis za ceste, odvodnjavanje, Fužinska c., postavka 10, CvKostanj, postavka 13.)
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Globina ponikovalnice je 2,5 m.


Oddano: 3.10.2014, 15:59
Zanima nas podatek o koliko barski plinovod je potrebno prestaviti na Fužinski cesti v dolžini 130m?
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
V nizkotlačnih plinovodih dimenzije PE225x13.4 (DN200), PE63x5.8 (DN50) ter PE32x3.0 (DN25) se bo transportiral zemeljski plin tlaka do 100.0 mbar


Oddano: 4.10.2014, 11:21
V delu popisov "Načrt EKK Popisi", pod postavko C OBRTNIŠKA DELA, I. KLJUČAVNIČARSKA DELA, postavki 1 in 2, zahtevate dobavo kovinskih težkih pokrovov tip ERMATIC. Ker je pokrov tipa ERMATIC, ime in tip pokrova izključno proizvajalca NORINCO, s to zahtevo kršite zakon o javnem naročanju, saj nam istočasno predpisujete dobavitelja in proizvajalca. Prosimo da napako popravite oziroma podate obrazložitev, hvala.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:

Pokrovi morajo izpolnjevati sledeče pogoje - Zunanje mere pokrovov in sicer:
Dvojni pokrov: 1390/780/125
Enojni pokrov: 740/740/102
Oba nosilnosti 40 ton
(kot npr. tip pokrova ERMATIC ali podobno)


Oddano: 5.10.2014, 17:42
Prosimo za predložitev obrazcev - prilog C/1A (kavcijsko zavarovanje zavarovalnice) in C/1B (potrdilo o plačilu varščine), na katere se sklicuje razpisna dokumentacija, vendar v razpisni dokumentaciji nista predloženi. Če naročnik ne odpravi kršitve, bo ponudnik primoran vložiti zahtevek za revizijo. To vprašanje šteje kot opozorilo po 5. odst. 5. člen ZPVPJN.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Kavcijsko zavarovanje zavarovalnice mora vsebovati podatke iz priloženega vzorca bančne garancije. Zavarovalnice priložijo svojo obliko na podlagi vzorca bančne garancije. V primeru vplačila varščine priložite potrdilo banke o plačani varščini. Vzorec ni potreben.


Oddano: 5.10.2014, 18:42
Na str. 7 razpisne dokumentacije je v tč. 17 določeno, da se ponudbo izloči kot neprimerno in zavajajočo, če se izkaže, da je ponudnik samovoljno spreminjal naročnikovo specifikacijo naročila. Predlagamo, da naročnik iz navedenega stavka izbriše besedi "in zavajajočo", saj ZJN-2 ne predvideva take posledice za morebitno spreminjanje naročnikovih specifikacij. Če naročnik ne odpravi kršitve, bo ponudnik primoran vložiti zahtevek za revizijo. To vprašanje šteje kot opozorilo po 5. odst. 5. člen ZPVPJN.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Ponudnik bo tako ponudbo izločil kot neprimerno, saj s samovoljnim spreminjanjem naročnikove specifikacije zavaja naročnika.


Oddano: 5.10.2014, 18:43
V točki 18. razpisne dokumentacije ni določeno, kako bodo potekala pogajanja in koliko krogov pogajanj bo naročnik izvedel, s čimer naročnik krši 3. odst. 28. čl. ZJN-2. Prav tako je nedoločen predmet pogajanj, saj naročnik najprej navede, da se bo pogajal o ponudbeni ceni, nato pa navede še, da pa bo "po potrebi razširil predmet pogajanj". Predmet pogajanj in število krogov pogajanja morata biti znana že pred oddajo ponudbe, saj se le na ta način lahko zagotovi enakopravnost ponudnikov. Če naročnik ne odpravi kršitve, bo ponudnik primoran vložiti zahtevek za revizijo. To vprašanje šteje kot opozorilo po 5. odst. 5. člen ZPVPJN.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Predmet pogajanj in število krogov pogajanj bo naročnik napovedal v povabilu na pogajanja le tistim ponudnikom, ki bodo izpolnjevali pogoje. 3. odstavek 28. člena ZJN-2.


Oddano: 5.10.2014, 18:44
Na str. 8 razpisne dokumentacije - Oblikovanje ponudbene cene je določeno, da se šteje, da je ponudnik preizkusil in kontroliral vse obstoječe vire za oskrbo z materialom. Prosimo za pojasnilo, kaj navedena domneva pomeni. Če naročnik ne odpravi kršitve, bo ponudnik primoran vložiti zahtevek za revizijo. To vprašanje šteje kot opozorilo po 5. odst. 5. člen ZPVPJN. Prav tako je določeno, da ponudnik nosi stroške izvedbe in vzdrževanja dostopnih poti. Menimo, da je navedena obveznost v domeni naročnika, saj na ponudnika ne more prenesti stroškov izvedbe in vzdrževanja dostopnih poti, in da se navedeno besedilo črta iz razpisne dokumentacije. Če naročnik ne odpravi kršitve, bo ponudnik primoran vložiti zahtevek za revizijo. To vprašanje šteje kot opozorilo po 5. odst. 5. člen ZPVPJN.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:

Izvajalec mora zagotoviti kvalitetne materiale. Izvajalec je v celoti odgovoren za dobavo in vgradnjo opreme in materialov pri izvedbi del, ki morajo ustrezati namenu ter imeti primerno življenjsko dobo.
Glede stroškov izvedbe in vzdrževanja dostopnih in gradbiščnih poti pa je mišljeno – izvajalec bo moral zagotoviti, da bodo morebitne poškodbe na vseh javnih ali zasebnih cestah, peš poteh in kolovozih, ki jih bodo uporabljala vozila ali oprema, ki bodo vozila na ali iz delovišča, minimalne in bo odgovoren za stroške popravil, potrebnih za vzpostavitev prejšnjega stanja na teh cestah, kolovozih ali pešpoteh na način, ki je sprejemljiv za naročnika in lastnika.
Izvajalec bo odgovoren za vsako poškodbo zasebne lastnine izven obsega, ki ga določi naročnik za izvajalčevo uporabo.

Izvajalec bo moral omejiti svoje gradbene dejavnosti znotraj delovišča, razen če se ne dogovori za uporabo dodatnih površin, za katere se je sam dogovoril (npr. v zvezi z dovoljenji za uporabo poti ali prehodov ali z nastanitvijo izven delovišča). Izvajalec bo moral sam poskrbeti za alternativne dogovore, da ne bi prišel v nasprotje z lastniki ali najemniki v zvezi z dostopom do posesti.


Oddano: 5.10.2014, 18:44
Naročnik v obrazcu 10/4 za podizvajalce zahteva izjavo, da niso v postopku prisilnega prenehanja, da zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da ni opustil poslovne dejavnosti ali da ni v katerem koli podobnem položaju. Navedena zahteva je nezakonita, v kolikor se nanaša na podizvajalce, saj ZJN-2 v 42. čl. izpolnjevanje navedenega pogoja predvideva le za ponudnike, zato naročniku predlagamo, da jo izbriše iz razpisne dokumentacije. Če naročnik ne odpravi kršitve, bo ponudnik primoran vložiti zahtevek za revizijo. To vprašanje šteje kot opozorilo po 5. odst. 5. člen ZPVPJN.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Obrazec je v popravku razpisne dokumentacije ustrezno popravljen.


