Dosje javnega naročila JN4195/2014
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela na mostovih
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN4195/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 09.04.2014
    JN4195/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela na mostovih

Datum objave: 9. 4. 2014
Številka objave: JN4195/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Špela Knol, V roke: Špela Knol, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064446. Telefaks +386 13064407. E-pošta spela.knol@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Obnova mostu čez Savo v Črnučah.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana-Črnuče.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Izvedba gradbeno obrtniških del pri obnovi mostu čez Savo v Črnučah.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45221100 (Gradbena dela na mostovih)
45221111 (Gradbena dela na cestnem mostu)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 180 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbiIV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-113/2014-4
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 5. 5. 2014
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 5. 5. 2014
Čas: 12:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje, sejna soba.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/4/6793-39768518595496623285/Razpisna
_dokumentacija_za_objavo.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 25. 4. 2014
Čas: 15:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 8. 4. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.04.2014   14:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Lep pozdrav.

Naročnika prosimo, če lahko na Portalu JN objavi Tehnično poročilo in karakteristični prerez v elektronski obliki.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Številka: 430-113/2014-7
Datum: 15.04.2014
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-14-220006 – Obnova mostu čez Savo v Črnučah

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Gradbena dela na mostovih
Številka objave: JN4195/2014, Datum objave: 9.4.2014
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 15.4.2014, 10:17
Lep pozdrav.

Naročnika prosimo, če lahko na Portalu JN objavi Tehnično poročilo in karakteristični prerez v elektronski obliki.

Hvala in lep pozdrav.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]
Odgovor:

Spoštovani,

Vsa potrebna projektna dokumentacija za kvalitetno pripravo ponudbe je na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana (kontaktna oseba: Darko Drole).

Ogled projektne dokumentacije in lokacije je možen vsak delovni dan v času razpisa od 9:00 do12:00 ure po predhodni najavi na telefonski številki 01 306 46 65.


Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol
Tadeja Möderndorfer
Vodja službePoslati:
- Portal JN


Datum objave: 16.04.2014   13:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali bo naročnik upošteval reference podizvajalca, ki bo v ponudbi tudi nominiran?

ODGOVOR:
Številka: 430-113/2014-8
Datum: 16.04.2014
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-14-220006 – Obnova mostu čez Savo v Črnučah

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Gradbena dela na mostovih
Številka objave: JN4195/2014, Datum objave: 9.4.2014
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 15.4.2014, 14:56
Ali bo naročnik upošteval reference podizvajalca, ki bo v ponudbi tudi nominiran?
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:

Da.Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol
Tadeja Möderndorfer
Vodja službePoslati:
- Portal JN


Datum objave: 16.04.2014   15:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Zanima me kdo v Sloveniji je zstopnik za izvedbo dilatacij (Maurer, Mageba) zahtevanih v popisu del?

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Številka: 430-113/2014-9
Datum: 16.04.2014
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-14-220006 – Obnova mostu čez Savo v Črnučah

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Gradbena dela na mostovih
Številka objave: JN4195/2014, Datum objave: 9.4.2014
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 16.4.2014, 09:38
Spoštovani,

Zanima me kdo v Sloveniji je zastopnik za izvedbo dilatacij (Maurer, Mageba) zahtevanih v popisu del?

Lep pozdrav.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:

V popisih piše »dilatacij npr. Maurer, Mageba«. Če izvajalec najde koga drugega ustrezne kvalitete lahko izbere koga drugega. Kontaktne informacije za dva od možnih dobaviteljev dilatacij (npr. Maurer ali Mageba) so enostavno dostopne na spletu. Oba navedena proizvajalca sta iz Evrope (Nemčija, Švica). Nabavo, dobavo in vgradnjo dilatacij organizira in izvede izbrani izvajalec.

Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol
Tadeja Möderndorfer
Vodja službePoslati:
- Portal JN


Datum objave: 18.04.2014   08:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Za korektno oddajo ponudbe smo odvisni od mnogo podizvajalecev. Glede nato, da nočete objaviti projektov in moramo priti osebno na vpogled projektov, nam to vzame preveliko časa. Pred vrati so velikonočni in prvomajski prazniki, kar tudi zelo otežkuje pripravo ponudbe. Prosimo, da glede na navedena dejstva prestavite rok za oddajo ponudb. Najlepša hvala.

ODGOVOR:
Številka: 430-113/2014-10
Datum: 18.04.2014
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-14-220006 – Obnova mostu čez Savo v Črnučah

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Gradbena dela na mostovih
Številka objave: JN4195/2014, Datum objave: 9.4.2014
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 17.4.2014, 12:37
Za korektno oddajo ponudbe smo odvisni od mnogo podizvajalecev. Glede nato, da nočete objaviti projektov in moramo priti osebno na vpogled projektov, nam to vzame preveliko časa. Pred vrati so velikonočni in prvomajski prazniki, kar tudi zelo otežkuje pripravo ponudbe. Prosimo, da glede na navedena dejstva prestavite rok za oddajo ponudb. Najlepša hvala.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:

Po mnenju naročnika predstavlja termin od 09.04.2014 do 05.05.2014 zadosten časovni okvir za pripravo kvalitetnih ponudb. Roka naročnik ne bo podaljševal.


Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol
Tadeja Möderndorfer
Vodja službePoslati:
- Portal JN


Datum objave: 18.04.2014   13:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani. Naročnika prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudb. Zaradi prihajajočih praznikov in dejstva, da lahko projektno dokumentacijo, ki je nujna za pripravo korektne in popolne ponudbe, samo osebno prevzamemo pri vas, je časovni okvir prekratek in nam ne omogoča pripravo tako zahtevne ponudbe. Glede na to, da gre za kompleksen objekt in nejasnosti v popisu del, je dodaten teden za pripravo ponudbe ključnega pomena in ne vpliva na sam rok izvedbe oz. dokončanja objekta. Zato vas prosimo, da ponovno premislite o podaljšanju roka oddaje. Hvala

ODGOVOR:
Številka: 430-113/2014-11
Datum: 18.04.2014
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-14-220006 – Obnova mostu čez Savo v Črnučah

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Gradbena dela na mostovih
Številka objave: JN4195/2014, Datum objave: 9.4.2014
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 18.4.2014, 09:21
Spoštovani. Naročnika prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudb. Zaradi prihajajočih praznikov in dejstva, da lahko projektno dokumentacijo, ki je nujna za pripravo korektne in popolne ponudbe, samo osebno prevzamemo pri vas, je časovni okvir prekratek in nam ne omogoča pripravo tako zahtevne ponudbe. Glede na to, da gre za kompleksen objekt in nejasnosti v popisu del, je dodaten teden za pripravo ponudbe ključnega pomena in ne vpliva na sam rok izvedbe oz. dokončanja objekta. Zato vas prosimo, da ponovno premislite o podaljšanju roka oddaje. Hvala
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:

Po mnenju naročnika predstavlja termin od 09.04.2014 do 05.05.2014 zadosten časovni okvir za pripravo kvalitetnih ponudb. Roka naročnik ne bo podaljševal.

Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol
Tadeja Möderndorfer
Vodja službePoslati:
- Portal JN


Datum objave: 24.04.2014   09:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

zaradi zahtevnosti priprave ponudbe, vas prosimo za podaljšanje roka za najmanj 10dni.

Hvala.

ODGOVOR:
Številka: 430-113/2014-13
Datum: 24.04.2014
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-14-220006 – Obnova mostu čez Savo v Črnučah

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Gradbena dela na mostovih
Številka objave: JN4195/2014, Datum objave: 9.4.2014
• Neprebrana vprašanja

Oddano: 18.4.2014, 13:16
Spoštovani,

zaradi zahtevnosti priprave ponudbe, vas prosimo za podaljšanje roka za najmanj 10dni.

Hvala.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Po mnenju naročnika predstavlja termin od 09.04.2014 do 05.05.2014 zadosten časovni okvir za pripravo kvalitetnih ponudb. Roka naročnik ne bo podaljševal.

Oddano: 21.4.2014, 12:22
Spoštovani!
Prosimo naročnika, da podaljša rok za predložitev ponudbe, saj je priprava ponudbe zahtevna, proučiti je namreč potrebno celotno projektno dokumentacijo za pripravo korektne ponudbe.
Obenem je v roku za predložitev ponudbe večje število praznikov, zato ponudniki težko pridobivamo ponudbe dobaviteljev materialov in storitev.
Naročnika prosimo, da upošteva našo prošnjo in podaljša rok za oddajo ponudb.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Po mnenju naročnika predstavlja termin od 09.04.2014 do 05.05.2014 zadosten časovni okvir za pripravo kvalitetnih ponudb. Roka naročnik ne bo podaljševal.

Oddano: 21.4.2014, 12:36
Spoštovani!

Naročnika prosimo, da zaradi izjemno zaostrenih politik bank, ki ne dajejo več bančnih garancij za časovna obdobja daljša od 3 let, spremeni pogoj glede predložitve bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku ki je enak garancijskemu roku za solidnost objekta, kar v tem razpisu pomeni 10 let. Vaša zahteva po veljavnosti bančne garancije za odpravo napak za 10 let je pretirana, saj banke takih garancij ne izdajajo več. Prosimo, da garancijske pogoje naročnik spremeni v skladu z realnim stanjem gospodarstva in dovoli, da izvajalec posreduje naročniku bančno garancijo z garancijskim rokom tri leta, za razliko do deset let pa dostavi menico z menično izjavo.
Poleg tega bi lahko naročnik upošteval priporočila tako bančnih kot davčnih institucij (npr. Ministrstvo za finance), ki priporočajo naročnikom, da je višina bančne garancije 5% od vrednosti pogodbe/ponudbe in ne 10% kot zahtevate v razpisu.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Naročnik z odgovorom na to vprašanje v drugem odstavku 16. člena vzorčne pogodbe črta naslednje določilo: »Rok trajanja garancije je za 30 (trideset) dni daljši kot je garancijski rok za solidnost objekta.«
in nadomesti z novim določilom: »Rok trajanja garancije je 5 let od primopredaje pogodbenih obveznosti.«

