Dosje javnega naročila 005888/2023
Naročnik: KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o., Zgornji Brnik 130N, 4210 Brnik - Aerodrom
Blago: VoIP VDR sistem
ZJN-3: Odprti postopek

JN005888/2023-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 11.09.2023
JN005888/2023-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.10.2023
JN005888/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.11.2023
Zahtevek za revizijo

    JN005888/2023-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2023/S 175-549759
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o.
Zgornji Brnik 130N
4210
SI
Brnik - Aerodrom
Slovenija
Vesna Matjašec, Vesna Matjašec
info@sloveniacontrol.si
+386 42040000
+386 42040001

Internetni naslovi
http://www.sloveniacontrol.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/491584/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_javnega_narocila_285-26.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=29992
I.6 Glavna področja dejavnosti
Navigacijske službe zračnega prometa


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: VoIP VDR sistem
Referenčna številka dokumenta: 285-26
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32332300
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je zamenjava oz. nabava novega VDR sistema, ki bo deloval na VoIP tehnologiji. VDR sistem je Operativni sistemi snemanja govornih zvez (zemlja-zrakzemlja
zemlja-zemlja), ambientalnega snemanja delovnih pozicij in zaslona delovne pozicije kontrolorja zračnega prometa.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32332300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je zamenjava oz. nabava novega VDR sistema, ki bo deloval na VoIP tehnologiji. VDR sistem je Operativni sistemi snemanja govornih zvez (zemlja-zrakzemlja
zemlja-zemlja), ambientalnega snemanja delovnih pozicij in zaslona delovne pozicije kontrolorja zračnega prometa. VDR sistem za snemanje in predvajanje govornih komunikacij s pripadajočo opremo je namenjen za vgradnjo na petih naročnikovih lokacijah, tj. ATCC, LKZP Brnik, LKZP Portorož, LKZP Maribor in LKZP Cerklje. Oprema, ki je predmet tega naročila, mora biti nova in nerabljena ter v skladu z omenjenimi tehničnimi specifikacijami in zahtevami.Natančne specifikacije in zahteve naročnika so opisane v dokumentu Tehnične specifikacije in zahteve naročnika, št. 285-26/4-2023 z dne 6. 9. 2023, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot izhaja iz priložene dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila - razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Kot izhaja iz priložene dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila - razpisne dokumentacije.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot izhaja iz priložene dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila - razpisne dokumentacije.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Kot izhaja iz priložene dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila - razpisne dokumentacije.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Kot izhaja iz priložene dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila - razpisne dokumentacije.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot izhaja iz priložene dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila - razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.10.2023   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.01.2024
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.10.2023   12:10
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.10.2023   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o.
Zgornji Brnik 130N
4210
Brnik - Aerodrom
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.09.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.09.2023   11:14
VPRAŠANJE I.
Dear Madame or Sir,
I would like to place a question concerning your Tender Nr. 285-26.

System Requirement SYSAR0240 defines:
VDR system shall use open standards for interfacing to sources to be recorded and be without proprietary connections or bindings, to ensure the possibility to renew/replace other equipment without affecting the recording system.

My question is:
What interfacing exactly is meant to be based on open standards ? For what kind of equipment shall this renewal/replacement be enabled ?

Many thanks and Kind Regards,

ODGOVOR / ANSWER:
The VDR system must use open standards like the latest Eurocae VoIP standard ED-137x (x is most recent official release) and standard video format like the open standard H.264 in visual lossless mode or alternatively support lossless format.
Datum objave: 27.09.2023   11:16
VPRAŠANJE II.
Dear Madame or Sir,
I would like to place a question concerning your Tender Nr. 285-26.

System Requirements RRAM0010 and 0020:

What is the type of interface of the RAAI, Ricochet Ambient Audio Interface? Analogue or VoIP? In case of VoIP - what signaling protocol and audio codec is used? In case of analogue - is the microphone signal already pre-amplified? Are the ambient channels included in the values of Table 1 of chapter 4.3.1 or are they in addition to this table?