Oddano: 5.10.2014, 18:46
Na str. 10. razpisne dokumentacije, pogoj 10., naročnik kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja (po potrebi) zahteva predložitev izpiska stanja odprtih obveznosti do "dobaviteljev". Ker se navedeno dokazilo nanaša na izpolnjevanje obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, ponudnik naročniku predlaga, da besedo dobaviteljev nadomesti z besedno zvezo: "podizvajalcev v preteklih postopkih javnega naročanja". Naročnik namreč nima interesa za vpogled v izpiske dolgov do vseh dobavitelj, temveč le do tistih dobaviteljev, ki so bili podizvajalci ponudnika v prejšnjih postopkih javnega naročanja. Če naročnik ne odpravi kršitve, bo ponudnik primoran vložiti zahtevek za revizijo. To vprašanje šteje kot opozorilo po 5. odst. 5. člen ZPVPJN.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Obrazec je v popravku razpisne dokumentacije ustrezno popravljen.


Oddano: 5.10.2014, 21:32
Na str. 10 razpisne dokumentacije, pogoj 12., naročnik zahteva izpolnjevanje referenc, ki so očitno določene le za enega ponudnika. Zaradi prezahtevnosti referenc, ki so nesorazmerne s predmetom javnega naročila, pozivamo naročnika, da reference spremeni tako, da iz navedene reference oblikuje več referenc (tako da bo npr. prva alineja predstavljala eno samostojno referenco, torej izgradnja mestne ceste dolžine vsaj 800 m s PDLP večjim od 5000 vozil z urejenim obojestranskim pločnikom in kolesarsko stezo, semaforizirano križišče naj bo ena referenca; druga alineja, torej izgradnja fekalne kanalizacije v dolžini 2 km, naj predstavlja drugo samostojno referenco, itd.). Ni namreč veliko objektov, ki izpolnjujejo zahteve iz prav vseh alinej zahtevane reference, s čimer naročnik omejuje konkurenco med ponudniki, kar pa je v nasprotju z določbami ZJN-2. Naročnik naj zato spremeni referenčni pogoj, tako da bo omogočil oddajo ponudb tudi tistim ponudnikom, ki sicer niso zgradili objekta, ki bi vseboval zahteve vseh referenčnih alinej, ampak so morda zgradili več samostojnih objektov, ki skupaj izpolnjujejo zahteve po posameznih referenčnih alinejah, npr. predložitev reference (3 x) za izgradnjo mestne ceste dolžine vsaj 800 m s PDLP večjim od 5000 vozil z urejenim obojestranskim pločnikom in kolesarsko stezo, semaforizirano križišče; predložitev reference (3 x) za izgradnjo fekalne kanalizacije v dolžini 2 km, itd. Če naročnik ne odpravi kršitve, bo ponudnik primoran vložiti zahtevek za revizijo. To vprašanje šteje kot opozorilo po 5. odst. 5. čl. ZPVPJN.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:

Reference ponudnika:
...v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe kvalitetno, pravočasno v skladu s sklenjeno pogodbo in pridobljenim uporabnim dovoljenjem oz. brez uporabnega dovoljenja v kolikor je šlo za obnovo (Ureditev komunalne in prometne infrastrukture), uspešno izvedel:
- vsaj tri (3) objekte - izgradnja javne ceste dolžine vsaj 800 m s PDLP večjim od 5000 vozil
- vsaj tri (3) objekte - fekalne kanalizacije v dolžini najmanj 2 km (merjeno po glavnem vodu, premera vsaj DN 250 cm)
- vsaj tri (3) objekte - meteorne kanalizacije v dolžini najmanj 800 m (cevovoda premera vsaj DN 400 cm)
- vsaj tri (3) objekte - izgradnje ali obnove cestne razsvetljave z elementi inteligentne in varčne razsvetljave (daljinsko upravljanje in nadzor) v vrednosti vsaj 200.000 EUR z DDV
- vsaj šest (6) objektov kabelske kanalizacije izključno za elektroenergetske vode na NN, SN in VN napetostnem nivoju (do vključno 110 kV, kar ne vključuje zgradbe RTP) s tem, da mora biti vrednost vsakega posameznega objekta najmanj 100.000 EUR z DDV
- vsaj tri (3) objekte - strojno instalacijska dela pri gradnji zemeljskega plina iz polietilenskih cevi dimenzije PE 225 v skupni dolžini glavnih plinovodov najmanj 150 m pri čemer je bilo za spajanje kosov uporabljeno elektrofuzijsko varjenje PE cevi z objemko;
- vsaj tri (3) objekte - vročevod - strojno instalacijska dela pri gradnji vročevodnega omrežja iz predizoliranih cevi v skupni dolžini glavnih vročevodov najmanj 250 m in premera cevi najmanj DN 250.

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoje kumulativno npr. več pogojev izpolnjuje v okviru enega projekta oz. ločeno vsak pogoj posebej npr. na različnih projektih (na več lokacijah za različne investitorje).Oddano: 5.10.2014, 21:33
Na str. 11 razpisne dokumentacije, je v točki 16.1. določen naslednji pogoj: 1. zavarovanje svojega dela in materiala pred škodo oziroma uničenjem za ves čas do dneva izročitve pogodbenih del naročniku; 2. zavarovanje dela, materiala in opreme za vgraditev pred nevarnostmi, ki se določijo glede na vse okoliščine, ki bi v danem primeru lahko vplivale na njihov nastanek, do njihove polne vrednosti; 3. zavarovanje dodatnih nevarnosti. Navedeni pogoj morajo izpolnjevati tako ponudniki kot podizvajalci. Predmetni pogoj je v navedenem delu nezakonit, saj je nesorazmeren s predmetom javnega naročila in nepotreben za izvedbo javnega naročila (enaka zahteva je vsebovana tudi v prilogi 9 in v 5. ter 6. odst. 12. čl. pogodbe o izvedbi javnega naročila), zato zahtevamo, da se ga črta. Zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam iz 33. čl. ZGO-1 (16. točka) je namreč povsem zadostno zavarovanje in posledično naročnik preveč obremenjuje ponudnike in podizvajalce, ko zahteva še dodatna zavarovanja v točki 16.1 (1. zavarovanje svojega dela in materiala pred škodo oziroma uničenjem za ves čas do dneva izročitve pogodbenih del naročniku; 2. zavarovanje dela, materiala in opreme za vgraditev pred nevarnostmi, ki se določijo glede na vse okoliščine, ki bi v danem primeru lahko vplivale na njihov nastanek, do njihove polne vrednosti; 3. zavarovanje dodatnih nevarnosti). Še toliko bolj je nenavadno, da takšna zavarovanja naročnik zahteva celo od podizvajalcev, saj izvedba javnega naročila ne bo ogrožena, če takšnih zavarovanj ponudnik in podizvajalci ne bi predložili. Gre le za dodatno finančno breme, ki se ga nalaga ponudnikom in podizvajalcem in ki se bo posledično odrazilo v višji ponudbeni ceni, čeprav za izvedbo javnega naročila ni potrebno in s predmetom javnega naročila ni neposredno povezano (javno naročilo lahko enako kvalitetno in pravočasno izvede tako ponudnik, ki bi imel zahtevana dodatna zavarovanja, kot tudi ponudnik, ki takih zavarovanj ne bi imel). Nenazadnje ima naročnik v primeru zamude pri izgradnji na voljo unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in določeno tudi pogodbeno kazen, tako da ni nobenega razloga, da bi zahteval, da ponudnik in podizvajalci zavarujejo še material, opremo in dodatne nevarnosti. Če naročnik ne odpravi kršitve, bo ponudnik primoran vložiti zahtevek za revizijo. To vprašanje šteje kot opozorilo po 5. odst. 5. čl. ZPVPJN.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Ponudnik mora s ponudbo predložiti fotokopijo ustrezne zavarovalne police skladno s točko 16. (skladno s 33. Členom ZGO-1) ter izjavo zavarovalnice, da bo v primeru pridobitve posla sklenila zavarovalno polico (zavarovanje dela, materiala in opreme za vgraditev pred nevarnostmi – visoka voda, poplave,itd. ter zavarovalno polico za odgovornost iz dejavnosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam z zavarovalno vsoto najmanj 5% od pogodbene vrednosti, vendar ne manj kot 3 (tri) kratnik vsote, ki jo minimalno določa ZGO-1. Dovoljena je odbitna franšiza v višini 2.500 EUR z DDV).

