Dosje javnega naročila 001541/2023
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
Blago: MEDICINSKI PRIPOMOČKI II
ZJN-3: Odprti postopek

JN001541/2023-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.03.2023
JN001541/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.04.2023
JN001541/2023-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.04.2023
JN001541/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.08.2023
JN001541/2023-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.08.2023
JN001541/2023-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.09.2023
JN001541/2023-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.09.2023
Zahtevek za revizijo

    JN001541/2023-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2023/S 173-540674

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
SI037
Novo mesto
Slovenija
Marija Žefran
marija.zefran@sb-nm.si
+386 73916170

Internetni naslovi
https://www.sb-nm.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: MEDICINSKI PRIPOMOČKI II
Referenčna številka dokumenta: JN-23642 (16-07/23)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33190000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivni nakup medicinsko potrošnega materiala za obdobje enega leta, z možnostjo podaljšanja za največ eno leto. Blago je razdeljeno v enajst sklopov:
I. INŠTRUMENTI IN PRIPOMOČKI ZA ENKRATNO UPORABO
II. MATERIAL ZA OSKRBO STOME
III. MATERIAL ZA STERILIZACIJO
IV. REZILA
V. MANŠETE IN RAZNE ELEKTRODE ZA ENKRATNO UPORABO
VI. POTROŠNI MATERIAL ZA POTREBE FIZIKALNE TERAPIJE
VII. POTROŠNI MATERIAL ZA POTREBE ODDELKA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO
VIII. PRIPOMOČKI ZA INKONTINENCO
IX. ROKAVICE, RAZNE
X. IGLE, BRIZGE, KANILE
XI. OSTALI MEDICINSKO POTROŠNI MATERIAL
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 1.011.084,82 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: INŠTRUMENTI IN PRIPOMOČKI ZA ENKRATNO UPORABO
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopa razdeljeno na več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so zaprti ali odprti.
Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.
Pri odprtih podsklopih lahko gospodarski subjekt ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.
Seznam podsklopov:
1 TROKARJI ZA ENDOSKOPSKE OPERACIJE I, za 1 x up.
2 TROKARJI ZA ENDOSKOPSKE OPERACIJE II, za 1 x up.
3 TROKAR OPTIČNI ENDOSKOPSKE OPERACIJE I, za 1 x up.
4 TROKAR OPTIČNI ENDOSKOPSKE OPERACIJE II, za 1 x up.
5 RETRAKTOR ZA ENKRATNO UPORABO I
6 RETRAKTOR ZA ENKRATNO UPORABO II
7 INŠTRUMENTI ZA RETRAKCIJO ORGANOV ALI ODSTRANJEVANJE VZORCEV
8 IGLA ZA INSUFLACIJO PLINA, za večkratno uporabo
9 SET ZA KLEMANJE
10 SVINČNIK ELEKTROKIRURŠKI
11 SISTEM ZA PRIDOBIVANJE PLAZME, ZAPRTI
12 SONDA ZA OPERACIJO HEMEROIDOV
13 OSTALI POTROŠNI MATERIAL ZA OPER.SOBE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: MATERIAL ZA OSKRBO STOME
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopa razdeljeno na več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so zaprti ali odprti.
Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.
Pri odprtih podsklopih lahko gospodarski subjekt ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.
Seznam podsklopov:
1 PRIPOMOČKI ZA OSKRBO STOME I
2 PRIPOMOČKI ZA OSKRBO STOME II
3 PRIPOMOČKI ZA OSKRBO STOME III
4 PRIPOMOČKI ZA OSKRBO STOME IV
5 PRIPOMOČKI ZA OSKRBO STOME V
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: MATERIAL ZA STERILIZACIJO
Številka sklopa: III.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopa razdeljeno na več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so zaprti ali odprti.
Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.
Pri odprtih podsklopih lahko gospodarski subjekt ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.
Seznam podsklopov:
1 PAPIR ZA PODLAGANJE NA MREŽAH ZA ZAŠČITO INSTRUMENTOV
2 SMS ZAVOJNI MATERIAL ZA STERILIZACIJO
3 ROKAV ZA PARNO STERILIZACIJO BREZ PREKLOPA
4 ROKAV ZA PARNO STERILIZACIJO S PREKLOPOM
5 ROKAVI ZA PLAZMA STERILIZACIJO
6 BIOLOŠKE IN KEMIČNE KONTROLE TER DRUGI TESTI ZA PODROČJE STERILIZACIJE
7 INDIKATOR KEMIČNI POLNITVE DEZINFEKTROJA
8 ETIKETE ZA SLEDITEV ŠARŽ
9 ŠČETKE ZA ČIŠČENJE INSTRUMENTOV
10 SREDSTVA ZA NEGO INSTRUMENTOV
11 NASTAVEK Z VODIKOVIM PEROKSIDOM