Many thanks and Kind Regards,

ODGOVOR / ANSWER
The Ricochet Ambient Audio Interface (RAAI) converts analogue audio from the microphones to the Eurocae VoIP ED-137 standard on its output.
Channels are already included in the mentioned table.Datum objave: 27.09.2023   13:00
VPRAŠANJE III.
Spoštovani,

V dokumentu »Technical specification and requirements for the VoIP VDR system (285-26)«, ki je del RD, imate na straneh od 5 do 65 naštete vse zahteve za VoIP VDR sistem.
Ali je potrebno zagotoviti dokazila za vsako DA (YES) točko v tabeli? Obstaja veliko točk, še posebej v drugem delu tehničnih specifikacij in zahtev, ki so bolj administrativne kot tehnične narave. Na primer, ali je pri zahtevi na strani 49 pod ID QAQA0010 (in podobnih) dovolj, da le odgovorimo z »DA« (»YES«)? V kolikor se tudi pri tej in podobnih točkah zahteva dokazilo, vas sprašujemo, kakšno dokazilo se pričakuje?

ODGOVOR
V tabeli/stolpcu se navede ustrezna referenca/sklic na priloženo tehnično dokumentacijo oz. dokazilo, iz katere izhaja izpolnjevanje posamezne zahteve.
V primeru skladnosti se poleg DA (YES) navede tudi referenco na številko ponudbenega dokumenta, ki to vsebino obravnava (npr. Quality Management Plan, stran xx).

Datum objave: 27.09.2023   13:01
VPRAŠANJE IV.
Spoštovani,

Imamo dve vprašanji, vezani na zahteve na strani 13 v dokumentu s tehničnimi zahtevami (ID: RRTW):
Vprašanje 1.: Kolikšna je količina RAM pomnilnika, nameščenega na strežnikih?
Vprašanje 2.: Ali lahko strežnike nadgradimo nazaj na Windows 2016 na stroške naročnika, ali mora biti vsaka sprememba v zvezi z operacijskim sistemom izvedena na stroške ponudnika?

ODGOVOR
RAM ima kapaciteto 16 GB, morebitna sprememba operacijskega sistema - OS mora biti vključena v ponudbi.Datum objave: 27.09.2023   13:02
VPRAŠANJE V.
Spoštovani,
Spodaj navajamo opciji a) in b), ki se nanašata na tehnične zahteve na strani 14 - 3.3. Ambiental recording. Katero od opcij zahtevate?
a) Ali je to integracija posnetkov, ki jih ustvarja obstoječa rešitev Jotron? Ali bo rešitev Jotron za snemanje okolja (ambiental recording) ustvarjala zvočne datoteke (v standardnem formatu wav ali mp3) z metapodatki v nekem besedilnem formatu, in bo novi VDR te datoteke prenesel v svojo bazo podatkov in arhiv, da omogoči uporabo teh posnetkov v okolju novega VDR?
b) Ali morda, da mora ponudnik novega VDR-ja razviti poseben lastniški vmesnik s obstoječo rešitvijo Jotron za snemanje okolja (ambiental recording), kjer se signal pošlje na novi VDR kot tok surovih podatkov, in dejanske posnetke (mp3 ali wav datoteke) ustvari v novem VDR?

Če je druga možnost sprejemljiva in zahtevate, da ima novi VDR poseben lastniški vmesnik do obstoječe rešitve Jotron za snemanje okolja, vas prosimo za podroben opis vmesnika ali API-ja rešitve Jotron za snemanje okolja, ki ga bo novi VDR ponudnik uporabil za integracijo.


ODGOVOR
Podatki na Ethernet izhodu naprave RAAI podjetja Jotron ustrezajo standardu - EUROCAE ED-137 in tam zapisanim tehničnim specifikacijam. Ponudnik mora podatke integrirati v svojo rešitev za snemanje in predvajanje.Datum objave: 27.09.2023   15:13
VPRAŠANJE VI.
Pozdravljeni,
O kakšnih vmesnikih (analogni, E1, ED-137,...) je govora pri zahtevah SYAR0030 in SYAR0040 (pod točko 4.1 v dokumentu s tehničnimi zahtevami)? Ali so vmesniki vključeni v zahteve glede zmogljivosti (4.3.1 in 4.3.2)?