Oddano: 5.10.2014, 21:34
Na str. 34 razpisne dokumentacije je v prilogi 10/4 navedeno, da morajo podizvajalci izjaviti, da imajo plačane svoje obveznosti do podizvajalcev v preteklih postopkih javnega naročanja. Navedena izjava je nezakonita, saj take obveznosti ZJN-2 za podizvajalce ne predvideva (taka obveznost je predvidena le za ponudnike). Glede na navedeno, predlagamo, da naročnik črta 14. alinejo iz izjave, ki jo morajo podpisati podizvajalci. Če naročnik ne odpravi kršitve, bo ponudnik primoran vložiti zahtevek za revizijo. To vprašanje šteje kot opozorilo po 5. odst. 5. čl. ZPVPJN.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Obrazec je v popravku razpisne dokumentacije ustrezno popravljen.


Oddano: 5.10.2014, 21:35
Na str. 47 razpisne dokumentacije je v 13. čl. pogodbe z MOL ni določeno, ali znaša finančno zavarovanje 10% od pogodbene vrednosti z DDV ali brez DDV. Naročnika pozivamo, da vzorec pogodbe ustrezno dopolni z navedenim podatkom.

Prav tako v 14. čl. in 16. čl. pogodbe z MOL ni navedeno, ali se pogodbena kazen obračuna od pogodbene vrednosti z DDV ali brez DDV. Naročnika pozivamo, da vzorec pogodbe ustrezno dopolni z navedenim podatkom.

V 15. čl. pogodbe z MOL ni navedena višina pogodbene kazni (za kršitev določila o izvajanju del svetli del dneva), temveč je puščen prazen prostor. Navedeno je nezakonito, saj gre za pomemben element pogodbe, ki mora biti ponudniku znan že pred oddajo ponudbe. Prav tako v navedenem členu ni določeno, ali se pogodbena kazen obračuna od pogodbene vrednosti z DDV ali brez DDV. Glede na navedeno pozivamo naročnika, da člen ustrezno dopolni.

Če naročnik ne odpravi zgoraj navedenih kršitev, bo ponudnik primoran vložiti zahtevek za revizijo. To vprašanje šteje kot opozorilo po 5. odst. 5. čl. ZPVPJN.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Upošteva se vrednost z DDV. Vsa finančna zavarovanja in pogodbene kazni se upoštevajo z vrednostjo z DDV. 15. člen pogodbe se dopolni z vrednostjo 5.000,00 EUR.


Oddano: 5.10.2014, 21:36
Naročnik v obeh vzorcih pogodb predvideva zadržanje dela sredstev pri začasnih situacijah (do končnega obračuna), in sicer v pogodbi z MOL 10% vrednosti vsake situacije, v pogodbi z Elektro Ljubljana pa kar 20% vsake situacije. Hkrati naročnik zahteva finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti. V navedenih delih je razpisna dokumentacija nezakonita, saj je v nasprotju s 1. odst. 7. čl. Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 48/14), ki določa, da kadar naročnik pri plačilu zadrži del zaračunane vrednosti, zadržana sredstva in finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skupaj ne smejo presegati 10 % pogodbene vrednosti (z DDV). Kot navedeno, pa zadržana sredstva in finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v predmetnem javnem naročilu skupaj znašata 20% (pogodba z MOL) oz. 30% (pogodba z Elektro Ljubljana), kar je nedopustno, zato zahtevamo, da naročnik navedena nezakonita določila razpisne dokumentacije prilagodi kogentni določbi citirane uredbe. Če naročnik ne odpravi kršitve, bo ponudnik primoran vložiti zahtevek za revizijo. To vprašanje šteje kot opozorilo po 5. odst. 5. čl. ZPVPJN.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Zadržana sredstva (pogodba MOL) niso navedena. Zadržana sredstva (pogodba Elektro): Celotna vsebina 4. člena pogodbe z Elektro Ljubljana, d.d. se spremeni in se po novem glasi:
»Opravljeno pogodbeno delo bo izvajalec obračunaval po enotnih cenah iz pogodbenega (ponudbenega) predračuna, po dejansko izvedenem obsegu del. Opravljena dela bo izvajalec obračunal z izstavitvijo začasnih situacij in končne situacije. Začasne situacije bo izvajalec dostavil naročniku v potrditev do 5. v mesecu za pretekli mesec. Končno situacijo bo izvajalec predložil naročniku po končanem prevzemu pogodbenih del. Naročnik je situacijo dolžan pregledati in potrditi v roku 5 dni po prejemu ter nesporni del plačati v 30-ih dneh po prejemu računa.«


Oddano: 5.10.2014, 21:36
Ker sta v razpisni dokumentaciji predložena vzorca dveh pogodb, nas zanima, ali bo potrebno predložiti po več finančnih zavarovanj za vsako pogodbo (torej ali bo potrebno predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku za pogodbo z MOL, poleg tega pa še posebej finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku za pogodbo z Elektro Ljubljana)?
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Da.

Oddano: 5.10.2014, 21:37
Na str. 57 razpisne dokumentacije, čl. 17/II. pogodbe z Elektro Ljubljana ni določeno po preteku katerega garancijskega roka se finančno zavarovanje vrne izvajalcu (določena sta namreč 2-letni in 10-letni garancijski rok). Glede na navedeno pozivamo naročnika, da člen ustrezno dopolni, saj je razpisna dokumentacija nejasna. Če naročnik ne odpravi kršitve, bo ponudnik primoran vložiti zahtevek za revizijo. To vprašanje šteje kot opozorilo po 5. odst. 5. čl. ZPVPJN.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Finančno zavarovanje se vrne izvajalcu po preteku 2-letnega garancijskega roka od uspešnega tehničnega pregleda objekta.


Oddano: 5.10.2014, 21:38
Na str. 58 razpisne dokumentacije, čl. 20/II. pogodbe z Elektro Ljubljana, je vsebovano napačno sklicevanje na 21. čl. pogodbe, ki pa ne vključuje določb o garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zato je pogodba sama s seboj v nasprotju. Če naročnik ne odpravi kršitve, bo ponudnik primoran vložiti zahtevek za revizijo. To vprašanje šteje kot opozorilo po 5. odst. 5. čl. ZPVPJN.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:

Člen 20/II. pogodbe z Elektro Ljubljana, d.d. se sklicuje na napačen člen, pravilno sklicevanje je na člen 17. pogodbe z Elektrom Ljubljana, d.d..Oddano: 5.10.2014, 21:39
Razpisna dokumentacija predvideva, da lahko izvajalec kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku predloži ali bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje. Navedenemu določilu sledi vzorec pogodbe z MOL, ne pa tudi vzorec pogodbe z Elektro Ljubljana (ki npr. v členih 17 in 21 govori le o bančni garanciji in ne tudi o kavcijskem zavarovanju). Naročnika zato pozivamo, da tudi v vzorec pogodbe z Elektro Ljubljana na ustreznih mestih vključi določbe o možnosti predložitve kavcijskega zavarovanja (poleg bančne garancije), sicer bo razpisna dokumentacija ostala sama s seboj v nasprotju. Če naročnik ne odpravi kršitve, bo ponudnik primoran vložiti zahtevek za revizijo. To vprašanje šteje kot opozorilo po 5. odst. 5. čl. ZPVPJN.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Naročnik Elektro Ljubljana, d.d. dovoljuje, da izvajalec kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku predloži ali bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje.

Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol
Tadeja Möderndorfer
Vodja službePoslati:
- Portal JN


Datum objave: 14.10.2014   16:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Odgovora glede referenc ne razumemo, saj se vprašanje nanaša na gradnjo enega objekta.

Ali mora vsak referenčni objekt posebej vsebovati vse našteto v točki 12 ( cesto, kanalizacijo, cestno razsvetljavo, KK, plin, vročevod )?ODGOVOR:


Številka: 430-989/2014-12
Datum:14.10.2014
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-14-220081 – Ureditev komunalne in prometne infrastrukture v območju Hrušice in Litijske ceste

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
Številka objave: JN9508/2014, Datum objave: 25.9.2014
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 7.10.2014, 14:49
Odgovora glede referenc ne razumemo, saj se vprašanje nanaša na gradnjo enega objekta.

Ali mora vsak referenčni objekt posebej vsebovati vse našteto v točki 12 ( cesto, kanalizacijo, cestno razsvetljavo, KK, plin, vročevod )?
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:

Reference ponudnika:
...v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe kvalitetno, pravočasno v skladu s sklenjeno pogodbo in pridobljenim uporabnim dovoljenjem oz. brez uporabnega dovoljenja v kolikor je šlo za obnovo (Ureditev komunalne in prometne infrastrukture), uspešno izvedel:
- vsaj tri (3) objekte - izgradnja javne ceste dolžine vsaj 800 m s PDLP večjim od 5000 vozil
- vsaj tri (3) objekte - fekalne kanalizacije v dolžini najmanj 2 km (merjeno po glavnem vodu, premera vsaj DN 250 cm)
- vsaj tri (3) objekte - meteorne kanalizacije v dolžini najmanj 800 m (cevovoda premera vsaj DN 400 cm)
- vsaj tri (3) objekte - izgradnje ali obnove cestne razsvetljave z elementi inteligentne in varčne razsvetljave (daljinsko upravljanje in nadzor) v vrednosti vsaj 200.000 EUR z DDV
- vsaj šest (6) objektov kabelske kanalizacije izključno za elektroenergetske vode na NN, SN in VN napetostnem nivoju (do vključno 110 kV, kar ne vključuje zgradbe RTP) s tem, da mora biti vrednost vsakega posameznega objekta najmanj 100.000 EUR z DDV
- vsaj tri (3) objekte - strojno instalacijska dela pri gradnji zemeljskega plina iz polietilenskih cevi dimenzije PE 225 v skupni dolžini glavnih plinovodov najmanj 150 m pri čemer je bilo za spajanje kosov uporabljeno elektrofuzijsko varjenje PE cevi z objemko;
- vsaj tri (3) objekte - vročevod - strojno instalacijska dela pri gradnji vročevodnega omrežja iz predizoliranih cevi v skupni dolžini glavnih vročevodov najmanj 250 m in premera cevi najmanj DN 250.

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoje kumulativno npr. več pogojev izpolnjuje v okviru enega projekta oz. ločeno vsak pogoj posebej npr. na različnih projektih (na več lokacijah za različne investitorje).


Oddano: 8.10.2014, 15:06
Pozdravljeni
1. v popisu del za cesto je v poglaju Tuje storitve pri Litijski cesti - postavka: zaščita plinovoda v dolžini 25,00 m ter pri Fužinski cesti - postavka:prestavitev plinovoda v dolžini 130,00 m. Vprašanje je kakšna je dimenzija plinske cevi. Ali so zraven še kakšni priključki.
2. V popisu Litijske ceste je postavka - krajinska ureditev križanje Litijske ceste in PST. Kaj je zajeto v tej postavki, saj pri pregledu projektov tega ni mogoče razbrati.
3. Pri meteorni in fekalni kanalizaciji je v popisu postavka - Dobava in montaža razbremenilne plošče notranjega premera fi 60 iz armiranega poliestra. Pri pregledu projektov je v tehničnem poročilu opisana ab razbremenilna plošča. Detajl revizijskega jaška ni bil v projektu, zato bi želeli detajl revizijskega jaška in določi iz katerega materiala so razbremenilne plošče.
4. Pri fekalnem kanalu 04, ki poteka po Savinovi ulici je postavka odstranitev začasnih objektov na trasi kanalizacije in vodovoda. V projektu iz tehničnega poročila ter situacij, ni razvidno za katere objekte gre. Na ogledu lokacije pa je na trasi kanalizacije postavljena brunarica, katera pa ne deluje ravno začasni objekt, drugih objektov ni bilo mogoče videti. Zato bi želeli da se objasni kaj naj bi bilo zajeto v tej postavki in ali je to zares samo odstranitev.

Lep pozdrav
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
1. Gre za nizkotlačni plinovod dimenzije PE225x13.4 (DN200), PE63x5.8 (DN50) ter PE32x3.0 (DN25) v katerem se bo transportiral zemeljski plin tlaka do 100.0 mbar. Istočasno s prestavitvijo plinovoda se bo izvedlo tudi prevezave obstoječih odcepov na nov plinovod

2. Ureditev križanja PST z Litijsko cesto. Upošteva se ukrepe umirjanja prometa (led diode, grbina, tlakovanje grbine z granitnimi kockami), zasaditev/nadomeščanje vegetacije v območju obdelave in prilagoditev dela PST, ki poteka vzporedno s severnim robom Litijske.

3. Detajl revizijskega jaška je priložen na spletni strani MOL (http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/91479/detail.html). Zahteva se razbremenilna plošča kot npr. dilatacijska plošča ANA ali podobno (detajl na spletni strani MOL (http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/91479/detail.html).

4. Objekt je začasnega značaja

Oddano: 9.10.2014, 09:07
Kako to da je v popisu del FEKALNA KANALIZACIJA; Fužinska cesta dolžina 528 m1, cevi DN 500 mm pa 274,50 m1.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]
Odgovor:
Dolžina cevi se popravi na 528 m. Popis del je v tem delu popravljen (objavljeno v popravku RD).


Oddano: 9.10.2014, 13:38
Ponovno zastavljam vprašanje, ker po enem tednu še vedno ni odgovora.

Zanima me kdo je upravičenec po garanciji za resnost ponudbe: Mestna občina Ljubljana ali Elektro Ljubljana d.d. ali oba skupaj? Prav tako me zanima kdo bo upravičenec po garancijah za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku? Če bosta dve sklenjeni pogodbi (ena z Mestno občino Ljubljana in ena s podjetjem Elektro Ljubljana d.d.) ali bo potrebno predložiti po dve garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku za vsako pogodbo posebej ločeno v korist upravičencev Mestna občina Ljubljana in Elektro Ljubljana d.d.?

Hvala in lepo pozdravljeni.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]
Odgovor:
Pri BG za resnost sta upravičenca oba, za dobro izvedbo in odpravo napak se predložita ločeni BG , saj se sklepata 2 ločeni pogodbi.


