Dosje javnega naročila JN3430/2015
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN3430/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.05.2015
JN3608/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.06.2015
    JN3430/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje

Datum objave: 27. 5. 2015
Številka objave: JN3430/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Špela Knol, V roke: Špela Knol, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064446. Telefaks +386 13064407. E-pošta spela.knol@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Rekonstrukcija Ceste Dolomitskega odreda od Viške ceste do pokopališča Vič.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ceste Dolomitskega odreda od Viške ceste do pokopališča Vič v Ljubljani.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Izvedba gradbenih del na cesti Dolomitskega odreda od Viške ceste do pokopališča Vič v Ljubljani.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45230000 (Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje)
45233000 (Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest)
45233200 (Različna dela na zgornjem ustroju)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-1460/2014-4
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 16. 6. 2015
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 16. 6. 2015
Čas: 12:00
Kraj: Ljubljana, Dalmatinova 1, II. nadstropje.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/5/6793-51064814811866404080/OBJAVA.zip
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 8. 6. 2015
Čas: 15:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 27. 5. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN3608/2015, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje; datum objave: 2. 6. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.06.2015   09:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kolikšna je ocenjena vrednost del?

LPODGOVOR:
Številka: 430-1460/2014-5
Datum: 01.06.2015
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – 7560-14-220106 - Rekonstrukcija Ceste Dolomitskega odreda od Viške ceste do pokopališča Vič

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
Številka objave: JN3430/2015, Datum objave: 27.5.2015
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 28.5.2015, 08:46
Kolikšna je ocenjena vrednost del?

LP
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Naročnik ocenjene vrednosti investicije ne bo objavil.

Oddano: 29.5.2015, 08:12
Prosim za objavo tehničnega poročila.

LP
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Naročnik je tehnično poročilo objavil na spletni strani MU MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/96693/detail.html.

Oddano: 29.5.2015, 08:34
Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji manjka osnutek pogodbe. Prosimo, da nam ga pošljete!
lp
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Osnutek pogodbe je objavljen v popravku razpisne dokumentacije.

Oddano: 29.5.2015, 08:36
spoštovani,

prosim za detajle oz. načrte:
- pregledna situacija
- detajl položitve kanalizacije
- detajl in bolj natančna specifikacija lovilca olj
- detajl izlivne glave na kanalu DN 700
- detajl tipske dušilke

LP
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:

Tehnična dokumentacija za kvalitetno pripravo ponudbe je na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.

Za ogled projektne dokumentacije se je potrebno predhodno dogovoriti na telefonski številki 01 306 46 65 (kontaktna oseba: Darko Drole).

Oddano: 29.5.2015, 09:30
Pozdravljeni!
V razpisni dokumentaciji manjka vzorec pogodbe.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Osnutek pogodbe je objavljen v popravku razpisne dokumentacije.


Oddano: 1.6.2015, 09:03
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji ni priloženega Vzorca pogodbe (priloga A)!

Lep pozdrav
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Osnutek pogodbe je objavljen v popravku razpisne dokumentacije.


Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol
Tadeja Möderndorfer
Vodja službePoslati:
- Portal JN


Datum objave: 03.06.2015   14:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zahteva po garanciji za odpravo napak v garancijskih dobi v višini 10% ni skladna z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, ki dovoljuje max 5% končne vrednosti. Prosimo za uskladitev.

ODGOVOR:
Številka: 430-1460/2014-8
Datum: 03.06.2015

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – 7560-14-220106 - Rekonstrukcija Ceste Dolomitskega odreda od Viške ceste do pokopališča Vič

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
Številka objave: JN3430/2015, Datum objave: 27.5.2015
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 2.6.2015, 13:25
Zahteva po garanciji za odpravo napak v garancijskih dobi v višini 10% ni skladna z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, ki dovoljuje max 5% končne vrednosti. Prosimo za uskladitev.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Višina finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je 5 % pogodbene vrednosti (z DDV) skladno z 8. členom Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju.Oddano: 2.6.2015, 13:34
1)V razpisni dokumentaciji piše, da je rok izvedbe 120 dni od uvedbe v delo, v 8. členu vzorca pogodbe pa da je rok izvedbe 45 dni od uvedbe v delo. Kateri rok je pravi?

