Dosje javnega naročila 005835/2023
Naročnik: DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KRANJ, Kidričeva cesta 53, 4000 Kranj
Storitve: IZVAJANJE STORITEV POPOLDANSKEGA IN NOČNEGA VAROVANJA V DŠD KRANJ Z OBČASNIM RECEPTORSKIM DELOM ZA POTREBE TRŽNIH NASTANITEV
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 182.920,70 EUR

JN005835/2023-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.09.2023
JN005835/2023-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.09.2023
JN005835/2023-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.10.2023
JN005835/2023-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.11.2023
Zahtevek za revizijo

    JN005835/2023-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KRANJ
Kidričeva cesta 53
4000
SI
Kranj
Slovenija
Mirjana Kleindienst, Mirjana Kleindienst
mirjana.kleindienst@guest.arnes.si
+386 42010430
+386 42010435

Internetni naslovi
http://www.dsd-kranj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/491750/jnvarovanje.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=30043
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVAJANJE STORITEV POPOLDANSKEGA IN NOČNEGA VAROVANJA V DŠD KRANJ Z OBČASNIM RECEPTORSKIM DELOM ZA POTREBE TRŽNIH NASTANITEV
Referenčna številka dokumenta: 4300-03/2023-1
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
IZVAJANJE STORITEV POPOLDANSKEGA IN NOČNEGA VAROVANJA V DŠD KRANJ Z OBČASNIM RECEPTORSKIM DELOM ZA POTREBE TRŽNIH NASTANITEV
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM KRANJ, KIDRIČEVA CESTA 53, 4000 KRANJ
II.2.4 Opis javnega naročila
IZVAJANJE STORITEV POPOLDANSKEGA IN NOČNEGA VAROVANJA V DŠD KRANJ Z OBČASNIM RECEPTORSKIM DELOM ZA POTREBE TRŽNIH NASTANITEV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.10.2023
Konec: 31.08.2025
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.09.2023   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2025
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.09.2023   13:00
Kraj: https://ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.09.2023   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.09.2023   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.09.2023   10:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko ponudnik priloži referenčno potrdilo na svojem obrazcu, ki vsebuje vse podatke iz predvidenega v RD?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,

prosimo, da uporabite obrazce iz razpisne dokumentacije.

Hvala in lep dan.


Datum objave: 11.09.2023   13:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

potrdilo o dobro opravljenem delu ponudnika iz prejšnjega razpisa je identično zdajšnjemu. Ali ga bo naročnik štel za veljavnega?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

potrdilo o dobro opravljenem delu ponudnika je potrebno predložiti ponovno.

Hvala in lep pozdrav.