Oddano: 22.4.2014, 09:11
Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi za obdobje 10 let v višini 10 % pogodbene vrednosti je ob upoštevanju predmeta naročila nesorazmerna, zmanjšuje konkurenčnost v postopku in je v nasprotju z načelom gospodarnosti. Zahteva je tudi v nasprotju s Priporočili Vlade RS z dne 30.10.2013 glede uporabe finančnih zavarovanj pri javnem naročanju in projektih, sofinanciranih s sredstvi EU, v katerih Vlada opozarja, da zahteve glede finančnih zavarovanj lahko neposredno učinkujejo na konkurenčnost v postopku oddaje javnega naročila in ceno. Vlada naročnike napotuje k večji preudarnosti pri odločanju, ali so ta sploh potrebna in pri njihovi izbiri. Finančno zavarovanje je primerno zahtevati, kadar to opravičuje tveganje, povezano s predmetom ali okoliščinami naročanja oziroma izvedbe naročila, in sicer le v obsegu, kot je to potrebno. Vlada tudi opozarja, naj naročnik bančno garancijo opredeli kot edini instrument zavarovanja le, če je to smiselno, primerno in potrebno glede na predmet naročanja, tveganje neizpolnitve pravnega posla, število prejetih ponudb in višino morebitne škode, ki bi nastala zaradi neizpolnitve, izpolnitvene zamude ali slabe izvedbe javnega naročila. Za zavarovanje za odpravo napak naj po priporočilih Vlade RS naročnik zahteva zavarovanje v višini do 5 % vrednosti naročila.

Zahteva naročnika bo zlasti glede na ročnost garancije 10 let bistveno omejevala konkurenco ponudnikov v postopku javnega naročila, ker poslovne banke garancije s tako dolgo ročnostjo (več) ne izdajajo, zato jih ponudniki ne bodo mogli ponuditi v predmetnem postopku. Tudi v kolikor bodo nekateri ponudniki tako garancijo lahko pridobili, bo ta zaradi splošno znanih visokih stroškov take garancije, ki rastejo sorazmerno z ročnostjo garancije, bistveno povečala ponudbene cene in je zato zahteva negospodarna.

Ob dodatnem dejstvu, da naročnik zahteva izkazano tehnično usposobljenost z referencami, in dejstvu, da naročnik zahteva finančno sposobnost tako, da ponudnik v preteklih šestih mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, bi bila kot sredstvo zavarovanja odprave napak v garancijski dobi zadostna zahteva bianco menic ustreznih vrednosti. Taka zahteva bi tudi bila sorazmerna s predmetom naročila, ne bi preprečevala oddaje ponudbe ponudnikom, katerih banke garancije za 10 let ne izdajajo, in ne bi povečevala cen za predmet naročila. Naročnika zato pozivamo, da v skladu s priporočili Vlade in prakso drugih naročnikov spremeni zahtevo glede bančne garancije za odpravo napak ter jo prilagodi poslovni praksi slovenskih bank tako, da namesto bančne garancije z ročnostjo 10 let zahteva bianco menice ali v skrajnem primeru tako, da zahteva bančno garancijo za 3 leta garancijskega obdobja (v višini 5 % skladno s priporočili Vlade), za preostalih 7 let pa bianco menice.

V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost navedb lahko ponudnik na njegovo zahtevo predloži izjave nekaterih bank, ki se nanašajo prav na zatrjevano neizdajanje 10- letnih bančnih garancij, sicer pa lahko naročnik to tudi sam preveri pri bankah.

V povezavi z boniteto podjetij pa povsod po svetu velja tudi merilo kapitalske ustreznosti, s čemer lahko javni naročnik preveri stabilnost podjetja. V nobenem primeru ni primerjave med boniteto podjetja, ki jamči z osnovnim kapitalom npr. 1,0 mio EUR in ima poleg tega vrsto nepremičnin, osnovnih sredstev in drugega premoženja, in na primer podjetjem, ki ima samo najnižji, z zakonom predpisani osnovni kapital nekaj tisoč evrov, posluje v najetih prostorih in z najeto opremo, po možnosti pa ima še fikus in tajnico in prav absurdno je, da taka inženirinška podjetja izpodkopavajo resna gradbena podjetja, saj s svojo dumpinško politiko cen pravzaprav nič ne tvegajo, tudi če po zaključenem projektu uvedejo stečaj ali prisilko ne izgubijo nič, naročnik pa seveda ostane brez garancij. Sprašujemo se ali je to cilj ohranjanja gospodarske stabilnosti in razvoja naše družbe.

V nadaljevanju vam posredujemo še nekaj podobnih opozoril ponudnikov na portalih pri večjih javnih razpisih, kjer je javni naročnik spoznal nerealnost svojih zahtev in spremenil – skrajšal zahtevane roke bančnih garancij.
JN2077/2014 Občina Vipava - Obnova gospodarskega dela dvorca Lanthieri - 1. faza
Vprašanje št.12:
Pozdravljeni.