2) Ali mora ponudnik predložiti enovito referenco ali lahko referenčni pogoj izpolnjuje kumulativno z večimi referencami ali skupaj več partnerjev? Kakšna mora biti vrednost za obnovo cest po končani gradnji?
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
1. Rok izvedbe je 120 dni od uvedbe v delo.
2. Ponudnik mora predložiti enovito referenco, ki zajema vsa zahtevana dela v skupni vrednosti najmanj 400.000 EUR z DDV.Oddano: 2.6.2015, 14:41
Pozdravljeni,

prosimo, da določite rok veljavnosti garancije za odpravo napak (2 leti ali 5 let).

Lep pozdrav
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Rok veljavnosti bančne garancije za odpravo napak je naveden v 16. členu vzorca pogodbe, ki je bil objavljen v popravku razpisne dokumentacije dne 02.06.2015.


Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol
Tadeja Möderndorfer
Vodja službePoslati:
- Portal JN


Datum objave: 05.06.2015   12:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zdravo,
prevoz materiala na razdaljo do 3000m in 10000m.
Ali lahko prosim poveste, katera deponija se nahaja na tej razdalji?

LP

ODGOVOR:
Številka: 430-1460/2014-9
Datum: 05.06.2015

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – 7560-14-220106 - Rekonstrukcija Ceste Dolomitskega odreda od Viške ceste do pokopališča Vič

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
Številka objave: JN3430/2015, Datum objave: 27.5.2015
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 3.6.2015, 11:48
Zdravo,
prevoz materiala na razdaljo do 3000m in 10000m.
Ali lahko prosim poveste, katera deponija se nahaja na tej razdalji?

LP
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
V skladu z razpisno dokumentacijo mora ponudnik zagotoviti ustrezne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila.

Oddano: 3.6.2015, 12:19
V popisu je opis asfalta sledeč:
AC 8 surf B50/70 A4 -3 cm,
v tehničnem poročilu pa AC 8 surf B50/70 A3.

Kaj je prav?
LP
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
AC 8 surf B50/70-A3.

Oddano: 3.6.2015, 14:09
Postavka:
79 361 Zunanja kontrola kakovosti.

Prosim za bolj natančen opis - kaj točno zahtevate? Kontrola česa? Katere analize je treba opraviti? Predvidoma (ocena), koliko ur upoštevamo?

LP
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Kontrola kvalitete materialov in vgradnje s strani zunanjega neodvisnega izvajalca.

Oddano: 3.6.2015, 14:36
Opis za lovilec olj, je presplošen. Prosim za navedbo tipa lovilca olj.

LP
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Dobava in vgradnja tipskega lovilca olj in
bencina z by-passom, vgradnja po navodilu
izbranega proizvajalca
dopustni skupni pretok do Q = 150,0 l/s
pretok preko lovilca olja Q = 30,0 l/s
vgradi se lovilec olja skladen z EN 858-2, 1. razred.

Oddano: 4.6.2015, 09:05
Ali so nepredvidena dela v zadnjem delu - cestna razsvetljava - obračunana pravilno?

LP
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]
Odgovor:
Pri sklopu del: cestna razsvetljava, je postavka nepredvidena dela, ustrezno izračunana.

Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol
Tadeja Möderndorfer
Vodja službePoslati:
- Portal JN


Datum objave: 08.06.2015   13:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Lepo prosim za detajl vpadnega jaška PVC 160/SN8. Opis je zelo površen.

Višina? Je tudi pokrov ali ne? Kateri?

LP

ODGOVOR:
Številka: 430-1460/2014-13
Datum: 08.06.2015
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – 7560-14-220106 - Rekonstrukcija Ceste Dolomitskega odreda od Viške ceste do pokopališča Vič

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
Številka objave: JN3430/2015, Datum objave: 27.5.2015
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 4.6.2015, 10:43
Lepo prosim za detajl vpadnega jaška PVC 160/SN8. Opis je zelo površen.

Višina? Je tudi pokrov ali ne? Kateri?

LP
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Detajl objavljen na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/96693/detail.html.