Datum objave: 13.09.2023   13:16

Lep pozdrav. VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji ni nikjer med pogoji za opravljanje storitev fizičnega varovanja, omenjena uporaba glavnega in rezervnega varnostno nadzornega centra, ki ga lahko upravlja ponudnik sam ali pa ga zanj upravljajo podizvajalci.
Varnostno nadzorni center (v nadaljevanju: VNC) je sestavni del vseh oblik varovanja. Operaterji VNC koordinirajo delovanje varnostnikov na terenu, delovanje intervencijskih ekip, shranjujejo prejeta sporočila, sprejemajo alarmne signale itd. VNC je zato neločljiv sestavni del celotnega sistema varovanja, ki ga izvaja imetnik licence pri naročniku varovanja (Š. Gostič in mag. Bećir Kečanovič, Zakon o zasebnem varovanju s komentarjem, GV Založba, str. 96). Hkrati pa je v 11. členu ZZasV-1 določeno, da v primeru, ko pri opravljanju zasebnega varovanja pri istem naročniku storitve za varovanje iste stvari sodeluje tudi drug imetnik licence (na primer najemodajalec storitev VNC), mora biti to razvidno iz pogodbe ali iz dodatka, sklenjenega k pogodbi. Posledica opustitve te obveznosti je glede na določbe 11. člena ZZasV-1 je, da je pogodba za opravljanje storitev zasebnega varovanja nična.
Enako izhaja tudi iz mnenja Zbornice za razvoj zasebnega varovanja, ki ga prilagamo, s katerega je jasno razvidno, da storitve zasebnega varovanja ponudnik zakonito opravlja le tako, da v vsaki pogodbi o izvajanju storitev varovanja ljudi in premoženja navede tudi izvajalca storitev glavnega in nadomestnega varnostno-nadzornega centra, saj v nasprotnem pogodba o izvajanju storitev ne izpolnjuje pogojev predpisanih v 11.členu ZZasV-1, posledično pa je lahko taka pogodba nična.
Izvajalec ali skupina izvajalcev s podizvajalci storitev varovanja ljudi in premoženja izpolnjujejo pogoje, ki jih predpisuje Zakon o zasebnem varovanju samo tako, da imajo med opravljanjem storitve varovanja dva varnostno-nadzorna centra - glavnega in nadomestnega. Tako namreč določa standard SIST EN 50518, ki je predpisan z ZZasV-1. V zvezi z navedenim, prilagamo dokument: Varnostno-nadzorni center, strokovno mnenje, ki ga je izdala Zbornica za razvoj zasebnega varovanja, z dne 26.7.2022.
Dalje obveznost družb, ki izvajajo storitve varovanja, da zagotovijo VNC in morebitne posledice odsotnosti glavnega in rezervnega VNC, ter odsotnost opredelitve izvajalcev, ki upravljajo glavni in rezervni VNC izhaja iz zapisnika zasedanja skupine strokovnjakov z dne 3.11.2021, ki so obravnavali tematiko: TEHNIČNO VAROVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV CENTRALIZIRANIH ORGANOV REPUBLIKE SLOVENIJE. Na zasedanju so bili prisotni predstavniki MNZ, IRSNZ, MJU. Iz sklepov zapisnika je jasno razvidno, da mora biti imetnik licence nadomestnega VNC ne glede nato ali je podizvajalec ali podizvajalec podizvajalca naveden v pogodbi o izvajanju storitev varovanja. Torej mora biti tudi izvajalec nadomestnega VNC prijavljen v ponudbi, saj bo v nasprotnem pogodba nezakonita in s tem nična. Zakon o zasebnem varovanju in Zakon varstvu osebnih podatkov sta specialna zakona, ki urejata svoja področja in ju zato Zakon o javnih naročilih ne more omejevati ali zmanjševati njihovi zahtev.
Ker VNCji pri svojem delu uporabljajo tudi večje število osebnih podatkov, obveznost seznanitve naročnika z različnimi upravljalci VNCjev izhaja tudi iz predpisov s področja varstva osebnih podatkov. Prilagamo tudi mnenje informacijskega pooblaščenca, Pogodba o storitvah varnostno nadzornih centrov, ki ga je izdal dne 20.09.2021. Tudi iz tega mnenja je razvidno, da mora biti naročnik ne le obveščen o nadomestnem VNC, temveč mora pisno soglašati z njim v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, saj gre pri storitvah VNC (glavnega in nadomestnega) za jasen primer obdelave osebnih podatkov. Nujen podatek v VNC-jih so med drugim tudi imena in priimki odgovornih oseb naročnika in njihove telefonske številke. Ti podatki se morajo nahajati v obeh VNC, saj drugače ne morata izvajati svojih osnovnih nalog. Torej oba VNC opravljata obdelavo osebnih podatkov naročnika tako za glavni, kot tudi nadomestni VNC.

Glede na zapisano naročnika pozivamo, da zaradi zagotavljanja zakonitosti poslovanja tako s stališča Zakona o zasebnem varovanju ZZasV-1, kakor tudi Zakona o varstvu osebnih podatkov, in Zakona o poslovnih skrivnostih ter posledično zaradi veljavnosti pogodbe o izvajanju storitev zasebnega varovanja, od vseh ponudnikov in vseh podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvajanju storitev predmetnega javnega naročila zahtevate predložitev:
licenco za glavni in nadomestni varnostno-nadzorni center,
potrdil certifikacijskega organa o izpolnjevanju predpisanega standarda SIST EN 50518 za oba varnostno-nadzorna centra
potrdilo certifikacijskega organa, da navedeni nadomestni varnostno-nadzorni center prevzame sprejem alarmnih sporočil v primeru izpada navedenega glavnega varnostno-nadzornega centra
predložitev ESPD obrazca za oba ponudnika storitev varnostno-nadzornega centra (glavnega in nadomestnega).