Želeli bi vas opozoriti, da je zahteva po 5 ali celo večletnem garancijskem roku (pri vašem razpisu 10 letna garancija zavarovana z bančno garancijo za 10% obračunske vrednosti !!!!!) nesprejemljiva in nerealna glede na trenutne gospodarske razmere. Investitor jo je v razpisu verjetno povzel na osnovi predloga pravnih in tehničnih strokovnjakov, ki pa nimajo vpogleda v trenutne ekonomske razmere v gradbeništvu, predvsem pa ne poznajo trenutne politike bank na področju izdaje bančnih garancij.
V zadnjem času so poslovne banke zelo zaostrile pogoje za izdajo bančnih garancij. Pet ali celo desetletne bančne garancije za zavarovanje odprave napak v garancijski dobi banke ne izdajajo.
Kot izvajalci nikakor ne negiramo predpisanega garancijskega roka (z izjemo vgrajene opreme), glede na napisano in dejansko stanje v bankah pa predlagamo, da naročnik za zavarovanje garancijske dobe zahteva bančno garancijo z rokom veljavnosti 3 (tri) leta, za zavarovanje preostalih let garancijske dobe pa izvajalec dostavi menico z menično izjavo.
Slabi poslovni rezultati bank v letu 2013 in slabi poslovni rezultati gospodarstva v letu 2013 bodo po pričakovanjih še zaostrili pogoje izdajanja bančnih garancij (skrajševanje rokov veljavnosti garancij, povečevanje zavarovanja garancij, višji stroški izdaje garancij itd.), zato je naročnikova zahteva še toliko bolj nerazumna in kaže na popolno odsotnost zavedanja stanja v realnem gospodarstvu in bančništvu. Tudi če posamezen ponudnik v tem trenutku še lahko pridobi bančno garancijo z veljavnostjo 3 ali morebiti celo 5 let, nima naročnik niti izvajalec nobenega zagotovila, da mu bo poslovna banka lahko izdala tako garancijo čez npr. pol leta (zaradi razlogov, ki so pojasnjeni v prejšnjem stavku).
Svoj predlog dodatno utemeljujemo s stališčem Ministrstva za finance št. 007-164/2012 z dne 27.9.2012, saj so zahteve naročnika v nasprotju s predmetnim stališčem.
Prosimo, da proučite našo vlogo in spremenite pogoj glede zahtevane garancije za odpravo napak v garancijskem roku, tako da se garancijski rok spremeni na 3 leta (v razvitem svetu je to neka normalna najvišja doba veljavnosti bančne garancije) naročnik naj navedeno preveri na Združenju bank).
Lep pozdrav.

Odgovor:
Naročnik se s predlogi ponudnikov strinja zato skrajšuje zahtevano veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku na 5 let od končnega prevzema in hkrati objavlja Popravek obrazca P-3 "Vzorec pogodbe" v 19. členu - FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU, skladno s katerim, se skrajša zahtevana veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, iz "30 dni od najdaljšega garancijskega roka" na "5 let od končnega prevzema".
Na krajši rok, nižjo višino ali druge oblike zavarovanja naročnik ne more pristati, saj bo del stavbe v stiku z reko Vipavo in posledično podvržen eroziji, drugim vplivom tekoče vode in stalnega vpliva vlage na elemente zaključnih del lahko v primeru slabe izvedbe pomenijo nastanek velike škode na objektu in posledično veliko finančno breme za naročnika.
Naročnik bo pred podpisom pogodbe v 19. členu - FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU v polju "Veljavnost (od / do)" nadomestil " 30 dni od najdaljšega garancijskega roka " z "5 let od končnega prevzema".
Čistopisa dokumenta naročnik ne bo objavljal. Ponudniki lahko ponudbo oddajo na nespremenjenih obrazcih. Naročnik bo štel, da je ponudnik z oddajo ponudbe potrdil da je seznanjen in se strinja z vsebino navedene spremembe.
Objavljeno dne 10.03.2014 ob 13:21

Vprašanje št.13:
Pozdravljeni.
V osnutku pogodbe je določen splošni garancijski rok z zavarovanjem v obliki bančne garancije in sicer:
5.člen:
Garancijski rok:
• 10 let za konstrukcijsko trdnost in varnost
• 5 let za kakovost izvedenih del,
• Za opremo, ki jo vgrajuje izvajalec, velja glede vsebine in roka garancija proizvajalca opreme(vendar ne manj kot 12 mesecev), s tem da začne teči garancijski rok od datuma sprejema in izročitve del po tej pogodbi.

19.člen
Originalna bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku, izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010... v višini 10% obračunske vrednosti, ... veljavnost 30 dni od najdaljšega garancijskega roka.

Menimo, da je zahtevan pogoj nesorazmerno visok in celo škodljiv za slovenska podjetja, ki si želijo pripraviti ponudbo.
Zato predlagamo naročniku, da:
- v duhu odločitve Vlade Republike Slovenije, ki je dne 30.10.2013 sprejela Priporočila glede uporabe finančnih zavarovanj pri javnem naročanju in projektih, sofinanciranih s sredstvi EU, in v duhu omogočanja nastopanja na javnem razpisu slovenskim podjetjim - katerim so banke zelo zaostrila pogoje za pridobitve dolgoročnih bančnih garancij in v
- duhu pomoči preostalim slovenskim gradbenim podjetjem

odpravi zahtevo po 10 letni bančni garanciji. Ta zahteva je škodljiva in uničujoča za slovenska podjetja!!!

Predlagamo naročniku, da zahtevano bančno garancijo za 10 let odpravi.
Hvala in lep pozdrav.

Odgovor:
Glejte odgovor na vprašanje številka 12.
Objavljeno dne 10.03.2014 ob 13:23

Vprašanje št.14:
Spoštovani!
V času izredno slabe gospodarske situacije in nedelovanja bančnega sistema je zelo težko dobiti bančno garancijo, še posebej za daljše obdobje. Banke v tem trenutku izdajajo bančne garancije največ za tri leta, nikakor pa ne za več kot pet let. Vaša zahteva po veljavnosti bančne garancije za odpravo napak za 10 let je pretirana in neživljenjska. Prosimo, da garancijske pogoje naročnik spremeni v skladu z realnim stanjem gospodarstva in dovoli, da izvajalec posreduje naročniku bačno garancijo z garancijskim rokom tri leta, za razliko do petih let pa dostavi menico z menično izjavo.
Poleg tega bi lahko naročnik upošteval priporočila tako bančnih kot davčnih institucij (npr. Ministrstvo za finance), ki priporočajo naročnikom, da je višina bančne garancije 5% od vrednosti pogodbe/ponudbe in ne 10% kot zahtevate v razpisu.
Hvala.

