Dosje javnega naročila NMV199/2014
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV199/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.02.2014
NMV670/2014 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.04.2014
    NMV670/2014 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA MALE VREDNOSTI

Gradnje

Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah

Datum objave: 11. 4. 2014
Številka objave: NMV670/2014


Podatki o obvestilu o naročilu, na katero se nanasa to obvestilo o oddaji naročila:
NMV199/2014, Gradnje: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah; datum objave: 4. 2. 2014 (NMV1)
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, ZARNIKOVA ULICA 3, SI-1000 LJUBLJANA, kontakt: karmen pintar oblak, tel.: +386 13061546, telefaks: +386 13061410, e-pošta: karmen.pintar@ljubljana.si

Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, ZARNIKOVA ULICA 3, Kontakt: karmen pintar oblak, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13061546. Telefaks +386 13061410. E-pošta karmen.pintar@ljubljana.si.
I.2)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Izvedba dveh bivalnih enot v večstanovanjski stavbi na naslovu Cesta v Zgornji log 1, Ljubljana.
I.3)VRSTA NAROČILA: Gradnje.
I.4)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Izvedba dveh bivalnih enot v večstanovanjski stavbi na naslovu Cesta v Zgornji log 1, Ljubljana (sprememba poslovnega prostora v dve bivalni enoti).
I.5)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 45211000 (Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah)
I.6)SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL: Vrednost: 40500 EUR, brez DDV
I.7)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.8)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
I.9)PREJŠNJE OBJAVE V ZVEZI Z ISTIM NAROČILOM NA PORTALU JAVNIH NAROČIL: Številka objave na Portalu javnih naročil: NMV199/2014 z dne 4. 2. 2014
I.10)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.11)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 10. 4. 2014
SKLOP ŠT.
NASLOV:
1)DATUM ODDAJE NAROČILA: 3. 4. 2014
2)ŠTEVILO PREJETIH PONUDB 12
3)IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO: URAL d.o.o., Ljubljanska cesta 33A, SI-1241 Kamnik.
4)INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA IN TRAJANJU POGODBE Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 60000 EUR, brez DDV
Skupna končna vrednost naročila: 40500 EUR, brez DDV
Trajanje pogodbe: 6 mesecev.
5)PODATKI O UPORABI OKOLJU PRIJAZNIH MEHANIZMOV IN/ALI SOCIALNIH VIDIKOVAli je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem? Ne.
Ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik? Ne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
ODDAJA NAROČILA