12 MATERIAL ZA ZABOJNIKE
13 ŠČITNIK ZA INŠTRUMENTE
14 KASETA ZA PLAZMA STERILIZACIJO
15 TRAK LEPILNI ZA ZAVOJNI PAPIR
16 CEV SILIKONSKA
17 CEV SILKOLATEX ali LATEX
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: REZILA
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopa razdeljeno na več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so zaprti ali odprti.
Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.
Pri odprtih podsklopih lahko gospodarski subjekt ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.
Seznam podsklopov:
1 KIRURŠKA REZILA BREZ DRŽALA
2 KIRURŠKA REZILA Z DRŽALOM
3 REZILO ZA JEMANJE KOŽNIH TRANSPLANTATOV
4 KIRURŠKA REZILA, razna
5 REZILA ZA PATOLOGIJO
6 IGLE ZA BIOPSIJO MEHKIH TKIV
7 REZILO BIOPSIJSKO ZA PERFORACIJO KOŽE
8 REZILO ZA BIOPSIJO Z IZMETNIM MEHANIZMOM
9 KIRETA DERMATOLOŠKA, za enkratno uporabo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: MANŠETE IN RAZNE ELEKTRODE ZA ENKRATNO UPORABO
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33190000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopa razdeljeno na več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so zaprti ali odprti.
Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.
Pri odprtih podsklopih lahko gospodarski subjekt ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.
Seznam podsklopov:
1 MANŠETA ZA NIBP
2 ELEKTRODE ZA EKG PREISKAVE, za enkratno uporabo
3 MEDICINSKI PRIPOMOČKI ZA DEFIBRILATORJE/MONITORJE ZOLL
4 MEDICINSKI PRIPOMOČKI ZA DEFIBRILATORJE/MONITORJE Nihon Kohden
5 OSTALE ELEKTRODE IN PRIPOMOČKI ZA DEFIBRILACIJO
6 ELEKTRODE, razne
7 ELEKTRODE IN MANŠETE ZA HOLTER
8 POTROŠNI MATERIAL ZA MERJENJE CEREBRALNE IN TKIVNE OKSIGENIZACIJE
9 SENZORJI ZA MERJENJE SpO2, za enkratno uporabo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: POTROŠNI MATERIAL ZA POTREBE FIZIKALNE TERAPIJE
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33150000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopa razdeljeno na več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so zaprti ali odprti.
Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.
Pri odprtih podsklopih lahko gospodarski subjekt ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.
Seznam podsklopov:
1 ELEKTRODE ZA PODROČJE FIZIOTERAPIJE
2 TRAK ZA AKTIVNO PROGRESIVNO VADBO
3 TRAK KENESIO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: POTROŠNI MATERIAL ZA POTREBE ODDELKA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopa razdeljeno na več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so zaprti ali odprti.
Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.
Pri odprtih podsklopih lahko gospodarski subjekt ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.
Seznam podsklopov:
1 POTROŠNI MATERIAL ZA PORODNI ODSEK
2 POTROŠNI MATERIAL ZA GINEKOLOGIJO
3 PESARJI
4 POTROŠNI MATERIAL za ATOM inkubatorje
5 POTROŠNI MATERIAL ZA APARAT ZA MERJENJE SLUHA PRI NOVOROJENČKIH
6 POTROŠNI MATERIAL URODINAMSKE PREISKAVE
7 POTROŠNI MATERIAL ZA IZVAJANJE HISTEROSKOPIJ
8 POTROŠNI MATERILA ZA APARAT ZA FOTOTERAPIJO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: PRIPOMOČKI ZA INKONTINENCO
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141621
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopa razdeljeno na več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so zaprti ali odprti.
Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.
Pri odprtih podsklopih lahko gospodarski subjekt ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.
Seznam podsklopov:
1. VLOŽEK ZA LAŽJO INKONTINENCO ODRASLIH
2. HLAČKE MREŽASTE ZA PRITRJEVANJE VLOŽNIH PLENIC
3. PODLOGA POSTELJNA
4. PLENICA OTROŠKA ZA NEDONOŠENČKE
5. PLENICA HLAČNA, OTROŠKA
6. PLENICA INKONTINENČNA, ODRASLI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: ROKAVICE, RAZNE
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141420
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopa razdeljeno na več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so zaprti ali odprti.
Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.
Pri odprtih podsklopih lahko gospodarski subjekt ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.
Seznam podsklopov:
1 ROKAVICA KIRURŠKA, LATEKS, BREZ PUDRA I
2 ROKAVICA KIRURŠKA, LATEKS, BREZ PUDRA II