Odgovor:
Glejte odgovor na vprašanje številka 12.
Objavljeno dne 10.03.2014 ob 13:23
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno]

Odgovor:
Naročnik z odgovorom na to vprašanje v drugem odstavku 16. člena vzorčne pogodbe črta naslednje določilo: »Rok trajanja garancije je za 30 (trideset) dni daljši kot je garancijski rok za solidnost objekta.«
in nadomesti z novim določilom: »Rok trajanja garancije je 5 let od primopredaje pogodbenih obveznosti.«

Oddano: 22.4.2014, 10:49
Spoštovani!

Postavka: "11 131 Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu"
Postavka se ponavlja 6 x z isto količino. Je to v redu?

hvala za odgovor in lep pozdrav.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Preko mostu poteka 6 različnih komunalnih vodov (Elektro, T-2, Telekom,…).
V projektnih pogojih in soglasjih nekaterih upravljalcev oz. lastnikov teh vodov je navedeno, da obnovo in zavarovanje trase izvede osebje upravljalca voda oz. od njega pooblaščena oseba,
zato so postavke ločene glede na lastnika/upravljalca posameznega voda.

Oddano: 23.4.2014, 10:28
Naročnika ponovno prosimo za razumevanje, da imamo pred prazniki (veliko podizvajalcev ima podaljšane počitnice) težave s pridobivanjem ustreznih ponudb in dokumentacije od podizvajalcev. Res, da je časovni okvir, ki ste postavili ustrezen v normalnih pogojih, tokrat pa izjemoma zaradi navedenih okoliščin prosimo za podaljšanje roka oddaje za vsaj par dni. Najlepša hvala.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Po mnenju naročnika predstavlja termin od 09.04.2014 do 05.05.2014 zadosten časovni okvir za pripravo kvalitetnih ponudb. Roka naročnik ne bo podaljševal.

Oddano: 23.4.2014, 10:59
Spoštovani!
Prosimo za objavo ocenjene vrednosti investicije brez DDV!
Lep pozdrav!
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Naročnik ocenjene vrednosti investicije ne bo objavil.

Oddano: 23.4.2014, 11:04
Spoštovani!
V vzorcu bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku (Priloga C/3) navajate, da je "izvajalec dolžan servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele" - prosimo, da to črtate iz omenjenega vzorca, saj ta dela ne morejo biti predmet odprave napak v garancijskem roku!!
Lep pozdrav!
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Naročnik z odgovorom na to vprašanje iz vzorca bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku (Priloga C/3), ki je del razpisne dokumentacije, črta del določbe "servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele".
Naročnik ne bo objavil popravka razpisne dokumentacije, bo pa odgovor na vprašanje upošteval pri predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ki jih bo predložil izbrani izvajalec po končani izvedbi del.

Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol
Tadeja Möderndorfer
Vodja službePoslati:
- Portal JN


Datum objave: 25.04.2014   14:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Postavka 5.5.7., šifra 55 741 je nejasno opisana , saj ponudnik lahko predvidi cementno sanacijsko malto, ki pa v predpisani debelini definitivno ni ustrezna. V podrobnejšem opisu pri predmetni postavki nakazana epoksidna malta, pa je definirana kot malta s kremenčevim posipom z nejasno opredelitvijo ali je to reprofilacijska sanacijska malta o kateri je govora v sami postavki 5.5.7., šifra 55741. Naročnik naj predmetni opis in postavko definira tako, da bodo vsi ponudniki nedvoumno ponudili enako izvedbo.


ODGOVOR:


Številka: 430-113/2014-14
Datum: 25.04.2014
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-14-220006 – Obnova mostu čez Savo v Črnučah

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Gradbena dela na mostovih
Številka objave: JN4195/2014, Datum objave: 9.4.2014
Oddano: 23.4.2014, 13:04
Pozdravljeni!

Postavka 5.5.7., šifra 55 741 je nejasno opisana , saj ponudnik lahko predvidi cementno sanacijsko malto, ki pa v predpisani debelini definitivno ni ustrezna. V podrobnejšem opisu pri predmetni postavki nakazana epoksidna malta, pa je definirana kot malta s kremenčevim posipom z nejasno opredelitvijo ali je to reprofilacijska sanacijska malta o kateri je govora v sami postavki 5.5.7., šifra 55741. Naročnik naj predmetni opis in postavko definira tako, da bodo vsi ponudniki nedvoumno ponudili enako izvedbo.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
V predmetni postavki je navedeno: »mikroarmirana malta oz. epoksidna malta s kremenčevim posipom«. Mikroarmirana malta je namenjena izravnavi - reprofilaciji površine v primeru globljih neravnin po odstranitvi HI z rezkanjem ter čiščenju AB plošče. Sicer zadostuje le epoksidna malta s kremenčevim posipom kot predhodni sloj za izvedbo HI – bitumenskih trakov. Točne površine oz. debeline navedenih malt pred samo izvedbo del ne moremo podati.

