Dosje javnega naročila JN5649/2013
Naročnik: OBČINA IG 
Gradnje: Gospodarske javne službe
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN5649/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.05.2013
    JN5649/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gospodarske javne službe

Datum objave: 14. 5. 2013
Številka objave: JN5649/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA IG, GOVEKARJEVA CESTA 6, Kontakt: Katja Ivanus, SI-1292 IG.
Tel. +386 12802300. Telefaks +386 12802322. E-pošta katja.ivanus@obcina-ig.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.obcina-ig.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Filtracija pitne vode na vodovodu Golo-Zapotok
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Zapotok, Občina Ig
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Na lokaciji obstoječe klorne postaje Zapotok se bo izvedla filtracija pitne vode za vodovod Golo-Zapotok. Izgradnja objekta in izvedba filtracije.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 65000000 (Gospodarske javne službe)
65130000 (Obratovanje vodooskrbe)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)SklopiII.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja V razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo V razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: V razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 43004/002/2013
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 4. 6. 2013
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 4. 6. 2013
Čas: 10:30
Kraj: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.obcina-ig.si
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 28. 5. 2013
Čas: 15:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA IG, GOVEKARJEVA CESTA 6, SI-1292 IG.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA IG, GOVEKARJEVA CESTA 6, SI-1292 IG.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 14. 5. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.05.2013   12:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v pogojih za priznanje ekonomske in finančne sposobnosti ponudnika je zahtevano, da mora ponudnik izkazovati bonitetno oceno najmanj SB6 ali višjo.

Glede na dejstvo, da bonitetna ocena SB7 še vedno pomeni povprečno zmožnost plačevanja svojih obveznosti, Vas vljudno prosimo, če bi lahko spremenili pogoj za izkazovanje bonitetne ocene na najmanj SB7?

Hvala.

ODGOVOR:
Ostane kot v razpisni dokumentaicji.

Datum objave: 28.05.2013   12:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Radi bi vas opozorili, da je AJPES obnovil lestvico bonitetnih ocen, ki velja od 13.5.2013 dalje in jo je AJPES objavil
tudi na svoji spletni strani. Po prejšnjem ocenjevanju je bila zmožnost podjetja za poravnavanje svojih obveznosti
povprecna pri bonitetni oceni SB6, sedaj pa je pri SB7. Spremenili so se tudi opisi bonitetnih ocen in bonitetna ocena.
SB7 pomeni še vedno povprecno poravnavanje obveznosti, kar je primerljivo s prejšnjo oceno SB7, zato bi bilo
primerno, da bi popravili kriterij vsaj na SB7.
Zgoraj navedeno potrjujejo tudi novejše odlocitve državne revizijske komisije, ki glede glede zahtevane bonitete
ponudnikov dosledno sledi razlagi AJPES.
Pozivamo vas, da popravite razpisne pogoje na SB7, tako glede ponudnikov, kot njihovih podizvajalcev.
1

ODGOVOR:
Ostane kot v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 28.05.2013   12:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani.
V fasaderskih delih, postavka A.6.1 in A.6.2 je omenjen samo zaključni sloj. Zanima nas ali se v ponudbi upošteva kompletna fasada (izolacija, mrežica zaključni sloj) ali samo zaključni sloj. Če se upošteva sistem, kakšen je (stiropor, tervol,...)?

ODGOVOR:
A.4 Zidarska dela
A.4.7 Dobava in polaganje termoizolacjo fasade ekstrudiran polistiren 10cm in nanos mrežice in lepila 2x


Datum objave: 29.05.2013   08:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Glede na to da je AJPES v mesecu maju objavil novo lestvico bonitetnih ocen in bonitetna ocena SB7 po tem kriteriju še vedno izkazuje povprečno sposobnost poravnavanja obveznosti, vas prosimo, če lahko kriterij za bonitetno oceno popravite na SB7?
Na spremembe kriterijev AJPES-a noben ponudnik ne more vplivati, tako z istimi rezultati poslovanja dosegamo nižjo boniteto kot npr. v lanskem letu.
Poleg same spremembe kriterijev, bi naročnik moral upoštevati tudi dejstvo, da je do sprememb prišlo v času trajanja javnega razpisa (po objavi predmetnega javnega razpisa).
Razumemo, da naročnik ob objavi tega ni mogel predvideti, prav tako pa menimo, da bi bilo upravičeno, da se omenjeni pogoj razpisa spremeni na SB7.
Hvala!
ODGOVOR:
Ostane kot v razpisni dokumentaciji.