Le na ta način si bo naročnik zagotovil informacije, ki jih potrebuje za zakonito izbiro izvajalca in sestavo pogodbe o izvajanju storitev varovanja.
Priloge:
Dopis 0095/BS-TK/2022 - Varnostno-nadzorni center, Zbornica za razvoj zasebnega varovanje, z dne 26.07.2022 https://files.fm/u/kkn4yx8v5
Zapisnik sestanka TEHNIČNO VAROVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV CENTRALIZIRANIH ORGANOV REPUBLIKE SLOVENIJE na katerem so bili prisotni predstavniki MNZ, IRSNZ, MJU z dne 3.11.2021.
https://files.fm/u/kkn4yx8v5
Mnenje: Pogodba o storitvah varnostno nadzornih centrov, Informacijski pooblaščenec, z dne 20.09.2021 https://files.fm/u/kkn4yx8v5


ODGOVOR
Spoštovani,

Med osnovnimi pogoji za pridobitev licence za varovanje ljudi in premoženja je lastni ali s pogodbo zagotovljeni VNC in MNZ podeli
licenco samo interesentom, ki ta pogoj (poleg drugih) izpolnjujejo. Dokazila o izpolnjevanju vseh pogojev tudi glede VNC torej mora
zahtevati organ, ki izda licenco za opravljanje storitev varovanja ljudi in premoženja. V objavi aktualnega javnega naročila zahteva po
predložitvi certifikata o pridobitvi tovrstne licence torej pomeni, da izvajalec storitev varovanja izpolnjuje tudi pogoj glede VNC in ga zato
v objavi naročila nismo posebej opredeljevali. Če bo izbrani ponudnik imel pogodbo o zagotavljanju VNC z drugim izvajalcem, bomo tudi tega vnesli v pogodbo.

Lep pozdrav.

Datum objave: 13.09.2023   13:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Potrdilo o dobro opravljenemu delu iz prejšnje razpisne dokumentacije je na identičnem obrazcu kot sedaj. Edina razlika je št. javnega naročila zgoraj v glavi. Ali lahko priložimo referenčna potrdila iz razpisne dokumentacije iz meseca avgusta 2023, ki je bil razveljavljen?

Hvala in lep dan

ODGOVOR

Spoštovani,

za nov razpis je predložena nova dokumentacija in številka javnega naročila, tako da je potrebno potrebno nove obrazce.

Datum objave: 14.09.2023   07:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Merilo starost varnostnikov nad 40 let je diskriminatorno na več nivojih, tako do oseb, ki so mlajše od 40 let, kakor tudi do ponudnikov, ki zaposlujejo osebe mlajše od 40 let. Glede zaposlovanja mlajših oseb je že na ravni države predvideno spodbujanje zaposlovanja, ne pa da osebe javnega prava ponudnike omejujete in diskriminirate glede tega kriterija. Pozivamo vas, da sporno merilo umaknete, vaša razlaga nikakor ne opravičuje diskriminacije in zgolj kaže na nezakonito favoriziranje želenega ponudnika.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni.