Oddano: 23.4.2014, 13:52
Naročnika pozivamo, da v popisu del v postavki 5.7.1., šifra 56 117 spremeni enoto mere iz kom vrtine v m1 vrtine.
Kot izvajalec z večletnimi izkušnjami na tem področju vemo, da je nemogoče oceniti globino vrtine pred pričetkom izvedbe, zato je smiselno in pravično, tako za ponudnika kot naročnika, da je enota mere na m1. V podrobnejšem opisu je navedeno, da je globina vrtin okvirno med 6 – 8 m1, kar pa ni natančno definirano in ponudniki ne vemo katero globino upoštevati (nekateri bodo v kom vrtine upoštevali vrtanje globine 6 m1 in imeli nižjo ceno, kot tisti , ki bodo v kom vrtine upoštevali 8 m1, tako bodo ponudbe med seboj tudi neprimerljive).
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Postavka je dovolj definirana, da se obračun izvaja po »kos«, kot je predvideno v popisih.

Oddano: 23.4.2014, 14:03
Prosimo vas, da podaljšate rok za oddajo ponudb, saj gre za zelo zahteven projekt obnove mostu.
Hvala.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Po mnenju naročnika predstavlja termin od 09.04.2014 do 05.05.2014 zadosten časovni okvir za pripravo kvalitetnih ponudb. Roka naročnik ne bo podaljševal.


Oddano: 23.4.2014, 14:29
Spoštovani,
Prosimo za pojasnila in dopolnila:
1.)Prosimo da ustrezno korigirate postavke, ki se nanašajo na zaporo cest v skladu z dogovorom ki ga imate z JP LPT d.o.o., ki je koncesionar za izvedbo cestnih zapor in sicer prosimo da postavko 1.3.1.1 13 111 zmanjšate na 30dni, izločite postavko 7.9.10 izdelava elaborata, ki je že zajeta v opisu postavk cestnih zapor, ter izločite iz popisa pri CESTNEM DELU postavko 1.3.1 Omejitve prometa 13 113 , ki se podvaja z isto postavko pri mostu
2.)Prosimo za pojasnilo postavke 1.3.2.3 začasno podpiranje konstrukcije kaj točno pomeni količina 43,00 kom, ter ali med drugim pomeni da je na 1kom potrebno upoštevati 3 hidravlične dvigalke
3.) postavka 1.4.1 14 122 porušitev hodnikov...s čim in na kakšen način je dovoljeno rušenje
4.) postavke 1.4.2 14 594, 1.4.3 14 614, 1.4.4 14614 ali je dovoljen kakšen drugi način rušenja razen z vodnim curkom
5.)postavka 3.3.1 33..1 površinska obdelava hodnikov prosimo da podate kvadrature posamičnih načinov obdelave hodnikov
6.) postavki 5.2.2 52..1 in 5.2.4 52..1 glede na to da gre za sidra kje je potrebno upoštevati vrtanje lukenj,koliko je teh lukenj ( sider ), ter kakšna je globina vrtanja
7.)postavka 5.9/2.4 59..3 Dobava in vgradnja tesnilnega traku Prosimo za več podatkov tip. traku ( mogoče proizvajalca ) , dimenzije; ali je enota mere pravilna m2

Hvala
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
1) Glede na dejstvo, da so cene določene na enoto, obračun pa se vrši po dejansko izvedenih količinah, težav pri ocenjenih dnevih polovične in delne zapore ne vidimo.
Glede ostalih vprašanj predlagamo:
- postavki 1.3.1.1 in 1.3.1.2 naj vključujeta vse našteto, razen elaborata začasne prometne ureditve; postavka 7.9.10 pa ostane nespremenjena.
- iz popisa CESTNEGA DELA se v celoti izloči postavka 1.3.1 Omejitve prometa.
2) 43 je število paličnih prečnikov mostu. Sanacija prečnikov poteka zaporedno. V podrobnejšem opisu postavke je navedeno, postavka zajema premikanje nosilcev (in dvigalk) za začasno podpiranje ter dobava ter vgradnja 3 hidravličnih dvigalk. Predvideno je, da izvajalec dobavi in med sanacijo uporablja 3 hidravlične dvigalke, ki jih skupaj z nosilci za začasno podpiranje premika od prečnika do prečnika glede na potek sanacije.
3) Rušenje hodnikov se lahko vrši na način, da jeklena konstrukcija pod hodniki (konzole) ne bo poškodovana ter da je preprečeno onesnaževanje brežin in vodotoka z gradbenimi odpadki. Drugih omejitev ni.
4) Odstranitev betona okoli izlivnikov in dilatacij z vodnim curkom je predvidena zato, da se ohrani obstoječa armatura AB plošč. Drugi načini rušenja niso priporočljivi.
5) Grobobrušena površina: skupno 115 m2, štokana površina: skupno 665 m2.
6) Postavka 5.2.2 obravnava sidranje robnikov v skladu s TSC 07.102. Sidranje se izvede na »stiku« med dvema robnikoma. Na načrtih so podani detajli vgradnje (globina, mesta sidranja). Predlagamo, da postavka vsebuje vsa dela (vrtanje, armaturo ter dobavo in vgradnjo epoksidne smole).
Postavka 5.2.4 ne vključuje kemičnega sidranja, temveč sidranje dilatacij, t.j. dodatno armaturo, vgrajeno v zanke dilatacij.
7) Kot tesnilni trak ob dilatacijah se lahko uporabijo varjeni bitumenski trakovi.

