Dosje javnega naročila JN4085/2014
Naročnik: POSOŠKI RAZVOJNI CENTER 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Odprti postopek

JN4085/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.04.2014
    JN4085/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 7. 4. 2014
Številka objave: JN4085/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE POSOŠKI RAZVOJNI CENTER, TRG SVOBODE 2, Kontakt: Vesna Kozar, SI-5222 KOBARID.
Tel. +386 53841503. Telefaks +386 53841504. E-pošta vesna.kozar@prc.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.prc.si;
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Posoški razvojni center, Ulica padlih borcev, SI-1b 5220 Tolmin.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI Drugo: Poslovno in podjetniško svetovanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Energetska sanacija telovadnice OŠ Most na Soči
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Energetska sanacija telovadnice.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
45210000 (Gradbena dela na stavbah)
45212200 (Gradbena dela na športnih objektih)
45212290 (Popravilo in vzdrževanje športnih objektov)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 20. 6. 2014, Zakljucek 20. 8. 2014.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Glej razpisno dokumentacijo, objavljeno na spletnem naslovu naročnika.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Glej razpisno dokumentacijo, objavljeno na spletnem naslovu naročnika.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Glej razpisno dokumentacijo, objavljeno na spletnem naslovu naročnika.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Glej razpisno dokumentacijo, objavljeno na spletnem naslovu naročnika.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Glej razpisno dokumentacijo, objavljeno na spletnem naslovu naročnika.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Glej razpisno dokumentacijo, objavljeno na spletnem naslovu naročnika.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 23.02.12-11
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 24. 4. 2014
Čas: 9:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 24. 4. 2014
Čas: 10:00
Kraj: Posoški razvojni center, Ulica padlih borcev 1b, 5220 Tolmin, pisarna CIPS.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Posoški razvojni center je partner projekta CEC5, ki se izvaja v okviru programa Central Europe in je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.prc.si/razpisi/energetska-sanacija-sportne-dvorane-os-most-na-soci_2
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 16. 4. 2014
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke POSOŠKI RAZVOJNI CENTER, TRG SVOBODE 2, SI-5222 KOBARID.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb POSOŠKI RAZVOJNI CENTER, TRG SVOBODE 2, SI-5222 KOBARID.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 7. 4. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.04.2014   14:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Koliko so s finančnim planom zagotovljena sredstva?

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR:
Spoštovani,
tovrstnih informacij ne dajemo. Hvala za razumevanje.

Datum objave: 09.04.2014   13:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Prosimo za ponovno objavo popisa del ker se določenih pozicij pri strojnih instalacij ne vidi.

Hvala

ODGOVOR:
Spoštovani,
pravkar smo na naši spletni strani zamenjali popise. Sedaj naj bi bile vse pozicije strojnih instalacij vidne. Hvala za razumevanje.

Datum objave: 11.04.2014   13:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo vas za ocenjeno vrednost investicije.

Hvala!

ODGOVOR:
Teh informacij ne dajemo. Hvala za razumevanje.