Oddano: 10.10.2014, 14:33
V razpisni dokumentaciji zahtevate v poglavju III. točka 12 t.i. reference za izkazovanje tehnične usposobljenost ponudnika ter navajate:

“Ponudnik je v obdobju zadnjih petih let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel (kvalitetno, pravočasno v skladu s sklenjeno pogodbo in pridobljenim uporabnim dovoljenjem) najmanj tri (3) objekte - Ureditev komunalne in prometne infrastrukture pri čemer mora izvedena gradnja vsebovati:

- izgradnjo mestne ceste dolžine vsaj 800 m s PDLP večjim od 5000 vozil z urejenim obojestranskim pločnikom in kolesarsko stezo, semaforizirano križišče;

- fekalne kanalizacije v dolžini 2 km (merjeno po glavnem vodu, premera vsaj DN 250 cm);

- meteorne kanalizacije v dolžini 800 m (cevovoda premera vsaj DN 400 cm);

- izgradnjo ali obnovo cestne razsvetljave z elementi inteligentne in varčne razsvetljave (daljinsko upravljanje in nadzor) v vrednosti vsaj 400.000 EUR z DDV;

- kabelske kanalizacije izključno za elektroenergetske vode na NN, SN in VN napetostnem nivoju (do vključno 110 kV, kar ne vključuje zgradbe RTP) in sicer minimalno na 6 objektih, s tem, da mora biti vrednost vsakega posameznega objekta najmanj 100.000 EUR z DDV;

- Strojno instalacijske dela pri gradnji zemeljskega plina iz polietilenskih cevi dimenzije PE 225 v skupni dolžini glavnih plinovodov najmanj 150 m pri čemer je bilo za spajanje kosov uporabljeno elektrofuzijsko varjenje PE cevi z objemko;

- Vročevod – strojno instalacijskega dela pri gradnji vročevodnega omrežja iz predizoliranih cevi v skupni dolžini glavnih vročevodov najmanj 250 m in premera cevi najmanj DN 250.”

Zahtevate torej najmanj 3 izvedene objekte v celoti? Ali mora vsaka gradnja posamenznega objekta vsebovati vse naštete postavke oz. ali je mogoče referenčna potrdila sestavljati iz različnih poslov in gradenj ter na ta način doseči pogoj - 3x po vsako zahtevano referenčno potrdilo?
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]
Odgovor:
Ponudnik doseže pogoj 3x (6x za kabelsko kanalizacijo…..) po vsako zahtevano referenčno potrdilo tako, da referenčna potrdila sestavlja iz različnih poslov in gradenj, lahko pa tudi v okviru gradnje posameznega objekta zadosti večim zahtevanim pogojem.

Reference ponudnika:
...v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe kvalitetno, pravočasno v skladu s sklenjeno pogodbo in pridobljenim uporabnim dovoljenjem oz. brez uporabnega dovoljenja v kolikor je šlo za obnovo (Ureditev komunalne in prometne infrastrukture), uspešno izvedel:
- vsaj tri (3) objekte - izgradnja javne ceste dolžine vsaj 800 m s PDLP večjim od 5000 vozil
- vsaj tri (3) objekte - fekalne kanalizacije v dolžini najmanj 2 km (merjeno po glavnem vodu, premera vsaj DN 250 cm)
- vsaj tri (3) objekte - meteorne kanalizacije v dolžini najmanj 800 m (cevovoda premera vsaj DN 400 cm)
- vsaj tri (3) objekte - izgradnje ali obnove cestne razsvetljave z elementi inteligentne in varčne razsvetljave (daljinsko upravljanje in nadzor) v vrednosti vsaj 200.000 EUR z DDV
- vsaj šest (6) objektov kabelske kanalizacije izključno za elektroenergetske vode na NN, SN in VN napetostnem nivoju (do vključno 110 kV, kar ne vključuje zgradbe RTP) s tem, da mora biti vrednost vsakega posameznega objekta najmanj 100.000 EUR z DDV
- vsaj tri (3) objekte - strojno instalacijska dela pri gradnji zemeljskega plina iz polietilenskih cevi dimenzije PE 225 v skupni dolžini glavnih plinovodov najmanj 150 m pri čemer je bilo za spajanje kosov uporabljeno elektrofuzijsko varjenje PE cevi z objemko;
- vsaj tri (3) objekte - vročevod - strojno instalacijska dela pri gradnji vročevodnega omrežja iz predizoliranih cevi v skupni dolžini glavnih vročevodov najmanj 250 m in premera cevi najmanj DN 250.

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoje kumulativno npr. več pogojev izpolnjuje v okviru enega projekta oz. ločeno vsak pogoj posebej npr. na različnih projektih (na več lokacijah za različne investitorje).

Oddano: 13.10.2014, 08:24
Naročnika pozivamo k pojasnilu zahteve po refrenci za delo na elektroenergetskih vodih: kaj je za naročnika objekt v primeru navedene reference, ko se zahteva trikratno izvedbo objekta na minimalno 6 objektih, pri čemer mora biti posamezen objekt vreden vsaj 100.000 €?
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:

Reference ponudnika:
...v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe kvalitetno, pravočasno v skladu s sklenjeno pogodbo in pridobljenim uporabnim dovoljenjem oz. brez uporabnega dovoljenja v kolikor je šlo za obnovo (Ureditev komunalne in prometne infrastrukture), uspešno izvedel:
- vsaj tri (3) objekte - izgradnja javne ceste dolžine vsaj 800 m s PDLP večjim od 5000 vozil
- vsaj tri (3) objekte - fekalne kanalizacije v dolžini najmanj 2 km (merjeno po glavnem vodu, premera vsaj DN 250 cm)
- vsaj tri (3) objekte - meteorne kanalizacije v dolžini najmanj 800 m (cevovoda premera vsaj DN 400 cm)
- vsaj tri (3) objekte - izgradnje ali obnove cestne razsvetljave z elementi inteligentne in varčne razsvetljave (daljinsko upravljanje in nadzor) v vrednosti vsaj 200.000 EUR z DDV
- vsaj šest (6) objektov kabelske kanalizacije izključno za elektroenergetske vode na NN, SN in VN napetostnem nivoju (do vključno 110 kV, kar ne vključuje zgradbe RTP) s tem, da mora biti vrednost vsakega posameznega objekta najmanj 100.000 EUR z DDV
- vsaj tri (3) objekte - strojno instalacijska dela pri gradnji zemeljskega plina iz polietilenskih cevi dimenzije PE 225 v skupni dolžini glavnih plinovodov najmanj 150 m pri čemer je bilo za spajanje kosov uporabljeno elektrofuzijsko varjenje PE cevi z objemko;
- vsaj tri (3) objekte - vročevod - strojno instalacijska dela pri gradnji vročevodnega omrežja iz predizoliranih cevi v skupni dolžini glavnih vročevodov najmanj 250 m in premera cevi najmanj DN 250.

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoje kumulativno npr. več pogojev izpolnjuje v okviru enega projekta oz. ločeno vsak pogoj posebej npr. na različnih projektih (na več lokacijah za različne investitorje).Oddano: 13.10.2014, 09:41
Glede na to da smo vam že 29 9. zastavili kar nekaj vprašanj v zvezi s samim popisom del do danes še niste objavili dogovorov. Zaradi korektne in lažje sestave ponudbe vas prosimo, da nam odgovore posreduje čimprej sam se nekatera vprašanja nanašajo na naše podizvajalce kar predstavlja še dodatno več časa za sestavo ponudbe,,...
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Odgovori objavljeni.


Oddano: 13.10.2014, 13:44
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji na str.10, pod točko 12 zahtevate:

Ponudnik je v obdobju zadnjih petih let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel (kvalitetno, pravočasno v skladu s sklenjeno pogodbo in pridobljenim uporabnim dovoljenjem) najmanj tri (3) objekte - Ureditev komunalne in prometne infrastrukture pri čemer mora izvedena gradnja vsebovati:
- ..."izgradnjo ali obnovo cestne razsvetljave z elementi inteligentne in varčne razsvetljave (daljinsko upravljanje in nadzor) v
vrednosti vsaj 400.000 EUR z DDV"...

Zgoraj navedeni referenčni pogoj je prezahteven glede na dejansko stanje na na tržišču, saj se v zadnjih petih letih gradnje v tem obsegu niso izvajale. Naročnik si z zahtevanim pogojem zmanjšuje možnost za večjo konkurenčnost med potencialnimi ponudniki.