Oddano: 23.4.2014, 15:42
Spoštovani,

po pregledu projekta in razpisne dokumentacije ugotavljamo, da so postavljeni pogoji za izkazovanje referenc prezahtevni glede na vrsto dela. Po pregledu projektov, ki so se izvajali v Sloveniji v zadnjih 5 letih, ugotavljamo, da takih projektov praktično ni bilo izvedenih. Toliko manj pa so take projekte izvajala podjetja, ki še poslujejo. Poleg tega ugotavljamo, da so reference nekoliko diskriminatorne, saj sanacija mostu dolžine 75m ne pove nič o razponu mostu ali o višini in zahtevnosti sanacije. Namreč po vaši dikciji, lahko podjetje izkazuje referenco tudi, če je samo izvajalec zamenjal ograjo na mostu 75m z več vmesnimi stebri, kar pa ni nikakor primerljivo z celotno sanacijo mostu z razponom 15m. Poleg tega bi rad izpostavil tudi dejstvo, da je po popisu potrebno izvesti 44.913,88kg nosilne konstrukcije in 10.814,37kg ograje. Logično je, da naročnik zahteva reference, ki dokazujejo, da je ponudnik izdelal primeljivo gradnjo (ponavadi 70% razpisanih del), zato menimo, da je jeklena konstrukcija teže 30.000kg in razpona 20m, primerljiva referenca.

Ker menimo, da lahko kvalitetno izvedemo razpisana dela, vendar imamo težavo z zagotavljanjem določenih referenčnih potrdil, saj smo v preteklih petih letih izvajali več primerljivih ampak manjših del od razpisanih pogojev, vas prosimo za sledečo spremembo tehničnih sposobnosti. S tem boste tudi zagotovili večjo konkurenčnost ponudnikov.

Ponudnik je v obdobju zadnjih petih let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel:
- vsaj eno zahtevno jekleno konstrukcijo teže jeklene konstrukcije min. 30.000 kg in razpona 20 m. (izvedbeni razred EXC3 po SIST EN 1090-2 aneks B)
- sanacija ali rekonstrukcija mostu dolžine min. 20 m

Prosim za enake pogoje tudi za odgovorne vodje del.

Za pozitiven odgovor se vam zahvaljuejmo.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Vaše mnenje glede izpolnjevanja referenc ne drži. Glede na to, da se dela izvajajo na mostu dolžine skoraj 150 m je zahtevana referenca po izvajanju sanacije oziroma rekonstrukcije objekta dolžine 75 m ustrezna. Dela na objektu dolžine 15 m so težko primerljiva z deli na objektu večje dolžine tako iz logističnih, kot tudi tehnoloških pogojev.
Referenca glede teže jeklene konstrukcije pa je pogojena z zahtevnostjo del, saj ne gre za klasično izdelavo nove jeklene konstrukcije, ampak za zamenjavo delov že obstoječe jeklene konstrukcije, kar pomeni, da mora izvajalec razpolagati z ekipo, ki je zelo dobro usposobljena za izvedbo razpisanih del.
Reference, ki jih navajate, kot primerne po mnenju naročnika niso zadostne, saj ne jamčijo naročniku, da bo pridobil izvajalca, ki bo v tako kratkem času, kot je na voljo kvalitetno izvedel razpisana dela.

Oddano: 24.4.2014, 09:49
Naročnika prosimo, da jasno določi katero malto moramo ponudniki upoštevati pri postavki 55741: ali je to cementna malta ali epoksidna malta?
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
V predmetni postavki je navedeno: »mikroarmirana malta oz. epoksidna malta s kremenčevim posipom«. Mikroarmirana malta je namenjena izravnavi - reprofilaciji površine v primeru globljih neravnin po odstranitvi HI z rezkanjem ter čiščenju AB plošče. Sicer zadostuje le epoksidna malta s kremenčevim posipom kot predhodni sloj za izvedbo HI – bitumenskih trakov. Točne površine oz. debeline navedenih malt pred samo izvedbo del ne moremo podati.

Oddano: 24.4.2014, 10:03
Prosimo za prestavitev roka za oddajo ponudbe za nekaj delovnih dni! V času od objave razpisa do roka za oddajo ponudbe je več dela prostih dni, velilo podjetij ima v tem času okrnjene komercialne zmogljivosti zaradi dopustov, zato je toliko težje pridobiti ponudbe za materiale in izvedbo posameznih del.
Prosimo, da naročnik upošteva navedene razloge in ugodi naši prošnji.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Po mnenju naročnika predstavlja termin od 09.04.2014 do 05.05.2014 zadosten časovni okvir za pripravo kvalitetnih ponudb. Roka naročnik ne bo podaljševal.

Oddano: 24.4.2014, 11:39
Spoštovani. V vzorcu garancije za resnost ponudbe in navodilih glede garancije za resnost ponudbe navajate, da je garancija za resnost unovčljiva tudi, če izbrani ponudnik ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Hkrati pa dopuščate možnost kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Prosimo za potrditev, da gre samo za manjšo napako in da lahko finančno zavarovanje za dobro izvedbo izda tudi zavarovalnica ter da v tekstu garancije za resnost ponudbe ne rabi pisati "predložitev "bančne" garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti". Hvala
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, ponudnik lahko kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe predloži:
1. Bančno garancijo za resnost ponudbe ali
2. Kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe ali
3. Varščino za resnost ponudbe.
Priloženi so vzorci bančnih garancij, ki se seveda glede na vrsto finančnega zavarovanja ustrezno spremeni.

