Dosje javnega naročila 003534/2023
Naročnik: ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup zdravil
ZJN-3: Omejeni postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 0,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003534/2023-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.06.2023
JN003534/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.06.2023
JN003534/2023-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.06.2023
JN003534/2023-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.06.2023
JN003534/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.07.2023
JN003534/2023-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 31.08.2023
JN003534/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.09.2023
JN003534/2023-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 08.09.2023
JN003534/2023-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 08.09.2023
JN003534/2023-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 08.09.2023
JN003534/2023-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 08.09.2023
JN003534/2023-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 08.09.2023
JN003534/2023-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 08.09.2023
JN003534/2023-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 08.09.2023
JN003534/2023-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 08.09.2023
JN003534/2023-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 08.09.2023
JN003534/2023-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 08.09.2023
JN003534/2023-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 08.09.2023
JN003534/2023-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 08.09.2023
JN003534/2023-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 08.09.2023
JN003534/2023-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 08.09.2023
JN003534/2023-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 08.09.2023
JN003534/2023-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 08.09.2023
JN003534/2023-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 08.09.2023
JN003534/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.10.2023
JN003534/2023-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.10.2023
JN003534/2023-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.11.2023
JN003534/2023-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.12.2023
Zahtevek za revizijo

    JN003534/2023-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2023/S 168-526590

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Sluga Jamnik
sjn@onko-i.si
+386 15879605
+386 15879406

Internetni naslovi
http://www.onko-i.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup zdravil
Referenčna številka dokumenta: JN-0011/2023
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Zdravila vključujejo protitumorne učinkovine, podobna biološka zdravila in ostala zdravila za potrebe Onkološkega inštituta Ljubljana.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 138.000.000,00 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Protitumorne učinkovine
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Protitumorne učinkovine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Podobna biološka zdravila
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Podobna biološka zdravila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Ostala zdravila OI
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostala zdravila OI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN003534/2023-B01
Številka obvestila v UL: 2023/S 108-339748
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 02.06.2023
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: JN-0011/2023
Številka sklopa: 1
Naslov: Protitumorne učinkovine

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
25.08.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 18
Število prejetih ponudb MSP-jev: 17
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 18

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino
Šlajmerjeva ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
SALUS, Veletrgovina, družba za promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.o.o.
Litostrojska cesta 46A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
GOPHARM trgovina in laboratorijske storitve, d.o.o.
Cesta 25. junija 1D
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
PROMED trgovanje in trženje z medicinskim materialom, d.o.o.
Leskoškova cesta 9E
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIASI, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o.
Špruha 1
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
ROCHE farmacevtska družba d.o.o.
Stegne 13G
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDICAL INTERTRADE, d.o.o., promet z zdravili in sanitetnim materialom
Brodišče 12
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
MARK MEDICAL trgovina in storitve d.o.o.
Partizanska cesta 109
6210
SI
Sežana
Slovenija

Da
LENIS farmacevtika d.o.o.
Litostrojska cesta 52
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
Minařikova ulica 6
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
PHARMAMED-MADO, družba za trgovino s profesionalno medicinsko opremo in pripomočki, d.o.o.
Leskoškova cesta 9E
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
APTA MEDICA INTERNACIONAL, družba za trženje farmacevtskih izdelkov in medicinskih pripomočkov, d.o.o.
Likozarjeva ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
BAYER, farmacevtska družba d.o.o.
Bravničarjeva ulica 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
PHARMASAN, prodaja farmacevtskih izdelkov, d.o.o.
Kogovškova ulica 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 108.164.400,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 108.164.400,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka naročila: JN-0011/2023
Številka sklopa: 2
Naslov: Podobna biološka zdravila

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
25.08.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 18
Število prejetih ponudb MSP-jev: 17
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 18

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino
Šlajmerjeva ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
SALUS, Veletrgovina, družba za promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.o.o.
Litostrojska cesta 46A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
GOPHARM trgovina in laboratorijske storitve, d.o.o.
Cesta 25. junija 1D
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
PROMED trgovanje in trženje z medicinskim materialom, d.o.o.
Leskoškova cesta 9E
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIASI, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o.
Špruha 1
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
ROCHE farmacevtska družba d.o.o.
Stegne 13G
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDICAL INTERTRADE, d.o.o., promet z zdravili in sanitetnim materialom
Brodišče 12
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
MARK MEDICAL trgovina in storitve d.o.o.
Partizanska cesta 109
6210
SI
Sežana
Slovenija

Da
LENIS farmacevtika d.o.o.
Litostrojska cesta 52
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
Minařikova ulica 6
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
PHARMAMED-MADO, družba za trgovino s profesionalno medicinsko opremo in pripomočki, d.o.o.
Leskoškova cesta 9E
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
APTA MEDICA INTERNACIONAL, družba za trženje farmacevtskih izdelkov in medicinskih pripomočkov, d.o.o.
Likozarjeva ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
BAYER, farmacevtska družba d.o.o.
Bravničarjeva ulica 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
PHARMASAN, prodaja farmacevtskih izdelkov, d.o.o.
Kogovškova ulica 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 14.973.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 14.973.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka naročila: JN-0011/2023
Številka sklopa: 3
Naslov: Ostala zdravila OI

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
25.08.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 18
Število prejetih ponudb MSP-jev: 17
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 18

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino
Šlajmerjeva ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
SALUS, Veletrgovina, družba za promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.o.o.
Litostrojska cesta 46A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
GOPHARM trgovina in laboratorijske storitve, d.o.o.
Cesta 25. junija 1D
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
PROMED trgovanje in trženje z medicinskim materialom, d.o.o.
Leskoškova cesta 9E
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIASI, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o.
Špruha 1
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
ROCHE farmacevtska družba d.o.o.
Stegne 13G
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDICAL INTERTRADE, d.o.o., promet z zdravili in sanitetnim materialom
Brodišče 12
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
MARK MEDICAL trgovina in storitve d.o.o.
Partizanska cesta 109
6210
SI
Sežana
Slovenija

Da
LENIS farmacevtika d.o.o.
Litostrojska cesta 52
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
FARMADENT trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.
Minařikova ulica 6
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
PHARMAMED-MADO, družba za trgovino s profesionalno medicinsko opremo in pripomočki, d.o.o.
Leskoškova cesta 9E
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
APTA MEDICA INTERNACIONAL, družba za trženje farmacevtskih izdelkov in medicinskih pripomočkov, d.o.o.
Likozarjeva ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
BAYER, farmacevtska družba d.o.o.
Bravničarjeva ulica 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
PHARMASAN, prodaja farmacevtskih izdelkov, d.o.o.
Kogovškova ulica 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 14.862.600,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 14.862.600,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.08.2023