Zato prosimo naročnika, da omili pogoj glede na podlagi dejanskega stanja na gradbenem tržišču in postavi bolj realen pogoj in sicer:
- ..."izgradnjo ali obnovo cestne razsvetljave z elementi inteligentne in varčne razsvetljave (daljinsko upravljanje in nadzor) v
vrednosti vsaj 200.000 EUR z DDV"...

Z omilitvijo pogoja bo naročnik povečal konkurenčnost med ponudniki.

Lep pozdrav
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Reference ponudnika:
...v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe kvalitetno, pravočasno v skladu s sklenjeno pogodbo in pridobljenim uporabnim dovoljenjem oz. brez uporabnega dovoljenja v kolikor je šlo za obnovo (Ureditev komunalne in prometne infrastrukture), uspešno izvedel:
- vsaj tri (3) objekte - izgradnja javne ceste dolžine vsaj 800 m s PDLP večjim od 5000 vozil
- vsaj tri (3) objekte - fekalne kanalizacije v dolžini najmanj 2 km (merjeno po glavnem vodu, premera vsaj DN 250 cm)
- vsaj tri (3) objekte - meteorne kanalizacije v dolžini najmanj 800 m (cevovoda premera vsaj DN 400 cm)
- vsaj tri (3) objekte - izgradnje ali obnove cestne razsvetljave z elementi inteligentne in varčne razsvetljave (daljinsko upravljanje in nadzor) v vrednosti vsaj 200.000 EUR z DDV
- vsaj šest (6) objektov kabelske kanalizacije izključno za elektroenergetske vode na NN, SN in VN napetostnem nivoju (do vključno 110 kV, kar ne vključuje zgradbe RTP) s tem, da mora biti vrednost vsakega posameznega objekta najmanj 100.000 EUR z DDV
- vsaj tri (3) objekte - strojno instalacijska dela pri gradnji zemeljskega plina iz polietilenskih cevi dimenzije PE 225 v skupni dolžini glavnih plinovodov najmanj 150 m pri čemer je bilo za spajanje kosov uporabljeno elektrofuzijsko varjenje PE cevi z objemko;
- vsaj tri (3) objekte - vročevod - strojno instalacijska dela pri gradnji vročevodnega omrežja iz predizoliranih cevi v skupni dolžini glavnih vročevodov najmanj 250 m in premera cevi najmanj DN 250.

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoje kumulativno npr. več pogojev izpolnjuje v okviru enega projekta oz. ločeno vsak pogoj posebej npr. na različnih projektih (na več lokacijah za različne investitorje).


Oddano: 13.10.2014, 13:49
Pozdravljeni,

prosimo naročnika za objavo detajlov ponikovalnic.

Lp
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]
Odgovor:
Prilagamo detajl ponikovalnice fi140mm (detajl na spletni strani MOL (http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/91479/detail.html).


Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol
Tadeja Möderndorfer
Vodja službePoslati:
- Portal JN


Datum objave: 15.10.2014   15:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zanima nas, ali pravilno razumemo razpisno dokumentacijo, da moramo v ponudbo predložiti 3 referenčne objekte, od katerih vsak zajema izgradnjo mestne ceste, fekalne kanalizacije, meteorne kanalizacije, cestne razsvetljave, kabelske kanalizacije, plinovoda in vročevoda? V kolikor je odgovor da, nas zanima kako na teh treh referenčnih objektih zadostiti referenčnemu pogoju za kabelsko kanalizacijo, ki navaja da mora biti ta izvedena na 6ih objektih?

ODGOVOR:


Številka: 430-989/2014-14
Datum:15.10.2014

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-14-220081 – Ureditev komunalne in prometne infrastrukture v območju Hrušice in Litijske ceste

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
Številka objave: JN9508/2014, Datum objave: 25.9.2014

• Neprebrana vprašanja
Oddano: 2.10.2014, 09:12
Zanima nas, ali pravilno razumemo razpisno dokumentacijo, da moramo v ponudbo predložiti 3 referenčne objekte, od katerih vsak zajema izgradnjo mestne ceste, fekalne kanalizacije, meteorne kanalizacije, cestne razsvetljave, kabelske kanalizacije, plinovoda in vročevoda? V kolikor je odgovor da, nas zanima kako na teh treh referenčnih objektih zadostiti referenčnemu pogoju za kabelsko kanalizacijo, ki navaja da mora biti ta izvedena na 6ih objektih?
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]]


Odgovor:

Reference ponudnika:
...v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe kvalitetno, pravočasno v skladu s sklenjeno pogodbo in pridobljenim uporabnim dovoljenjem oz. brez uporabnega dovoljenja v kolikor je šlo za obnovo (Ureditev komunalne in prometne infrastrukture), uspešno izvedel:
- vsaj tri (3) objekte - izgradnja javne ceste dolžine vsaj 800 m s PDLP večjim od 5000 vozil
- vsaj tri (3) objekte - fekalne kanalizacije v dolžini najmanj 2 km (merjeno po glavnem vodu, premera vsaj DN 250 cm)
- vsaj tri (3) objekte - meteorne kanalizacije v dolžini najmanj 800 m (cevovoda premera vsaj DN 400 cm)
- vsaj tri (3) objekte - izgradnje ali obnove cestne razsvetljave z elementi inteligentne in varčne razsvetljave (daljinsko upravljanje in nadzor) v vrednosti vsaj 200.000 EUR z DDV
- vsaj šest (6) objektov kabelske kanalizacije izključno za elektroenergetske vode na NN, SN in VN napetostnem nivoju (do vključno 110 kV, kar ne vključuje zgradbe RTP) s tem, da mora biti vrednost vsakega posameznega objekta najmanj 100.000 EUR z DDV
- vsaj tri (3) objekte - strojno instalacijska dela pri gradnji zemeljskega plina iz polietilenskih cevi dimenzije PE 225 v skupni dolžini glavnih plinovodov najmanj 150 m pri čemer je bilo za spajanje kosov uporabljeno elektrofuzijsko varjenje PE cevi z objemko;
- vsaj tri (3) objekte - vročevod - strojno instalacijska dela pri gradnji vročevodnega omrežja iz predizoliranih cevi v skupni dolžini glavnih vročevodov najmanj 250 m in premera cevi najmanj DN 250.Ponudnik lahko izpolnjuje pogoje kumulativno npr. več pogojev izpolnjuje v okviru enega projekta oz. ločeno vsak pogoj posebej npr. na različnih projektih (na več lokacijah za različne investitorje).


Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol
Tadeja Möderndorfer
Vodja službePoslati:
- Portal JN


Datum objave: 17.10.2014   10:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ker je pridobivanje referenčnih potrdil lahko dolgotrajen proces, naročnika prosimo da potrdi, da bo upošteval potrjena refrenčna potrdila obrazce 7/1 in 8/1 iz prvotne razpisne dokumentacije, saj vsebujejo vse bistvene elemente spremenjnih obrazcev.

ODGOVOR:


Številka: 430-989/2014-16
Datum:17.10.2014
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-14-220081 – Ureditev komunalne in prometne infrastrukture v območju Hrušice in Litijske ceste

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
Številka objave: JN9508/2014, Datum objave: 25.9.2014
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 16.10.2014, 09:11
Ker je pridobivanje referenčnih potrdil lahko dolgotrajen proces, naročnika prosimo da potrdi, da bo upošteval potrjena refrenčna potrdila obrazce 7/1 in 8/1 iz prvotne razpisne dokumentacije, saj vsebujejo vse bistvene elemente spremenjnih obrazcev.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]


Odgovor:
Ponudnik mora upoštevati spremenjene obrazce.