3 ROKAVICA KIRURŠKA, SINTETIČNA, BREZ PUDRA, I
4 ROKAVICA KIRURŠKA, SINTETIČNA, BREZ PUDRA, II
5 ROKAVICA KIRURŠKA , LATEX, DVOJNO ROKAVIČENJE
6 ROKAVICA KIRURŠKA, LATEKS, ZA KOSTNO KIRURGIJO
7 ROKAVICA PREGLEDNA, LATEKS, BREZ PUDRA
8 ROKAVICA PREGLEDNA, LATEKS, PUDRANA
9 ROKAVICA PREGLEDNA,LATEKS, BREZ PUDRA, STERILNA
10 ROKAVICA ZA KEMOTERAPJO, NITRIL/NEOPREN
11 ROKAVICA NITRILNA, PREGLEDNE ZA VEČJA TVEGANJA V ANESTEZIJI IN IT
12 ROKAVICE ZA UPORABO V CENTRALNI STERILIZACIJI, LABORATORIJU IN PATO-CITOL
13 ROKAVICA PE
14 ROKAVICA BOMBAŽNA, S PATENTOM V ZAPESTNEM DELU
15 ROKAVICA BOMBAŽNA
16 ROKAVICA BOMBAŽNA, za ortopedijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: IGLE, BRIZGE, KANILE
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33141000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopa razdeljeno na več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so zaprti ali odprti.
Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.
Pri odprtih podsklopih lahko gospodarski subjekt ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.
Seznam podsklopov:
1 BRIZGE INJEKCIJSKE, luer nastavek
2 BRIZGE INJEKCIJSKE, luer lock nastavek
3 BRIZGA HEPARINIZIRANA
4 BRIZGE PERFUZOR
5 BRIZGE 50ML
6 BRIZGA PREDNAPOLNJENA
7 IGLA VENOZNA
8 IGLA FLEXIBILNA
9 IGLA ZA INSULINSKO PERO
10 IGLA INJEKCIJSKA
11 IGLA PUNKCIJSKA
12 IGLA ZA PUNKCIJO KOSTNEGA MOZGA
13 SET ZA BIOPSIJO JETER
14 SET ZA BIOPSIJO KOSTI IN KOSTNEGA MOZGA
15 IGLA AKUPUNKTURNA
16 IGLA ZA EMG
17 IGLA ZA VENSKO VALVULO - GRIPPER
18 IGLA VARNA S FILTROM
19 KANILA VENOZNA, VARNA, BREZ PORTA
20 KANILA VENOZNA, VARNA
21 KANILA VENOZNA ZA OTROŠKI IN PORODNIŠKI ODDELEK
22 KANILA VENOZNA ZA APLIKACIJO KONTRASTNEGA SREDSTVA
23 KANILA VENOZNA ZA KRATKOTRAJNO APLIKACIJO
24 IGLA SPINALNA
25 IGLA SPINALNA, ATRAVMATSKA
26 SET ZA SPINALNO ANESTEZIJO
27 IGLE ZA BLOKADO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALI MEDICINSKO POTROŠNI MATERIAL
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI037 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago je znotraj sklopa razdeljeno na več podsklopov. Ponudniki lahko predložijo ponudbo za eden, več ali vse razpisane podsklope. Podsklopi so zaprti ali odprti.
Pri zaprtih podsklopih mora ponudnik ponuditi vse razpisane vrste blaga, v nasprotnem primeru se ponudba izloči. Zaprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ZAPRT«. V primeru zaprtih podsklopov gre za oddajo naročila po podsklopih.
Pri odprtih podsklopih lahko gospodarski subjekt ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. Odprti podsklopi so v razpisni datoteki: Predračun - Seznam razpisanega blaga označeni z oznako »ODPRT«. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.
Seznam podsklopov:
1 POTROŠNI MATERIAL- KEMOTERAPIJA
2 ČRPALKA INFUZIJSKA PROTIBOLEČINSKA
3 ČRPALKA INFUZIJSKA PROTIBOLEČINSKA (na potisk s plinom)
4 MATERIAL ZA BREZŠIVNO FIKSACIJO
5 GELI ZA ULTRAZVOČNE PREISKAVE
6 GEL - LUBRIKANT, STERILEN
7 SPRAY KONTAKTNI ZA EKG
8 NASTAVKI ZA TERMOMETRE, RAZNI
9 ADAPTER ZA JEMANJE VZORCEV
10 SENZOR ZA MERJENJE MOŽGANSKE AKTIVNOSTI
11 OBLIŽ ZA OKLUZIJO OČI
12 CEVKA TIMPANALNA
13 OPORNICE ZA FIKSACIJO NOSU
14 POTROŠNI MATERIAL ZA APARAT ZA MERJENJE CRP
15 POTROŠNI MATERIAL ZA CT IN MR INJEKTOR
16 ODEJA HLADILNA
17 BLAZINA GRELNA
18 KANILA ZA IZVEDBO POLIGRAFIJE
19 OPORNICA ZA IMOBILIZACIJO KANIL
20 FILTER ZA HEMOADSORBCIJO CITOKINOV
21 NASTAVEKI ZA OTOSKOP RIESTER
22 OKULAR
23 POTROŠNI MATERIAL ZA APARAT ZA HITRO ANALIZO ARTERIJSKE KRVI
24 POTROŠNI MATERIAL ZA EEG PREISKAVE
25 VREČKA ZA URIN ZA ODRASLE
26 VREČKA ZA URIN ZA OTROKE
27 PRIPOMOČKI ZA OVIRANJE PACIENTOV
28 VREČKE ZA LAJŠANJE BOLEČIN
29 TERMOMETRI MEDICINSKI
30 ZAPESTNICE IDENTIFIKACIJSKE
31 PREDPRAŽNIK BAKTERICIDNI
32 POSODICE ZA RAZNE BIOLOŠKE VZORCE
33 POTROŠNI MATERIAL VEZAN NA VIDEOLARINGOSKOP MCGRATH
34 NOGAVICA ANTITROMBOTIČNA
35 POTROŠNI MATERIAL ZA ANALIZATOR ROTEM SIGMA
36 PRESERVATIV ZA ULTRAZVOČNE PREISKAVE
37 OSTALI DROBNI MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN001541/2023-B01
Številka obvestila v UL: 2023/S 056-166026
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 15.03.2023
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: INŠTRUMENTI IN PRIPOMOČKI ZA ENKRATNO UPORABO