Oddano: 4.6.2015, 12:07
Spoštovani, prosimo za podrobno razlago poz. 7.2 in 7.6. Zaščita obstoječega ...; prosimo za detajl tipske dušilke (kanal M poz. 27.
Hvala.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Detajl objavljen na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/96693/detail.html.

Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol
Tadeja Möderndorfer
Vodja službePoslati:
- Portal JN


Datum objave: 09.06.2015   08:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali zadostimo referenčnemu pogoju, če zajema referenčni posel gradnjo kanalizacije DN300 v dolžini 300 m del meteorne in del fekalne kanalizacije.

ODGOVOR:
Številka: 430-1460/2014-14
Datum: 08.06.2015
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – 7560-14-220106 - Rekonstrukcija Ceste Dolomitskega odreda od Viške ceste do pokopališča Vič

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
Številka objave: JN3430/2015, Datum objave: 27.5.2015
Oddano: 5.6.2015, 09:28
Ali zadostimo referenčnemu pogoju, če zajema referenčni posel gradnjo kanalizacije DN300 v dolžini 300 m del meteorne in del fekalne kanalizacije.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Fekalna kanalizacija ni predmet javnega razpisa.

Oddano: 5.6.2015, 10:14
Ponudnik zahteva 2 referenci, ki zajemata gradnjo meteorne kanalizacije minimalno DN300 v skupni dolžini vsaj 300 m, gradnjo razsvetljave in obnovo cest.

1. Ali za eno referenco zadostimo pogoju z npr. dvema objektoma, na enem npr. kanalizacija in javna razsvetljava ter obnova cest, na drugem pa npr vodovod in obnova cest.

2. Ali za eno referenco zadostimo pogoju, če imamo objekt, ki zajema več kot 300 m kanalizacije min. DN 300 (meteorne in fekalne skupaj), gradnjo razsvetljave in obnovo cest.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Referenčnemu pogoju zadosti objekt, kjer so na enem objektu zajeti:
- gradnja meteorne kanalizacije minimalno min. DN300 v skupni dolžini vsaj 300m
- gradnja ulične razsvetljave (gradbena in montažna dela)
- obnova ceste po končani gradnji
v skupni vrednosti najmanj 400.000 EUR z DDV


Oddano: 8.6.2015, 07:46
Pozdravljeni

V popisu del so postake, ki se nanašajo na prevoz materiala na razdaljah od 7,0 pa do 10,0km. V nadaljevanju je potrebno upoštevati stroške deponiranja na urejenih deponijah.

VPRAŠANJE: Investitorja sprašujemo v katero deponijo se odlaga material, da bomo ponudniki imeli enako izhodišče. Na teh razdaljah namreč v ljubljanskem okolišu ni uradnih deponij. Prosimo Vas, da popis spremenite tako, da imamo vsi ponudniki enaka izhodišča.

VPRAŠANJE: Ali je za prevoz materiala na razdalji 2,0 do 3,0km investitor dogovorjen z lastnikom, da se tam lahko odlaga in razprostira material 1. kategorije.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
V skladu z razpisno dokumentacijo mara ponudnik zagotoviti ustrezne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila.


Oddano: 8.6.2015, 07:51
Pozdravljeni

PROSIMO NAROČNIKA DA OBJAVI PROJEKTNO DOKUMENTACIJO NA PORTALU. GLEDE NA ODGOVORE NA PORTALU OPAŽAMO RAZLIKE MED DOKUMENTACIJO IN POPISI DEL (npr. asfalt). TAK POPIS JE LAHKO ZAVAJAJOČ IN JE PRILAGOJEN TOČNO ENEMU PONUDNIKU.

HVALA
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Za predmetni javni razpis je projektna dokumentacija na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, soba 208 pri g. Darko Drole. Za ogled projektne dokumentacije se je potrebno predhodno dogovoriti na telefonski številki 01/306 46 65.

Oddano: 8.6.2015, 09:29
Pozdravljeni

Prosim, če lahko navedete kateri kamnolom je na razdalji 10km. Podatek potrebujemo ker je v popisu naslednji opis:
Izdelava nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma s transportom 10 km z dobavo materiala 150m3
in
Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma s transportom 10 km (zasip vtočnih jaškov) z dobavo materiala 79m3

Najlepša hvala za Vaš odgovor
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
V skladu z razpisno dokumentacijo mora ponudnik zagotoviti ustrezne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila.


Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol
Tadeja Möderndorfer
Vodja službePoslati:
- Portal JN


Datum objave: 10.06.2015   12:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

Prosim za podatek koliko % asfaltnega frezanca lahko dodamo drobljenemu kamnitemu materialu za izdelavo posteljice v debelini 50cm (vozišče). V popisu pri postavki 24 4 -- ni ustreznega podatka.

lep pozdrav
ODGOVOR:
Številka: 430-1460/2014-15
Datum: 10.06.2015
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – 7560-14-220106 - Rekonstrukcija Ceste Dolomitskega odreda od Viške ceste do pokopališča Vič

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
Številka objave: JN3430/2015, Datum objave: 27.5.2015
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 8.6.2015, 10:02
Pozdravljeni

Prosim za podatek koliko % asfaltnega frezanca lahko dodamo drobljenemu kamnitemu materialu za izdelavo posteljice v debelini 50cm (vozišče). V popisu pri postavki 24 4 -- ni ustreznega podatka.


lep pozdrav
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
V posteljico se doda ves z vozišča odstranjeni asfalt – frezanec.

Oddano: 8.6.2015, 11:01
Pozdravljeni

v popisu del je postavka :Dvig (do 50 cm) obstoječega jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 do 80 cm ali kvadratnega prereza do 60/60 cm kos 5

Ali je potrebno v ceni upoštevati nov pokrov in kakšen oz. ali se vgradi obstoječ pokrov
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
V ponudbi upoštevajte nove pokrove LTŽ nosilnosti 450 kN.

Oddano: 8.6.2015, 12:20
pozdravljeni

Kaj naj upoštevamo v postavkah Zaščita obstoječega elektroenergetskega voda in zaščito obstoječega vodovoda? Ali se naj upošteva pazljiv izkop v tem območju, ali je potrebno vode preložiti v zaščitne cevi ..?

najlepša hvala za odgovor
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]Odgovor:
Upoštevajte samo pazljiv izkop v območju obeh vodov, brez posebne zaščite ali prestavitve.

Oddano: 8.6.2015, 12:40
Pozdravljeni

V popisu je naslednji opis:

Zunanja kontrola kakovosti kos 1.
Vaš odgovor na to vprašanje kaj naj se upošteva v postavki je naslednji Kontrola kvalitete materialov in vgradnje s strani zunanjega neodvisnega izvajalca. Lepo Vas prosim a se hecate. Za ves vgrajeni material moramo imeti certifikate, iz naročnikove strani je predviden projektantski nadzor, nadzor nad samo gradnjo bo imel investitor, sodeluje geomehanik. Ves vgrajeni material odobri nadzor nad gradnjo. PROSIMO, DA TOČNO OPREDELITE ZA KAJ GRE, ALI PA POSTAVKO ČRTATE. ZA ISKANJE ZUNANJEGA NEODVISNEGA IZVAJALCA NAJ POSKRBI NAROČNIK NE PA IZVAJALEC. MISLIMO, DA NI LOGIČNO, DA IZVAJALEC IŠČE ZUNANJEGA NEODVISNEGA IZVAJALCA.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Zunanja kontrola ni predmet javnega naročila.

Oddano: 8.6.2015, 13:50
Spoštovani,

ali za izpolnjevanje referenčnega pogoja, namesto meteorne kanalizacije, lahko dokazujemo s fekalno kanalizacijo, DN 300 v dolžini 300 m?

LP
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Da.

Oddano: 8.6.2015, 14:50
Spoštovani

V poglavju 12 " Kadrovska zmogljivost " zahtevate reference za odgovornega vodjo del in odgovornega vodjo gradbenih del ( posameznih del). Zanima nas ali zadostimo referenčnemu pogoju tako, da predložimo potrjene reference za odgovornega vodjo del, kateri je bil hkrati tudi odgovorni vodja gradbenih del. Ali je lahko odgovorni vodja del tudi odgovormi vodja gradbenih del ?
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Da.

Lep pozdrav

Pripravila:
Špela Knol
Tadeja Möderndorfer
Vodja službePoslati:
- Portal JN