Dosje javnega naročila 004764/2023
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava ocene spremembe tržne vrednosti obstoječih nepremičnin zaradi vpliva gradnje nove stanovanjske soseske Rakova jelša II v Ljubljani
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004764/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.07.2023
JN004764/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.09.2023
JN004764/2023-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.10.2023
Zahtevek za revizijo

    JN004764/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Karmen Pintar Oblak
karmen.pintar@ljubljana.si
+386 13061546

Internetni naslovi
http://www.jssmol.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/486983/CISTOPIS_ZA_OBJAVO.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/486983/espd/espd_request.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=28280
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava ocene spremembe tržne vrednosti obstoječih nepremičnin zaradi vpliva gradnje nove stanovanjske soseske Rakova jelša II v Ljubljani
Referenčna številka dokumenta: JN-0001/2023
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79419000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava ocene spremembe tržne vrednosti obstoječih nepremičnin zaradi vpliva gradnje nove stanovanjske soseske Rakova jelša II v Ljubljani
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79419000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava ocene spremembe tržne vrednosti obstoječih nepremičnin zaradi vpliva gradnje nove stanovanjske soseske Rakova jelša II v Ljubljani
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
če izvajalec pravočasno ne dobi podatkov in dokumentacije, potrebne za izdelavo cenitvenega poročila;
če je lastnik nepremičnine, ki je predmet obravnave, upravičeno dalj časa odsoten,
v primerih višje sile,
iz drugih utemeljenih razlogov (zlasti: bistvene spremembe že dostavljenih podatkov tik pred iztekom roka za izvedbo pogodbenega dela).
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.09.2023   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.09.2023   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.08.2023   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.07.2023