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
29.08.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 69
Število prejetih ponudb MSP-jev: 67
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 69

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
100MED, trgovina, zastopstvo, posredništvo, d.o.o.
Sejmiška ulica 9
1230
SI
Domžale
Slovenija

Da
Betamed d.o.o.
Ksaver 120
10000
HR
Zagreb
Hrvaška

Da
CARDIO trgovina in zastopanje d.o.o.
Peričeva ulica 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
JOHNSON & JOHNSON, prodaja medicinskih in farmacevtskih izdelkov, d.o.o.
Šmartinska cesta 53
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIP, PRODAJA MEDICINSKE OPREME d.o.o.
Leskoškova cesta 9E
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDITRADE, Podjetje za zunanjo in notranjo trgovino d.o.o.
Brnčičeva ulica 17B
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
MINAMed, družba za trgovino in zastopanje d.o.o.
Leskoškova cesta 9E
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MM SURGICAL družba za trgovino in zastopanje d.o.o.
Ulica ob hrastih 24
1291
SI
Škofljica
Slovenija

Da
TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o.
Šaranovičeva cesta 35
1230
SI
Domžale
Slovenija

Ne
TREND MEDIKAL družba za trgovino in zastopanje d.o.o.
Ulica Marjana Kozine 66
8000
SI
Novo mesto
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 384.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 94.464,02 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: MATERIAL ZA OSKRBO STOME

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
29.08.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 69
Število prejetih ponudb MSP-jev: 67
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 69