Oddano: 16.10.2014, 09:25
Ni korektno od naročnika da tolikokrat spreminja obrazce in nenazadnje tudi popise del. K sestavljanju razpisne dokumentacije smo pristopili takoj in to da kar naprej popravljate razpisne obrazce in popise nam predstavlja dodatno delo in obremenitve,... glede popisov se ve da bo obračun po dejanskih količinah in se nam ne zdi smiselno, da objavite nov popis zato, ker gre za 254 m več cevi kot je v popisu del,...Prosim da ste razumni in nam vsaj tako olajšate sestavo že tako obsežnih popisov,....
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]
Odgovor:
Ponudnik mora upoštevati spremenjene obrazce in popravek popisa del.

Oddano: 16.10.2014, 10:23
Vprašanje v zvezi z garancijo za resnost ponudbe. Torej upravičenca sta glede na odgovore Mestna občina Ljubljana in Elektro Ljubljana d.d. Prosimo vas, da nam date natančna navodila kako predložimo garancijo za resnost ponudbe. Ali se znesek 5.000,00 EUR deli na dva upravičenca in se tako odda dve garanciji za resnost ponudbe: 2.500 na MOL in 2.500 na Elektro Lj.? Ali se izdata dve garanciji za resnost ponudbe, vsaka v znesku 5.000 EUR za vsakega upravičenca posebej. Računajte na to, da se v eni garanciji za resnost ponudbe ne more pisati dva upravičenca.
Hvala!
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Za resnost ponudbe je upravičenec samo Mestna občina Ljubljana v vrednosti 5.000,00 EUR, saj postopek v imenu drugega naročnika na podlagi pooblastila vodi Mestna občina Ljubljana.
Ker v postopku nastopata 2 naročnika se bo v primeru, da izbrani izvajalec ne sklene pogodbe z Elektro, predmetna garancija tudi unovčila v celoti.

Oddano: 16.10.2014, 10:47
Prosimo vas da čimprej odgovorite na slednje vprašanje.

Ali veljajo potrjene reference za podjetje in kader na starih obrazcih, ker večino imamo že potrjenih tako. So pa ti obrazci potrjeni z že vključenimi spremembami, ki smo jih elektronsko spremenili oz. prečrtali, dopisali že na samem (starem) obrazcu, ki smo ga potem dali potrditi naročniku. Obrazci si niso tako različni, da eden in drug ne bi izkazovali istega stanja, oz. izpolnjevanje pogojev. Pogoji so celo nižji.

Hvala za razumevanje.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:

V kolikor so stari obrazci potrjeni z že vključenimi vidno označenimi spremembami, se bo predmetni obrazec štel kot sprejemljiv.


Oddano: 16.10.2014, 10:58
Če mislite s tem, ko ste za upravičenca pri garanciji za resnost ponudbe navedli dve pravni osebi (Mestno občino Ljubljana ter Elekrto Ljubljana d.d.), da na garanciji za resnost ponudbe (na obrazcu) navedemo oba, potem je potrebno vnaprej določiti naslednje:
- Ali morata oba upravičenca skupaj podati zahtevek za unovčitev in kako si delita prilive iz garancije?
- Ali vsak upravičenec samostojno razpolaga s svojim zahtevkom in/ali lahko unovči v celoti garancijo in do katerega zneska/polovice...?
- Kdo razpolaga z originalom garancije?

Hvala za odgovore.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]
Odgovor:

Za resnost ponudbe je upravičenec samo Mestna občina Ljubljana v vrednosti 5.000,00 EUR, saj postopek v imenu drugega naročnika na podlagi pooblastila vodi Mestna občina Ljubljana. Ker v postopku nastopata 2 naročnika se bo v primeru, da izbrani izvajalec ne sklene pogodbe z Elektro, predmetna garancija tudi unovčila v celoti. Z originalom razpolaga Mestna občina Ljubljana, ki vodi postopek.
Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol
Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Poslati:
- Portal JN


Datum objave: 21.10.2014   12:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

zahteva po ŠESTIH (6) objektih za kabelsko kanalizacijo, izključno za elektroenergetske vode na NN, SN in VN napetostnem nivoju (do vključno 110 kV, kar ne vključuje zgradbe RTP) s tem, da mora biti vrednost vsakega posameznega objekta najmanj 100.000 EUR z DDV.
Torej, nekdo, ki ima izveden objekt (ki ustreza ostalim napisanim pogojem) v vrednosti npr. nad 400.000 EUR z DDV in enega v vrednosti nad 200.000 EUR ne izpolnjuje zahtev??
Tako obsežna zahteva je nesmiselna. Pozivamo da spremenite pogoj ali ga pa zmanjšate na manj takih izvedenih objektov. Če je nekdo naredil vsaj recimo 3 take objekte, že dokazuje da je sposoben to izvesti, in tako tudi če je izvedel samo enega.

ODGOVOR:
Številka: 430-989/2014-17
Datum: 21.10.2014
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-14-220081 – Ureditev komunalne in prometne infrastrukture v območju Hrušice in Litijske ceste

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
Številka objave: JN9508/2014, Datum objave: 25.9.2014
Oddano: 16.10.2014, 13:53
Spoštovani,

zahteva po ŠESTIH (6) objektih za kabelsko kanalizacijo, izključno za elektroenergetske vode na NN, SN in VN napetostnem nivoju (do vključno 110 kV, kar ne vključuje zgradbe RTP) s tem, da mora biti vrednost vsakega posameznega objekta najmanj 100.000 EUR z DDV.
Torej, nekdo, ki ima izveden objekt (ki ustreza ostalim napisanim pogojem) v vrednosti npr. nad 400.000 EUR z DDV in enega v vrednosti nad 200.000 EUR ne izpolnjuje zahtev??
Tako obsežna zahteva je nesmiselna. Pozivamo da spremenite pogoj ali ga pa zmanjšate na manj takih izvedenih objektov. Če je nekdo naredil vsaj recimo 3 take objekte, že dokazuje da je sposoben to izvesti, in tako tudi če je izvedel samo enega.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Naročnik vztraja na referencah iz razpisne dokumentacije, saj primerljive reference pogojujemo tudi v ostalih razpisih za gradnjo elektro kabelskih kanalizacij.

Oddano: 16.10.2014, 14:11
Prosim, če lahko projektant obrazloži, kako si predstavlja izvedbo ponikovalnih jaškov globine 12 m premera 200cm (velik premer in globina), saj izkopi, kot jih je predpisal, niso izvedljivi. Predlagamo večje število te-teh, vendar manjših globin ali pa izdelavo ponikalnih polj.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Vodnjaški izkop je vrsta zemeljskih del v gradbeništvu. Za razliko od običanjega opaženega izkopa z razpiranjem z zagatnicami ali podobno, gre pri vodnjaškem izkopu za okrogel opaž, ki se pomika sočasno z napredovanjem izkopa (toneči vodnjak). Torej; izkop v vodnjaku (spodkopavanje) in spuščanje betonskih cevi se izvajata istočasno. Izkop se izvaja strojno, ročno ali kombinirano odvisno od premera, globine in razpoložljive strojne opreme, ter tehnologije izvajalca.

Oddano: 16.10.2014, 15:33
Pri odgovoru na vprašanje, oddano 5.10.2014, 18:43, glede pogajanj ste odgovorili:
Predmet pogajanj in število krogov pogajanj bo naročnik napovedal v povabilu na pogajanja le tistim ponudnikom, ki bodo izpolnjevali pogoje. 3. odstavek 28. člena ZJN-2.