Merilo ni diskriminatorno, saj ni izključujoče in ni izločilni pogoj za oddajo ponudbe. Točke je možno dobiti tudi po drugih kriterijih, starost varnostnikov je le eden od njih. Kot naročnik smo presodili, da je glede na specifiko dela v dijaškem in študentskem domu dosežena določena starost lahko prednost pri delu z našo osnovno populacijo. Varnostniki so z njimi vsak dan v neposrednih stikih in pogovorih, pogosto so soočeni tudi z njihovimi osebnimi problemi in stiskami. Približno polovica je dijakov, od tega večina mladoletnih, in je zanje potreben ustrezen pristop in izkušnje, za katere menimo, da jih mladi zaposleni še nimajo dovolj. Druga polovica so študenti, stari med 20 in 30 let, in s starostno mejo 40 let smo želeli čim bolj zmanjšati možnost generacijskega simpatiziranja in morebitnega prestopanja meja glede toleriranja nedovoljenega vedenja v domu. Merilo starosti smo torej postavili v iskanju optimalnega načina dela z mlado populacijo in tudi po mnenju pravnika to ni sporno.

Lep pozdarv.
Datum objave: 15.09.2023   08:07
VPRAŠANJE
Naročnik dne 13.09.2023 odgovori na zastavljeno vprašanje o zahtevanih dokazilih v razpisni dokumentaciji, da je med osnovnimi pogoji za pridobitev licence za varovanje ljudi in premoženja zagotovljen lastni ali s pogodbo zagotovljeni VNC in MNZ podeli licenco samo interesentom, ki ta pogoj (poleg drugih) izpolnjujejo. Dokazila o izpolnjevanju vseh pogojev tudi glede VNC torej mora zahtevati organ, ki izda licenco za opravljanje storitev varovanja ljudi in premoženja. V objavi aktualnega javnega naročila zahteva po predložitvi certifikata o pridobitvi tovrstne licence torej pomeni, da izvajalec storitev varovanja izpolnjuje tudi pogoj glede VNC in ga zato v objavi naročila nismo posebej opredeljevali. Če bo izbrani ponudnik imel pogodbo o zagotavljanju VNC z drugim izvajalcem, bomo tudi tega vnesli v pogodbo.
V zvezi z vašo obrazložitvijo razlogov iz katerih v javnem naročilu od ponudnikov ne zahtevate predložitve dokazil o tem, da imajo zagotovljen lasten ali pogodbeni varnostno nadzorni center pojasnjujemo ustaljeno prakso skrbnih gospodarjev javnega naročanja; Dejstvo, da ima družba, ki opravlja dejavnost varovanja lasten ali s pogodbo zagotovljen VNC je sicer res eden od pogojev iz 19. člena Zakona o zasebnem varovanju, za pridobitev licence za varovanje ljudi in premoženja, kar preverja Ministrstvo za notranje zadeve ob podelitvi licence. VENDAR PA MORA IZVAJALEC, KI SE UKVARJA Z ZASEBNIM VAROVANJEM POGOJE ZA IZVAJANJE TE DEJAVNOSTI SKLADNO Z 6. ODSTAVKOM 11. ČLENA ZAKONA O ZASEBNEM VAROVANJU IZPOLNJEVATI VES ČAS, NE SAMO OB PODELITVI LICENCE. V primeru, da naročnik ne zahteva Licence za upravljanje z Varnostno nadzornim centrom, tvega zakonito izvajanje storitev varovanja ljudi in premoženja. Če izvajalec pogojev ne izpolnjuje so posledice lahko relativno hude tudi za naročnika, saj je pogodba o varovanju namreč v takem primeru, skladno z 11. členom Zakona o zasebnem varovanju, nična.
Zato menimo, da naročnik MORA v predmetnem javnem razpisu, kot skrben gospodar preverjati tudi izpolnjevanje pogoja ali ima ponudnik zagotovljen lasten ali pogodben VNC (vključno z rezervnim varnostno nadzornim centrom po standardu EN 50518, ki je predpisan z 13. členom Zakona o zasebnem varovanju). Ta pogoj v javnem naročilu ne predstavlja nikakršnega tveganja za naročnika, zagotavlja pa veljavnost pogodbe o zasebnem varovanju, na kar bi morali biti subjekti javnega naročanja, kot dobri gospodarji še posebej pozorni.


ODGOVOR

Zahvaljujemo se za vaše mnenje. Razpisne dokumentacije ne bomo spreminjali, bomo pa poskrbeli, da bo pogodba z izbranim ponudnikom zakonita.