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
MEDISTAR Medicinsko podjetje d.o.o.
Ulica Gradnikove brigade 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
THOMY F.E., medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o.
Brodišče 24
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
VALENCIA STOMA-MEDICAL, podjetje za zastopanje, posredovanje in trgovino d.o.o.
Gregorčičeva ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 18.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 10.740,82 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka sklopa: III.
Naslov: MATERIAL ZA STERILIZACIJO

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
29.08.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 69
Število prejetih ponudb MSP-jev: 67
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 69

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
MEDITRADE, Podjetje za zunanjo in notranjo trgovino d.o.o.
Brnčičeva ulica 17B
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
Zagrebška cesta 22
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
MINAMed, družba za trgovino in zastopanje d.o.o.
Leskoškova cesta 9E
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SAN.KO.M., trgovina, proizvodnja in kooperacija, d.o.o.
Ježica 17
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
THOMY F.E., medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o.
Brodišče 24
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
TREND MEDIKAL družba za trgovino in zastopanje d.o.o.
Ulica Marjana Kozine 66
8000
SI
Novo mesto
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 162.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 81.699,42 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 4

Številka sklopa: 4
Naslov: REZILA

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
29.08.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 69
Število prejetih ponudb MSP-jev: 67
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 69

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o.
Špruha 1
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
COMBIC Podjetje za inženiring, zastopanje in trgovino d.o.o. Podnanos
Podnanos 66A
5272
SI
Podnanos
Slovenija

Da
INTERPART trgovina na debelo in drobno, posredništvo, d.o.o.
Cesta na Brdo 85
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
Zagrebška cesta 22
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
pfm medical s, trgovina z medicinskimi proizvodi, d.o.o.
Sermin 75A
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija

Da
VENOFARMACIJA podjetje za zastopstvo, trženje in svetovanje d.o.o.
Ulica I. štajer. bataljona 7
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 38.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 18.590,82 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 5

Številka sklopa: 5
Naslov: MANŠETE IN RAZNE ELEKTRODE ZA ENKRATNO UPORABO

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
29.08.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 69
Število prejetih ponudb MSP-jev: 67
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 69

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ANMEDIC, družba za trgovino s profesionalno medicinsko opremo in pripomočki, d.o.o.
Šmartinska cesta 53
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
APOLLONIA trgovina in posredovanje materialov, potrebščin in opreme za zobozdravstvo in medicino d.o.o.
Zaloška cesta 155
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
CARDIO trgovina in zastopanje d.o.o.
Peričeva ulica 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
INSPIRA trgovina in servis medicinske opreme d.o.o.
Pot na Labar 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
INTERPART trgovina na debelo in drobno, posredništvo, d.o.o.
Cesta na Brdo 85
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
PHARMAMED-MADO, družba za trgovino s profesionalno medicinsko opremo in pripomočki, d.o.o.
Leskoškova cesta 9E
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
RAM 2 trgovina, proizvodnja, zastopanje in inženiring, d.o.o.
Bratislavska cesta 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
TREND MEDIKAL družba za trgovino in zastopanje d.o.o.
Ulica Marjana Kozine 66
8000
SI
Novo mesto
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 116.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 51.314,15 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 6

Številka sklopa: 6
Naslov: POTROŠNI MATERIAL ZA POTREBE FIZIKALNE TERAPIJE

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
29.08.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 69
Število prejetih ponudb MSP-jev: 67
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 69

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
CARDIO trgovina in zastopanje d.o.o.
Peričeva ulica 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
EDMAN d.o.o., trgovina in storitve
Stjenkova ulica 7
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 18.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 8.603,13 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 7

Številka sklopa: 7
Naslov: POTROŠNI MATERIAL ZA POTREBE ODDELKA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
29.08.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 69
Število prejetih ponudb MSP-jev: 67
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 69

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
APOLLONIA trgovina in posredovanje materialov, potrebščin in opreme za zobozdravstvo in medicino d.o.o.
Zaloška cesta 155
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
INSPIRA trgovina in servis medicinske opreme d.o.o.
Pot na Labar 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
INTERPART trgovina na debelo in drobno, posredništvo, d.o.o.
Cesta na Brdo 85
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MARK MEDICAL trgovina in storitve d.o.o.
Partizanska cesta 109
6210
SI
Sežana
Slovenija

Da
MEDIP, PRODAJA MEDICINSKE OPREME d.o.o.
Leskoškova cesta 9E
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDISTAR Medicinsko podjetje d.o.o.
Ulica Gradnikove brigade 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDITRADE, Podjetje za zunanjo in notranjo trgovino d.o.o.
Brnčičeva ulica 17B
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
RAM 2 trgovina, proizvodnja, zastopanje in inženiring, d.o.o.
Bratislavska cesta 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 84.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 44.820,95 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 8