ODGOVOR
Zahtevani vmesniki (E1,analogni) so fizični, bodisi že del strežnika npr. eth , vstavljeni npr. Sangoma E1 kartica ali priključeni na strežnike in jih dobavi ponudnik. Kapaciteta opisana v 4.3.1 in 4.3.2 se nanaša na seštevek posameznih kanalov, ki jih skupek teh vmesnikov omogoča.Datum objave: 28.09.2023   13:42
VPRAŠANJE VII.
Pozdravljeni,
Imamo vprašanja, ki se nanašajo na zahtevo pod ID SYSC0050 (stran 17, System Capacity):
Kakšno vrsto vmesnika zahtevate za snemanje videoposnetkov?
Kakšno vrsto vmesnika zahtevate za serijsko snemanje podatkov? Ali je ta zahteva povezana s splošnim snemanjem podatkov prek vmesnika ethernet ali s kakšno posebno vrsto podatkov?

ODGOVOR
Snemanje zaslona radarske pozicije kontrolorja je opisano v Tehničnih specifikacijah na strani 15. Vmesnik na strani snemalnega strežnika je Ethernet.

Sistem mora omogočati tudi serijsko snemanje podatkov, v kolikor se naročnik za to odloči v prihodnosti, vendar je na strani 17. opisan dejanski predmet nabave: vmesniki za VoIP ED-137, analogne kanale in E1 kanale (govorne komunikacije) ter snemanje zaslona resolucije 2k x 2k preko vmesnika DVI »Video Grabber«, ki je tudi predmet nabave, na Eth vhod strežnika.
Datum objave: 28.09.2023   13:42
VPRAŠANJE VIII.
Pozdravljeni,
Imamo vprašanje, vezano na zahtevo pod ID FSRY0085.
Ali je zaščita ZIP datotek z geslom pri izvoženih datotekah sprejemljiva zaščita, ali se morda zahteva kakšna druga vrsta zaščite, na primer, simetričnega AES šifriranja izvoženih podatkov? Prosimo, če lahko to zahtevo podrobneje opredelite.

ODGOVOR
Posnetke iz lastne (proprietary) aplikacije za predvajanje in analizo posnetkov, ki je zahtevana in je običajno v uporabi pri analizi incidentov, se občasno izvozi na zunanji medij. Te posnetke mora biti možno predvajati na neodvisnem osebnem računalniku, ki ima naloženo lastno, identično aplikacijo proizvajalca za predvajanje, s pomočjo uporabe strojne zaščite (USB dongle), ki predvajanje omogoči.
V kolikor rešitve s strojno zaščito ni možno ponuditi, je možno ponuditi rešitev z zaščito, z npr. kriptiranjem izvoženih podatkov in dekriptiranjem na strani uvoza v aplikacijo. ZIP ni ustrezna rešitev.
Datum objave: 28.09.2023   13:43
VPRAŠANJE IX.
Pozdravljeni,
Imamo vprašanje, vezano na zahtevo pod ID FSRY0112.
Kakšen naj bo rezultat izvoza? Ali kot ena medijska datoteka (npr. AVI), ki vsebuje tako video posnetek zaslona kot tudi zvok iz izbranih kanalov? Ali lahko gre za paket zvočnih in video datotek, ki jih je mogoče hkrati predvajati s posebnim orodjem za predvajanje?