Če boste predmet in št. krogov pogajanj določili naknadno, to lahko pomeni le, da lahko le-to prilagodite določenim ponudnikom, kar pa je diskriminatorno. Ponovno vas pozivamo da že pred oddajo ponudb točno določite predmet pogajanj in število krogov pogajanj, saj le tako lahko zagotovite enakopravnost ponudnikov.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Predmet pogajanj in število krogov pogajanj bo naročnik napovedal v povabilu na pogajanja (pisno), po opravljeni analizi ponudb, le tistim ponudnikom, ki bodo izpolnjevali pogoje. 3. odstavek 28. člena ZJN-2. Pogajanja potekajo z vsemi ponudniki hkrati.

Oddano: 16.10.2014, 15:46
Oddano: 5.10.2014, 18:44
Naročnik v obrazcu 10/4 za podizvajalce zahteva izjavo, da niso v postopku prisilnega prenehanja, da zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da ni opustil poslovne dejavnosti ali da ni v katerem koli podobnem položaju. Navedena zahteva je nezakonita, v kolikor se nanaša na podizvajalce, saj ZJN-2 v 42. čl. izpolnjevanje navedenega pogoja predvideva le za ponudnike, zato naročniku predlagamo, da jo izbriše iz razpisne dokumentacije. Če naročnik ne odpravi kršitve, bo ponudnik primoran vložiti zahtevek za revizijo. To vprašanje šteje kot opozorilo po 5. odst. 5. člen ZPVPJN.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Obrazec je v popravku razpisne dokumentacije ustrezno popravljen.

IN

Oddano: 5.10.2014, 21:34
Na str. 34 razpisne dokumentacije je v prilogi 10/4 navedeno, da morajo podizvajalci izjaviti, da imajo plačane svoje obveznosti do podizvajalcev v preteklih postopkih javnega naročanja. Navedena izjava je nezakonita, saj take obveznosti ZJN-2 za podizvajalce ne predvideva (taka obveznost je predvidena le za ponudnike). Glede na navedeno, predlagamo, da naročnik črta 14. alinejo iz izjave, ki jo morajo podpisati podizvajalci. Če naročnik ne odpravi kršitve, bo ponudnik primoran vložiti zahtevek za revizijo. To vprašanje šteje kot opozorilo po 5. odst. 5. čl. ZPVPJN.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Obrazec je v popravku razpisne dokumentacije ustrezno popravljen.

NAŠ POZIV: Sporne alineje v popravku Razpisne dokumentacije še obstajajo. Pozivamo vas, da jih spremenite v skladu z vašim odgovorom.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Naročnik zahteva od podizvajalcev osnovno sposobnost za poslovanje pravnih oseb:
- da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcema pogodb v delu, ki se nanašajo na podizvajalce v celoti strinjamo in jih kot take sprejemamo;
- nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2;
- da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2;
- da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave,
- da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja;
- da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka;
- da nismo v postopku prisilnega prenehanja;
- da nismo v postopku prisilne poravnave;
- da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju;
- da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju;
- da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil;
- da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili;
- da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
- da imamo plačane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;
- da bomo spoštovali vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki skladno z veljavno zakonodajo s področja ravnanja z gradbenimi odpadki;
- da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku;
- da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe;
- da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri podizvajalcu, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu;
- da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo.

Glede na dejstvo, da projekt traja slabo leto si naročnik prizadeva, v interesu javnega dobrega, da bo projekt izveden v roku in kvalitetno. Naročnik si ne želi v postopku izvajanja dela menjave podizvajalcev in s tem zapletov v izvajanju del.

Oddano: 16.10.2014, 19:12
Zanima nas ali je lahko za odgovornega vodjo gradbenih del, gradbeni tehnik z opravljenim strokovnim izpitom in več kot tremi leti delovnih izkušenj. Prosimo za odgovor z da ali ne.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Odgovorni vodja gradbenih del mora izpolnjevati pogoje skladno z 77. Členom ZGO.

Oddano: 17.10.2014, 06:35
Zanima nas ali bo naročnik upošteval potrjene reference, ki bodo potrjene na prvotnih obrazcih in bodo izpolnjevale popravljene pogoje objavljene na portalu 14.10.2014. Naročnik je namreč zelo pozno objavil popravljene obrazce za potrditev referenc. Prosimo da odgovorite z da ali ne.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
V kolikor so stari obrazci potrjeni z že vključenimi vidno označenimi spremembami, se bo predmetni obrazec štel kot sprejemljiv.
Oddano: 17.10.2014, 11:29
Prosimo, če pojasnite, kaj je prav:
- vaša zahteva po referencah iz priloge 7 ali
- vaša zahteva iz točke 12. (III. pogoji za ugotavljanje sposobnosti iz navodil ponudnikom)
.
Želimo jasen odgovor in ne kopiranja vsebine iz razpisne dokumentacije.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Upoštevajo se zahteve iz točke 12. (III. pogoji za ugotavljanje sposobnosti iz navodil ponudnikom).

Oddano: 17.10.2014, 11:33
Spoštovani,

naročnik je na podlagi vprašanja potencialnega ponudnika glede referenčnih pogojev z dne 29.09.2014 ob 17:58 spremenil pogoje glede referenc. Kljub spremembi pogojev pa naročnik še vedno zahteva da je moral ponudnik:

1. V zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe kvalitetno, pravočasno v skladu s sklenjeno pogodbo in pridobljenim uporabnim dovoljenjem oz. brez uporabnega dovoljenja v koliko je šlo za obnovo (Ureditev komunalne in prometne infrastrukture), uspešno izvedel:
Vsaj tri (3) objekte – izgradnje ali obnove cestne razsvetljave z elementi inteligentne in varčne razsvetljave (daljinsko upravljanje in nadzor) v vrednosti vsaj 200.000, 00 EUR z DDV.

Naročnika prosimo, da umakne zahtevo po daljinskem upravljanju in nadzoru, saj ima omenjene reference samo določeno podjetje da s tem zadosti zahtevi iz ZJN2 in sicer temeljnem načelu zagotavljanja konkurence med ponudniki in načelu enakopravne obravnave ponudnikov. Naročnik z zahtevanim pogojem očitno daje prednost točno določenemu izvajalcu javne razsvetljave.

2. V zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe kvalitetno pravočasno v skladu s sklenjeno pogodbo in pridobljenim uporabnim dovoljenjem oz. brez uporabnega dovoljenja v koliko je šlo za obnovo (Ureditev komunalne in prometne infrastrukture), uspešno izvedel:
Vsaj šest (6) objektov kabelske kanalizacije izključno za elektroenergetske vode na NN, SN in VN napetostnem nivoju (do vključno 110 KV, kar ne vključuje zgradbe RTP) s tem, da mora biti vrednost vsakega posameznega objekta najmanj 100.000,00 EUR z DDV.

Naročnika prosimo, da spremeni število zahtevanih referenc iz šest (6) na tri (3) objekte kabelske kanalizacije in s tem število referenc prilagodi zahtevam za ostale komunalne vode in cesto.
Menimo namreč, da je ponudnik, kateri je izvedle zahtevano število referenčnih objektov za odpadno in meteorno kanalizacijo več kot usposobljen izvesti tudi gradbena dela za elektro kabelsko kanalizacijo.

lp
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]
Odgovor:
Naročnik pogojev ne bo spreminjal.

Oddano: 17.10.2014, 12:10
Prosimo vas, da omogočite predložitev referenc na lastnih obrazcih ali pa za nekaj dni še podaljšate rok za oddajo ponudb. Naročniki cest s PDLP 5000 in več so v večini primerov državne organizacije (DRSC, DARS,..) pri katerih pa traja potrjevanje referenc več kot teden dni.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]
Odgovor:
Rok za predložitev ponudb se ne podaljša. Naročnik bo sprejel referenčna potrdila (lastni obrazci), če le ti vsebujejo vso zahtevano vsebino iz tega naročila.

Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol
Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Poslati:
- Portal JN