Številka sklopa: 8
Naslov: PRIPOMOČKI ZA INKONTINENCO

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
29.08.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 69
Število prejetih ponudb MSP-jev: 67
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 69

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ABENA-HELPI prodaja medicinskih in drugih pripomočkov d.o.o.
Dobrave 7B
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o.
Šaranovičeva cesta 35
1230
SI
Domžale
Slovenija

Ne
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 163.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 83.331,24 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 9

Številka sklopa: 9
Naslov: ROKAVICE, RAZNE

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
29.08.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 69
Število prejetih ponudb MSP-jev: 67
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 69

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ALAMED svetovanje in inženiring d.o.o.
Motnica 5
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
PAUL HARTMANN ADRIATIC, družba za medicinske proizvode in storitve na področju preventive, diagnostike, higiene in zdravstvene oskrbe d.o.o.
Letališka cesta 29C
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
PROFARMAKON INTERNATIONAL družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
Preradovičeva ulica 20A
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
SIMPS'S podjetje za svetovanje, inženiring, marketing, prodajo in servis, d.o.o.
Motnica 3
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 520.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 130.515,62 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 10

Številka sklopa: 10
Naslov: IGLE, BRIZGE, KANILE

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
29.08.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 69
Število prejetih ponudb MSP-jev: 67
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 69

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
EUROMED trgovina in storitve d.o.o.
Podpeška cesta 14
1351
SI
Brezovica pri Ljubljani
Slovenija

Da
HUM - MED, svetovanje in trgovina, d.o.o.
Plemljeva ulica 8
1210
SI
Ljubljana - Šentvid
Slovenija

Da
INTERPART trgovina na debelo in drobno, posredništvo, d.o.o.
Cesta na Brdo 85
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIASI, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDINOVA zastopstva in trgovina d.o.o.
Perovo 30
1241
SI
Kamnik
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
TREND MEDIKAL družba za trgovino in zastopanje d.o.o.
Ulica Marjana Kozine 66
8000
SI
Novo mesto
Slovenija

Da
VENOFARMACIJA podjetje za zastopstvo, trženje in svetovanje d.o.o.
Ulica I. štajer. bataljona 7
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 501.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 202.155,55 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 11

Številka sklopa: 11
Naslov: OSTALI MEDICINSKO POTROŠNI MATERIAL

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
29.08.2023
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 69
Število prejetih ponudb MSP-jev: 67
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 69

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
KASTOR - MEDICAL DENTAL podjetje za veleprodajo, zastopanje, inženiring in zunanjo trgovino, Ljubljana, Vošnjakova 6
Vošnjakova ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
ANMEDIC, družba za trgovino s profesionalno medicinsko opremo in pripomočki, d.o.o.
Šmartinska cesta 53
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
APOLLONIA trgovina in posredovanje materialov, potrebščin in opreme za zobozdravstvo in medicino d.o.o.
Zaloška cesta 155
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
Axon Lab trgovina in medicinske storitve d.o.o.
Rimska ulica 4
2310
SI
Slovenska Bistrica
Slovenija

Da
BAYER, farmacevtska družba d.o.o.
Bravničarjeva ulica 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
CARDIO trgovina in zastopanje d.o.o.
Peričeva ulica 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o.
Špruha 1
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
DR. GORKIČ zdravstvena dejavnost, zastopanje in prodaja medicinske opreme d.o.o.
Obrtniška ulica 11
1370
SI
Logatec
Slovenija

Da
EUROMED trgovina in storitve d.o.o.
Podpeška cesta 14
1351
SI
Brezovica pri Ljubljani
Slovenija

Da
FRAMED, trgovina in storitve, d.o.o.
Borovec 18
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
GOLIAS, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
Cesta na Mesarico 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
GOLIAS, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
Cesta na Mesarico 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
INTERPART trgovina na debelo in drobno, posredništvo, d.o.o.
Cesta na Brdo 85
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
KASTOR - MEDICAL DENTAL podjetje za veleprodajo, zastopanje, inženiring in zunanjo trgovino, Ljubljana, Vošnjakova 6
Vošnjakova ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
LABOHEM trgovina, zastopstvo, posredništvo, d.o.o.
Kettejeva ulica 16
1230
SI
Domžale
Slovenija