ODGOVOR
Rezultat izvoza je ena datoteka za določeno časovno obdobje po izbiri uporabnika, ki lahko vsebuje večje število kanalov (govornih komunikacij in ali zaslona) v lastnem (proprietary) formatu, ki jo je možno predvajati (poleg predvajanja na snemalnem strežniku in Management and Replay PC-ju) tudi na neodvisnem osebnem računalniku, z zaščito (npr. USB dongle, zaščita z geslom), ki ima prav tako naloženo lastno aplikacijo proizvajalca, ki mora izpolnjevati vse pogoje funkcionalnosti navedene v poglavju 5.3 in drugod v tem razpisu.
Izvoz v drug format, kar je redkeje uporabljena možnost (npr. AVI), mora biti tudi omogočen.
Datum objave: 28.09.2023   13:43
VPRAŠANJE X.
Spoštovani,
Ali se zahteva pod ID FSRY0120 (stran 23 v dokumentu »Technical specification and requirements for the VoIP VDR system (285-26)«) za dva avdio izhoda pri COTS večpredstavnostni kartici navezuje na snemalno napravo ali na delovno postajo za predvajanje?

ODGOVOR
Zahteva se nanaša na delovno postajo za predvajanje.Datum objave: 28.09.2023   13:44
VPRAŠANJE XI.
Pozdravljeni,
Glede na to, da je je v dokumentu s tehničnimi zahtevami (Technical specification and requirements for the VoIP VDR system (285-26)) na strani 5 (1.1 Purpose) zapisano, da gre za zahteve in priporočila, nas zanima, ali so vse zahteve, kjer je potrebno napisati, ali so izpolnjene ali ne (YES/NO), dejansko zahteve, ali so nekatere med njimi le priporočila? Kaj se zgodi v primeru, da sistem izpolnjuje vse, razen ene ali dveh zahtev?


ODGOVOR
V tabelo skladnosti je potrebno vpisati izpolnjevanje posamezne zahteve z »da« ali »ne« (YES/NO), ter kjer je to primerno priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju posameznega pogoja.

V primeru, da ponujen sistem ne izpolnjuje tehničnih zahtev, tj. zahtev označene s »shall« bo identificiran kot tehnično neustrezen, razen za zahteve označene 'Should', ki niso pogoj za izkazovanje tehnične ustreznosti ponujene opreme, se pa ocenjujejo kot merilo.

Glej tudi vprašanje in odgovor III.Datum objave: 28.09.2023   13:46
VPRAŠANJE XII.
Spoštovani, 26.9.2023 ste na portalu e-JN objavili javno naročilo za VoIP VDR sistem, ki je po vsebini obsežno in tehnično zelo zahtevno.
Z namenom, da ponudnikom omogočite celovito pripravo in oddajo ponudbe, vas prosimo, da podaljšate roke za vsaj 14 dni.

ODGOVOR
Predmetno javno naročilo je bilo oddano v objavo 7. 9. 2023 in bilo objavljeno na PJN 11. 9. 2023 in ne kot zmotno navajate 26. 9. 2023.

Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudbe. Naročnik ocenjuje, da je bilo v konkretnem primeru 36 koledarskih dni (šteto od dneva objave na PJN od 11. 9. 2022 do roka za oddajo ponudbe 17. 10. 2023), dovolj časa za preučitev razpisne dokumentacije in pripravo ponudbe.
Datum objave: 04.10.2023   15:16
VPRAŠANJE XIII.
Pozdravljeni,

28.9.2023 ob 13:42 ste podali odgovor:
"Sistem mora omogočati tudi serijsko snemanje podatkov, v kolikor se naročnik za to odloči v prihodnosti, vendar je na strani 17. opisan dejanski predmet nabave: vmesniki za VoIP ED-137, analogne kanale in E1 kanale (govorne komunikacije) ter snemanje zaslona resolucije 2k x 2k preko vmesnika DVI »Video Grabber«, ki je tudi predmet nabave, na Eth vhod strežnika."

Glede morebitnega serijskega snemanja podatkov vas sprašujemo:
ali gre za podatke, ki so zabeleženi na serijskem vmesniku (RS 232);
ali pa gre za podatke, ki prihajajo na "serijski" način, kot podatkovna povezava med stolpom in pilotom, vendar so zabeleženi na vmesniku Ethernet?