Oddano: 24.4.2014, 12:47
Spoštovani,

Prosimo za pojasnila
1.)Pozicija 5.7 IZVEDBA VRTIN IN INJEKTIRANJE/
- prosimo da objavite "geološko-mehansko poročilo" na katerega se izvedba injektiranja sklicuje.
V prejeti projektni dokumentaciji pri naročniku in po pregledu le te poročila nismo zasledili, samo na podlagi popisa teh postavk ni mogoče ovrednotiti
- prosimo da jasno definirate kaj točno je potrebno pod to pozicijo izvesti ali je to mišljeno "nizkotlačno injektiranje" ali izvedba JET GROUTINGA, kašen je vodocementni faktor in kako je projektant prišel do tako ogromne količine 200,00m3 mase za injektiranje
-ali se bodo dela pod to postavko sploh izvajala ali jih je potrebno sploh ovrednotiti

Hvala
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Geološko – mehansko poročilo s predlogom sanacije je predmet tega javnega naročila in je navedeno v popisih del. Predvideno je injektiranje ob in pod temeljem desnobrežnega opornika s cementno injektirno maso, nizkotlačno. Količina 200 m3 predstavlja oceno materiala za injektiranje in ne injektirne mase. Točnih detajlov injektiranja pred izdelavo geološko – mehanskega poročila s predlogom sanacije ne moremo podati.

Oddano: 24.4.2014, 14:01
Pozdravljeni.
Po pregledu popisa del ugotavljamo da so cestne zapore upoštevane 2x in sicer pri mostu in cesti (poglavje 1.3 Ostala preddela, postavka Zapora 120 dni.

Ali se ovrednoti cestna zapora 2x.

Hvala za pojasnilo.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Predmetna postavka je po pomoti navedena 2x. Upošteva se le cestna zapora v popisu MOSTU, iz CESTNEGA DELA se postavka 1.3.1 Omejitve prometa v celoti izloči.

Oddano: 24.4.2014, 15:59
Pozdravljeni,
Prosimo za pojasnilo oziroma dopolnilo postavke 3.3.1 33..1 Površinska obdelava hodnikov, Popis ( štokano, brušeno ) in obdelave hodnikov opisane v NAČRTU ARHITEKTURE ( prani mikroarmiran beton, grobobrušen mikroarmiran beton ) niso isti-skladni, kaj je prav, prosimo da podate pravi popis oziroma potrdite obstoječega.
Kaj to pomeni grobobrušena površina-znotraj dilatacij kakšen naj bi bil izgled.
Če obdeelave ostanjeo štokane, brušene kaj je z dilatcijami, koliko metrov
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Veljavne so obdelave površin hodnikov, navedene v popisih del (t.j. grobobrušeno, štokano).
Hodniki imajo štokano in grobobrušeno betonsko površino. Na mestu glavnih 4 dilatacij (osi 1, 17, 17', 1') bodo dilatacije (dilatacijski profili) vidne. Vmesne dilatacije v ostalih oseh se izvedejo z dilatacijskimi trakovi, zarezami v ploščo in tesnenjem zareze in na izgled površine ne vplivajo.

Oddano: 25.4.2014, 07:17
Spoštovani!
V 15. členu pogodbe navajate, da začne teči garancijski rok znova, če bo v garancijskem roku izvršeno določeno popravilo ali bo zamenjan določen material ali del opreme, in sicer ZA CELOTEN SKLOP. Prosimo, da tako zahtevo črtate, saj je v nasprotju z Obligacijskim zakonikom, sicer bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo!
Lep pozdrav!
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Ta določba iz 15. člena pogodbe se črta.

Oddano: 25.4.2014, 12:47
Spoštovani!
Zanima nas, ali partnerja v skupni ponudbi lahko data garancijo za dobro izvedbo del in garancijo za odpravo napak, vsak za svoj del?
Lep pozdrav!
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Ne. Naročniku se preda ena bančna garancija za celoto, ki jo dostavi vodilni partner v skupni ponudbi.

Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol
Sabina Greorinčič
Višja svetovalka IPoslati:
- Portal JN


Datum objave: 28.04.2014   12:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali pravilno razumemo, da je v 4. postavki popisa del za mostno kanalizacijo potrebno upoštevati izkop v globini od 0 do 5,5 m globoko? v projektu nikjer nismo zasledili tega podatka, zato prosimo naročnika za odgovor.

ODGOVOR:
Številka: 430-113/2014-15
Datum: 28.04.2014
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-14-220006 – Obnova mostu čez Savo v Črnučah

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

Gradbena dela na mostovih
Številka objave: JN4195/2014, Datum objave: 9.4.2014
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 25.4.2014, 14:55
Ali pravilno razumemo, da je v 4. postavki popisa del za mostno kanalizacijo potrebno upoštevati izkop v globini od 0 do 5,5 m globoko? v projektu nikjer nismo zasledili tega podatka, zato prosimo naročnika za odgovor.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:

Da, v predmetni postavki je potrebno upoštevati izkop globine od 0 do 5,5 m (sistem ponikovalnic na levem bregu).

Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol
Sabina Gregorinčič
Višja svetovalka IPoslati:
- Portal JN