Da
MARK MEDICAL trgovina in storitve d.o.o.
Partizanska cesta 109
6210
SI
Sežana
Slovenija

Da
MEDIASI, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDICOTEHNA podjetje za zastopanje in inženiring d.o.o.
Zadobrovška cesta 42A
1260
SI
Ljubljana - Polje
Slovenija

Da
MEDINTERA, trgovina na debelo in drobno, d.o.o.
Cesta na Brdo 85
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
MEDISTAR Medicinsko podjetje d.o.o.
Ulica Gradnikove brigade 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
PHARMAMED-MADO, družba za trgovino s profesionalno medicinsko opremo in pripomočki, d.o.o.
Leskoškova cesta 9E
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
PROFARMAKON INTERNATIONAL družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
Preradovičeva ulica 20A
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
PRO-GEM svetovanje, marketing, d.o.o. Ljubljana
Cesta na Brdo 85
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o.
Šaranovičeva cesta 35
1230
SI
Domžale
Slovenija

Ne
VENOFARMACIJA podjetje za zastopstvo, trženje in svetovanje d.o.o.
Ulica I. štajer. bataljona 7
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 395.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 284.849,10 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
Javno naročilo se ne odda za blago sklop in podsklop/zap. št.:
I.9. SET ZA KLEMANJE (ZAPRT), zap.št.: 1
I.11. SISTEM ZA PRIDOBIVANJE PLAZME, ZAPRTI (ZAPRT), zap.št.: 1
I.13. OSTALI POTROŠNI MATERIAL ZA OPER.SOBE (ODPRT), zap.št.: 3


II.5. PRIPOMOČKI ZA OSKRBO STOME V (ODPRT), zap.št.: 7


III.3. ROKAV ZA PARNO STERILIZACIJO BREZ PREKLOPA (ZAPRT), zap.št.: 1-9
III.5. ROKAVI ZA PLAZMA STERILIZACIJO (ZAPRT), zap.št.: 1-6
III.10. SREDSTVA ZA NEGO INSTRUMENTOV (ODPRT), zap.št.: 1, 2
III.17. CEV SILKOLATEX ali LATEX (ZAPRT), zap.št.: 1-6


IV.4. KIRURŠKA REZILA, razna (ODPRT), zap.št.: 1, 2


V.3. MEDICINSKI PRIPOMOČKI ZA DEFIBRILATORJE/MONITORJE ZOLL (ODPRT), zap.št.: 2, 4
V.4. MEDICINSKI PRIPOMOČKI ZA DEFIBRILATORJE/MONITORJE Nihon Kohden (ODPRT), zap.št.: 1
V.6. ELEKTRODE, razne (ODPRT), zap.št.: 2


VI.1. ELEKTRODE ZA PODROČJE FIZIOTERAPIJE (ODPRT), zap.št.: 1, 2


VII.5. POTROŠNI MATERIAL ZA APARAT ZA MERJENJE SLUHA PRI NOVOROJENČKIH (ZAPRT), zap.št.:
1-2


IX.3. ROKAVICA KIRURŠKA, SINTETIČNA, BREZ PUDRA, I (ZAPRT), zap.št.: 1-7
IX.4. ROKAVICA KIRURŠKA, SINTETIČNA, BREZ PUDRA, II (ZAPRT), zap.št.: 1-6
MEDICINSKI PRIPOMOČKI II Okvirni sporazumi: Ne 1 od 2

Splošna bolnišnica Novo mesto JN št.: 16-07/23
IX.16. ROKAVICA BOMBAŽNA, za ortopedijo (ZAPRT), zap.št.: 1


X.6. BRIZGA PREDNAPOLNJENA (ZAPRT), zap.št.: 1-3
X.13. SET ZA BIOPSIJO JETER (ZAPRT), zap.št.: 1


XI.2. ČRPALKA INFUZIJSKA PROTIBOLEČINSKA ELASTOMERNA (ZAPRT), zap.št.: 1-3
XI.19. OPORNICA ZA IMOBILIZACIJO KANIL (ZAPRT), zap.št.: 1
XI.25. VREČKA ZA URIN ZA ODRASLE (ODPRT), zap.št.: 4

Naročnik za predmetno blago bodisi ni prejel ponudbe ali ni prejel nobene dopustne ponudbe.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Šmihelska cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.09.2023