Dosje javnega naročila 003935/2023
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Storitve: izvajanje storitev obdelave osebnih podatkov za potrebe volilnih in referendumskih opravil za obdobje 5 let
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 262.244,66 EUR

JN003935/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.06.2023
JN003935/2023-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 19.06.2023
JN003935/2023-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.07.2023
JN003935/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.07.2023
Zahtevek za revizijo

    JN003935/2023-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2023/S 137-438896

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
ujnn.mnz@gov.si
+386 14284434
+386 14284894

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: izvajanje storitev obdelave osebnih podatkov za potrebe volilnih in referendumskih opravil za obdobje 5 let
Referenčna številka dokumenta: 430-13/2023
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72611000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje storitev obdelave osebnih podatkov za potrebe volilnih in referendumskih opravil za obdobje 5 let
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 581.669,87 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72611000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev obdelave osebnih podatkov za potrebe volilnih in referendumskih opravil zajema:
priprava podatkov splošnih in posebnih volilnih imenikov za elektronsko razgrnitev, priprava podatkov za tisk splošnih in posebnih imenikov za glasovanje, priprava podatkov za tisk obvestil volilcem v RS, priprava in obdelava podatkov v zvezi z volilnimi kartami, podpora elektronski razgrnitvi in izdelavi volilnih imenikov za lokalne volitve predstavnikov manjšin in Romov, računalniško ažuriranje podatkov, ter drugi izdelki po predhodni pisni specifikaciji podatkov s strani naročnika.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: odsotnost konkurence iz tehničnih razlogov

Razlaga:
Informacijska podpora volilnim opravilom je zahtevna storitev, uspešna izvedba pa predstavlja visoko stopnjo tveganja in je od nje odvisna tudi nadaljnja izvedba vsakih volitev zato je podjetje Genis d.o.o. edino, ki poseduje tehnična znanja in ima izkušnje na takšnem nivoju, da lahko učinkovito, pravočasno, zanesljivo in na ustreznem tehničnem nivoju zagotovi izvajanje storitev informacijske podpore volilnim opravilom, ob upoštevanju izvajalčevih moralnih avtorskih pravic nad poslovnimi modeli.

Glede na navedeno je podjetje Genis d.o.o. edino usposobljeno podjetje in edino zmožno zagotavljati omenjene storitve iz tehničnih razlogov, zato se predmetno naročilo odda navedenemu podjetju na podlagi c točke prvega odstavka 46. člena ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22 in 74/22 - odl. US in 100/22 - ZNUZSZS in 28/23).IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN003935/2023-L01
Številka obvestila v UL: 2023/S 117-366129
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 15.06.2023
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
10.07.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
GENIS izgradnja, prenovitev, uvedba organizacijskih in informacijskih sistemov d.o.o.
Likozarjeva ulica 1A
4000
SI
Kranj
Slovenija
razpisi@genis.si
+386 42519300

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 616.333,88 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 581.669,87 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.07.2023