ODGOVOR
Gre za snemanje sinhronih serijskih podatkov s HDLC protokolom (npr. surovi radarski podatki v Asterix formatu), RS-232 protokol je asinhron.Datum objave: 06.10.2023   11:56
VPRAŠANJE XIV.
Dear All,

We have a question, regarding Appendix D/4 (Contract Sample):
In final Article (Article 27) it is written:
Any disputes arising out of this contract which cannot be settled amicably between the parties shall be settled by the competent court in Kranj. The Parties agree that Slovenian law , with the exception of the provisions of private international law, shall apply to the settlement of all legal questions arising or which may arise out of this Contract.

Our question is:
Is it possible to use Austrian Law and court in Vienna?

Kind Regards,

ODGOVOR

No, because it pertains to the public procurement procedure conducted in Slovenia in accordance with Slovenian legislation, which is consistent with the legal framework of the EU. In general, the competent court is determined based on the legislation applicable to the specific public procurement procedure and/or contract, and it is also determined based on the location of the contracting authority's headquarters (address).
Datum objave: 06.10.2023   11:57
VPRAŠANJE XV.
Pozdravljeni,
Glede na obseg razpisa (predvsem v delu dokazil za tehnično ustreznost ponujene rešitve) vas prosim za podaljšanje roka in sicer za 1 teden.
Takšno minimalno podaljšanje roka nedvomno ne more vplivati na roke za realizacijo projekta, lahko pa po drugi strani ponudnikom omogoči pripravo kvalitetne rešitve ter posledično naročniku prejem popolnih, kvalitetnih ponudb.
Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
Naročnik je ugodil prošnji potencialnega ponudnika in podaljšal rok za oddajo ponudbe do 25. 10. 2023 do 11:00 ure. Naročnik ocenjuje, da je dodatnih 8 dni dovolj časa za pripravo ponudbe. Navedena sprememba bo ustrezno objavljena.Datum objave: 06.10.2023   11:58
VPRAŠANJE XVI.

Dear Madame or Sir,

I would like to place a question concerning your Tender Nr. 285-26.

We have been working full steam on this Tender from day one. However, it is looking like we might run out of time.
It is not just about complying with the requirements. We must also develop and upgrade some of the products simultaneously. Moreover, there is a lot of administrative work to be done too.

Is it possible in any way to extend the deadlines for a week or two?

Many thanks and Kind Regards,

ODGOVOR
The Contracting Authority shall accept the request of the potential bidder to extend the deadline for submitting the bid until the 25. 10. 2023. The Contracting Authority believes that the additional 8 days, should be enough time to prepare the Bid. The change will be accordingly published.
Datum objave: 06.10.2023   12:02
DOSTNO POJASNILO NAROČNIKA I. / ADDITIONAL CLARIFICATION I.

SLO:
Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudbe.
Nov rok za oddajo ponudbe preko sistema e-JN je do 25. 10. 2023 do 11.00 ure.
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 25. 10. 2023 in se bo začelo ob 12.10 uri.
Posledično se podaljšuje rok za oddajo vprašanj do 16. 9. 2023 do 10:00 ure.

Navedene spremembe so oddane v objavo.


ENG:
The Contracting Authority has extended the deadline for submitting the Bid.
The new deadline for submitting the Bid is 25. 10. 2023 until 11:00 a.m.
The opening of the Bids will take place automatically in the e-JN information system 25. 10. 2023 at 12:10 p.m.
Due to that, the deadline for submitting questions is therefore extended until 16. 9. 2023 10:00 a.m.

The mentioned changes are submitted for publication.


Datum objave: 06.10.2023   15:34
VPRAŠANJE XVII.
Spoštovani,

imamo vprašanje, vezano na FSRY0085 v dokumentu s tehničnimi zahtevami:
Ali morajo biti vsi izvozi šifrirani z istim ključem za šifriranje (encryption key) ali mora imeti vsak izvoz svoj lasten ključ za šifriranje (encryption key)?

ODGOVOR
Ta zahteva ne pogojuje načine enkripcije oz. zaščite.